Profil společnosti

BEDNAR FMT je progresivní výrobce zemědělské techniky specializující se na stroje pro zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování. Díky úzkému propojení společnosti se zemědělskou praxí se BEDNAR FMT řadí k nejinovativnějším výrobcům zemědělských strojů vyvíjející a vyrábějící stroje s vysokou přidanou hodnotou pro konečného uživatele. Společnost BEDNAR FMT s.r.o. byla založena v roce 1997 panem Ladislavem Bednářem.

Majitel a zakladatel BEDNAR FMT Ladislav Bednář se syny Janem a Vojtěchem Bednářem.

V současnosti společnost zaměstnává 250 pracovníků a exportuje své produkty do 25 zemí v Evropě, Asii, Austrálii, Severní Americe a Africe.


HLAVNÍ CÍLE BEDNAR