Zpět na novinky
27.
Červenec
2015

Podrývání pod řepky s šetřením půdní vláhy

Po sklizni ozimého ječmene již začalo zpracování půdy pod novou řepku. Ve skupině ZS Dynín a.s. zvolili tzv. anglický způsob přípravy, kdy jdou operacemi na půdě od té nejhlubší a postupně „vymělčují“ až k setí. Tzn. nyní probíhá hluboké zpracování – podrývání půdy Terralandem TO 6000 na 35 cm, pak bude následovat aplikace drůbežího hnoje, jeho zapravení radličkovým strojem, těsně před setím srovnání pozemku předseťovým kompaktorem Swifter SE 12000 a následné zasetí řepky. 

Protože letos panuje velké sucho a horko a půdní vláha je v deficitu, je potřeba zabránit tomu, aby hluboko nakypřená půda proschla až dolů. K tomuto účelu je za Terralandem agregován tažený pěch Presspack, který jednak dokonale řeže a mačká vzniklé hroudy a uzavírá nám půdu na povrchu, aby se v půdě vláha udržela a zabránilo se tak proschnutí půdního profilu až na dno podrytí. 

Tažený pěch Presspack PT 6000 v agragaci s Terralandem TO 6000 

Souprava se velmi a snadno rychle přesouvá z pozemku na pozemek


Jedním přejezdem tato pracovní souprava zvládne dvě velmi důležité operace, které nové řepce velmi prospějí. 

Díky teleskopické oji nemůže dojít ke kolizi při otáčení na souvratích.

Při podrývání za sucha je velmi důležité zabránit proschnutí půdy do podrytého profilu. 


Vlevo podryto bez Presspacku, vpravo za použití Presspacku, rozdíl je zřetelný. 

Pěch Presspack má i značnou řezací schopnost a hroudy jsou tak řezány a rozmačkány.


Podryto na 32 cm a uzavřeno Presspackem díky jednomu přejezdu soupravy.

Pohled na pole, které bylo zpracováno touto soupravou – základní agrotechnika pod řepku připravena.


VIDEO:

Milan Mráz, BEDNAR FMT s.r.o. – vedoucí regionu Jižní Čechy,
Prodejní místo - areál Agrochov Dynín družstvo
Dynín čp. 48, PSČ 373 64
tel.: 725 516 007     
email:
milan.mraz@bednarfmt.com