Dotace

Společnost BEDNAR FMT patří mezi úspěšné žadatele o dotační podporu. Následující projekty jsou realizovány s finanční podporou fondů Evropské unie.

Program podpory Název projektu
Inovační voucher Systém pro bezdrátový sběr dat ze senzorů
Inovační voucher Zkoušky únavové životnosti svařovaných konstrukčních detailů
Inovační voucher Optimalizace prvků vzduchotechnického systému secích strojů vyráběných firmou BEDNAR FMT s.r.o.
Marketing Zlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích
Inovační voucher Analýza životnosti rámu zemědělského stroje
Inovační voucher Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností hnojiva
Inovace Inovace zemědělského stroje a procesů jeho výroby
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Systém pro bezdrátový sběr dat ze senzorů
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008584
Popis projektu Vývoj systému pro bezdrátový sběr dat ze senzorů umístěných na zemědělském stroji při jeho práci v polních podmínkách
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Zkoušky únavové životnosti svařovaných konstrukčních detailů
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014388
Popis projektu Vliv provedení svarových spojů na životnost konstrukcí zemědělských strojů.
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Optimalizace prvků vzduchotechnického systému secích strojů vyráběných firmou BEDNAR FMT s.r.o.
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014389
Popis projektu Optimalizace tvaru směšovače vzduchu s osivem a vzduchového vedení u nepřetlakového systému setí.
Program podpory Marketing
Název projektu Zlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích
Číslo projektu CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007552
Popis projektu Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách, posílení schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR.
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Analýza životnosti rámu zemědělského stroje
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009781
Popis projektu Statická a dynamická zkouška životnosti rámu zemědělského stroje na základě dat naměřených při jeho provozu.
Program podpory Inovační voucher
Název projektu Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností hnojiva
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009843
Popis projektu Analýza mechanicko-fyzikálních vlastností hnojiva a vytvoření simulačního modelu pro DEM analýzu.
Program podpory Inovace
Název projektu Inovace zemědělského stroje a procesů jeho výroby
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010068
Popis projektu Investice do výrobních zařízení, které umožní výrobu inovovaného širokozáběrového diskového podmítače.