Zpět na novinky
01.
Červenec
2011

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha. V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci ...


ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha.  V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci se  z místního podniku  již nehnul a byl zařazen do strojového parku. Terraland TN3000D/7 pracuje v podniku již druhým rokem a i letos se chystá na další zpracované hektary.

 Nahradil tradiční orbu...

Pro stroj jsme se rozhodli v létě 2009, kdy nám byl předveden. Velmi nás překvapila práce stroje, která byla perfektní, navíc jsme ve stejný rok na jaře koupili nový 9radličný pluh, takže jsme mohli porovnávat“ vypráví podnikový agronom Ing. Pavel Vodenka. „Dnes Terralandem nahrazujeme tradiční orbu a to zejména díky nižší spotřebě, která se pohybuje o 5l/ha méně než u klasické orby“.
 
Václav Pícha (agronom ZD Klapý), František Kos (STROM Sever), Ing. Pavel Vodenka (agronom ZD Klapý), Jan Bednář (STROM Export) Vyrovnaný porost, příprava Terralandem

Pole bez kaluží...
„Významnou předností Terralandu oproti klasickému pluhu jsou skývy. Terraland skývy nevytváří, díky tomu klesají významně náklady na přípravu. Klasický pluh využíváme k zapravení hnoje, tam funguje lépe než Terraland“ doplňuje druhý agronom p. Václav Pícha. „Stroj u nás odpracoval v roce 2009 150ha, loni to bylo přes 1000ha. Díky vysoké vlhkosti nebylo možné použít klasický pluh. Terraland pracoval stále a svým způsobem nás zachránil. Tam, kde bylo hodně vody jsem nechal zemi prokypřit až do maxima pracovní hloubky stroje tj.65cm a s kalužemi problém již není a to i přesto, že letos u nás máme hodně srážek “ komentuje dále Ing.Pavel Vodenka

Jan Bednář diskutuje s agronomem ZD Klapý Václavem Píchou Velmi nízká mezerovitost v porostu cukrové řepy

Vhodná příprava pro cukrovou řepou...
„V technologii se nám osvědčuje používání Terralandu před cukrovou řepou, která letos vypadá víc než dobře. Na poli, kde jsme pracovali s Terralandem do hloubky 35 až 40cm očekávám výnos kolem 65t/ha. V předchozích letech se náš výnos pohyboval okolo 55t/ha, je to tedy posun o kus vpřed“ říká p.Pícha. „ Stroj jsme využili i před jarní ječmeny, letos zkusíme použití před řepku, kde by to mohlo být také velmi vhodné vzhledem k potřebě vzduchu a vláhy.“ doplňuje Ing. Vodenka

Bulva cukrové řepy Porost cukrové řepy pod hradem Hazenburk 

Ing. Jan Bednář