Zpět na novinky
20.
Červen
2014

10. Velký polní den Souffelt Agro 2014

18. června proběhl na tradičním místě ve Všetarech 10. velký polní den společnosti Soufleet Agro.  Pro návštěvníky byly připraveny čtyři prohlídkové trasy odrůdových a pesticidních pokusů s odborným výkladem z řad zástupců Suoufflet Agro. Součástí celé akce byla prezentace významných firem působící v oblasti zemědělství.

 

Komentované přehlídky polních pokusů.

O expozici techniky BEDNAR a John Deere byl ze strany zemědělců velký zájem.

Prezentace techniky BEDNAR

Na takto významném polním dnu, který navštíví stovky zástupců odborné zemědělské veřejnosti nesměla chybět prezentace techniky BEDNAR.  Celá tato prezentace proběhla pod záštitou výhradního distributora techniky Bednar v České republice a to společností STROM Praha a.s. prodejního střediska Smiřice. Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavené stroje - nesený univerzální kypřič Fenix FN 3000, nesený dlátový pluh Terraland TN 3000 Profi, předseťový kompaktor Swifter SO 6000 a diskové podmítače Swifterdisc XO 8000F a Atlas AO 5000.

Mezi vystavenými stroji nesmí chybět Swifter SO 6000.

Terraland TN 3000 Profi připraven k aktivním ukázkám.

Aktivní předvedení hloubkového kypření a předseťové přípravy

Součástí tohoto polního dne byla i aktivní ukázka vytavených strojů na zpracování půdy. Z naší techniky byl předveden dlátový pluh Terraland  TN 3000 profi v agregaci a traktorem John Deere 8335R. Tento dlátový pluh je určen pro hluboké kypření až do 60 cm. Cílem využití tohoto stroje v praxi je narušení utuženého podorničí, které vzniká vlivem častých přejezdů těžké techniky po polích, ale i opětovným zpracováním půdy ve stejné pracovní hloubce. Toto varianta dlátového pluhu (varianta Profi) je navíc vybavena zadním samočisticím Cutter válcem, který dokonale nadrtí hroudy a urovná povrch. 

Komentovaná ukázka s odborným výkladem o možnostech využití dlátového pluhu Terraland TN 3000 Profi v praxi, Ing. Davidem Ryčlem vedoucím obchodu BEDNAR FMT.

Výsledek práce po jednom přejezdu Terralandu ve strništi překvapil nejednoho návštěvníka této ukázky.

Druhým aktivně předvedeným strojem byl diskový podmítač SWIFTERDISC XO 8000F v agregaci s traktorem  John Deere 8345R.  Diskový podmítač nebyl předveden při podmítce strniště, tzn. při práci, ke které je hlavně určen, ale byl předveden při předseťové přípravě na pozemku, který byl zpracován dlátovým pluhem. Určitá skupina zákazníků chce využívat tento typ diskového podmítače i při této „ předseťové přípravě“  jelikož nevlastní předseťový kompaktor. To je samozřejmě možné za předpokladu, že stroj je schopen pracovat v konstantní pracovní hloubce, dobře srovná pole a rozdrobí hroudy. To vše díky uspořádání komponentů stroje Swifterdisc XO_F dokáže. Pro urovnání stroj dovybavíme předním hydraulicky ovládaným páskovým smykem. Stability stroje a perfektní roviny při zpracování pozemku je docíleno tím, že stroj má umístěnou nápravu uvnitř stroje tedy před poslední řadou disků a utužovacími válci (jednoduše řečeno stroj při práci neskáče a nedělá tzv. vlny). Díky tomu je stroj velmi stabilní i při vysokých pracovních rychlostech a tím je dodržena konstantní hloubka zpracování a jsou tak vytvořeny ideální podmínky pro setí. Následné rozdrcení hrud závisí na vhodně zvoleném zadním utužovacím válci. Nutno podotknout, že tuto alternativu  předseťové přípravy  není vhodné používat při přípravě před setím plodin, které potřebují vytvořit ideální seťové lůžko např. řepka, mák, cukrová řepa apod.. U těchto plodin je základem úspěchu vyrovnaného porostu a tím pádem i vyššího výnosu, použít předseťový kompaktor BEDNAR Swifter.

Swifterdisc XO 8000F s integrovanou nápravou při předseťové přípravě.

Výsledná práce po jednom přejezdu Swifterdiscu XO 8000F, v čerstvě zpracovaném povrchu po dlátovém pluhu. Pozemek je pěkně urovnaný s minimálním výskytem hrud.

 

Michal Jurníček, DiS
Oblastní zástupce