Zpět na novinky
26.
Listopad
2018

V AGRO Slatiny se osvědčily TERRALANDY TO

V zemědělském podniku AGRO Slatiny mají bohaté zkušenosti s dlátovými pluhy TERRALAND TO 6000. První pořídili v roce 2014 a druhý před letošní sezónou. Oba využívají v agregaci s traktory John Deere. Konkrétně s 9RT a nově i s 9RX. Jaké s nimi mají zkušenosti? Čím se v podniku zabývají? To a mnoho dalších informací z podniku AGRO Slatiny se dozvíte v reportáži.

AGRO Slatiny

Zemědělská společnost se nachází na východě Čech v jižní části okresu Jičín. Hospodaří celkem na 4050 ha. Z toho je 3700 ha orné půdy a 350 ha trvalých travnatých porostů. Podnik se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou

V AGRO Slatiny využívají dlátové pluhy TERRALAND TO 6000 agregované s traktory John Deere

V AGRO Slatiny využívají dlátové pluhy TERRALAND TO 6000 agregované s traktory John Deere

Dlátový pluh umožňuje intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm

Dlátový pluh umožňuje intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm


O rostlinné a živočišné výrobě nám více sdělil mechanizátor Aleš Koloc: „Pěstujeme 2000 ha obilovin, 450 ha řepy, 450 ha řepky, 250 ha hrachu, 150 ha máku a dále 300 ha kukuřice na siláž a 100 ha kukuřice na zrno. V živočišné výrobě chovají 220 ks prasat ve dvou turnusech a 500 krav mléčného holštýnského plemene.“

„V podniku máme také bioplynovou stanici o výkonu 1,2 MW. Teplo, které vyprodukuje, využíváme k výtopu dílen a budov. Vyrobenou elektřinu dodáváme do sítě, což nám přináší další finanční příjmy. Také provozujeme kovovýrobu a dvě stanice technické kontroly. Jednu v Jičíně a další v Novém Bydžově,“ dodává doplňující informace o AGRO Slatiny pan Koloc.

John Deere 9RX agregovaný s dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000 jede pracovní rychlostí 9 km / hod

John Deere 9RX agregovaný s dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000 jede pracovní rychlostí 9 km/hod

Dlátový pluh po intenzivním nakypření půdních vrstev rozdrobí hrudy na povrchu a zpětně půdu utuží

Dlátový pluh po intenzivním nakypření půdních vrstev rozdrobí hrudy na povrchu a zpětně půdu utuží


Druhý TERRALAND TO do podniku

Před zahájením sezóny 2018 pořídili v AGRO Slatiny druhý TERRALAND TO 6000. V konfiguraci tohoto stroje je v zadní části velký a malý hrotový válec. „Tuto konfiguraci jsme zvolili po letech zkušeností, kdy se nám za mokra stejně velké zadní válce zalepily a neodváděly tak dostatečně kvalitní práci. Při odlišných velikostech válců můžeme jezdit i za mokra “ vysvětluje mechanizátor.

Dlátový pluh TERRALAND TO 6000 hloubkově zpracovává půdní profil do 35 cm

Dlátový pluh TERRALAND TO 6000 hloubkově zpracovává půdní profil do 35 cm

Velký a malý zadní hrotový válec umožňují práci ve vlhkých podmínkách

Velký a malý zadní hrotový válec umožňují práci ve vlhkých podmínkách


V zemědělském podniku mají kromě dvou dlátových pluhů TERRALAND TO 6000 i další stroje od společnosti BEDNAR FMT. Konkrétně se jedná o diskové podmítače ATLAS AO 6000 a AM 10 000, předseťový kompaktor SWIFTER SE 12 000, mulčovače MULCHER MC 4500 a MZ 6000 a meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN ve verzi pro 18 řádků cukrové řepy.

Hodnocení obsluhy stroje

O práci stroje nám sdělila mnoho informací i jeho obsluha Aleš Novotný: „S dlátovým pluhem TERRALAND TO 6000 jezdím od té doby, co jej máme v podniku. Nejprve jsem ho tahal s John Deerem 9RT a nyní s 9RX. A musím uznat, že je to pohodlnější na čtyřech pásech. Pracovní rychlost si držím v rozmezí 9–10 km/hod. Pracovní hloubku mám aktuálně nastavenou na 35 cm. Denně jsem schopný podle podmínek udělat až 40 ha.“

Dlátový pluh TERRALAND TO má tažnou oj pro možnost agregace dalšího nářadí

Dlátový pluh TERRALAND TO má tažnou oj pro možnost agregace dalšího nářadí

Díky hlubokému zpracování půdního profilu se dostane více vzduchu do půdy a tím se zlepší půdní klima

Díky hlubokému zpracování půdního profilu se dostane více vzduchu do půdy, a tím se zlepší půdní klima


„V loňském roce jsme zkoušeli rozdíl mezi podrýváním a klasickou orbou na cca 40 ha poli,“ povídá s úsměvem na závěr našeho rozhovoru Aleš Novotný a dodává: „Já jsem cca 20 ha s dlátovým pluhem dělal půl dne a kolega tam byl s pluhem na cca 20 ha dva dny.“

 

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista