ATLAS AO

ATLAS AO je kompaktní krátký diskový podmítač robustní konstrukce vhodný jak do minimalizačních systémů zpracování půdy (zapravení velkého množství rostlinných zbytků), tak i pro tradiční způsob hospodaření využívající orbu.

Velikost disků 620×6 mm umožňuje provádět podmítku až do 16 cm s intenzivním promícháním.

OdpruženíPřední podpěr-ná kola2 řady disků620 mmNon-stopjištěníZadní utužovací pěchynápravyTransportnínáprava
Concept Atlas AO
Typ stroje polonesený diskový podmítač krátké koncepce
Pracovní orgány 2 řady disků 620×6 mm (vykrajované disky, nebo agresivní A-disky),
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, V-ring, roadpacker,  U-ring, dvojitý U-ring, dvouválec, cutpack)
Jištění individuální pružinové non-stop jištění
Využití hluboká rychlá podmítka s možností zapravení většího množství posklizňových zbytků
Pracovní operace nakypření povrchové vrstvy, nařezání rostlinných zbytků, rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení

 

Intenzivní zpracování půdy a promíchání rostlinných zbytků i v těžších půdách díky vykrajovaným diskům 620×6 mm a hmotnosti stroje.

Patentový systém Flexi-Box představuje bezúdržbové uložení čepů každé slupice disků.
 

Rovnoměrné zapravení rostlinných zbytků, popř. výdrolu a semen plevelů, které je podmínkou dobrého tlení nebo řízeného vzcházení.


Agronomické výhody stroje

 1. Diskový podmítač určený pro různé druhy podmítek a kypření až do hloubky 16 cm.
 2. Práce bez ucpávání i při velkém množství posklizňových zbytků včetně kukuřice na zrno.
 3. Univerzální využití i při přípravě půdy k setí, k výsevu meziplodin a zapravení kejdy do půdy.
 1. Možnost práce ve velmi suchých podmínkách díky agresivnímu postavení disků vůči půdě. Rozestup disků 25 cm umožňuje práci i ve velmi vlhkých podmínkách.
 2. Vysoký drobící efekt vyvolaný vysokou rychlostí stroje a vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích válců. Pole je bez hrud a rovné.
 3. Využití stroje v systémech konvenčního hospodářství (po orbě), tak v systémech minimalizačních.
Atlas

Přínosy, které znamenají úsporu

 1. kvalitní zpracování během jediného přejezdu = jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení a zapravení i velkého množství rostlinného materiálu na jeden přejezd.
 2. Vysoké pracovní rychlosti = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt, lepší příprava pro secí stroje.
 1. Možnost pracovat i v obtížných podmínkách = technická řešení stroje umožňují práci i v extrémních podmínkách spojených s vysokouvláhou nebo se suchem.
 2. Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.
 
Portrait Atlasem jsme velice spokojeni. Máme ho od loňských žní a dělá perfektní práci. Letos s ním zapracováváme pšenice a výsledek nás mile překvapil. Výborně rovná, proto je vhodný i pro přípravu půdy před setím. Oceňujeme také bezúdržbové uchycení slupic k rámu, takže je nemusíme pravidelně mazat a nehrozí zanesení nečistotami.

Ing. Václav Nedvěd | agronom
ZAS Bečváry | Bečváry, okres Kolín
4 600 ha | Atlas AO 6000

ATLAS využijete v

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – v případě využívání tradiční orby je vhodné před použitím pluhu pozemky alespoň jedenkrát zdiskovat. Dojde k přerušení kapilarity – zabrání se úniku vláhy z půdy, zároveň jsou rostlinné bytky nařezány a částečně zapraveny. Tlecí proces rostlinných zbytků je rychlejší a efektivnější.

Minimalizačních systémech bez orby – práce s rostlinnými zbytky je v minimalizačních systémech zpracování půdy zásadní. Kvalitní nařezání a promísení rostlinných zbytků s půdou a tím vytvoření homogenního materiálu umožňuje konstrukce stroje Atlas, která vychází s disků 620×6 mm s agresivním řezáním a orebního úhlu zaručující dokonalé zaklopení. Práce s rostlinnými zbytky je tím snadná a levná.

Ukázka práce po Obilí

Ukázka práce po obilovině
hloubka zpracování: 12 cm
počet přejezdů: 1
pracovní rychlost: 12–14 km/h
spotřeba paliva: 8 l/ha

Ukázka práce po řepce

Ukázka práce po řepce
hloubka zpracování: 12 cm
počet přejezdů: 1
pracovní rychlost: 12–14 km/h
spotřeba paliva: 8 l/ha

Ukázka práce po kukuřici na zrno

Ukázka práce po kukuřici na zrno
hloubka zpracování: 15 cm
počet přejezdů: 2
pracovní rychlost: 10–12 km/h
spotřeba paliva: 10–12 l/ha
Atlas

Kvalitní práce ve všech podmínkách

Ve dvou řadách umístěné a agresivně postavené disky otevírají půdu a zajišťují intenzivní, kvalitní promíchání rostlinných zbytků se zeminou. Atlas je schopný promíchat se zeminou i velké množství rostlinných zbytků nebo statková hnojiva a to díky váze stroje a nastavení disků pod úhlem 17º.

Je tak dosaženo nejvhodnějšího pronikání do půdy s maximálním obracením a mísením zeminy s povrchovým materiálem a to i ve velmi vlhkých podmínkách. V extrémně suchých podmínkách se disky lehce dostávají do země díky postavení disků a celkové hmotnosti stroje. Atlas je univerzální hráč ve Vašem podnikání.

Atlas

VARIABILNÍ AGREGACE S TRAKTOREM

Nová univerzální oj Vám umožňuje v několika jednoduchých krocích výměnu její přední části tak, abyste mohli stroj snadno agregovat s různými typy závěsů traktorů (univerzální tažné pravítko, miska K-80, oko 35, 40 nebo 51 mm).

2 ŘADY DISKŮ S OREBNÍM ÚHLEM

Každý z disků pracuje pod tzv. orebním úhlem (agresivní postavení vůči půdě). Toto postavení disků usnadňuje vnikání do půdy a zvyšuje zaklápění zpracovaného materiálu.

HORIZONTÁLNÍ NON-STOP JIŠTĚNÍ A SLUPICE

Non-stop jištění je tvořeno horizontální předpnutou pružinou na 200 kg. Předpnuté pružiny zajišťují ideální tlak na půdu. Vyhnutá slupice společně s non-stop systémem zajišťuje přesné vedení každého disku.

A-DISKY

Stroj může být osazen A-disky (agresivní disky, průměr 620×6 mm), které mají mnohonásobně vyšší řezací schopnost a ve srovnání s tradičními zubatými disky vytvářejí (vynášejí) více hlíny pro smíchání rostlinných zbytků s půdou.

PRUTOVÝ DEFLEKTORPRUTOVÝ DEFLEKTOR

Před zadním pěchem je umístěn prutový deflektor, který sráží půdu vyhazovanou druhou řadou disků a tím zvyšuje pracovní efekt zadního pěchu.

ZADNÍ VÁLEC

Finalizuje celou pracovní operaci. V nabídce najdete 9 různých typů válců pro rozdílné půdní a klimatické podmínky. Snadno přizpůsobíte stroj vašim potřebám.

Atlas

Robustní konstrukce

Použití kvalitních materiálů a naddimenzování exponovaných míst jsou hlavní domény stroje Atlas. Zvýšená torzní tuhost hlavních rámů přispívá k dlouhé životnosti klíčových částí stroje. Vlastní srdce stroje tvoří slupice s diskem s vypínací sílou ve svislém směru 200 kg končící na maximu 320 kg.

Pomalý nárůst síly vůči výchylce disku snižuje zatížení a opotřebení ložiskových domečků, všech šroubových spojení, čepů a vlastních rámů stroje. Tato technická charakteristika výrazně prodlužuje životnost pracovních jednotek, hlavních a zejména bočních rámů stroje.

Pracovní orgány

A-Disky (Agressive)

A-Disky (Agressive)

A-disky (AGRESSIVE)
• 620 × 6 mm

Zubaté disky

Zubaté disky

Zubaté disky
• 620 × 6 mm

Pěchy a válce

Prutový pěch

Prutový pěch

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

U-ring pěch

U-ring pěch

Ocelový pěch do všech typů půd s kvalitním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 155 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 600 mm

Dvouválce

Dvouválce

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-ring pěch

V-ring pěch

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobením a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Segmentový pěch

Segmentový pěch

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonale utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

Dvojitý U-ring pěch

Dvojitý U-ring pěch

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 163 kg/m
• průměr: 600 mm

Cutpack pěch

Cutpack pěch

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Roadpacker pěch

Roadpacker pěch

Pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí.
• váha: 217 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 590 mm

Závěs

Miska

Miska

K80

Oko

Oko

35 mm • 40 mm • 51 mm

Tažné pravítko

Tažné pravítko

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

Volitelné

Odpružení nápravy

Odpružení nápravy

Podpěrná kola

Podpěrná kola

ATLAS AO AO 4000 AO 4500 AO 5000 AO 6000
Pracovní šířka m 4 4.5 5 6
Přepravní šířka m 3 3 3 3
Přepravní délka m 7.4 7.4 7.4 7.4
Pracovní hloubka* cm 6 - 16 6 - 16 6 - 16 6 - 16
Počet disků ks 32 36 40 48
Doporučený výkon* HP 140 - 180 150 - 200 160 - 200 200 - 240
Celková hmotnost** kg 4600 - 5500 4800 - 5600 5000 - 6000 6000 - 6800

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

ATLAS AO

Fotografie

Prospekt

První nasazení podmítače ATLAS AO 5000
31.
Červenec
2015

První nasazení podmítače ATLAS AO 5000

Tento týden jsme uvedli do provozu nový diskový podmítač Atlas AO 5000, který zakoupil podnik Lhotecko s.r.o.  Jeho první nasazení proběhlo na poli ve strništi po čerstvě sklizené řepce a to v agregaci s traktorem John Deere 8100. Jak si stroj se záběrem 5 metrů při podmítce vedl, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii a na videu.

Nový Altas na Farmě Opatov
30.
Říjen
2014

Nový Altas na Farmě Opatov

Farma Opatov v okrese Svitavy hospodaří na celkové výměře 1100 ha. Na 1050ha orné půdy se pěstuje ječmen jarní i ozimý, pšenice ozimá a řepka. V menší míře probíhá živočišná výroba, chov masného skotu. Na siláž se pěstuje kukuřice, na senáž jetelotravní směsi. Provozují zde i bioplynovou stanici o výkonu 1,2 MWh.

 

Po Atlasu AO mají v Rudolticích i Swifter SO
24.
Září
2014

Po Atlasu AO mají v Rudolticích i Swifter SO

Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o. se sídlem v Rudolticích okres Ústí nad Orlicí, hospodaří na celkové výměře 1500 ha, z čehož  960 ha zaujímá orná půda. Pěstují zde převážně řepku, jarní ječmen, triticale a kukuřici na siláž. Zbytek ploch jsou trvalé travní porosty. V zemědělské společnosti se také zabývají živočišnou výrobou se zaměřením na červenostrakatý skot s uzavřeným obratem stáda 600 ks, z čehož je 320 ks dojnic s užitkovostí 9000 l a 100 kusů býků ve výkrmu.

Atlas splnil náročné požadavky rudoltických zemědělců
27.
Srpen
2013

Atlas splnil náročné požadavky rudoltických zemědělců

Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o. se sídlem v Rudolticích okres Ústí nad Orlicí, hospodaří na celkové výměře 1500 ha, z čehož 960 ha zaujímá orná půda, na které pěstují převážně řepku, jarní ječmen, triticale a kukuřici na siláž. Zbytek ploch jsou trvalé ...

Atlas nahradil starý hřídelový podmítač
01.
Srpen
2013

Atlas nahradil starý hřídelový podmítač

Zemědělský podnik MORAVSKÁ AGRA a.s. Velké Pavlovice hospodaří na celkové výměře 2 200 ha, z čehož 2 005 ha je orná půda, zbytek výměry tvoří sady a pronajímané vinice. Pozemky s ornou půdou jsou situovány v části okresu Hodonín a Břeclav. V podniku se zabývají pěstováním řepky,pšenice, slunečnice a kukuřice. 60% osevní plochy kukuřice je určena na zrno ...

Odovzdanie Terralandu a ukážka Atlasu
02.
Srpen
2012

Odovzdanie Terralandu a ukážka Atlasu

RD PRAMEŇ v Santovke privítali nový dlátový pluh Terraland TN 4000 D/9R a zároveň STROM Export predviedol novinku vo svojom sortimente, ťažký diskový podmietač s označením ATLAS AO 5000.

Zkušenosti po první sezoně s novým Atlasem
09.
Listopad
2011

Zkušenosti po první sezoně s novým Atlasem

Ve společnosti TEAM v.o.s sídlící v obci Černuc nedaleko Velvar se rozhodli pro nákup našeho nového diskového podmítače STROM ATLAS AO. Podmítač byl dodán v polovině letní sezony a ihned byl zapojen do prvních podmítek. Dojmy z jeho práce po zpracování strniště po obilovinách byl...

Představujeme NOVÝ diskový podmítač ATLAS
30.
Listopad
2010

Představujeme NOVÝ diskový podmítač ATLAS

Nový diskový podmítač krátké koncepce STROM ATLAS bude oficiálně představen v  listopadu na výstavě Agritechnika v Hannoveru, již dnes Vám přiblížíme tuto novinku pro rok 2012. Vývoji a výrobě diskových podmítačů se věnujeme již více než 10 let. Naše dlouholeté zkušenosti vedly k výrobě úspěšné řady podmítačů krátké koncepce SwifterDisc (člen rodiny Swifter Concept) s disky o průměru 520mm. Do těžších podmínek a větších hloubek byl určen druhý typ- Discland s disky o průměru 620mm. Právě Discland tento rok opouští naše profólio a je nahrazen novou, lepší a kvalitnější modelovou řadou krátkých disků s názvem ATLAS. Polonesený ATLAS (označení AO) najdete v našem portfoliu již nyní. Zbylí členové modelové řady ATLAS se záběry 7 a 8m (sklápěné směrem dopředu na oj) s označením AE, nebo se záběry 10 a 12m (sklápěné klasicky dozadu) s označením AM, se objeví v našem portfoliu v druhé polovině roku 2012.

Zkušenosti po první sezoně s novým Atlasem
30.
Listopad
2010

Zkušenosti po první sezoně s novým Atlasem

Ve společnosti TEAM v.o.s sídlící v obci Černuc nedaleko Velvar se rozhodli pro nákup našeho nového diskového podmítače STROM ATLAS AO. Podmítač byl dodán v polovině letní sezony a ihned byl zapojen do prvních podmítek. Dojmy z jeho práce po zpracování strniště po obilovinách byl víc než dobrý.

Škrabka Segmentový válec

Škrabka Segmentový válec

AO, AM

 • 1 - 00029738 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00046596 DRŽÁK 1
Škrabka V-ring válec

Škrabka V-ring válec

AO, AM

 • 1 - 00037392 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00000754 DRŽÁK 1
Zubatý disk 620 × 6 mm

Zubatý disk 620 × 6 mm

AO, AM

 • 1 - KM060297 DISK 1
 • 2 - KM000372 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 12
 • 4 - KM000325 MATICE 6
A-disk 620 × 6 mm

A-disk 620 × 6 mm

AO, AM

 • 1 - KM060240 DISK 1
 • 2 - KM000372 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 12
 • 4 - KM000325 MATICE 6
Zavlačovač přední

Zavlačovač přední

AO

 • 1 - KM210003 ZAVLAČOVAČ 1
 • 2 - KM210004 DESKA 1
 • 3 - KM380001 TŘMEN 1
 • 4 - KM000056 PODLOŽKA 2
 • 5 - KM000154 MATICE 2
Zavlačovač před jednoválce

Zavlačovač před jednoválce

AO

 • 1 - KM210003 ZAVLAČOVAČ 1
 • 2 - KM210004 DESKA 1
 • 3 - KM380001 TŘMEN 1
 • 4 - KM000056 PODLOŽKA 2
 • 5 - KM000154 MATICE 2
Zavlačovač před dvouválce

Zavlačovač před dvouválce

AO

 • 1 - KM210006 ZAVLAČOVAČ 1
 • 2 - KM210004 DESKA 1
 • 3 - KM380001 TŘMEN 1
 • 4 - KM000056 PODLOŽKA 2
 • 5 - KM000154 MATICE 2
Škrabka U-Ring válec

Škrabka U-Ring válec

AO

 • 1 - 00037392 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00000754 DRŽÁK 1