SWIFTERDISC XE

SWIFTERDISC XE je širokozáběrový výkonný diskový podmítač krátké koncepce s individuálním odpružením disků pryžovými segmenty, připravený pro rychlou, kvalitní, nízkonákladovou podmítku po sklizni, nebo pro předseťovou přípravu.

Díky širokému pracovnímu záběru a vysokým rychlostem dosáhnete enormních denních výkonů.

Unikátní systému skládání stroje směrem dopředu dává stroji velmi malé přepravní rozměry.

Každé rameno je osazeno párem disků (Twin-Disc systém).

Precisní dodržení pracovní hloubky v celé pracovní šířcedíky stejnému tlaku na disky a to i na krajích podmítačedíky předsunutí nápravy před diskové sekce Pojezdová náprava umístěna před pracovními sekcemi,Teleskopická táhla stabilizují rámy strojeběhem práce ve vysokých rychlostechUtužovací pěchy sloužíi jako opora stroje při rychlýchotáčkách na souvratíchZubaté disky nebo A-disky ve 2 řadách s vysokou průchodností díky systému Twin-Discideální rozložení těžiště – rychlost neomezena
Concept Swifterdisc XE
Typ stroje tažený diskový podmítač krátké koncepce
Pracovní orgány 2 řady disků 520×5 mm (vykrajované disky s konstantní geometrií, nebo unikátní A-disky),
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, roadpacker, V-ring, dvojitý U-ring, dvouválec, cutpack)
Jištění každé rameno jištěno bezúdržbovým systémem pryžových segmentů
Využití rychlá, nízkonákladová podmítka, předseťová příprava
Pracovní operace nakypření povrchové vrstvy, nařezání a rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení

 

Výkonné mělké zpracování všech typů půd s rovnoměrným promícháním rostlinných zbytků v širokém záběru.

Finální utužení a urovnání povrchu utužovacím válcem (v nabídce 8 druhů různých průměrů a druhů materiálů).

Snadná manipulace i při transportu díky kompaktním rozměrům daných sklápěním sekcí směrem dopředu.


Agronomické výhody stroje

 1. Obděláním strniště bezprostředně po sklizni využijete dokonale zbytkovou vlhkost půdy.
 2. Rychlá podmítka je základem pro řízený proces vyklíčení zbytků obilí a plevelů po sklizni.
 3. Mělké zpracování znamená zvýšení množství humusu v horní vrstvě půdy. Půda je propustnější (žádný půdní škraloup).
 4. Vysoký drobící efekt vyvolaný vysokou rychlostí stroje a tím vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích pěchů. Pole je bez hrud a rovné.
 1. Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů.
 2. Dodržení agrotechnických lhůt díky vysokému plošnému výkonu stroje.
 3. Univerzální nářadí k podmítání, přípravě půdy a setí meziplodin Alfa Drillem.
Swifterdisc

Přínosy, které znamenají úsporu

 1. Kvalitní zpracování během jediného přejezdu – jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení, promíchání a zapravení rostlinného materiálu zejména díky profilovaným agresivním diskům A-disk.
 2. Vysoké pracovní rychlosti – znamenají snížení nákladů na počet hodin strávených na poli. Vysoké rychlosti jsou možné díky vysoké stabilitě stroje.
 1. Velký plošný výkon – SwifterDisc je lehký typ diskového podmítače, který je možné agregovat i s traktory nižších výkonnostních tříd, přičemž pracovní záběr a pracovní rychlost zaručí nezvyklý výkon.
 2. Nízké náklady na údržbu – dlouhé lhůty pro výměnu opotřebitelných dílů.
 
Agronom Co musím vyzvednout jako velké plus stroje ve srovnání s konkurencí, je jeho stabilita a pevnost i při vyšších rychlostech, stroj neskáče, pracovní hloubku udržuje rovnoměrně po celém profilu a díky vysokým pracovním rychlostem dosahuje perfektní zaklopení rostlinných zbytků, nemluvě o vysokém denním výkonu.“

Milan Hlaváček | obsluha stroje
Lupofyt s.r.o. Chrášťany| okres Rakovník
1 940 ha | SwifterDisc XE 10000

Swifterdisc

SWIFTERDISC využijete na

 1. Mělkou a rychlou podmítku strniště pro vyvolání klíčení výdrolu, plevelů a přerušení kapilarity.
 2. Uchování vlhkosti v půdě zpětným utužením povrchu zadním pěchem ihned po sklizni.
 3. Předseťovou přípravu a to včetně srovnání hrubé brázdy.
 1. Zapravení rostlinného materiálu jako jsou např. meziplodiny (hořčice apod.).
 2. Pro výsev meziplodin a travin za pomocí Alfa Drillu.

Ukázka práce po obilovině

Ukázka práce po obilovině
stroj: SwifterDisc XE 10000
hloubka zpracování: 7 cm
počet přejezdů: 1
pracovní rychlost: 18 km/h
spotřeba paliva: 6,5 l/ha

Ukázka práce v hrubé brázdě

Ukázka práce v hrubé brázdě
stroj: SwifterDisc XO 6000 F
hloubka zpracování: 12 cm
počet přejezdů: 1
pracovní rychlost: 10 km/h
spotřeba paliva: 9 l/ha

Více pro kvalitu práce

A-DISKY
Nová dimenze kvality práce

Speciálně tvarovaný disk o průměru 520 mm a tloušťce stěny 5 mm s výrazně vyšším řezacím a míchacím účinkem oproti klasickým vykrajovaným diskům. A-disky jsou po obvodu zakončeny velkým množstvím břitů pro snadné zapravení většího množství rostlinných zbytků. Díky ostrým břitům velmi efektivně krájí rostlinné zbytky. Profilovaný tvar navíc umožňuje brát z půdy větší množství hlíny než standardní zubaté disky. Každé profilované vystoupení disku bere hlínu a vynáší směrem do rostlinného mulče, kde dochází k promíchání. Výsledek je vynikající.

Břity s výraz-
nou řezací
schopností

Směr rotace
disku

Profilování vytváří
více hlíny pro
zaklopení rostlin-
ných zbytků

TWIN–DISC
LEPŠÍ PRŮCHODNOST

Disky pracují v páru na jedné slupici. Díky tomuto řešení je vzdálenost mezi jednotlivými slupicemi větší (50 cm). To znamená více prostoru pro průchod materiálu strojem. Stroj může plynně pracovat, i když sklízecí mlátička nechala na parcele shluky slámy. SwifterDisc je nařeže, roztáhne, promíchá s půdou a zaklopí.

CHYTRÉ SKLÁDÁNÍ SMĚREM DOPŘEDU

Jednoduché skládání pracovních sekcí směrem dopředu na oj dává stroji velmi malé přepravní rozměry.

KOMPAKTNÍ PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY

Kompaktní přepravní rozměry Vám zaručí snadnou dopravu po veřejných komunikacích – délka stroje 8.6 m, pracovní záběr 12 m, šířka 3 m.

Proč podmítat včas po sklizni

Předpoklady pro úspěch pěstovaných kultur se zakládají již při sklizni předplodiny. Zpracováním strniště bezprostředně po sklizni využijete vlhkost půdy, která byla chráněna stébly před sluncem. Rychlou podmítkou je zajištěno spolehlivé a rovnoměrné vyklíčení výdrolů a plevelů.

Právě tehdy, když je mezi sklizní a výsevem krátký časový interval nebo u kritických osevních postupů, je to základní předpoklad úspěchu. Přitom není důležité, zda se hospodaří minimalizačním nebo konvenčním způsobem.

Swifterdisc

DISK O PRŮMĚRU 520×5 MM

Podmítače SwifterDisc jsou v základní výbavě vybaveny zubatými disky o průměru 520×5 mm. Za příplatek je možné stroj nechat osadit agresivním typem profilovaného disku A-disk.

AXIÁLNÍ BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou uzavřeny dvěmi statickými a jedním dynamickým kazetovým těsněním se čtyřmi těsnícími žebry a běhají v pevném kovovém tělese.

1 – dynamické kazetové těsnění se čtyřmi žebry,
2 – kovové těleso,
3 – statické těsnění,
4 – čtyřbodé ložisko,
5 – dvojité těsnění

JIŠTĚNÍ DISKŮ

Gumové segmenty amortizují rázy vznikající při zpracování půdy. Stroj pracuje rychle a bez údržby i ve velmi náročných podmínkách. Guma je vysoce kvalitní s dlouhou životností.

BOČNÍ CLONA

Stroje SwifterDisc mohou být vybaveny bočními clonami (disky), které zabraňují vytváření hrůbků na krajích stroje. Jednotlivé jízdy nejsou viditelné.

HYDRAULICKÝ PŘEDNÍ SMYK – CRUSHBAR

Modely SwifterDisc XO_F a XE mohou být vybaveny předním hydraulicky ovládaným smykem. Ten je vynikající pro předseťovou přípravu. Rovná pozemek včetně hrubé brázdy před prací disků.

HYDRAULICKÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ HLOUBKY

Pracovní hloubka se nastavuje jednoduše na vedení válců stroje, popř. na předních podpěrných kolech. Pracovní hloubka lze nastavit mechanicky nebo hydraulicky.

Stabilní zpracování v rovině

Rovina při podmítce musí být dodržena jednak horizontálně vůči směru jízdy, tak po směru jízdy. Pro dosažení rovného pozemku bez vln musí stroj pracovat klidně a stabilně.

Jakýkoliv nežádoucí pohyb stroje vyvolaný např. houpáním vytváří nerovné pole. Podmítejte se stabilními stroji SwifterDisc s dobře rozloženým těžištěm!

Pracovní orgány

Zubaté disky

Zubaté disky

Zubaté disky
• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

A-Disky (Agressive)

A-Disky (Agressive)

A-Disky (Agressive)
• 520 × 5 mm
• 8 ks / 1 m záběru

Pěchy a válce

Prutový pěch

Prutový pěch

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

Dvouválce

Dvouválce

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-ring pěch

V-ring pěch

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobením a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Segmentový pěch

Segmentový pěch

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonale utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

Dvojitý U-ring pěch

Dvojitý U-ring pěch

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 163 kg/m
• průměr: 600 mm

Cutpack pěch

Cutpack pěch

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Závěs

Oko

Oko

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Základní výbava

Výškově stavitelný krajní disk, boční clona

Výškově stavitelný krajní disk, boční clona

Podpěrná kola

Podpěrná kola

Volitelné

Nástavec oje

Nástavec oje

500 mm • 1000 mm • 1500 mm

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR zpevněný

CRUSHBAR zpevněný

Hydraulická regulace hloubky

Hydraulická regulace hloubky

Sada přihnojování

Sada přihnojování

Dělící hlavy a rozvody

Hydraulické nastavení pracovní hloubky

Hydraulické nastavení pracovní hloubky

SWIFTERDISC XE XE 10000 XE 12000
Pracovní šířka m 10 12
Přepravní šířka m 3 3
Přepravní délka m 7.5 - 8.7 8.1 - 9.2
Pracovní hloubka* cm 2 - 12 2 - 12
Počet disků ks 80 96
Doporučený výkon* HP 300 - 350 400 - 450
Celková hmotnost** kg 7700 - 9300 8600 - 10800

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

SWIFTERDISC XE
SWIFTERDISC XE
SWIFTERDISC XE

Fotografie

Prospekt

Bednar portfólio na jednom podniku
11.
Leden
2016

Bednar portfólio na jednom podniku

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien a produkciu technickej plodín do bio-plynovýh staníc. Samotný podnik operuje na 8000 ha z toho sú trvalé trávne porasty na 2000 ha. Pri takejto výmere ASTOM 4PS zvolil vhodne spoluprácu s Bednar FMT, keďže vo svojom portfóliu ponúka závesnú techniku až do 18 m záber pri kompaktoroch a 12 m záber pri diskových podmietačoch.

Greening s Ferti-Boxem a SwifterDiscem XE
26.
Říjen
2015

Greening s Ferti-Boxem a SwifterDiscem XE

Na základě požadavků Evropské Unie se zvyšují nároky na častější zařazování meziplodin do osevních postupů. Tento požadavek je velmi náročný zejména pro ty farmáře, kteří mají větší výměru a bojují s časem.  Jednou s možností, jak jednak založit porost meziplodiny na velkých farmách je použití Ferti-Boxu v kombinaci se širokozáběrovým diskovým podmítačem SwifterDisc XE. 

BEDNAR v Zemědělských službách Dynín
14.
Listopad
2014

BEDNAR v Zemědělských službách Dynín

Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří na 4800 ha půdy a patří mezi "vlajkové lodě" jihočeského zemědělství. Společnost se věnuje jak zemědělské výrobě, tak i rostlinné a živočišné. Místní půdy jsou těžké, hluboké a velmi úrodné, vyžadují kvalitní péči, zejména hluboké zpracování.

Několik let spokojenosti s diskovými podmítači ve Straškově
19.
Červen
2013

Několik let spokojenosti s diskovými podmítači ve Straškově

Během loňských žní jsme mimo jiné navštívili i jeden z nejvyspělejších zemědělských podniků v Ústeckém kraji, Astur Straškov a.s.. Společnost obhospodařující celkem 3 660 ha orné půdy, na kterých se kromě tradičních plodin (pšenice, ječmen) pěstuje cukrová řepa (celkem 450 ha) a slunečnice (celkem 100 ha). Astur má jako dnes již jedna z mála farem rozsáhlou živočišnou výrobu specializující se na chov prasat, s celkovou výrobou 1 200 tun ročně...

SWIFTERDISC XE, rychlá podmítka po sklizni
29.
Prosinec
2011

SWIFTERDISC XE, rychlá podmítka po sklizni

Na podzim 2010 jsme poprvé představili jako novinku širokozáběrový diskový podmítače SwifterDisc XE. Tento diskový podmítač je nabízen v provedeních se záběry 8, 10 a 12 m. Po prvních předváděcích hektarech v ČR, které si stroj odbyl na jaře...

SWIFTERDISC XE zvítězil v nelehké konkurenci
14.
Prosinec
2011

SWIFTERDISC XE zvítězil v nelehké konkurenci

V průběhu září jsme navštívili společnost Lupofyt s.r.o., Chrášťany, která patří mezi nejvýznamější zemědělské podniky v okresu Rakovník, v západních Čechách. Společnost se pro letošní rok rozhodla investovat nemalé prostředky do nových technologií...

SWIFTERDISC XE zvítězil v nelehké konkurenci
15.
Září
2011

SWIFTERDISC XE zvítězil v nelehké konkurenci

V průběhu září jsme navštívili společnost Lupofyt s.r.o., Chrášťany, která patří mezi nejvýznamější zemědělské podniky v okresu Rakovník, v západních Čechách. Společnost se pro letošní rok rozhodla investovat nemalé prostředky do nových technologií pro zpracování půdy, jednou z nejvýznamnějších položek byl i širokozáběrový diskový podmítač. Po důkladném testování se v Lupofytu nakonec rozhodli pro koupi 8mi metrové verze SWIFTERDISCU XE.

Představujeme nový podmítač SwifterDisc XE
27.
Květen
2011

Představujeme nový podmítač SwifterDisc XE

Jednou z dalších našich letošních novinek, kterou jsme pro Vás připravili, je širokozáběrový diskový podmítač krátké koncepce s názvem SwifterDisc XE. Tím se rozšířila nabídka našich krátkých diskových podmítačů SwifetrDisc na pracovní záběry začínající na 3m a končící na 12m. Podmítač ...

SWIFTERDISC XE, rychlá podmítka po sklizni
30.
Listopad
2010

SWIFTERDISC XE, rychlá podmítka po sklizni

Na podzim 2010 jsme poprvé představili jako novinku širokozáběrový diskový podmítače SwifterDisc XE. Tento diskový podmítač je nabízen v provedeních se záběry 8, 10 a 12 m. Po prvních předváděcích hektarech v ČR, které si stroj odbyl na jaře již při jarních předseťových přípravách, jsme v předvádění pokračovali během celé sezóny 2011 v České i Slovenské Republice. Během předvádění se stroj osvědčil a přesvědčil o svých technických přednostech několik zájemců, kteří se záhy stali majiteli.

Zubatý disk 520 × 5 mm

Zubatý disk 520 × 5 mm

XO_F, XE

 • 1 - KM060286 DISK 1
 • 2 - KM000489 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
A-disk 520 × 5 mm

A-disk 520 × 5 mm

XO_F, XE

 • 1 - KM060230 DISK 1
 • 2 - KM000489 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
Rotační hvězdice – levá

Rotační hvězdice – levá

XO_F, XE

 • 1 - KM060251 DISK 1
 • 2 - KM000489 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
Rotační hvězdice – pravá

Rotační hvězdice – pravá

XO_F, XE

 • 1 - KM060250 DISK 1
 • 2 - KM000489 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
Lopatka Crushbar

Lopatka Crushbar

XO_F, XE

 • 1 - KM060349 SLUPICE 1
 • 2 - KM060369 PLECH 1
 • 3 - KM000851 ŠROUB 2
 • 4 - KM000848 MATICE 2
Škrabka V-ring válec

Škrabka V-ring válec

XO_F, XE

 • 1 - 00037392 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00000754 DRŽÁK 1
Škrabka Segmentový válec

Škrabka Segmentový válec

XO_F, XE

 • 1 - 00029738 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00046596 DRŽÁK 1