Zpět na novinky
05.
Srpen
2011

Mulcher výkonnou součástí sklizňové linky

Na jaře letošního roku jsme vám v reportáži z Rostěnic přiblížili precizní přípravu seťového lůžka se stroji STROM, s denními výkony až 150ha. Efektivita takto vyspělého podniku, jakým Rostěnice a.s. bezesporu jsou, však potřebuje neustále udržování nastavených výkonů a to během všech pracovních operací v průběhu celého roku. V období žní je tak nedílnou součástí při sklizni řepky i...

 

Na jaře letošního roku jsme vám v reportáži z Rostěnic přiblížili precizní přípravu seťového lůžka se stroji STROM, s denními výkony až 150ha. Efektivita takto vyspělého podniku, jakým Rostěnice a.s. bezesporu jsou, však potřebuje neustále udržování nastavených výkonů a to během všech pracovních operací v průběhu celého roku. V období žní je tak nedílnou součástí při sklizni řepky i mulčovač Mulcher MC 6000, který je předchůdcem modelu Mulcher MZ. V podniku využívají také 5ti rotorový mulcčovač Mulcher MM 7000.
    
Žně s 29 sklízecími mlátičkami...

Žně se v akciové společnosti Rostěnice naplno rozjely koncem července. Sklízecí mlátičky čeká celkem přes 4 700ha obilnin, přičemž hlavní postavení si zde již tradičně drží sladovnický ječmen. Ozimá řepka je v podniku pro letošní rok pěstována na ploše téměř 1000ha. Právě při sklizni řepky jsme se do podniku zajeli podívat i my, abychom si na vlastní oči mohli prohlédnout zapojení mulčovače do komplexní sklizňové linky.

Podnik vlastní celkem 9 sklízecích mlátíček, pro služby však bylo objednáno dalších 11 strojů. Vedení Rostěnic předpokládá úspěšné ukončení žní v závisloti na počasí během 10 - 12 dnů. Aby však bylo možné včas stihnout termíny pro přípravu pozemků a následné setí ozimých plodin, je potřeba i maximálně zvýšit výkonnost každé sklízecí mlátičky, o systému logistiky a využití překládacích vozů při sklizni není potřeba v tomto případě ani mluvit.

Řepka je letos ve společnosti Rostenická a.s. pěstována na 1000 ha.
 
Mulčovač Mulcher MC agregovaný s traktorem John Deere 8530 s pásy SoucyTrack z důvodu svažitých pozemků.
 
 
Mulčovač zvýšil efektivnost celé linky…
Pokud může sklízecí mlátička zanechávat vyšší strniště, může pracovat ve vyšší pracovní rychlosti (=vyšší denní výkon) při úspoře pohonných hmot až 40%. Průchod materiálu mlátičkou bude nižší, čímž se také zvýší životnost stroje.
V Rostěnicích při sklizni řepky zanechávaly s
klízecí mlátičky strniště ve výšce okolo 20cm. Za den tak dokázaly zpracovat až 37ha velice hustého porostu. O následné zpracování strniště se postaral náš mulčovač Mulcher MC 6000, který rostlinné zbytky nasekal na délku 3-5 cm, díky které je jejich zapravení daleko jednodušší a levnější. Během naší návštěvy pracoval Mulcher MC 6000 v oblasti Mouřinova, kde se průměrně výnosy z řepky pohybovaly na hodnotě 40q/ha. Mulčovač byl agregován s traktorem John Deere 8530 na pásovém podvozku Soucy Track. Tato agregace byla vybrána zejména díky velice svažitému pozemku a vytíženosti ostatních traktorů při odvozu. Výkon této soupravy se společně s navigací pohyboval na hodnotě 8ha/hod., přičemž spotřeba se dostala na úroveň 7l/ha. Již během noční směny byla na poli provedena mělká podmítka širokozáběrovým radličkovým kypřičem.
 
Zanechání vyššího strniště dovoluje sklízecí mlátičce výrazně zvýšit pracovní rychlost a snížit opotřebení.   Vyšší strniště je před podmítkou kvalitně nasekáno mulčovačem.
 

V Rostěnicích za 24 hodin...
Během 24 hodin je tedy podnik schopný zpracovat přes 150 ha od samotné sklizně až po první podmítku a jsme rádi, že na tom mohou mít zásluhu i 2 naše mulčovače Mulcher MC (3 rotory a 6m záběr) a Mulcher MM (5 rotorů a 7m záběr). Těší nás, že jsou naše stroje součástí takto vyspělých technologických postupů, které se mimo Rostěnic aplikují i v dalších špičkových podnicích, např. v Agroservisu Višňové.

Ing. David Ryčl
vedoucí prodeje pro ČR