Zpět na novinky
07.
Srpen
2015

Farma Krokovice vsadila na značku BEDNAR

Farma Krokovice s.r.o. sídlí v Písečné nad Dyjí, okres Jindřichův Hradec. Farma hospodaří na samé hranici s Rakouskem na cca 180 ha půdy, z toho na 130 ha orné půdy. Farma je v ekologickém režimu a pěstují zde bio pšenici špaldu, bio žito a bio jetel na osivo. Vzhledem k tomu, že nepoužívají žádnou chemickou ochranu, je pro ně velmi důležité dokonale drtit posklizňové zbytky, aby se co nejdříve a co nejrychleji rozložily a nedocházelo tak k šíření houbových chorob. K tomu účelu farma zvolila rychlého a účinného pomocníka od firmy BEDNAR, a to mulčovač rostlinných zbytků MULCHER MZ 6000, který vyniká vysokým denním výkonem. 

Další velmi důležitou operací je neustále kypření – „hýbání“ s ornicí v tzv. hnědém stavu pole, aby se mechanicky likvidovaly plevele a nevadily pak v porostu kulturních plodin. Protože jejich chemická likvidace v ekologickém režimu není možná. 

K tomuto účelu farma zvolila dalšího velmi kvalitního a výkonného pomocníka od firmy BEDNAR -diskový podmítač SWIFTERDISC XO 5000 F. Stroj je vybaven dvojitým válcem tzv. double U-ring, který díky své samočistící schopnosti může pracovat i na vlhké půdě. Stroje jé též vybaven A-gressive disky pro dokonalé řezání rostlin. 

Po přejezdu zapleveleného pozemku v tomto horkém a suchém počasí nemají poškozené a Swifterdiscem nařezané plevele šanci na přežití a jejich likvidace se dá srovnat jako po použití totálního herbicidu. 

Na farmu Krokovice tedy ještě jednou děkujeme za důvěru v naše stroje a přejeme hodně úspěchů při pěstování. 

Hlavní plodinou farmy je pšenice Špalda v BIO kvalitě

Swifterdisc XO 5000 F se snadno a velmi rychle přemisťuje z pozemku na pozemek


Rozdiskovaný plevel nemá šanci na sluníčku přežít

A-gressiv disky a dvojitý U-ring válec dělají ze Swifterdiscu bezkonkurenční stroj


Nadšený majitel farmy pan Bach, přesně takový stroj potřeboval

Druhým nezbytným pomocníkem na farmě je mulčovač MULCHER MZ 6000


VIDEO:

Milan Mráz, BEDNAR FMT s.r.o. – vedoucí regionu Jižní Čechy,
Prodejní místo - areál Agrochov Dynín družstvo
Dynín čp. 48, PSČ 373 64
tel.: 725 516 007     
email: milan.mraz@bednarfmt.com