OMEGA OO_FERTI

OMEGA OO_FERTI je univerzální secí stroj lehké koncepce s diskovou přípravou půdy umožňující výsev různých typů plodin s velkou variací výsevku jak v systému konvenční technologie (orba), tak v systému minimalizační s možností přihnojování.

Systém hydraulického přítlaku na dvoudiskové botky zaručuje výsev i v náročných podmínkách.

Díky systému PSP (Precise Seed Placement) ukládají diskové secí botky osivo do identické výsevní hloubky v celé šířce stroje a dokonale kopírují terénní nerovnosti v podélném i příčném směru.

s traktorem do ramen,tažného oka nebo do K80Omegu je možné agregovat v zadní části stroje. Možnost snadnéhovyprázdění osiva ze zásobníkuPohodlná kalibrace výsevního ústrojídvoukomorový zásobníkPřetlakový,hydraulickýCrushbar – přední smykPřední pěch Frontpack / (paralelogramové uložení)Secí botky – systém PSP – Twin-Disc systém2 řady disků 520 mm do meziřádkuPřesné přihnojování L+PZnamenáky (425/55 -R17)pneu pěchOffsetový, velký znamenákyPre-emergentní
Concept Omega OO FERTI
Typ stroje polonesený secí stroj s přípravou seťového lůžka, přihnojováním a diskovými výsevními jednotkami
Pracovní orgány 2 řady disků 520×5 mm (párově uloženy – Twin-Disc system),
dvoudiskové přihnojovací botky,
pneumatikový pěch (velikost pneu 425/55 R17),
dvoudisková výsevní botka uložena na paralelogramu (PSP systém)
Jištění individuální
Využití výsev rozličných typů plodin v tradiční technologii zpracování půdy, v minimalizačních systémech, přímo do strniště s přihnojením
Pracovní operace nakypření svrchního půdního profilu pro vytvoření optimálního startovacího prostředí pro osivo, vyrovnání povrchu, aplikace hnojiva, zpětné jemné utužení půdy pneu pěchem, přesný výsev na zvolenou pracovní hloubku diskovými botkami (systém PSP)

 

Dělený zásobník se snadno nastavitelným poměr (60:40) osiva a hnojiva.

Jednoduchá a pohodlná kalibrace výsevního ústrojí v zadní části stroje. Jednoduché vyprázdnění zásobníku.

Aplikace hnojiva do meziřádků dvoudiskovým kolterem.
 


Agronomické výhody stroje

 1. Větší meziporostní prostor pro jednotlivé rostliny díky meziřádkové vzdálenosti 12,5 cm (možnost 16,5 cm).
 2. Přesné ukládání osiva díky secím botkám uloženým na paralelogramu (systém PSP) s vysokým přítlakem. Výsledkem je rovnoměrné vzcházení osiva na celé ploše oseté parcely.
 3. Založení porostů v minimalizační technologii, konvenční technologii nebo přímý výsev do strniště.
 4. Dokonalá jarní příprava půdy na těžším typů půd a excelentní drcení hrud při podzimním výsevu díky coulter sekci (model OO).
 1. Výsev odlišných plodin od malých semen až po kukuřici.
 2. Dodržení agronomických lhůt díky vysokým pojezdovým rychlostem a zásobníkům s velkým objemem.
 3. Výživa rostlin na počátku vegetace systémem přihnojování.
Omega

Přínosy, které znamenají úsporu

 1. Kvalitní zpracování půdy během jediného přejezdu s přesným založením porostu díky jednotlivým pracovním částem stroje, které připraví pozemky do takového stavu, aby secí botky mohly vykonat kvalitní práci s uložením osiva do přesně nastavené hloubky.
 2. Vysoké pracovní rychlosti – umožňují dodržet agronomické lhůty pro založení porostů. Vysoké pracovní rychlosti (13–15 km/h) jsou možné díky dokonalé stabilitě stroje a propracovanému dávkování osiva.
 1. Možnost pracovat i v obtížných podmínkách – technické řešení secího stroje Omega umožňuje práci i v extrémních podmínkách spojených s vysokou vláhou, suchem nebo velkým množstvím rostlinných zbytků na povrchu.
 2. Snížení počtu přejezdů – stroj dokáže dosáhnout vysoké kvality práce na první přejezd. V mnoha případech je možné vynechat některou ze zběžně prováděných polních operací, které se zpravidla před setím vykonávají.
 
Portrait Dôvod prečo sme sa rozhodli pre nákup techniky Bednar je ten, že produkčné portfólio splnilo naše nároky na technológiu strojov. U niektorých sme mali v ponuke aj konkurenčné stroje avšak kvalita spracovania bola u Bednara na vyššej úrovni.

Ing. František Papuga, agronom
ASTOM 4PS s.r.o. | Šaca, Košice, Slovenská republika
8000 ha | Omega OO 6000Ferti (2×)

Omega

OMEGU využijete

 1. Na založení porostů v minimalizačních technologiích s větším množstvím rostlinných zbytků na povrchu.
 2. Na založení porostů v konvenční technologii (orba). Možný výsev přímo do hrubé brázdy díky preciznímu rovnání a zpětné konsolidaci půdy.
 3. Na založení porostů s výsevem přímo do strniště díky dvěma řadám disků.
 1. Bezproblémové založení porostů do těžších a vlhčích půd díky možnosti vyřazení pracovních disků z činnosti a použití pracovních coulterů žádné hroudy. Zvýšení kvality přípravy půdy v suchých podmínkách současným použitím disků a coulterů.
 2. Výsev jakéhokoliv osiva, od malých semen až po kukuřici.
 3. Kvalitní založení porostů i ve velmi komplikovaných podmínkách. Secí stroj Omega je konstruován i do velmi členitých oblastí s požadavkem dokonalého kopírování (systém PSP).
Omega

Základní pracovní části

Rovinnost povrchu je základní předpoklad úspěšně založeného porostu
Dokonalé srovnání půdy před secími botkami je důležitou součástí setí. Půda musí být srovnána ještě před transportním pneumatikovým pěchem, a to zejména v případě, že hospodaříte na středně těžkém nebo těžším typu půd. Rovinu před pneumatikovým pěchem lze vytvořit předním páskovým smykem Crushbar nebo předním Frontpackem.


Frontpack drží celý stroj neustále v dokonalé rovině. Secí stroj pracuje na předním Frontpacku a transportním pneupěchu. Stroj je díky tomu maximálně stabilní a mnohem lépe dokáže rovnat a konsolidovat půdu. Uložení osiva je díky práci na obou pěchách velmi kvalitní.

CRUSHBAR

Přední hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar srovnává první nerovnosti a připravuje půdu pro další pracovní části. Je umístěn před diskovou sekcí.

FRONTPACK

Přední pneumatikový pěch (Frontpack) dokonale rovná půdu, a to včetně hrubé brázdy. Navíc neustále drží secí stroj v jedné rovině. Frontpack je tvořen pneumatikami o velikosti 710 mm.

Přední Frontpack se rovněž velmi dobře osvědčil při setí do většího množství posklizňových zbytků, které zůstanou na povrchu například po kukuřici na zrno. Pěch zatlačí posklizňové zbytky do země a výrazně tím zlepší průchod materiálu secím strojem.

Přední Frontpack dělá velmi dobrou práci i v případě setí do hrubé brázdy.

HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ DISKOVÉ SEKCE

Disková pracovní sekce je hydraulicky nastavitelná. Setí je možné i bez použití diskové sekce.

DISKY JAKO KYPŘIČE STOP

Disky jsou v oblasti za koly traktoru stavitelné. Slouží jako kypřiče stop – narušují stopy traktoru, které utužují půdu.

AXIÁLNÍ BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou uzavřena dvěma statickými a jedním dynamickým kazetovým těsněním se čtyřmi těsnicími žebry a běhají v pevném kovovém tělese.

1 – dynamické kazetové těsnění se čtyřmi žebry,
2 – kovové těleso,
3 – statické těsnění,
4 – čtyřbodé ložisko,
5 – dvojité těsnění

Omega
 

Bezúdržbová disková pracovní sekce zaručuje kvalitní přípravu půdy před uložením osiva
Secí stroje Omega jsou vybaveny dvěma řadami disků. Disky krájí a mísí posklizňové zbytky s půdou a připravují vrchní část půdního profilu tak, aby půda byla řádně nakypřena před zpětnou konsolidací a přesným uložením osiva. Disky mají rovněž velmi pozitivní vliv na srovnání pozemku. Jednotlivé disky jsou uloženy nezávisle a pracují na bezúdržbových ložiskách.

A–DISKY: Nový rozměr kvality práce
Speciálně tvarovaný disk o průměru 520 mm a tloušťce stěny 5 mm s výrazně vyšším řezacím a míchacím účinkem oproti klasickým vykrajovaným diskům. A‑disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájejí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje brát z půdy větší množství hlíny, než je tomu v případě standardních zubatých disků. Každé profilované vystoupení disku nabírá hlínu a vynáší ji směrem do rostlinného mulče, kde dochází k promíchání. Výsledek je vynikající.

TWIN–DISC ZARUČUJE LEPŠÍ PRŮCHODNOST

Disky pracují v páru na jedné slupici. Díky tomuto řešení je vzdálenost mezi jednotlivými rameny disků větší (50 cm). To znamená více prostoru pro průchod materiálu strojem. Secí stroj může plynně pracovat, i když je na povrchu větší množství posklizňových zbytků.

Omega
 

Konsolidace půdy před setím
Velká a široká kola (425 mm) umístěná v systému offset pod zásobníkem vynikajícím způsobem utužují a urovnávají půdu a zajišťují hladký a stabilní průjezd celého stroje po poli i na silnici. V případě defektu je snadné kolo vyměnit.


Offsetové rozmístění kol zvyšuje průchodnost půdy a rostlinných zbytků, což snižuje valivý odpor a tím i potřebu tahové síly. Mezi koly jsou gumové špalíky pro rozhrnutí hrůbků vznikajících mezi koly.


Omega

Ovládání a nastavení stroje

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ VČETNĚ ISOBUSU
Secí stroj OMEGA je možné ovládat systémem IsoBus. V případě, že traktor není vybavený systémem IsoBus, je možné ovládat secí stroj pomocí 2 typů terminálů:

TERMINÁL CCI 200 (Kompatibilní s IsoBus)

 • Velký displej 8,4“ s dotykovou obrazovkou.
 • CCI.Control – rychlá a snadná dokumentace a správa zakázek přímo v traktoru*
 • CCI.Courier – rychlý a spolehlivý přenos dat do počítače v kanceláři pomocí Flash disku, Blue Tooth, WIFI či GSM*
 • FieldNav – snadná navigace strojů na pole*
 • Farmpilot – řízení a plánování více strojů online pomocí internetu*
 • CCI.Tecu – sledování základních dat traktoru*
 • CCI.Cam sledování okolí traktoru pomocí kamer*
 • Počasí – aktuální předpověď počasí přímo v traktoru*

* Některé funkce jsou dostupné za příplatek a mohou vyžadovat dodatečné zařízení

TERMINÁL BASIC

 • Úsporná alternativa pro řízení secího stroje a Ferti Boxu
 • Snadná a rychlá montáž v kabině traktoru
 • Teminál je vybaven 3,5“ barevným displejem
 • Hlavní funkce stroje lze snadno ovládat přímo tlačítky na klávesnici
 • Terminál lze použít pouze pro vybrané typy strojů

VÝKONNÉ A PŘESNÉ DÁVKOVACÍ ÚSTROJÍ

Dávkovací ústrojí secích strojů Omega je vyrobeno z nerezové oceli a poháněno elektromotorem, vybaveným radarovým senzorem nebo Iso-Bus signálem přímo z traktoru.

Dávkovací systém je schopný dávkovat osivo velice přesně v rozmezí od 0,6 do 350 kg/ha.

Systém je vybaven vypouštěcím hradítkem pro dokonalé vyprázdnění zásobníku.

Čechrač pro lepší průchodnost osiva.

Hradítko pro snadnou výměnu výsevního válečku.

VÝSEVNÍ VÁLEČKY

V základní výbavě secích strojů Omega jsou 2 typy výsevních válečků (jeden typ pro jemné osivo, jako je např. řepka, druhý typ pro obiloviny).

V rozšířené nabídce BEDNAR nabízí celkem 14 typů výsevních válečků od 3,5 cm³ až po 700 cm³.

SNADNÁ A POHODLNÁ KALIBRACE S VYPRÁZDNĚNÍM ZÁSOBNÍKU

Kalibrace se provádí v zadní části secího stroje (za výsevními botkami), kam je přiveden rozvod z výsevního ústrojí – velice pohodlné a dobře přístupné místo pro obsluhu.

1. Zmáčknete tlačítko na přídavném panelu pro naplnění kalibračních sáčků.

2. Zvážíte hmotnost sáčků a zadáte tuto hodnotu do terminálu.

V zadní části lze rovněž pohodlně vyprázdnit nevyseté osivo ze zásobníku zpět do big bagů.

VYPNUTÍ POLOVINY STROJE

BEDNAR nabízí mechanické nebo elektronické vypnutí poloviny záběru secího stroje. Secí stroje s možností vypnutí poloviny záběru jsou vybaveny dvěma rozdělovacími hlavami.

Mechanické vypnutí poloviny secího stroje se provádí pod výsevním ústrojím ručním přehrazením pomocí hradítka.

Elektronické vypnutí poloviny secího stroje je možné přímo z kabiny traktoru elektronickým přehrazením.

PRE-EMERGENTNÍ ZNAMENÁKY

U strojů Omega je možné nakonfigurovat několik možností vyznačení kolejových řádků, a to dle vašich potřeb používání navigace a postřikovačů:

 1. Navigace
  + vypínání 2×2 klapky
 2. Navigace
  + vypínání 2×3 klapky
 3. Pre-emergentní znamenáky
  + vypínání 2×2 klapky
 4. Pre-emergentní znamenáky
  + vypínání 2×3 klapky

Nevyseté osivo je automaticky odečteno, aby byla zachována vysoká přesnost setí.

Precizní uložení osiva

Podmínky nejsou vždy ideální – řešením je PSP systém
Uložení osiva do přesně nastavené hloubky je základním předpokladem rovnoměrného vzcházení porostu v rámci celé oseté parcely. V případě, že parcela je dokonale předem připravena bez rostlinných zbytků, větších půdních částic a přeje vám počasí, pak je relativně snadné porost založit. Je to ale v zemědělství vždy možné? Přeje vám vždy počasí?


Je možné vše připravit před setím do ideální stavu? Není. Pokud se má hovořit o secím stroji s přípravou jako o secím stroji univerzální, tak takovýto secí stroj musí být schopný zakládat kvalitně porosty i v neideálních podmínkách. To secí stroj BEDNAR Omega umí, a to díky systému PSP (Precizní uložení osiva). Systém PSP má následující vlastnosti:

1. KAŽDÁ SECÍ BOTKA JE ULOŽENA NA PARALELOGRAMU

Velkou výhodu secích strojů Omega je uložení každésecí botky na paralelogramu.

Botky uložené na paralelogramu, mají ve srovnání s botkami uloženými volně bez paralelogramu, podstatně přesnější vedení secích botek půdním profilem.

Paralelogramové uložení představuje neustálé a stejné dodržování nastavené pracovní hloubky (hloubky uložení osiva), a to i v případě příčných nerovností terénu.

2. VÝSEVNÍ DISKY VE TVARU „V“

Výsevní jednotky tvoří dva disky, která mají tvar „V“ o průměru 380 mm. Jeden z disků je vůči druhému odsazen. To znamená, že drážku pro osivo vytváří pouze jeden disk.

Toto řešení snižuje odpor půdy, zlepšuje průnik disků do půdy, vytváří drážku přes rostlinné zbytky, které mohou být na povrchu půdy.

Jeden disk kryje druhý, toto předsazení disku snižuje opotřebení a udržuje přesnou hloubku setí, a to i v případě vyššího opotřebení disků.

3. DOKONALÉ KOPÍROVÁNÍ DÍKY PŘÍTLAKU BOČ‑ NÍCH RÁMŮ A ROZDĚLENÍ RÁMŮ SECÍCH BOTEK DO TŘÍ ČÁSTÍ

Dokonalého vedení stroje a kopírování nerovností je dosaženo:

1. Neustálým přítlakem na boční rámy pomocí hydraulických akumulátorů. Tím je zabezpečeno rovnoměrné rozdělení tlaku na celou pracovní šířku secího stroje.

2. Rozdělením rámů se secími botkami do tří částí.

Nastavitelný zavlačovač Bezúdržbová ložiska Pryžové segmenty proti přetížení a přítlaku Dvoudisková secí botka s přesazením jednoho disku Hloubkové kolečko 330×50 mm nebo 330×65 mm Rameno Paralelogramové uložení každé secí botky

Meziřádková vzdálenost 12,5 cm pro většinu podmínek s větším podílem obilovin v osevním postupu. Možnost výsevu řepky ozimé ob řádek na meziřádkovou vzdálenost 25 cm případně ob 2 řádky na 37,5 cm.

Meziřádková vzdálenost 16,5 cm pro podmínky s větším úhrnem srážek nebo s obvyklým velkým množstvím rostlinných zbytků na povrchu.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ HLOUBKY VÝSEVU

Centrální nastavení hloubky výsevu se provede velice jednoduše pomocí ráčnového mechanizmu.

Hlavní charakteristika modelu BEDNAR OMEGA OO_FERTI

 1. Secí stroj robustní konstrukce připravený na velmi náročné podmínky – robustní hlavní a boční rámy.
 2. Větší pracovní disky o průměru 520×5 mm schopné zpracovat i větší množství posklizňových zbytků.
 3. Velmi dobrá průchodnost materiálu secím strojem díky větším vzdálenostem mezi jednotlivými pracovními částmi.
 4. Excelentní konsolidační efekt díky hmotnosti a širokým pneumatikám pneupěchu.
 5. Vynikají přesnost dávkování hnojiva díky přetlakovému zásobníku. Hnojivo uloženo do meziřádků coultery.
 6. Dokonalé kopírování povrchu díky secím botkám pracujícím na paralolegramu – systém PSP.
 7. IsoBus konektivita, jednoduché a snadné ovládání.

Secí stroj Omega OO_FERTI je robustní secí stroj schopný přesného výsevu a aplikace hnojiva. Omega OO_FERTI je doporučována do náročných podmínek se značným podílem jařin v osevním postupu (meziřádková vzdálenost 12,5 cm nebo variantně 16,5 cm). Porosty založené na jaře velmi pozitivně reagují na přesné přihnojení do meziřádků. Podstatně se tím zvyšuje akcelerace růstu porostu a celková vitalita plodin. Důležité je přesné dávkování hnojiva. To zaručuje přetlakový zásobník, který je díky přetlaku schopen dávkovat přesná, nicméně i vysoká množství hnojiva.

Secí stroj s přihnojováním

Přesné dávkování díky přetlakovému zásobníku
Secí stroje Omega OO_Ferti mají velkokapacitní dvoukomorové zásobníky s přetlakem. Díky uzavření zásobníku je v zásobníku vytvořen přetlak. Toto technické řešení mnohonásobně zvyšuje kvalitu přesnosti dávkování hnojiva, a to i vyšších dávek při vyšších pracovních rychlostech (až 350 kg hnojiva/ha při pracovní rychlosti 14 km/h).

DVOUKOMOROVÝ ZÁSOBNÍK

Dvoukomorový zásobník je rozdělen v poměru 60:40 s možností výběru 60 osivo : 40 hnojivo nebo 60 hnojivo : 40 osivo. Zásobník je možné využít také celý pouze na osivo, například pro založení porostu ozimů.

Další výhody:
Nerezové dávkovací ústrojí pro hnojivo.
Dávka hnojiva a výsevek osiva jsou na sobě nezávislé.
Ovládání celého stroje je možné pomocí jednoho terminálu.

 

Aplikace hnojiva do meziřádků
Hnojivo je dávkováno z přetlakového zásobníku nerezovým dávkovacím ustrojím k aplikačním coulterům (průměr 380 mm). Hloubka uložení hnojiva je nastavitelná. Coultery jsou řešeny tak, aby byly velmi průchodné s rozestupem 25 cm (meziřádková vzdálenost osiva 12,5 cm) a 33 cm (meziřádková vzdálenost osiva 16,5 cm).

Kombinovaný výsev (osivo + hnojivo)

 1. Prokazatelně vyšší výnosy u jarních plodin.
 2. Snížení počtu přejezdů (výsev i hnojení probíhá současně).
 3. Účinnější využití dusíku.
 1. Přesné uložení hnojiva do prostoru, ve kterém ho rychle využijí kořeny rostlin.
 2. Rychlé nastartování porostu a tím i zastínění plevelů.

Meziřádkové uložení hnojiva v hloubce 2–3 cm pod osivo umožní kořenům rychleji odebírat živiny bez nebezpečí spálení.

Hnojivo má díky hlubokému uložení přístup k vodě i v případě proschnutí svrchní vrstvy půdy. To zajistí kořenům rostlin snadnou přístupnost živin.

Pracovní orgány

Zubaté disky

Zubaté disky

Zubaté disky
• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

A-Disky (Agressive)

A-Disky (Agressive)

A-Disky (Agressive)
• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

Závěs

Oko

Oko

35 mm • 40 mm • 51 mm

Miska

Miska

K80

Tažné pravítko

Tažné pravítko

Standard
• průměr čepů závěsu 36 mm, s roz. 960 mm

Volitelné

Frontpack

Frontpack

CRUSHBAR

CRUSHBAR

Pre-emergentní znamenáky

Pre-emergentní znamenáky

Znamenáky

Znamenáky

Hydraulické nastavení diskové pracovní sekce

Hydraulické nastavení diskové pracovní sekce

Průtokové senzory osiva

Průtokové senzory osiva

Hydraulické nastavení přítlaku secích botek

Hydraulické nastavení přítlaku secích botek

Přihnojování do meziřádků dvoudiskovou botkou

Přihnojování do meziřádků dvoudiskovou botkou

rozteč 16,5 cm (18 ks) • rozteč 12,5 cm (24 ks)

Terminál CCI 200

Terminál CCI 200

Terminál BASIC

Terminál BASIC

OMEGA OO_FERTI OO 4000 FERTI OO 6000 FERTI
Pracovní šířka m 4 6
Objem zásobníku l 4000 5000
Přepravní šířka m 3 3
Přepravní délka m 9.2 9.2
Počet disků ks 32 48
Rozteč disků cm 25 25
Meziřádková vzdálenost cm 12.5 / 16.5 12.5 / 16.5
Doporučený výkon* HP 130 - 180 160 - 250
Celková hmotnost** kg 6700 - 7500 8800 - 9600
Průměr disků cm 52 52

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

OMEGA OO_FERTI

Fotografie

Prospekt

Výzva splnená
13.
Březen
2017

Výzva splnená

Výzvou pre mnohé poľnohospodárske stroje môžeme nazvať podmienky na Novom Zélande,  kde poľnohospodárstvo je síce jedným z najsilnejších členov tamojšej ekonomiky, avšak podmienky sú veľmi náročné. Tejto výzvy sa však chytili stroje Bednar, ktoré už nejakú dobu polia v tomto ostrovnom štáte úspešne obhospodarujú. 

Bednar portfólio na jednom podniku
11.
Leden
2016

Bednar portfólio na jednom podniku

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien a produkciu technickej plodín do bio-plynovýh staníc. Samotný podnik operuje na 8000 ha z toho sú trvalé trávne porasty na 2000 ha. Pri takejto výmere ASTOM 4PS zvolil vhodne spoluprácu s Bednar FMT, keďže vo svojom portfóliu ponúka závesnú techniku až do 18 m záber pri kompaktoroch a 12 m záber pri diskových podmietačoch.

3,5 cm3

3,5 cm3

OO_F

 • 1 - KM420003 VÁLEC 1
2×3,5 cm3

2×3,5 cm3

OO_F

 • 1 - KM420007 VÁLEC 1
11 cm3

11 cm3

OO_F

 • 1 - KM420011 VÁLEC 1
4×3,5 cm3

4×3,5 cm3

OO_F

 • 1 - KM420014 VÁLEC 1
25 cm3

25 cm3

OO_F

 • 1 - KM420025 VÁLEC 1
50 cm3

50 cm3

OO_F

 • 1 - KM420050 VÁLEC 1
100 cm3

100 cm3

OO_F

 • 1 - KM420100 VÁLEC 1
160 cm3

160 cm3

OO_F

 • 1 - KM420160 VÁLEC 1
180 cm3

180 cm3

OO_F

 • 1 - KM420180 VÁLEC 1
220 cm3

220 cm3

OO_F

 • 1 - KM420220 VÁLEC 1
300 cm3

300 cm3

OO_F

 • 1 - KM420300 VÁLEC 1
400 cm3

400 cm3

OO_F

 • 1 - KM420400 VÁLEC 1
460 cm3

460 cm3

OO_F

 • 1 - KM420460 VÁLEC 1
580 cm3

580 cm3

OO_F

 • 1 - KM420580 VÁLEC 1
600 cm3

600 cm3

OO_F

 • 1 - KM420600 VÁLEC 1
630 cm3

630 cm3

OO_F

 • 1 - KM420630 VÁLEC 1
790 cm3

790 cm3

OO_F

 • 1 - KM420790 VÁLEC 1
800 cm3

800 cm3

OO_F

 • 1 - KM420800 VÁLEC 1
Zubatý disk 520 × 5 mm

Zubatý disk 520 × 5 mm

OO_F

 • 1 - KM060237 DISK 1
 • 2 - KM000489 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
Pneumatika Zadní

Pneumatika Zadní

OO_F

 • 1 - KM051000 KOLO 1
 • 2 - KM050633 PNEUMATIKA 1
 • 3 - KM050017 RÁFEK 1
Pneumatika Frontpack

Pneumatika Frontpack

OO_F

 • 1 - KM051017 KOLO 1
 • 2 - KM051016 PNEUMATIKA 1
 • 3 - KM051015 RÁFEK 1
Lopatka Crushbar – zadní smyk

Lopatka Crushbar – zadní smyk

OO_F

 • 1 - KM060189 SLUPICE 1
 • 2 - KM060136 PLECH 1
 • 3 - KM000851 ŠROUB 2
 • 4 - KM000848 MATICE 2
Zavlačovač za secí botkou

Zavlačovač za secí botkou

OO_F

 • 1 - KM210005 ZAVLAČOVAČ 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
Škrabka hloubkového kolečka 330 × 65

Škrabka hloubkového kolečka 330 × 65

OO_F

 • 1 - 00402322 STĚRKA 1
 • 2 - 00601518 POUZDRO 1
 • 3 - KM000331 ŠROUB 1
 • 4 - KM000005 PODLOŽKA 2
 • 5 - 00175108 POUZDRO 1
 • 6 - KM000323 MATICE 1
Škrabka hloubkového kolečka 330 × 50

Škrabka hloubkového kolečka 330 × 50

OO_F

 • 1 - 00402322 STĚRKA 1
 • 2 - 00152269 POUZDRO 1
 • 3 - KM000331 ŠROUB 1
 • 4 - KM000005 PODLOŽKA 2
 • 5 - 00175108 POUZDRO 1
 • 6 - KM000323 MATICE 1
Hloubkové kolečko 330 × 65

Hloubkové kolečko 330 × 65

OO_F

 • 1 - KM410212 KOLO 1
Hloubkové kolečko 330 × 50

Hloubkové kolečko 330 × 50

OO_F

 • 1 - KM410213 KOLO 1
Disk na výsev

Disk na výsev

OO_F

 • 1 - KM060284 DISK 1
 • 2 - KM000695 ŠROUB 6
 • 3 - KM000219 PODLOŽKA 6
Disk na přihnojování

Disk na přihnojování

OO_F

 • 1 - KM060284 DISK 1
 • 2 - KM000695 ŠROUB 6
 • 3 - KM000219 PODLOŽKA 6
Lopatka Crushbar

Lopatka Crushbar

OO_F

 • 1 - KM060225 SLUPICE 1
 • 2 - KM060136 PLECH 1
 • 3 - KM000851 ŠROUB 2
 • 4 - KM000848 MATICE 2
A-disk 520 × 5 mm

A-disk 520 × 5 mm

OO_F

 • 1 - KM060230 DISK 1
 • 2 - KM000489 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
Ložisko přihnojovací botka

Ložisko přihnojovací botka

OO_F

 • 1 - KM040148 LOŽISKO 1
 • 2 - KM000767 ŠROUB 1
Ložisko secí botka

Ložisko secí botka

OO_F

 • 1 - KM040148 LOŽISKO 1
 • 2 - KM000766 ŠROUB 1
30 cm3

30 cm3

OO_F

 • 1 - KM420030 VÁLEC 1
90 cm3

90 cm3

OO_F

 • 1 - KM420090 VÁLEC 1
Ložisko přihnojovací botka

Ložisko přihnojovací botka

OO_F

 • 1 - KM040148 LOŽISKO 1
 • 2 - KM000766 ŠROUB 1
Ložisko secí botka

Ložisko secí botka

OO_F

 • 1 - KM040148 LOŽISKO 1
 • 2 - KM000767 ŠROUB 1