Zpět na novinky
25.
Srpen
2011

Terralandování nahrazuje klasickou orbu

V dnešní reportáži Vám opět ukážeme využití dlátového pluhu, jako náhrady klasické orby. Tentokrát na farmě Triticum s.r.o. se sídlem ve městě Vráble (okres Nitra), kde si dobře spočítali úsporu nákladů vzhledem k...

V dnešní reportáži Vám opět ukážeme využití dlátového pluhu, jako náhrady klasické orby. Tentokrát na farmě Triticum s.r.o. se sídlem ve městě Vráble (okres Nitra), kde si dobře spočítali úsporu nákladů vzhledem k nižší spotřebě PHM a větší pracovní hloubce, která navíc bezpečně naruší podorniční vrstvu. Triticum hospodaří na ploše o rozloze 2400 ha, na kterých začal Terraland TN 4000D/9 pracovat od začátku letošního léta.
    
Ideální příprava pro řepku...

Na začátku srpna jsme zastihli stroj na 100 hektarovém poli nad obcí Dyčka. Pole bylo po sklizni ozimého ječmene jedenkrát zdiskované podmítačem krátké koncepce. Po přejezdu podmítače a dlátového pluhu následovalo finální zpracování hrudek a utužení rotačními bránami s integrovaným pěchem. Takto zpracovaný povrch je ideálně připraveným seťovým lůžkem pro řepku. Malé semeno řepky vyžaduje dodržení rovnoměrné hloubky setí (cca do 2cm) a půdu bez hrud. Pro řepku musí být v půdě dostatek vzduchu a vláhy, pro kterou si kořeny rostlin mohou „sáhnout“ díky narušení nepropustné pánve, které bezpečně zajistil Terraland. Pracovní záběr 4m s 9-ti radlicemi v kombinaci s  požadavkem na pracovní hloubku 40 až 50cm byl z pohledu uvažované tažné síly riskantní. Navíc pozemky v okolí Vráblí jsou značně kopcovité.
 
Pole nad obcí Dyčka o rozloze 100ha.
 
 Terraland TN 4000D9R pracoval v hloubkách 40-50cm.
 
 
Chytré radlice jsou zárukou úspěchu...
Terraland je vybaven devíti chytrými radlicemi ve dvou řadách, které jsou usazené na rámu z vysocepevnostní oceli Alform. Navíc jsou doplněny tandemovým hrotovým válcem. Radlice jsou konstruovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu odporu vůči půdě a zároveň k intenzivnímu zpracovávání půdy v celém záběru stroje. Geometrie radlic vychází ze tří základních úhlů lomení. První nalomení naruší spodní vrstvu, druhý úhel horní vrstvu načechrá a třetí zajišťuje otáčením co největší zakrytí a promíchání rostlinných zbytků. Boční křídla na bocích radlic podřezávají narušenou spodní vrstvu a napomáhají tak vytvořit drobnější strukturu půdy. Povrch je po práci radlice následně urovnán a nadrcen zadními hrotovými válci, které mají v Triticum rozšířené o přídavné boční válce zabraňující tvorbě „hrůbků“ na již zpracované části pole.
 
Po Terralandu násladuje finální nadrcení hrud a utužení pěchem. Dokonale zpracovaný výdrol.

Obavy vzaly za své...
Poté co se Terraland zaryl do nastavené pracovní hloubky 40cm, vzaly všechny obavy z nedostatečného výkonu traktoru za své. Při takovéto hloubce zpracování se spotřeba traktoru o výkonu 360 koní pohybovala okolo 21 l/ ha.
„Se strojem se mi pracuje dobře a snadno se sním napojuje na jednotlivé líchy, hlavně nejsou vidět napojení a půda je bez skýv. Ne jako po klasickém pluhu,“ hodnotí práci obsluha stroje

Dlátový pluh pracoval za traktorem John Deere 8530 na členitém pozemku bez problémů. "Se strojem se mi pracuje snadno..." chválí stroj jeho obsluha.
 

Správná volba jako vždy...
Jak se ukázalo, tak traktor se strojem bez problému pracuje a to i ve značně svažitém terénu. Proto nás těší, že jsou majitelé spokojeni a že další z našich strojů přináší užitek.
Pokud se také chcete přesvědčit o přednostech strojů STROM, neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce. 

Ing. David Pokorný