Zpět na novinky
21.
Červenec
2011

Terraland = ideální příprava pod cukrovku

Koncem minulého týdne jsme navštívili společnost Vin agro s.r.o., která hospodaří na celkové výměře 945 ha. Velká část této výměry se nachází na území hl. města v okolí městských částí Vinoř, Kbely, Letňany nebo Čakovice. Podnik z Vinoře se před sedmi roky rozhodl přejít z orebního systému zpracování půdy na bezorebný, proto se ...


Koncem minulého týdne jsme navštívili společnost Vin agro s.r.o., která hospodaří na celkové výměře 945 ha. Velká část této výměry se nachází na území hl. města v okolí městských částí Vinoř, Kbely, Letňany a Čakovice. Podnik z Vinoře se před sedmi roky rozhodl přejít z orebního systému zpracování půdy na bezorebný, proto se po loňském úspěšném předvádění  rozhodli pro pořízení našeho dlátového pluhu Terraland a zařadili se tak mezi další majitele našeho stroje. Při loňském předvádění Terraland zpracoval půdu převážně pro setí cukrové řepy. Po necelém roce tak uplynul čas zkontrolovat porosty na polích, kde náš stroj pracoval.   

Včasná sklizeň je důležitá…

V den naší návštěvy začala v podniku sklizeň 240 ha ozimé řepky. V letošním roce se ředitel společnosti p. Petr Řebíček rozhodl po loňských zkušenostech s počasím, nic nepodcenit a objednal pro sklizeň hned 5 službařských sklízecích mlátiček. Během pár dní se tak podařilo včas řepku sklidit s nadprůměrným výnosem 45q/ha. Ihned po sklizni následuje zmulčování strniště a rychlá podmítka, což svědčí o profesionálním přístupu v místním podniku.
 
Skupina sklízecích mlátiček sklízející hektary ozimé řepky v těsné blízkosti městské části Praha-Vinoř.

Výsledky loňské práce…
Při loňském předvádění zpracoval Terraland pole převážně pro založení porostu cukrové řepy, kterou vinořští pěstují v letošním roce na 170 ha. „Výnos řepy odhaduji na těchto polích okolo 70q/ha.“ Upřesňuje p. Řebíček. Několik hektarů připravil stroj také i pro založení porostu ozimé řepky, na tomto poli dosáhl výnos až 47q/ha. "S prací stroje jsme byli  velmi spokojeni a splnil naše očekávání. Snadno proniká hluboko do půdy, což je pro přípravu půdy pro cukrovku velmi důležité.  Podrývák v agregaci s traktorem JD 8530 pracuje bez problémů rychlostí 12km/hod. " hodnotí p. Řebíček, ředitel společnosti Vin agro s.r.o.

 
Porosty ozimé řepky u Vinoře Porost cukrové řepy na poli u zámku Ctěnice.
 

Proč Terraland?
„Před sedmi roky jsme přešli z orebného systému zpracování půdy na bezorebný – minimalizaci. Při tomto zpracování půdy dochází ke zpracování orniční vrstvy do hloubky cca 18 cm. Postupem času se tak vytvoří v půdě souvislá utužená vrstva, v podstatě jakási deska. Tím může dojít k narušení optimálního vodního režimu (vzlínavost ,propustnost kapilár atd.), proto jsme se rozhodli pro tento dlátový pluh, který naruší podorniční vrstvu a zlepší tak vodní režim v půdě. Chceme tímto strojem prohlubovat půdu zejména pod cukrovky, jejichž kořen jde do hloubky a usnadnit ji tak růst. Ročně budeme strojem Terraland připravovat zhruba 250 ha.“ Ujasňuje volbu stroje p. Řebíček

 
Loňská práce Terrlandu TN 3000D.
 
Odhadovaný výnos letošní sklizně cukrové řepy je podle slov p. Řebíčka 70q/ha.
 


Ing. David Ryčl
vedoucí prodeje pro ČR