Zpět na novinky
10.
Duben
2017

Nový secí stroj Omega na farmě Miloše Holuba

Dne 28. 3. 2017 distributor techniky Bednar firma STROM Praha a.s. středisko Louny předal nový secí stroj BEDNAR Omega OO 3000L v odlehčené verzi s plastovým zásobníkem svému dlouholetému zákazníkovi Miloši Holubovi ze Slatiny pod Hazmburkem.

Miloš Holub hospodaří na 73 ha úrodných těžších černozemí v okolí Slatiny. Zabývá se především klasickou rostlinnou výrobou, kde vedle pšenice pěstuje i řepku olejnou a okrajově jarní ječmen a hrách. Okrajově se věnuje i službám sklizňovou technikou. 

Stroj je vybaven předním hydraulickým smykem.

Kalibrace výsevku se provádí v zadní části stroje.


V létě roku 2015 si pan Holub zapůjčil předváděcí stroj Omega o záběru 4 metry. S prací stroje byl nadmíru spokojen, především se mu v jeho těžkých půdních podmínkách velmi osvědčila coulterová sekce Profi, která je umístěna za dvouřadou baterií přípravových disků.

Toto vybavení stroje spolu s roztečí secích botek 12,5 cm se ukázalo jako klíčové při výběru stroje na letošní sezonu, kdy v konkurenci zahraničních výrobců se pan Holub rozhodl využít nabídku českého producenta, společnosti Bednar FMT.

Předvádění secího stroje v roce 2015.

První seté hektary v agregaci s Forterou 12441.


Děkujeme prodejci stroje Františkovi Kosovi ze společnosti STROM PRAHA za dobře odvedenou práci při prezentaci secího stroje, která vedla k jeho prodeji a přejeme zákazníkovi Milošovi Holubovi mnoho spokojeně odpracovaných hektarů.