Zpět na novinky
22.
Srpen
2016

BEDNAR a ZS Dynín zvou na AGROSHOW!

Letošní AGROSHOW Dynín bude pořádaná ve čtvrtek 8. září. Místem, kde se uskuteční tato největší zemědělská akce v jižních Čechách, bude opět pozemek ZS Dynín v blízkosti nově vznikajícího úseku dálnice D3. První rok navštívilo polní den organizovaný českým výrobce závěsné techniky BEDNAR FMT 450 zemědělců z blízkého i dalekého okolí. Pro nadcházející setkání zemědělců plánují organizátoři přilákat dvakrát větší počet návštěvníků, a připravují proto znovu velmi nabitý program - kompletní soupravy strojů na zpracování půdy, setí a hnojení, mulčování a meziřádkovou kultivaci, doplněné o odborné poradenství, přednášky z oblastí agronomie, výživy zvířat, skladování a zpracování zemědělských komodit, nabídky osiv a ochrany rostlin. Všechny zemědělce zvou na AGROSHOW Dynín 2016 za Zemědělské služby Dynín Petr Pokorný a za BEDNAR FMT Milan Mráz.

Na začátku stála těsná spolupráce mezi BEDNAR FMT a skupinou ZS Dynín a.s., která vyústila v dodávku prvních strojů na zpracování půdy. Po vynikajících výsledcích tato spolupráce pokračovala dalšími dodanými stroji BEDNAR do zemědělských podniků skupiny ZS Dynín. V současné době nacházejí v těchto podnicích uplatnění dlátové pluhy TERRALAND, širokozáběrové diskové podmítače SWFITERDISC, mulčovač posklizňových zbytků MULCHER, předseťový kompaktor SWIFTER a doplňkové utužovací pěchy PRESSPACK. Spolupráci předcházelo podobné smýšlení obou organizací a dosažené výsledky ji dostatečně upevnili.

„Jakožto ryze česká firma rádi spolupracujeme také s českými firmami. Proto nás možnost spolupráce na začátku oslovila,“ komentuje začátek spolupráce Petr Pokorný, předseda představenstva ZS Dynín.  

Druhým krokem k upevnění spolupráce bylo zjištění, že se firma BEDNAR specializuje na alternativní metody zpracování půdy k orbě a výsledky byly jednoznačné. „Provozní pokus, který jsme dělali na Dynínsku, spočíval v tom, že jsme dvacetihektarový půdní blok z poloviny zorali a z poloviny podryli dlátovým pluhem BEDNAR TERRALAND. Výsledek výnosu ozimého ječmene byl zhruba o 1,5 tuny více ve prospěch části zpracované dlátovým pluhem,“ a dodává, že značný vliv na rozhodnutí o spolupráci hrálo i progresivní směřování společnosti k profilovému hnojení a preciznímu provádění všech operací.

„To nás plně přesvědčilo, že jsme se vydali správným směrem, proto jsme si plácli. Výsledky se nejen opakovaly, ale i zlepšovaly a věřím, že budou i dále zlepšovat,“ uvedl závěrem Petr Pokorný, který má na svědomí i projekt rozšíření skladovacích kapacit realizovaný druhou divizí společnosti BEDNAR – divizí zemědělských technologií. Sklady pro komerční využití se rozšířily o osm skladovacích sil GSI 40 Series s kapacitou 20 000 tun a vystavěna byla i nejvýkonnější sušárna Bühler v České republice.

Před přesunem prodejního a servisního místa převzal otěže jihočeského střediska Milan Mráz, obchodní zástupce BEDNAR FMT, který dlouhou dobu působil na pozici agronoma v regionálních zemědělských podnicích.

„V areálu dynínské společnosti nyní probíhají kompletace strojů před předáním zákazníkovi. Je zde poskytnuto servisní zázemí a sklad náhradních dílů sloužící pro pohotovostní účely v době největší potřeby, takže jsou náhradní díly k dispozici téměř okamžitě,“ popisuje dostupné zázemí Milan Mráz, který má v nejbližším týmu vlastního servisního technika Jana Davida, výhradně určeného pro region jižních Čech.

„Díky dlouhodobým zkušenostem s agronomií učím zemědělce aktuálním trendům a moderním metodám v minimalizačních postupech zpracování půdy. V řadě podniků ještě stále převažuje nevhodná přemíra využití tradičních pluhů. Zdá se mi, jako bychom se občas vraceli o 30 let nazpět,“ hodnotí svůj pohled na dnešní zemědělství. „Na druhou stranu jsme si dokázali vytvořit velký počet spokojených zákazníků, kteří vidí přínosy moderního zemědělství. Přínosy z používání moderní zemědělské techniky mohou být patrné v krátkém časovém období, občas v důsledku předchozí nevhodné agrotechniky se bohužel projeví až v horizontu několika roků. Ozdravení půdního profilu zkrátka něco trvá,“ dále upřesňuje. 

Dynamicky rostoucí český výrobce rychle expandující i na zahraniční trhy vyznává vlastní filozofii zpracování půdy doplněné o profilové hnojení. Pro tento koncept nedávno představil technologické linky využívající spojení půdozpracujících strojů se zásobníky na hnojivo pod názvem Ferti-Box.

„Princip je jednoduchý a výsledky perfektní. V minulém roce jsme prováděli provozní zkoušky napříč Českou republikou zaměřených na hluboké zpracování půdy a profilové hnojení. Výsledky předčily očekávání, výnosy dosahovaly v průměru o 8 až 10 procent více. Jako firma vidíme v profilovém hnojení směr,“ říká a upřesňuje, že zákazníci občas mylně vnímají pro potřeby používání dlátových pluhů traktory vyšších výkonových řad.

„V nabídce máme i pětiradličné dlátové pluhy. Používají je po republice již desítky farmářů. V jižních Čechách například v Malšicích, kde stroj tahají 185koňovým traktorem. Dávno neplatí, že naší výhodou jsou jen stroje pro velké zemědělské společnosti. Portfolio produktů i záběrů máme kompletní, a jsme proto schopni ještě oslovit malé, střední i velké zemědělce. Pro představu jsme v letošním roce uvedli na trh třímetrový podmítač Atlas AN s velkým průměrem disků,“ uzavírá Milan Mráz a závěrem spolu s předsedou představenstva Petrem Pokorným zve na druhý ročník polního dne AGROSHOW Dynín, který začíná ve čtvrtek 8. září v 9:30 a je vyústěním společného snažení, spolupráce a oslavou zemědělské techniky na jihu Čech.

Ohlédnutí za AGROSHOW 2015