Zpět na novinky
31.
Říjen
2014

Den zemědělce a venkova 2014

V pátek 29.9. se v Dobešicích konal Den zemědělce a venkova. Součástí Dne byla i výstava moderní a historické zemědělské techniky. Pořadatelem byla Střední zemědělská škola Písek spolu s Okresní agrární komorou Písek a Celostátní sítí pro venkov.

Od historie až po současné nejmodernější zpracování půdy

Farmáři a široká veřejnost měli v rámci výstavy možnost shlédnout početné ukázky zemědělské techniky. Od nejstarších, historických strojů, až po ty nejmodernější. Mezi zástupci nejmodernějších figurovaly dva stroje BEDNAR FMT pro hluboké zpracování půdy. Dlátové pluhy TERRALAND TN 3000, zapůjčené společností AGPI Písek, střediskem rostlinné výroby v Ražicích a Krsicích.

Zahájení Dne se ujal ředitel školy Ing. Miloš Cieslar
 

Dvojice Terralandů TN 3000,  zapůjčené společností AGPI Písek

Výstava historické zemědělské techniky za koně
 

Dnešní, moderní techniku BEDNAR by už tyto koně neutáhly

Obchodní zástupce pro jižní Čechy, Milan Mráz (vlevo) s prodejcem BEDNAR, Karlem Hrdinou (druhý zprava) při rozhovoru s ředitelem písecké agrární komory ing.Varousem (vpravo)

Prezentace písecké zemědělské školy
 
 
 

Milan Mráz
Obchodní zástupce pro Jižní Čechy
BEDNAR FMT středisko Sedlec u Českých Budějovic
tel. 725 516 007