Spolupracujeme

V rámci vývoje spolupracuje firma BEDNAR FMT s.r.o. s řadou externích veřejných i soukromých organizací.

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze – Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze
Technická fakulta

Inovační vouchery v Praze

Inovační vouchery v Praze

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i

Výzkumný ústav zemědělské techniky
v. v. i.

Technologická agentura České Republiky

Technologická agentura České Republiky

Competence Center ISOBUS

Competence Center ISOBUS

Zemědělská společnost Sloveč, a.s.

Zemědělská společnost Sloveč, a.s.

Zemědělské služby Dynín, a.s.

Zemědělské služby Dynín, a.s. 

Rostěnice, a.s.

Rostěnice, a.s.