Zpět na novinky
01.
Říjen
2018

Nový secí stroj Omega OO 4000 L na farmě Zbořilů z „Veleboře“

Pan Martin Zbořil hospodaří na rodinné farmě na pozemcích v okolí vesničky Veleboř, okr. Šumperk na výměře 120 ha. Pěstují převážně kukuřici, pšenici a hrách. Také se zabývají živočišnou výrobou. Mimo jiné se také zabývají poskytováním zemědělských služeb pro zemědělské podniky. I to byl jeden z hlavních důvodů proč Zbořilovi zvažovali pořízení nového secího stroje.

Výběr secího stroje na farmě Zbořilů

Pan Zbořil nám sděluje: „Vlastnili jsme starý radličkový secí stroj, který již byl v nevyhovujícím stavu a také potřeboval vyšší nároky na předseťovou přípravu. Tím, že se mimo jiné specializujeme i na služby v zemědělství a v období setí pšenic jsme často na službách při sklizni kukuřice, brambor a cukrové řepy, tak mnohdy nemáme dostatek času na kvalitní přípravu půdy a dobré založení porostu pšenice. Proto jsme hledali takový stroj, který vše zvládne a pokud možno jedním přejezdem.“

Umístění farmy pana Zbořila

Umístění farmy pana Zbořila

Areál rodinné farmy

Areál rodinné farmy


 „Během Tech Agra jsme měli možnost vidět různé secí stroje od různých Českých a Evropských výrobců. Velice nás ale zaujal secí stroj Omega od firmy BEDNAR. Zejména jeho uspořádání pracovních orgánů společně s Coulterovou sekcí. Po detailním seznámením s tímto strojem se nám tento secí stroj na tolik zalíbil, že jsme navštívili několik uživatelů a na základě jejich pozitivních referencí se jsme se rozhodli že si jej pořídíme“ dodává s úsměvem Martin Zbořil ml.

Omega OO 4000 L v agregaci s traktorem CASE, momentálně o výkonu 300 k, jelikož traktor o výkonu 190 k, který bude Omegu tahat byl momentálně na službách v odvozu cukrovarnických řízků

Omega OO 4000 L v agregaci s traktorem CASE, momentálně o výkonu 300 k, jelikož traktor o výkonu 190 k, který bude Omegu tahat byl momentálně na službách v odvozu cukrovarnických řízků

OMEGA OO 4000 L přesně ukládá osivo do identické hloubky v celé šířce záběru stroje díky systému PSP - přítlak na secí botku až 120 kg

OMEGA OO 4000 L přesně ukládá osivo do identické hloubky v celé šířce záběru stroje díky systému PSP - přítlak na secí botku až 120 kg


Ideální kombinace a uspořádání pracovních orgánů

V přední části je hydraulicky ovládaný páskový smyk, který jako první urovnává povrch půdy. Dále následují dvě řady disků, které jsou uspřádány do písmene X. Díky tomuto secí stroj nedriftuje. Mezi touto diskovou sekcí a zadním utužovacím pěchem je umístěná tzv. „coulterové sekce“. Za pneumatickým pěchem jsou umístěné dvoudiskové výsevní botky uložené na paralelogramu. Díky nim je osivo ukládáno do stejné hloubky i při setí do „nerovného pozemku“. Samozřejmostí jsou znamenáky, senzory průtoku osiva a ovládání v traktoru přes terminál ISOBUS.

Coulterová sekce pro přípravu i ve vlhkých podmínkách

Coulterová sekce pro přípravu i ve vlhkých podmínkách

Secí stroje OMEGA OO 6000 L a 4000 L mají diskové sekce navrženy do tvaru písmene „X“, čímž je zajištěno přesné držení stopy secího stroje za traktorem

Secí stroje OMEGA OO 6000 L a 4000 L mají diskové sekce navrženy do tvaru písmene „X“, čímž je zajištěno přesné držení stopy secího stroje za traktorem


Hodnocení práce secího stroje OMEGA OO 4000 L

Při naší návštěvě panovala zákazníkova maximální spokojenost. „Secí stoj Omega splnil všechna naše očekávání. Ovládání stroje je pro obsluhu jednoduché. Zejména při kalibraci výsevku, které probíhá v zadní čísti stroje a traktorista nemusí nikde lézt přímo pod výsevním ústrojím. Výsevek je velice přesný, no uvidíme nyní se pustíme do práce a po vzejití porostů můžeme hodnotit „dodává na závěr naší návštěvy se spokojeným úsměvem pan Martin Zbořil.

Na fotografii z leva obsluha stroje Jakub Jůrka, Martin Zbořil a zástupce BEDNAR FMT Michal Jurníček

Na fotografii z leva obsluha stroje Jakub Jůrka, Martin Zbořil a zástupce BEDNAR FMT Michal Jurníček

První zaseté hektary s novým secím strojem na farmě

První zaseté hektary s novým secím strojem na farmě


Poděkování společnosti BEDNAR FMT

Děkujeme rodině Zbořilů za pořízení secího stroje BEDNAR a přejeme mnoho kvalitně zasetých hektarů.

 

 

Michal Jurníček
Michal.Jurnicek@bednarfmt.com
Area manager pro Českou republiku a Slovensko