FERTI-BOX FB

FERTI-BOX FB je zařízení určené primárně k zásobnímu hnojení přímo do půdního profilu.

Ferti-Box se agreguje s traktorem do 3bodového závěsu kat. III./IV.

Zásobník je vybaven samostatným rámem, do kterého se připojuje některý z půdozpracujících strojů (Terraland TO, Terraland DO, Fenix FO).

Hnojivo (osivo) je dopravováno ze zásobníku pneumaticky do aplikačních koncovek půdozpracujícího stroje.

Koncovky mají možnost měnit aplikační hloubku dle agronomické potřeby umístění hnojiva.

Dvoukomorový zásobník 2 dávkovací ústrojí Připojení dalšího stroje Ostavené nohy Agregace do 3-bodového závěsu II. / III. kategorie Přetlakový zásobník
Concept FertiBox FB
Typ stroje: nesený zásobník
Pracovní orgány: dvoukomorový zásobník s přepážkou, 2 dávkovací ústrojí, 2 distribuční hlavy
Využití: výživa kořenového systému během vegetace i při nastartování růstu
Pracovní operace: hnojení do půdního profilu (zásobní hnojení) granulovaným hnojivem, možnost využití i pro extensivní výsev, např. meziplodin apod.

 

Variabilní přepážka pro dávkování dvou typů hnojiv v poměrech 60:40.

Agregace dalších strojů je možné přes robustní závěs.

Cílené zásobní hnojení s nastavitelnou aplikační hloubkou.


Základní výbava

Nerezové výsevní ústrojí

Nerezové výsevní ústrojí

Schůdky a plošina

Schůdky a plošina

Volitelné

Přihnojovací sada

Přihnojovací sada

Dělící hlavy a rozvody na

• FO 4000
• FO 5000
• FO 5000 L
• FO 6000

• FC 3500

• TN 3000 HM7RT
• TO 4000
• TO 5000
• TO 6000
• DO 4000
• DO 5000

• XO_F 4000
• XO_F 4500
• XO_F 5000
• XO_F 6000
• XO_F 8000
• XE 8000
• XE 10000
• XE 12000

Terminál BASIC

Terminál BASIC

Terminál CCI 200

Terminál CCI 200

FERTI-BOX FB FB 3000
Objem l 3000
Počet dávkovacích ústrojí ks 2
Celková hmotnost* kg 1090 - 1260

*závisí na výbavě stroje

Video

FERTI-BOX FB
FERTI-BOX FB

Fotografie

Prospekt

Stroje BEDNAR v Jižní Americe
16.
Březen
2016

Stroje BEDNAR v Jižní Americe

BEDNAR dodává stroje na všechny zemědělsky aktivní světadíly, kromě Jižní Ameriky. To již nyní neplatí. Na jaře 2016 byly dodány stoje BEDNAR do Chile na farmu Agricola Rademacher y CIA.LTDA, která obhospodařuje 2000 hektarů. Pěstují podobné plodiny jako v Evropě obiloviny, řepku, len a brambory.