Zpět na novinky
24.
Únor
2016

Podrývání s dlátovým pluhem Terraland v Bludovské a.s.

Na začátku listopadu jsme zachytili soupravu traktoru 8335R s dlátovým pluhem TERRALAND patřící podniku Bludovská a.s. a to při podrývání pole po sklizni cukrové řepě. Po cukrovce se v podniku podrývá celá výměra, na ostatních polích pak především souvratě.

Rostlinná i živočišná výroba v Bludově

Podnik Bludovská a.s. má své sídlo v Bludově, který se nachází jihozápadně od Šumperka. Hospodaří na 2 900 hektarech orné půdy a 1 500 hektarech TTP. Co se týče rostlinné výroby, pěstuje se zde především pšenice, ječmen, řepka, mák, cukrovka, kukuřice a len. Vyprodukované obiloviny, kukuřičná siláž a senáže pak zajišťují krmivovou základnu pro rozsáhlou živočišnou výrobu. Ta zahrnuje chov dojnic a skotu ve výkrmu, na jednom ze středisek probíhá i chov slepic s prodejem vajec přímo ze dvora. Ve strojovém parku dominuje v rámci traktorů značka John Deere. Právě s nejsilnějším modelem 8335R tvoří agregaci dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HD7R, který patřil dříve do flotily převáděcích strojů našeho střediska Šumperk. Poté, co si jej v Bludově vyzkoušeli, ho na začátku tohoto roku zakoupili.

TERRALAND TN 3000 v Bludově pracuje s traktorem o jmenovitém výkonu 335 koní.

Označení TN 3000 HD7R znamená záběr 3 metry, 7 radlic s roztečí 40 cm a pracovní hloubku 15-65 cm.


TERRALAND vyřešil stojící vodu na souvratích

V době naší návštěvy jsme soupravu zachytili při podrývání pole po sklizené cukrové řepě. Po cukrovce se zpracovává celá výměra pole, na ostatních polích se podrývájí především souvratě do hloubky 60 cm. Naruší se tak utužené vrstvy po přejezdech mechanizace a vytvoří se tak lepší podmínky pro správný vývoj kořenového systému pěstovaných plodin a také se zvýší absorpce dešťové vody. Dle slov obsluhy traktoru pana Josefa Hojgra již nestojí na místech zpracovaných Terralandem voda a především pšenice pak lépe vzchází.

Celá výměra po cukrové řepě se zpracovává především pod ječmeny.

Souvratě se v podniku podrývají do hloubky až 60 cm, což vyřešilo problém se stojící vodou.


Podniku Bludovská a.s. děkujeme za dlouholetou spolupráci a důvěru při nákupu techniky.


Ing. Iva Havlová
marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. - region Východ