Zpět na novinky
19.
Březen
2013

Moderní trendy ve zpracování a přípravě půdy

Ve dnech 5 – 6. března 2013 uspořádala naše společnost BEDNAR FMT ve spolupráci s naším obchodním partnerem MAN - ZT s.r.o. , který působí v regionu Vysočina, seminář pro zákazníky na téma „ Moderní trendy ve zpracování a přípravy půdy“.

 

Ve dnech 5 – 6. března 2013 uspořádala naše společnost BEDNAR FMT ve spolupráci s naším obchodním partnerem MAN - ZT s.r.o. , který působí v regionu Vysočina, seminář pro zákazníky na téma „ Moderní trendy ve zpracování a přípravy půdy“.

 

 

Od historie až po současnost

Po úvodním přivítání zákazníků, kterého se ujal majitel společnosti MAN – ZT  ing. Jiří Man, zahájil seminář ing. David Ryčl (vedoucí obchodu  BEDNAR FMT). V úvodní části seznámil zákazníky s historií, vývojem a současnou situací ve společnosti BEDNAR FMT. 

 

   
 Historicky první vyráběný hřídelový diskový podmítač zelené barvy Downlands. V současnosti vyráběný moderní diskový podmítač Atlas AO.

 

Moderní postupy ve zpracování půdy

 

Druhá část přednášky ing. Ryčla se nesla v duchu moderních trendů a postupů ve zpracování půdy. U diskových podmítačů byl představen nový typ disku, kterými je možné osadit diskové podmítače BEDNAR. Jedná se o tzv. A – disk (agresiv disk), který díky svému profilu má výborné řezací schopnosti rostlinných zbytků a umožňuje brát z půdy větší množství  hlíny než u standardních zubatých disků. Tento disk se výborně osvědčil při podmítce zejména po zrnové kukuřici.
Mezi nové postupy ve zpracování půdy byla představena technologie „ hrůbkového zpracování“  za použití stroje Terrastrip a byly zde demonstrovány výborné výsledky ze ZS Sloveč (okres Nymburk) z dlouhodobého testování při pěstování silážní kukuřice. Kdy došlo ke zvýšení výnosu až o 20%.
Jako další bylo představeno hloubkové zpracování půdy se stroji Terraland a jeho využití v praxi. Především byla prezentována  možnost zásobního hnojení půdy, přímo během hloubkového zpracování s možností zapravení  požadovaného průmyslového hnojiva, ve dvou hloubkách např. v hloubce 7 a 23 cm. A další zmiňovanou možností  využití tohoto stroje byla půdoochranná technologie podrývání a její využití v rámci plnění GAEC 2.

 

   
Ing. David Ryčl seznamuje zákazníky s moderními postupy zpracování půdy. První skupina pozvaných zákazníků.

 

Moderní stroje pro moderní podniky a farmy

 

Poslední částí semináře byla přednáška pana Michala Jurníčka (oblastního  zástupce pro Moravu), kdy byli zákazníci seznámeni s portfoliem strojů BEDNAR, s jejich konstrukcí a využitím. Zejména byly představeny stroje pro moderní zpracování půdy.
Univerzální čtyřřadý kypřič Fenix FO pro hloubkové kypření do 35 cm s integrovanou transportní nápravou ve středu stroje. Dlátové pluhy řady Terraland TN, TO s možností hloubkového zpracování půdy až do 65 cm. Diskové podmítače řady Atlas AO s průměrem disku 620 mm a diskové podmítače řady Swifterdisc XO a XO_F s průměrem disku 520 mm. Mezi poslední zástupce strojů na zpracování půdy patřily předseťové kompaktory řady Swifter SO a SE
Po teoretické přednášce následovala praktická ukázka vystavených strojů a diskuse se zákazníky o možnostech a způsobech využití techniky BEDNAR v praxi.

 

   
 Skupinka zákazníků konzultující výhody stroje Fenix FO 5000 s naším oblastním zástupcem p. Michalem Jurníčkem. Vystavené stroje BEDNAR na semináři.