Zpět na novinky
05.
Září
2016

Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy

V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Agregaci obvykle tvoří s traktorem John Deere 8270R. Na podzim loňského roku družstvo zakoupilo další dlátový pluh TERRALAND, tentokrát o záběru 6 metrů.

Dlátové pluhy TERRALAND umožňují kvalitní intenzivní zpracování půdy. Použití dlátových pluhů zvýší absorpci dešťové vody a přístup vzduchu pro lepší půdní klima. Jejich schopnost hlubokého zpracování umožňuje nakypření a narušení utužených vrstev půdy, což zajistí správný vývoj kořenového systému pěstovaných plodin. Využití najdou dlátové pluhy i při zapravení rostlinných zbytků či statkových hnojiv. Možné je i profilové hnojení při zpracovaní půdy. TERRALAND naši zákazníci nasazují na podrytí souvratí nebo celé výměry pole především především pod kukuřice a řepky, dobrých výsledků je dosahováno i pod pšenici.

Do ZOD Potěhy jsme dodali prostřednictvím střediska STROM PRAHA - Habry v roce 2013 model TERRALAND TN 3000. Ten je ke spokojenosti agregován s traktorem John Deere 8270R. Druhý dlátový pluh TERRALAND TO 6000 byl dodán do Potěch v loňském roce spolu s diskovým podmítačem ATLAS AM 12000.

Terraland TN 3000 je v agregaci s John Deere 8270R.

Terraland TO 6000 tahá pásový traktor John Deere 9570RT.


Terraland naši zákazníci nasazují převážně na podrytí souvratí, celou výměru pole pak podrývají především pod kukuřice a řepky.


 

Ing. Iva Vančurová
Referent obchodu a marketingu
STROM PRAHA a.s.
středisko Habry