Novinky

Pásové zpracování půdy v severních Čechách
13.
Srpen
2018

Pásové zpracování půdy v severních Čechách

U soukromého zemědělce, pana Martina Rajtera z Moravěvsi na Ústecku, využívají moderní technologie k přípravě půdy. Díky nim měli i v letošním roce stabilní výnosy. V době naší návštěvy připravovali půdní profil pod řepku ozimou. Ta jim při letošní sklizni přinesla 4,2 t/ha. Jaké měli letošní výnosy a jak připravovali půdu pod řepky, se dočtete v tomto článku.

SWIFTERDISC nahradil 17 let pracující DOWNLANDS
23.
Červenec
2018

SWIFTERDISC nahradil 17 let pracující DOWNLANDS

V Zemědělském obchodním družstvu Starosedlský Hrádek v okrese Příbram hospodaří převážně se zemědělskou technikou BEDNAR v agregaci s traktory John Deere. Vlastní již 10 strojů BEDNAR. První z nich pořídili v roce 2001 a poslední letos na jaře. O jaké stroje se jedná? Jakou s nimi mají zkušenost? Spoustu dalších informací z podniku ZOD Starosedlský Hrádek se dozvíte v tomto článku.

Aktuálně z pole
19.
Červenec
2018

Aktuálně z pole

V tyto dny v řadě zemědělských podniků probíhají žně. Jejich součástí je také sklizeň řepky z veřejného setí, které jsme uspořádali v loňském roce. Na většinu polí za sklízecími mlátičkami vyjíždějí do pole diskové podmítače. Mezi nimi můžete napříč světem spatřit diskové podmítače ATLAS a SWIFTERDISC, a také polní brány STRIEGEL-PRO. Prohlédněte si je na aktuálních fotografiích z pole farem.

V AGROTOM s.r.o. plečkují s kapalným přihnojením
18.
Červen
2018

V AGROTOM s.r.o. plečkují s kapalným přihnojením

V Tomášovce u Lučence na Slovensku v regionu Střed začali využívat ROW-MASTER RN 9600 s FERTI-TANKEM. Meziřádkovou rekultivaci s kapalným přihnojováním provádí na 800 ha kukuřice. Více o podniku a hodnocení práce plečky se dočtete v tomto článku.

Aktuálně z terénu – mělké pásové zpracování půdy
04.
Červen
2018

Aktuálně z terénu – mělké pásové zpracování půdy

V rámci vývoje nových technologických postupů pěstování polních plodin řeší Centrum precizního zemědělství ve spolupráci s firmou Bednar FMT s.r.o. vývoj nových technických prostředků a technologií mělkého pásového zpracování půdy pro širokořádkové plodiny. Systémy mělkého zpracování půdy reagují na dlouhodobější změny průběhu počasí během roku a na nové požadavky kladené na vývoj zemědělství. Jedná se zejména o eliminaci vodního stresu a o snížení vstupů hnojiv a pesticidů na jednotku plochy, včetně eroze.

Meziřádkové kypřiče BEDNAR Row-Master v Exata Group a.s. na Slovensku
28.
Květen
2018

Meziřádkové kypřiče BEDNAR Row-Master v Exata Group a.s. na Slovensku

Společnost EXATA Group, a.s. je Slovenskou společností, která sdružuje několik zemědělských podniků na Slovensku. V současné době hospodaří na výměře kolem 22 000 ha, hlavními plodinami jsou kukuřice, pšenice, ječmen, řepka, slunečnice a cukrová řepa. V živočišné výrobě se zaměřují na chov dojnic, výkrm prasat a hovězího dobytka.

V AGRASPOL Předmíř spoléhají na SWIFTER SO_Profi
21.
Květen
2018

V AGRASPOL Předmíř spoléhají na SWIFTER SO_Profi

V říjnu loňského roku pořídili v Předmíři nový SWIFTER SO_Profi. Jeho obsluha na něj nedá dopustit. Ve velmi členitém pahorkatém terénu připravuje seťové lůžko během jednoho přejezdu. V průběhu jara s ním v podniku zpracovali veškerá pole pro setí. 

VÝMĚNA STROJŮ NA PŘÍPRAVU PŮDY V RADONICÍCH
07.
Květen
2018

VÝMĚNA STROJŮ NA PŘÍPRAVU PŮDY V RADONICÍCH

V druhé polovině března letošního roku byl prostřednictvím Františka Kose ze společnosti STROM Praha dodán nový předseťový kompaktor SWIFTER SE 10 000 do Němcovy farmy v Radonicích u Prahy. Farma s ním připravila půdu pro setí sladovnického ječmene a cukrové řepy.

Využití Fertiboxu při předseťové přípravě
23.
Duben
2018

Využití Fertiboxu při předseťové přípravě

Zemědělský podnik Agro Kunčina a.s. (okres Svitavy) hospodaří na výměře 3000 ha. Mezi hlavní plodiny patří pšenice ozimá, řepka ale i kukuřice, která je zčásti na siláž, jež je základním prvkem krmné dávky pro dojnice, a z části na výrobu bioplynu pro bioplynovou stanici.

Jak zachránit letošní ohroženou úrodu
26.
Březen
2018

Jak zachránit letošní ohroženou úrodu

Letošní úroda by mohla být ohrožena na výnosech díky nepříznivému vývoji počasí. Jak se správně zachovat? Kde mají rostliny největší problém? Jak dobře zvládnout nastartování porostů? Co se vám vyplatí? To vše se dočtete o několik řádek níže.

  1 2 3 4 7 13 19 25