Zpět na novinky
04.
Leden
2012

Testování strojů v Gamotě

V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů pro hlubších zpracování půdy a to i s účastí našeho dlátového pluhu STROM TERRALAND TN. Srovnání přihlíželo i velkém množství zájemců o tuto technologii zpracování půdy, jak se strany velkých podniků, tak i menších soukromích zemědělců.


   V závěru letošních žní uspořádala jedna z největších zemědělských společností na Slovensku GAMOTA v.d. srovnání strojů pro hlubších zpracování půdy a to i s účastí našeho dlátového pluhu STROM TERRALAND TN. Srovnání přihlíželo i velkém množství zájemců o tuto technologii zpracování půdy, jak se strany velkých podniků, tak i menších soukromích zemědělců.
 

5 parcel po 1 ha

   Postupně se na poli nedaleko obce Hurbanovo vyzkoušelo 5 strojů na hluboké narušení půdního profilu. Všechny stroje o stejném záběru-3m byly vyzkoušeny v agregaci se stejným traktorem John Deere 8530. Každý stroj zpracoval svoji část o výměře 1ha.

Srovnání se účastnilo velké množství zemědělců.

  Všechny stroje byly agregovány s traktorem JD 8530.

Podrytí a následné setí…

   Cílem porovnání byl výběr ideálního stroje pro zpracování půdy do hloubky 35 a více cm, který by byl pro místní těžké utužené půdy nejvhodnější a zároveň by zvládl připravit pole po jediném přejezdu k setí secím strojem s diskovou přípravou. 

Každý stroj byl nastaven na pracovní hloubku 42 cm.

Secí stroj s diskovou přípravou v domácím podniku Gamota.

Podrýváky i dlátové pluhy
   Kromě dlátového pluhu STROM TERRALAND TN byly srovnávány: maďarský podrývák, který již v podniku pracuje, francouzský a dva dlátové pluhy rumunské provenience.
Výsledek práce rumunského dlátovýho pluhu V Gamotě byly srovnávány i podrýváky.

5 strojů od 4 výrobců

Maďarský podrývák
Pracovní hloubka:42cm
Tažný prostředek:JD 8530
Spotřeba: 31 l/ha
Rychlost: 6.5km/hod

Francouzský podrývák
Pracovní hloubka:42cm
Spotřeba: 32 l/ha
Rychlost: 6,8km/hod

Rumunský dlátový pluh robustnějšího typu
Pracovní hloubka:42cm
Tažný prostředek:JD 8530
Spotřeba: 35,5 l/ha
Rychlost: 7km/hod
 
Rumunský dlátový pluh lehčího typu
Pracovní hloubka:42cm
Tažný prostředek:JD 8530
Spotřeba: 27 l/ha
Rychlost: 7km/hod

STROM Terraland TN3000D/7 dlátový pluh
Pracovní hloubka:42cm
Tažný prostředek:JD 8530
Spotřeba: 24.5 l/ha
Rychlost: 7km/hod
 
   
 Terraland v obklopení přihlížejících.  Porovnání práce dlátového pluhu STROM Terraland TN a klasického podrýváku. 
TERRALAND zvítězil v mnoha parametrech
   Ze všech srovnávaných strojů vyšel nejlépe dlátový pluh TERRALAND TN nejen díky výborně promíchaným rostlinným zbytkům, rychlému přizpůsobení podmínkám (hydraulické nastavení zadních hrotových válců), ale hlavně díky spotřebě PHM. Nejnižší spotřeba byla u našeho dlátového pluhu dosažena speciální geometrií radlic.
   Radlice je u strojů lomena pod 3 úhly. Prvním agresivně vniká a narušuje půdní profil, druhým vyvolává intenzivní mísicí efekt a třetím finálně zaklápí promíchanou hmotu. Nová verze dlátového pluhu Terraland Profi je navíc vybavena cutter diskovou sekcí, která by půdu na setí pravděpodobně i v těchto těžkých podmínkách připravila dokonale.Ing. Jan Bednář