Historie společnosti

Společnost BEDNAR FMT byla založena v roce 1997. Základní myšlenkou bylo vybudovat kvalitní české zemědělské stroje, které by uspokojily skutečné potřeby zemědělců nejen u nás, ale i v zahraničí. Tento cíl se od té doby stal naší prioritou, jelikož Vaše potřeby jsou naší motivací. A protože se potřeby zemědělců stále vyvíjejí, hledáme i my stále nové způsoby jejich uspokojení.

1997

Založení společnosti STROM Export s.r.o. za účelem exportu českých zemědělských strojů do zahraničí.

2000

Výroba pod značkou STROM, první hřídelový diskový podmítač Dowlands v zelené barvě.

2003

Změna image – zelená barva strojů je změněna na žlutou. První širokozáběrový Swifter ST 17000 zkonstruovaný ve spolupráci s farmou Rostěnická a. s. První účast na výstavě Agritechnica Hannover 2003.

2005

Investice do vlastního výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou. První mulčovač rostlinných zbytků Mulcher MC. Významné rozšíření značky STROM v Evropě.

2010

Vývoj nových modelů širokozáběrových podmítačů. Na trh uvedeny dlátové pluhy Terraland TN. Zahájení rekonstrukce administrativní části výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou.

2012

Zahájení rozšíření výrobního závodu – výstavba haly pro práškovou lakovnu, nové montážní a skladovací haly. Představení nového poloneseného dlátového pluhu Terraland TO, nový model kompaktoru Swifter SM, diskového podmítače Atlas AO a AM. Jediným vlastníkem společnosti se stává Dr. Ladislav Bednář.

2013

Od 1.1.2013 změněn název společnosti na BEDNAR FMT s.r.o.

Velmi úspěšné uvedení nových modelu s integrovanou nápravou – diskový podmítač SwifterDisc a univerzální kypřič Fenix FO.

Zahájení provozu nové práškové lakovny a montáže strojů na lince v Rychnově nad Kněžnou.

2014

Modernizace montážní haly v Rychnově nad Kněžnou.

Rozšíření celkové skladovací kapacity o 4 000 m² v novém areálu Dlouhá Ves.

Představení novinek secích strojů Omega, zásobníků Ferti-Box, diskového podmítače Atlas HO a kombinovaného stroje Terraland DO na mezinárodním veletrhu Agritechnica 2013.

2015

Rozšíření montážní kapacity o 1 200 m2 a vybudování nových komunikací a odstavné plochy.

Začátek linkového způsobu montáže některých modelů strojů.

Začátek výroby polních bran Striegel-Pro a univerzálních meziřádkových kypřičů Row-Master RN.