Zpět na novinky
22.
Květen
2015

Terraland poráží klasický pluh i v ozimé pšenici

Jsme v Dyníně, okres. České Budějovice, na jednom lánu, který je rozdělen na dva půdní bloky na nichž hospodaří dva různé subjekty používající i odlišnou agrotechniku zpracování půdy.  

Vlevo je vidět porost ozimé pšenice, kde bylo použito klasické agrotechniky, tj. orba klasickým pluhem. Vpravo je blok společnosti Agrochov Dynín družstvo, kde bylo použito hlubokého zpracování půdy – podrytí dlátovým podrývákem Terraland TN 3000. Rozdílný způsob zpracování půdy je viditelný hned na první pohled, zejména na souvratích je rozdíl obrovský. Na podrytém bloku je porost naprosto stejně vyrovnaný již od kraje souvratě a bude zde naprosto stejný výnos, jako dále v porostu. To vše za nižší spotřeby nafty při zpracování půdy a ušetřeném času oproti klasické orbě pluhem. Ta je dražší, pomalejší a ještě snižuje na utužené souvrati výnos, tedy zisk.

I na tomto příkladu se tedy můžete přesvědčit, že technologie BEDNAR - hlubokého zpracování půdy opravdu funguje a přináší vám zemědělcům své „ovoce“, v tomto případě vyšší výnosy z plochy ozimé pšenice. Dlátový pluh Terraland není jen obyčejný podrývák, ale na rozdíl od konkurenčních jen podrýváků, Terraland půdu podrývá a zároveň ve 3 vrstvách míchá, takže ji výrazně provzdušňuje, proto má tak výrazný pozitivní vliv na následný růst rostlin. 

Jan Bednář a Dalibor Doubek přesně na hranici pozemků – vlevo pluhem vpravo Terralandem

Technologie BEDNAR v ozimé pšenici 


Dokonale vyrovnaný porost ozimé pšenice díky hlubokému zpracování půdy

Pohled na souvrať podrytou Terralandem


Pohled na souvrať oranou klasickým pluhem 

Tímto Terralandem bylo celé pole zpracováno do hloubky 40 cm 


VIDEO:

Milan Mráz, BEDNAR FMT s.r.o.
region jižní Čechy, prodejní místo areál Agrochov Dynín družstvo
Dynín čp. 48, PSČ 373 64
tel. 725 516 007

milan.mraz@bednarfmt.com