Zpět na novinky
21.
Březen
2013

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

V průběhu loňského roku jsme při předvádění našich strojů po Vysočině zavítali i do společnosti Senagro a.s. Senožaty. Společnost hospodaří na cca 2000 ha a vedle produkce živočišné výroby se věnují i pěstování obilovin, kukuřice a brambor. Ve spolupráci s regionální ...

 
V průběhu loňského roku jsme při předvádění našich strojů po Vysočině zavítali i do společnosti Senagro a.s. Senožaty. Společnost hospodaří na cca 2000 ha a vedle produkce živočišné výroby se věnují i pěstování obilovin, kukuřice a brambor. Ve spolupráci s regionální pobočkou společnosti Agrozet České Budějovice jsme využili příležitost představit dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R. Díky vynikající spolupráci regionálního obchodního zástupce Agrozet Pelhřimov p. Jiřího Procházky se po úspěšném předvedení podařilo přesvědčit vedení společnosti Senagro a.s. o důležitosti tohoto stroje při přípravě půdy a tak jsme se začátkem března tohoto roku mohli všichni společně sejít v Křelovicích při zavedení jejich zbrusu nového Terralandu do provozu.

 

 

 

Nový Terraland i se speciální úpravou do kamenitých půd

V naší společnosti se velmi pečlivě věnujeme nejen vývoji nových strojů, ale také se snažíme díky poznatkům z provozu neustále vylepšovat stávající portfolio déle vyráběných modelů. Nejinak tomu bylo i v případě Terralandu kdy jsme na četné žádosti zemědělců uvedly do výroby možnost úpravy nastavení hrotových válců do kamenitých půd. K dalšímu příslušenství stroje nabízíme dláta o šíři 80 nebo 40 mm, boční clony a boční přídavné válce na kompletní zarovnání pozemku.

 

   
 Mechanizátor podniku Ing. Josef Dovol (vlevo) a vzorná obsluha stroje Martin Matějů. Úprava hrotových válců do kamenitých půd.

 

Hydraulické jištění pracovních orgánů

 

Protože v Senožatech mají v některých lokalitách i problémy s kamením, rozhodli se tak dát přednost variantě stroje s hydraulickým jištěním pracovních orgánů. Tento způsob jištění je možné využívat prakticky ve všech extrémně náročných podmínkách, kdy při přetížení celého systému je pracovní slupice dále jištěna střižným šroubem. Odpor pracovních orgánů při vnikání do extrémně tvrdých půd je pak nastaven pomocí tlaku na hydropneumatickém akumulátoru.

 

   
 Přejezd na pole do Křelovic.  Traktorista Martin Matějů při přípravě stroje.

 

Další pomocník na zpracování půdy opět od nás

 

Jak uvedl Ing. Josef Dovol - mechanizátor podniku "Se stroji od vaší společnosti jsme byly vždy spokojeni. Půda po vašich kompaktorech (v podniku již 2x Swifter SO) je jako zahrádka a na používání tohoto stroje se také velmi těšíme. Nový Terraland chceme využívat zejména na prokypření utužených souvratí a jako náhradu orby v problematických, těžko přístupných místech." Stroj byl v tomto aktuálním případě použitý k zapravení digestátu z bioplynové stanice a po krátkém shrnutí Ing. Dovol, ocenil použití stroje v takto časném termínu: "Na to jak je ještě mokro jsem ani nečekal, že to tak pěkně půjde. Po jednom přejezdu je půda do hloubky 30 cm prokypřená, digestát perfektně zapravený a celý pozemek opět zarovnaný." Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci při předvádění a prodeji našich strojů, a v Senožatech se budeme těšit opět na shledanou při kontrole vegetace kukuřice, která je na tomto poli zařazena jako další plodina.

 

   
 Hydraulické jištění pracovních orgánů.  Stroj při práci v hloubce 30 cm.

 

   
 Ing. Josef Dovol (vpravo) a Jiří Procházka (Agrozet PE) hodnotí práci stroje. Výsledek zpracování půdy při zapravení digestátu.

 

 

 

 

 

Petr Bezděkovský
obchodní zástupce