SWIFTERDISC XN

SWIFTERDISC XN je nesený diskový podmítač krátké koncepce s individuálním odpružením disků pryžovými segmenty připravený pro rychlou, kvalitní, nízkonákladovou podmítku.

SwifterDisc XN lze využívat rovněž k přípravě pozemků před setím v konvenčním i minimalizačním systému zpracování půdy.

Každé rameno je osazeno párem disků (Twin-Disc systém). Stroj se agreguje s traktorem přes 3bodový závěs kategorie II./III.

Zubaté disky nebo A-disky ve 2 řadách s vysokou průchod- ností díky systému Twin-Disc Prostorný rám s možností dotížení závažím Různé typy utužovacích pěchů a drobicích válců Tříbodový závěs
Concept Swifterdisc XN
Typ stroje nesený diskový podmítač krátké koncepce
Pracovní orgány 2 řady vykrajovaných disků 520×5 mm (vykrajované disky s konstantní geometrií, nebo unikátní A-disky),
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, spring, V-ring, roadpacker, U-ring, dvouválec)
Jištění každé rameno jištěno bezúdržbovým systémem pryžových segmentů
Využití rychlá, nízkonákladová podmítka, předseťová příprava
Pracovní operace nakypření povrchové vrstvy, nařezání a rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení

 

Intenzivní mělké promíchání půdy s následným utužením.

Využití pro rychlé podmítky po sklizni i v předseťové přípravě po orbě, kypření nebo při velkém množství rostlinných zbytků.

Rovnoměrné zapravení rostlinných zbytků při vysokých denních výkonech.
 


Agronomické výhody stroje

 1. Obděláním strniště bezprostředně po sklizni využijete dokonale zbytkovou vlhkost půdy.
 2. Rychlá podmítka je základem pro řízený proces vyklíčení zbytků obilí a plevelů po sklizni.
 3. Mělké zpracování znamená zvýšení množství humusu v horní vrstvě půdy. Půda je propustnější (žádný půdní škraloup).
 4. Vysoký drobící efekt vyvolaný vysokou rychlostí stroje a tím vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích pěchů. Pole je bez hrud a rovné.
 1. Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů.
 2. Dodržení agrotechnických lhůt díky vysokému plošnému výkonu stroje.
 3. Univerzální nářadí k podmítání, přípravě půdy a setí meziplodin Alfa Drillem.
Swifterdisc

SwifterDisc XN lze vybavit sekcí jednotkou Alfa Drill pro zakládání porostů meziplodin.

Přínosy, které znamenají úsporu

 1. Kvalitní zpracování během jediného přejezdu – jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení, promíchání a zapravení rostlinného materiálu zejména díky profilovaným agresivním diskům A-disk.
 2. Vysoké pracovní rychlosti – znamenají snížení nákladů na počet hodin strávených na poli. Vysoké rychlosti jsou možné díky vysoké stabilitě stroje.
 1. Velký plošný výkon – SwifterDisc je lehký typ diskového podmítače, který je možné agregovat i s traktory nižších výkonnostních tříd, přičemž pracovní záběr a pracovní rychlost zaručí nezvyklý výkon.
 2. Nízké náklady na údržbu – dlouhé lhůty pro výměnu opotřebitelných dílů.
Swifterdisc

SWIFTERDISC využijete na

 1. Mělkou a rychlou podmítku strniště pro vyvolání klíčení výdrolu, plevelů a přerušení kapilarity.
 2. Uchování vlhkosti v půdě zpětným utužením povrchu zadním pěchem ihned po sklizni.
 3. Předseťovou přípravu a to včetně srovnání hrubé brázdy.
 1. Zapravení rostlinného materiálu jako jsou např. meziplodiny (hořčice apod.).
 2. Pro výsev meziplodin a travin za pomocí Alfa Drillu.

Ukázka práce po obilovině

Ukázka práce po obilovině
stroj: SwifterDisc XE 10000
hloubka zpracování: 7 cm
počet přejezdů: 1
pracovní rychlost: 18 km/h
spotřeba paliva: 6,5 l/ha

Ukázka práce v hrubé brázdě

Ukázka práce v hrubé brázdě
stroj: SwifterDisc XO 6000 F
hloubka zpracování: 12 cm
počet přejezdů: 1
pracovní rychlost: 10 km/h
spotřeba paliva: 9 l/ha
Swifterdisc

Více pro kvalitu práce

A-DISKY
Nová dimenze kvality práce

Speciálně tvarovaný disk o průměru 520 mm a tloušťce stěny 5 mm s výrazně vyšším řezacím a míchacím účinkem oproti klasickým vykrajovaným diskům. A-disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje brát z půdy větší množství hlíny než standardní zubaté disky. Každé profilované vystoupení disku bere hlínu a vynáší směrem do rostlinného mulče, kde dochází k promíchání. Výsledek je vynikající.

Břity s výraz-
nou řezací
schopností

Směr rotace
disku

Profilování vytváří
více hlíny pro
zaklopení rostlin-
ných zbytků

TWIN–DISC
LEPŠÍ PRŮCHODNOST

Disky pracují v páru na jedné slupici. Díky tomuto řešení je vzdálenost mezi jednotlivými slupicemi větší (50 cm). To znamená více prostoru pro průchod materiálu strojem. Stroj může plynně pracovat, i když sklízecí mlátička nechala na parcele shluky slámy. SwifterDisc je nařeže, roztáhne, promíchá s půdou a zaklopí.

TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Snadná a rychlá agregace s traktorem za pomoci tříbodového závěsu.

POHODLNÝ TRANSPORT

Pohodlný a bezpečný transport po veřejných komunikacích i polních cestách.

Proč podmítat včas po sklizni

Předpoklady pro úspěch pěstovaných kultur se zakládají již při sklizni předplodiny. Zpracováním strniště bezprostředně po sklizni využijete vlhkost půdy, která byla chráněna stébly před sluncem. Rychlou podmítkou je zajištěno spolehlivé a rovnoměrné vyklíčení výdrolů a plevelů.

Právě tehdy, když je mezi sklizní a výsevem krátký časový interval nebo u kritických osevních postupů, je to základní předpoklad úspěchu. Přitom není důležité, zda se hospodaří minimalizačním nebo konvenčním způsobem.

Swifterdisc

DISK O PRŮMĚRU 520×5 MM

Podmítače SwifterDisc jsou v základní výbavě vybaveny zubatými disky o průměru 520×5 mm. Za příplatek je možné stroj nechat osadit agresivním typem profilovaného disku A-disk.

AXIÁLNÍ BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou uzavřeny dvěmi statickými a jedním dynamickým kazetovým těsněním se čtyřmi těsnícími žebry a běhají v pevném kovovém tělese.

1 – dynamické kazetové těsnění se čtyřmi žebry,
2 – kovové těleso,
3 – statické těsnění,
4 – čtyřbodé ložisko,
5 – dvojité těsnění

JIŠTĚNÍ DISKŮ

Gumové segmenty amortizují rázy vznikající při zpracování půdy. Stroj pracuje rychle a bez údržby i ve velmi náročných podmínkách. Guma je vysoce kvalitní s dlouhou životností.

BOČNÍ CLONA

Stroje SwifterDisc mohou být vybaveny bočními clonami (disky), které zabraňují vytváření hrůbků na krajích stroje. Jednotlivé jízdy nejsou viditelné.

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Pracovní hloubka se nastavuje jednoduše na vedení válců stroje, popř. na předních podpěrných kolech. Pracovní hloubka lze nastavit mechanicky nebo hydraulicky.

Stabilní zpracování v rovině

Rovina při podmítce musí být dodržena jednak horizontálně vůči směru jízdy, tak po směru jízdy. Pro dosažení rovného pozemku bez vln musí stroj pracovat klidně a stabilně.

Jakýkoliv nežádoucí pohyb stroje vyvolaný např. houpáním vytváří nerovné pole. Podmítejte se stabilními stroji SwifterDisc s dobře rozloženým těžištěm!

Pracovní orgány

Zubaté disky

Zubaté disky

Zubaté disky
• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

A-Disky (Agressive)

A-Disky (Agressive)

A-Disky (Agressive)
• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

Pěchy a válce

Prutový pěch

Prutový pěch

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

U-ring pěch

U-ring pěch

Ocelový pěch do všech typů půd s kvalitním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 155 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 600 mm

Dvouválce

Dvouválce

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-ring pěch

V-ring pěch

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobením a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Segmentový pěch

Segmentový pěch

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonale utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

Závěs

Tříbodový závěs

Tříbodový závěs

Uchycení stroje do tříbododového závěsu traktoru II./III. kat.

Volitelné

Boční clony

Boční clony

Přídavné závaží

Přídavné závaží

• 200 kg
• 400 kg

Sada přihnojování

Sada přihnojování

Dělící hlavy a rozvody

Hydraulická regulace hloubky

Hydraulická regulace hloubky

SWIFTERDISC XN XN 3000 XN 3500 XN 4000 XN 4000 R XN 5000
Pracovní šířka m 3 3.5 4 4 5
Přepravní šířka m 3 3.5 3 4 3
Přepravní délka m 3 3 3 3 3.3
Pracovní hloubka* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Počet disků ks 22/24** 28 32 30 40
Doporučený výkon* HP 85 - 115 110 - 130 130 - 150 130 - 150 150 - 180
Celková hmotnost** kg 1650 - 2050 1800 - 2200 2390 - 3240 2035 - 2430 3000 - 3900

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Fotografie

Prospekt

Již druhý stroj Bednar na farmě paní Zemanové
16.
Červen
2014

Již druhý stroj Bednar na farmě paní Zemanové

Farma paní Moniky Zemanové se nachází v Kámeni nedaleko města Pelhřimov. Se svým druhem panem Václavem Šmejkalem zde hospodaří na celkové výměře 140 ha, z čehož 40 ha jsou louky a TTP. Na své farmě se rovněž zabývají chovem mléčného skotu, což představuje stádo přibližně o 100 ks krav.

Podmítka řepkového strniště u pana Kallera
17.
Srpen
2012

Podmítka řepkového strniště u pana Kallera

Ing.Rudolf Kaller hospodaří na výměře 33 hektarů v obci Pusté Jakartice na Opavsku. Pro letošní polní práce přibyl v jeho strojovém parku nový krátký diskový podmítač STROM a to Swifterdisc XN3000 v nesené verzi.

Malý, ale šikovný
20.
Leden
2011

Malý, ale šikovný

Právě takový je diskový podmítač ve tří metrové verzi Swifterdisk XN 3000, který letos jede svou druhou sezónu u soukromého zemědělce pana Rauschera. Pan Rauscher hospodaří asi na 110Ha orné půdy ve Středních Čechách se sídlem ve vesničce Hospozín.  Na pozemcích pěstují řepku olejnou, hrách, ale především obiloviny včetně ozimého ječmene, který je použit k výkrmu asi 150 ks prasat.