Zpět na novinky
19.
Březen
2018

Kalibrace secích strojů OMEGA společnosti BEDNAR FMT

I v dnešní moderní době vyžadují secí stroje kalibraci dávky osiva na hektar, popřípadě hnojiva, pokud se jedná o secí stroje s přihnojováním. Ne jinak je tomu u secích strojů OMEGA od společnosti BEDNAR. Ač se kalibrace výsevních ústrojů zdá být na první pohled složitá, ve skutečnosti se jedná o triviální věc.

První kroky před zahájením kalibrace

Před samotnou kalibrací výsevních ústrojí je nutné provést kontrolu stroje – a to především propojení secího stroje s traktorem pomocí ISO-BUS kabeláže, funkčnosti terminálu, těsnosti vík násypky (v případě, že se jedná o přetlakový typ secího stroje), funkčnosti ventilátoru aj. Po kontrole základní funkčnosti stroje a nasypání osiva/hnojiva do zásobníku je stroj připraven ke kalibraci dávky.

Univerzální secí stroj lehké koncepce OMEGA OO 4000L má intuitivní ovládání přes terminál ISOBUS

Univerzální secí stroj lehké koncepce OMEGA OO 4000L má intuitivní ovládání přes terminál ISOBUS

U OMEGY OO 6000L je kalibrace výsevku pohodlná a rychlá

U OMEGY OO 6000L je kalibrace výsevku pohodlná a rychlá


Při kalibraci secích strojů OMEGA je nutné mít zapnutý ventilátor a otáčky ventilátoru by měly být zhruba okolo 3500 min-1 (základem je, aby nedocházelo k usazování osiva/hnojiva ve vedení). Před spuštěním ventilátoru je potřeba přepnout klapku vedení z rozdělovací hlavy do potrubí pro kalibraci, dále odstranit kryt kalibračního potrubí a místo něj nasadit kalibrační vak. Před samotnou kalibrací musí být zapnutý terminál.

Postup kalibrace secího stroje

  1. Po provedení výše uvedených úkonů zahajte kalibraci dávkovacích ústrojí stisknutím kalibračního tlačítka v zadní části stroje. V případě, že se jedná o secí stroj se dvěma dávkovacími ústrojími, je kalibrační tlačítko označeno číslicí jedna nebo dvě. Kalibrační tlačítko jedna ovládá první dávkovací zařízení ve směru jízdy stroje a druhé kalibrační tlačítko ovládá druhé kalibrační ústrojí ve směru jízdy stroje.
  2. Při prvním stisknutí kalibračního tlačítka se obrazovka na terminálu automaticky přepne do kalibračního režimu.
  3. Po stisknutí kalibračního tlačítka dojde k zaplnění výsevního válečku osiva/hnojivem. Je nutné vyčkat, až veškeré osivo/hnojivo projde vedením až do kalibračního vaku a následně toto osivo/hnojivo odstranit z kalibračního vaku a prázdný vak opět nasunout do držáku kalibračního vedení.
  4. Následným stisknutím kalibračního tlačítka dojde k odsypávání osiva/hnojiva do kalibračního vaku. Ze zkušeností vyplývá, že je nezbytné odsypat do kalibračního vaku alespoň 2 až 3 kg osiva/hnojiva, což odpovídá přibližně polovině zaplnění kalibračního vaku.
  5. Otáčení válečku dávkovacího ústrojí zastavte opětovným stisknutím daného kalibračního tlačítka.
  6. Zvážením plného kalibračního vaku a odečtením hmotnosti prázdného kalibračního vaku získáte hmotnost, kterou je nutné zadat do kalibrační obrazovky terminálu. Tímto postupem je provedena hrubá kalibrace.
BEDNAR rozhraní v terminálu ISOBUS pro nastavení secího stoje OMEGA

BEDNAR rozhraní v terminálu ISOBUS pro nastavení secího stoje OMEGA

Do kalibračního vaku je nutné odsypat minimálně 2 až 3 kg osiva nebo hnojiva

Do kalibračního vaku je nutné odsypat minimálně 2 až 3 kg osiva nebo hnojiva


Zpřesnění kalibrace

  1. Pro zpřesnění kalibrace je zapotřebí vynulovat počítadlo impulzů a přepnout do režimu přesné kalibrace. V režimu přesné kalibrace se výsevní váleček otáčí rychlostí odpovídající pojezdové rychlosti secího stroje.
  2. Velkou pozornost je nutné věnovat volbě výsevního válečku. Po nastavení pojezdové rychlosti a požadované dávky osiva/hnojiva na hektar, indikátor na terminálu signalizuje vhodnost daného výsevního válečku při stanovených podmínkách setí. V případě, že se výsevní váleček hodí pro danou dávku osiva/hnojiva, indikátor svítí zeleně. V opačném případě svítí červeně. Pak je nutná změna výsevního válečku.
  3. V případě, že se jedná o secí stroj v kombinaci s přihnojováním, musí být provedena kalibrace každého dávkovacího ústrojí zvlášť.
U OMEGY OO 6000L i FERTI-BOXU FB3000 je nutné provést kalibraci zvlášť

U OMEGY OO 6000L i FERTI-BOXU FB3000 je nutné provést kalibraci zvlášť

Pohodlné vyprazdňování přebytečného osiva z plastového zásobníku zpět do vaku

Pohodlné vyprazdňování přebytečného osiva z plastového zásobníku zpět do vaku


Zkušenosti zákazníků v praxi

Z praktických zkušeností obsluhy secích strojů bylo kalibrační vedení vyvedeno až na samotný konec stroje. Tato konstrukce je výhodnější z hlediska přístupu obsluhy ke kalibračnímu vedení. Další výhoda této konstrukce spočívá v možnosti vyprazdňovat zbylé osivo zpět do vaků.

 

 

Ing. Václav Křepčík, BEDNAR FMT s.r.o.
Vedoucí produktového oddělení