Výroba

Výstavbu výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou dokončila společnost BEDNAR FMT v roce 2015. Je zde zaměstnáno 200 pracovníků. Součástí závodu jsou střediska skladování, svařování, kontroly svařenců od subdodavatelů, centrum povrchových úprav s práškovou lakovnou a montáž.

Díly a svařence se dostávají ze skladu systémem dopravníků k práškové lakovně. Součástí technologie je precizní, pečlivé ošetření dílů před lakováním. Práškovou lakovnu opouští díly ve vysoké kvalitě, která je bezpodmínečně nutná pro náročnou zemědělskou praxi.

„V polovině roku 2013 jsme zahájili provoz velkokapacitní práškové lakovny, která patří mezi nejmodernější ve střední Evropě. Dnes jsou již naše obě základní barvy, žlutá i černá, v práškovém provedení. Lakovna nám kromě zlepšení povrchové kvality strojů umožnila zvýšit i celkový výkon montáže, který byl v minulosti nejvíce limitován předešlým systémem povrchové úpravy.“
Vojtěch Bednář
výrobní ředitel BEDNAR FMT

Nalakované díly se na montážní linky přesouvají opět pomocí dopravníků. Naše montážní linky jsou podobné těm v automobilovém průmyslu. Právě automobilka byla velkou inspirací při výstavbě nového výrobního závodu v Rychnově nad Kněžnou.

Sklad nalakovaných svařenců připravených na montáž.

Rychlá a bezpečná manipulace s díly bez poškození.

Montáž probíhá u nejpopulárnějších modelů linkovým způsobem na moderních montážních pracovištích.


„Díky rychlému nárůstu prodejů zejména během posledních dvou let byla nová montážní hala nutností. Bez těchto prostor bychom nebyli schopni pokrýt poptávku po našich strojích. S novou lakovnou a montážním prostorem jsme schopni výrazně navýšit výrobní kapacitu, ale také zvýšit kvalitu, což je prioritní.“
Vojtěch Bednář
výrobní ředitel BEDNAR FMT