Zpět na novinky
20.
Duben
2016

Technologie BEDNAR v ZD Unčovice - předseťová příprava

ZD Unčovice hospodaří na pozemcích o celkové výměře 6 200 ha v okolí Litovelského Pomoraví. V rostlinné výrobě se věnují zejména pěstování obilnin, cukrové řepy, luskovin a kukuřice. V živočišné výrobě chovají skot a prasata. Během loňského podzimu si do podniku pořídili nový pásový traktor o výkonu 620 koní. Důvodem výběru tohoto traktoru bylo zefektivnit produktivitu práce a zpreciznit kvalitu přípravy půdy. Pro splnění daného cíle, byla volba traktoru tím prvním krokem. Samozřejmě, že k takovému výkonu traktoru bylo nutné vybrat vhodné pracovní nářadí. V Unčovicích chtěli řešit vše komplexně od podmítky až po precizní předseťovou přípravu. Proto oslovili firmu BEDNAR, která má jako jedna z mála společností zabývající se výrobou zemědělské techniky několikaleté zkušenosti s výrobou širokozáběrových strojů. Mezi prvními stroji byl do podniku pořízen širokozáběrový kompaktor SWIFTER SM 16000, poté následoval diskový podmítač ATLAS AM 12000 a jako posledním strojem do linky na zpracování půdy pro hloubkové kypření byl dlátový pluh TERRALAND TO 6000.

Předseťová příprava v ZD Unčovice s novým kompaktorem

Dříve používali v podniku pro předseťovou přípravu pod řepku a cukrovou řepu dva starší kombinátory. Tyto stroje však již byly kvalitou práce nedostačující. Nový předseťový kompaktor SWIFTER je dodán s maximální možnou výbavou tj. předním teleskopickým kypřičem stop, tento kypřič je využíván zejména během jarní předseťové přípravy pro narušení „utužených stop pásů traktoru“, dále je kompaktor vybaven předním hydraulicky ovládaným smykem, hydraulickým nastavením pracovní hloubky, dvouřadými crosskill válci a finish válečkem. V Unčovicích si pro kompaktor pořídili dva typy pracovních sekcí – radličkovou a SB-sekci. První zmíněnou využívají při podzimní předseťové přípravě precizního seťového lůžka pod řepku olejku, ale i obilniny a druhou zmíněnou sekci pro přípravu pod cukrovou řepu.

Souprava předseťového kompaktoru SWIFTER o záběru 16 metrů a pásového trakotru o výkonu 620 koní.

Pro jarní předseťovou přípravu je SWIFTER osazen SB-sekcemi.


Vysoké nároky na kvalitní předseťovou přípravu

Vhledem k výměře téměř 800 ha, na které pěstují v Unčovicích cukrovou řepu, si do podniku pořídili výměnou SB (sugar beet – cukrová řepa) sekci. Tedy sekci určenou speciálně pro přípravu seťového lůžka cukrové řepy. Tato sekce je sestavena ze čtyř řad šípových radliček o šíři 170 mm. Geometrie radličky a slupice je navržena tak, aby došlo ke stejnoměrnému podříznutí seťového lůžka i při nastavené hloubce kolem 2 cm a současně i co nejmenšímu promísení půdy tak, abychom co nejvíce šetřili jarní vláhu.

Při jarní předseťové přípravě byla spotřeba soupravy okolo 5,5 l/ha.

Denní výkonost soupravy se pohybuje okolo 160 ha.


Zkušenosti se strojem SWIFTER SM 16000

„První nasazení stroje proběhlo již na podzim loňského roku, kdy stroj připravil plochu kolem 600 ha zejména pro řepku olejku, ale i obiloviny. Denní výkonnost soupravy se pohybovala kolem 160 -190 ha v závislosti na velikosti půdních bloků. I tak Swifter dokázal jednoduše a rychle připravit půdu pro naše dva secí stroje. Díky rychlé a kvalitní předseťové přípravě jsme stihli vše zasít včas a v řádných agrotechnických lhůtách. Spotřeba soupravy se pohybovala řádově 6 -7 l/ ha. S tím, že motor traktoru byl ještě v záběhu. Během jara jsme připravili pozemky pod jarní ječmen a cukrovou řepu, s tím že nyní hektarová spotřeba klesla na úroveň 5,5 l/ ha. Musím opravdu říci, že jde o velice precizní předseťovou přípravu. Po jednom přejezdu je to doslova zahrádka…“ hodnotí dosavadní zkušenosti se strojem vedoucí mechanizace pan Ing. Miroslav Lakomý. „Trochu jsme měli obavu z přejezdů, jelikož se jedná o velmi dlouhou soupravu. Vše nás ale vyvedlo z omylu při prvním vyjetím  se soupravou ze střediska. Swifter dobře kopíruje stopu traktoru, což nás překvapilo a dalších obav k manévrovatelnosti stroje nebylo třeba“ dodává s úsměvem pan Lakomý.

Ing. Miroslav Lakomý – hlavní mechanizátor ZD Unčovice


 

 

 

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní a produktový manager  BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com