Zpět na novinky
29.
Duben
2011

Když se dá kompaktor do práce...

Již od začátku roku jsme prezentovali naše stroje hned u několika zákazníků. Jednou z posledních jarních zastávek byla v podniku Žilovská zemědělská a.s. s předseťovým kompaktorem Swifter SO 6000, který se zapojil během předvádění zapojil do jarních předseťových příprav před setím kukuřice. Společnost Žilovská zemědělská a.s hospodaří na ...


Již od začátku roku jsme prezentovali naše stroje hned u několika zákazníků. Jedno z posledních jarních zastávení bylo v podniku Žilovská zemědělská a.s. s předseťovým kompaktorem Swifter SO 6000, který se zapojil během předvádění do jarních předseťových příprav před setím kukuřice. Společnost Žilovská zemědělská a.s hospodaří na okrese Plzeň-sever nedaleko Třemošné a obhospodařuje ornou půdu a trvalé travní porosty o rozloze 1800 ha. Mimo rostlinné výroby se zabývají také chovem holštýnského plemene jehož stádo čítá 250 ks.

Kvalita se ukáže v obtížných podmínkách...
Předvádění Swifteru probíhalo za přítomnosti našeho prodejce Zděnka Leitla ze Stromu západ na pozemku, který byl v lednu zorán a jak je z fotografií vidět, bylo to zřejmě pole s nejhoršími podmínkami, na které nás Žilovští mohli vzít. Hrubá brázda, velké rigoly a nerovnosti s lavicemi naznačovaly, že bude muset kompaktor odvést pořádný kus práce. Kompaktor se testoval v agregaci s traktorem JD 8295 R.

Swifter SO 6000 při zpracování velkých nerovností a rigolů. Velmi náročné podmínky nejen pro stroje, ale i pro obsluhu.
 
Kdo umí ten umí...
Swifter je v našich luzích a hájích již tradičním kompaktorem. Proto už od něj všichni očekávají jen ty nejlepší výsledky. A i zde si kompaktor s náročnými podmínkami poradil velmi dobře, čímž byli místní mile překvapeni.
Na poli také pracovala souprava se smykobránami a tak byl zde vidět rozdíl a hlavní výhody Swifteru. Smykobrány po druhém přejezdu hezky rozdrtí hroudy a lehce urovnají povrch. Oproti tomu po přejezdu Swifterem zůstává perfektně srovnaný celoplošně podříznutý povrch, s kompaktním seťovým lůžkem v konstantní pracovní hloubce. Vrchní vrstva je velmi jemně nadrobená lehce utužená s perfektně urovnaným povrchem. Tak jsou vytvořeny ideální podmínky pro rovnoměrné vscházení. Výsledek práce komentoval předseda představenstva pan Pokorný slovy: „To je zahrádka,“.
 
Předseda představenstva Pokorný s mechanizátorem J.Dobrým a prodejcem Z. Leitlem Výsledek po jednom přejezdu Swifteru.
 

Ing. Vojtěch Němec