Zpět na novinky
09.
Červenec
2018

Zakládání porostů pro polní den společnosti Selgen

Společnost BEDNAR FMT založila 19. dubna 2018 porosty různých vícedruhových směsí meziplodin u Velkých Opatovic pro polní den společnosti Selgen. Secím strojem OMEGA OO 6000 L ve spřažení s FERTI-BOXEM FB 3000 byly zasety odrůdy hrachu a lupiny v kombinaci s různými druhy obilovin a meziplodin. Více o setí na polní den společnosti Selgen se dočtete v této reportáži.

Setí vícedruhových směsí pro polní den šlechtitelské společnosti Selgen

Pro výrobce secích strojů, společnost BEDNAR FMT, se jednalo o příležitost prezentovat vyspělost secích strojů OMEGA OO, které jsou schopné během jednoho pracovního přejezdu zasít vícedruhové směsi.

Ukázka porostů vícedruhových směsí zasetých technikou BEDNAR - výsev jedním přejezdem

Ukázka porostů vícedruhových směsí zasetých technikou BEDNAR – výsev jedním přejezdem

Ukázka porostů vícedruhových směsí zasetých „běžnou technologií“ setí dvěma přejezdy tzv. „do kříže“.

Ukázka porostů vícedruhových směsí zasetých „běžnou technologií“ setí dvěma přejezdy tzv. „do kříže“


V současné době všichni vnímáme „určitý tlak“ na změnu pěstebních technologií polních plodin. Ty jsou dány různými legislativními opatřeními a současnými klimatickými podmínkami. Proto přibývá zemědělců se zájmem o různé možnosti a alternativy setí směsí meziplodin. Ty zúčastněným zemědělcům přiblížil Polní den dne 26. června 2018 ve Velkých Opatovicích.

Ve Velkých Opatovicích byly prezentovány různé porosty odrůd hrachu a lupiny v kombinaci s různými druhy obilovin a meziplodin. Jejich stavy jsou evidovány ve všech růstových fázích. Po sklizni budou jednotlivé porosty vyhodnoceny. Dle výsledků bude možné sestavit doporučený seznam druhů plodin, vhodných k pěstování pro „Greening“. 

Hořčice bílá Andromeda  výsevek 5 Kg/ ha  + ředkev olejná výsevek 15Kg/ha

Hořčice bílá Andromeda výsevek 5 Kg/ ha + ředkev olejná výsevek 15Kg/ha

Svazenka vratičolistá výsevek 5 Kg /ha + oves setý Solist výsevek 100 Kg / ha

Svazenka vratičolistá výsevek 5 Kg /ha + oves setý Solist výsevek 100 Kg / ha


Výhody porostů vícedruhových směsí                           

Možné technologické problémy při setí vícedruhových směsí

Potíže se mohou vyskytnout při výsevu směsi hrachu s různými druhy obilovin nebo rozdílných druhů meziplodin. Tedy největší problém je při zakládání porostů různých druhů plodin, které mají rozdílně velká semena. S tímto úzce souvisí například hloubka setí a velikost výsevku. (hrách setý – hloubka setí 5–7 cm × ječmen jarní – hloubka setí 2 cm)

Peluška jarní Arvika výsevek 25 Kg/ ha + hořčice bílá Andromeda výsevek 3 Kg /ha

Peluška jarní Arvika výsevek 25 Kg/ ha + hořčice bílá Andromeda výsevek 3 Kg /ha

Hrách polní Gambit výsevek 50 Kg/ha + pohanka výsevek 20 Kg /ha

Hrách polní Gambit výsevek 50 Kg/ha + pohanka výsevek 20 Kg /ha


Secí stroje OMEGA jsou připravené na výsev speciálních směsí osiv

Mezi základními prvky, které umožňují výsev speciálních směsí jsou diskové secí botky s meziřádkovou vzdáleností 12,5 cm. Ty jsou zároveň uložené na PSP systému (Precise Seed Placement), který dokonale kopíruje terénní nerovnosti v podélném i příčném směru.

Pomocí PSP systému lze secí botky nastavit tak, aby každá botka ukládala osivo do různých výsevních hloubek. To zajistí rovnoměrné vzcházení setých porostů různých plodiny (hrách/ ječmen) i při zachování doporučených výsevků.

Technologické řešení pro setí vícedruhových směsí společnosti BEDNAR

Společnost BEDNAR FMT nabízí několik řešení. Jedním z nich je využití zásobníku na hnojivo/osivo FERTI-BOX. Ten lze jednoduše propojit se secím strojem OMEGA. Po tomto spojení musí dojít k jednoduché úpravě vedení semenovodu k jednotlivým výsevním botkám. Po této úpravě bude jedna secí botka využívat zásobník secího stroje OMEGA a druhá zásobník FERTI-BOX. Různé druhy plodin sejeme na meziřádkovou vzdálenost 25 cm.

Hrách polní Gambit výsevek 50 Kg / ha + ředkev olejná výsevek 5 Kg /ha

Hrách polní Gambit výsevek 50 Kg / ha + ředkev olejná výsevek 5 Kg /ha

Hrách polní Gambit výsevek 50 Kg / ha + pohanka svlačcovitá výsevek 20 Kg /ha

Hrách polní Gambit výsevek 50 Kg / ha + pohanka svlačcovitá výsevek 20 Kg /ha


Dalším řešením je dvoukomorový zásobník na hnojivo/osivo FERTI-BOX ve spojení se secím strojem OMEGA. Zde se musejí provést totožné úpravy jako u jednokomorového FERTI-BOXU s tím, že lze druhou komoru zásobníku využít pro plošný výsev drobnosemenných druhů osiv. Ty jsou pneumaticky distribuovány k aplikačním terčíkům, které je rozhodí v celé šíři secího stroje. Následně je zavlačovače zapraví do půdy.

Pro setí vícedruhových směsí je určen secí stroj OMEGA OO_L Ferti s dvoukomorovým zásobníkem. V tomto případě lze využít každou komoru na různé druhy osiv. Setí různých druhů plodin zde probíhá obdobně jako při využití FERTI-BOXU na 25 cm. Při plošném výsevu drobnosemenných druhů je v zadní části stroje osazen další aplikační zásobník ALFA 400 pro plošný výsev.

V případě zájmu a potřeby více informací k této problematice, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím Vašich obchodních zástupců.

 

Michal Jurníček, DiS., BEDNAR FMT s.r.o.
Michal.Jurnicek@bednarfmt.com
Area manager pro Českou a Slovenskou republiku