Zpět na novinky
30.
Leden
2017

Práce, která nikdy nekončí

I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního střediska pro jižní Čechy, laicky řečeno „z fabriky rovnou k zemědělci“.

Ačkoliv nás potrápila mléčná krize a nízké výkupní ceny a dost často bylo slyšet hořekování, na prodejích strojů střediska pro jižní Čechy se to nijak neprojevilo a prodejem 30 strojů na zpracování půdy se rok 2016 stal zatím nejúspěšnějším rokem z pětileté historie přímého prodeje střediska.
Někoho možná napadne otázka, jak je to vzhledem ke zmíněné krizi možné? Jenže ne každý zemědělský podnik nebo zemědělec se krizi poddá, nýbrž bojuje proti ní investicí, která zajistí nižší náklady a nejmodernější technologie. Ano – úspěšní zemědělci a zemědělské podniky šli cestou plného kravína a maximálního počtu dojnic. Nepřistoupili ke snižování stavů, neboť vědí, že náklady na provoz kravína jsou stejné, ať je tam dojnic 150, nebo 300. Naopak jedině při plném stavu se snižují náklady na výrobu jednoho litru mléka. Nízkým výkupním cenám obilovin lze zase čelit správně zvolenou moderní agronomií zajišťující rychlost a efektivitu a nízké náklady. Tady například místo „nekonečného“ ježdění sem a tam se starými smykobranami při neúměrně vysoké spotřebě nafty a přílišném zhutňování ornice a podorničí, kdy výsledkem je špatně připravená půda k setí, zcela postačí jeden přesný přejezd předseťovým kompaktorem BEDNAR.
Dalším příkladem může být nahrazení letní a podzimní tzv. seťové orby radličkovým kypřičem FENIX nebo hlubokým kypřením podrývákem TERRALAND. Opět se šetří čas, nafta a půdní vláha.  
Výkupní ceny má totiž téměř každý stejné, ale vítězem je ten, kdo se umí situaci přizpůsobit a díky moderním strojům dokáže snížit výrobní náklady na jednotku.
My z prodejního střediska jižní Čechy máme radost, že hodně zemědělců uvažovalo podobně a pořídilo si takové stroje od naší společnosti. Věříme, že nastolený trend bude pokračovat i v letošním roce.  Pro nové zájemce z regionu jižních Čech a Benešova s Pelhřimovem jsme tu i letos čtyřiadvacet hodin denně připraveni být nápomocni při vhodném výběru stroje z výrobního programu společnosti BEDNAR. Již nyní se těšíme na jarní sezonu, protože jen co začne, sejdeme se s vámi na půdě, kde my jsme jako doma.


Novými majiteli strojů BEDNAR z našeho střediska se mimo jiné například stali:

ZD „Údolí“, Olešná u Pelhřimova, kypřič FENIX FN 3000 L (již druhý stroj BEDNAR)

AGROSPOL Drahotěšice, kypřič FENIX FN 3000 L (již druhý stroj BEDNAR)


ZD Lukavec, kypřič FENIX FN 3000 L

DZS Struhařov, (RABBIT), kompaktor SWIFTER SO 6000 F


Václav Čítek, Makov, kompaktor SWIFTER SO 6000 F

AGRIPROD Munice, kompaktor SWIFTER SO 6000 F


Střední zemědělská škola Písek, kompaktor SWIFTER SO 5000 F

Ondřej Pech, Proseč u Křemešníka, kompaktor SWIFTER SN 3000


Martin Kubíček, Přeborov, po vyzkoušení 3 m záběru zakoupil FENIX FO 6000

Agrodružstvo Dolní Bukovsko, mulčovač MM 7000 (již druhý stroj BEDNAR)


Jaroslav Tájek, Zvíkov u Lišova, kompaktor SN 5000

Ivana Šnobrová, Horní Dvořiště, diskér XN 3000


Agrodružstvo Žimutice, mulčovač MM 7000 (již druhý stroj BEDNAR)


 

Milan Mráz
vedoucí regionu jižní Čechy, okresu Benešov a Pelhřimov,
tel.: 725 516 007    
milan.mraz@bednarfmt.com