ATLAS HO

ATLAS HO je těžký, kompaktní, krátký diskový podmítač robustní konstrukce určený k podmítkám do 18 cm s velkým množstvím posklizňových zbytků, hlubokým podmítkám a podmítkám v těžkých a přeschlých půdách.

X-precise, nové postavení diskových sekcí do „X“ s možností regulace pracovního úhlu přední řady disků, umožňuje přesné dodržení stopy traktoru.

Integrovaná náprava zajistí stabilitu i při vysokých rychlostech.

Zadní pěchy (výběr dlepůdních podmínek)IntegrovanánápravaPodpěrnákola2 řady disků660 × 6 mm X-precise - postavenídiskových sekcí do „X“Velký prostor mezi zadnířadou disků a pěchemregulace pracovního úhluCross Controlpřední diskové sekceRobustní pružinovénon-stop jištění disků
Concept Atlas HO

 

Typ stroje polonesený těžký diskový podmítač krátké koncepce
Pracovní orgány 2 řady disků 660×6 mm (vykrajované disky, nebo agresivní A-disky),
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový,  V-ring, U-ring, dvojitý U-ring, roadpacker, dvouválec, cutpack)
Jištění individuální pružinové non-stop jištění
Využití podmítka v obtížných podmínkách s velkým množstvím posklizňových zbytků, v přeschlých půdách, hluboká podmítka
Pracovní operace hluboké nakypření povrchové vrstvy, nařezání rostlinných zbytků, rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení

 

Kvalitní podmítka i v nejobtížnějších podmínkách díky robustní konstrukci s disky 660 mm.

X-precise s regulací úhlu přední řady disků (CC) zajišťuje přesné dodržení stopy tažného prostředku.

Integrovaná náprava umožňuje stabilní práci i ve vysokých rychlostech.
 


Agronomické výhody stroje

 1. Různé druhy podmítek a kypření až do hloubky 18 cm.
 2. Práce bez ucpávání i při velkém množství rostlinných zbytků včetně kukuřice na zrno.
 3. Univerzální využití pro zapravení velkého množství materiálu (kejdy, digestátu, popř. statkových hnojiv).
 4. Zpracování pozemků nechaných několik let ladem nebo pozemků, na kterých se nikdy nehospodařilo.
 1. Možnost práce ve velmi suchých podmínkách díky agresivnímu postavení disků vůči půdě a váze stroje.
 2. Možnost práce i ve velmi vlhkých podmínkách díky rozestupu disků 30 cm.
 3. Využití stroje v systémech konvečního hospodaření (orba) i v systémech minimalizačních.
Atlas

Přínosy, které znamenají úsporu

 1. Kvalitní zpracování během jediného přejezdu= jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení, promíchání a zapravení rostlinného materiálu zejména díky velikosti disků 660 mm, tlaku na disky 220 kg/disk od non-stop jištění a vlastní váze stroje.
 2. Vysoké pracovní rychlosti = znamenají snížení nákladů na počet hodin strávených na poli. Vysoké rychlosti jsou možné díky vynikající stabilitě stroje dosažené integrací nápravy.
 1. Možnost pracovat i v obtížných podmínkách = technické řešení stroje umožňuje práci i v extrémních podmínkách spojených s vysokou vláhou nebo suchem.
 2. Snížení počtu přejezdů = stroj je schopný dosáhnout dokonalé kvality práce na první přejezd.
 
Portrait Pěstujeme přes 1500 ha kukuřice na zrno. Potřebovali jsme diskáč, který zpracuje velké množství hmoty a nebude se cpát. S Atlasem jsme na podzim udělali celou výměru. Stroj se nezacpal a byl schopen zpracovat a zaklopit velké množství posklizňových zbytků na jeden přejezd. To byl hlavní důvod, proč jsme se pro tento stroj rozhodli.

Ing. Roka | předseda
PD Rusovce | okres Bratislava (Slovensko)
4000 ha | Atlas HO 6000

Atlas

ATLAS využijete na

 1. Zapravení velkého množství rostlinného materiálu a to včetně meziplodin (hořčice apod).
 2. Zapravení statkových hnojiv, digestátu z bioplynových stanic apod.
 3. Extrémní práci, když jiné stroje nevnikají do půdy nebo jsou zablokovány posklizňovými zbytky.
 1. Zpracování pozemků nechaných několik let ladem nebo nikdy neobhospodařovaných pozemků.
 2. Uniformní promíchání půdy s velkým množstvím posklizňových zbytků.
 3. Střední a hlubokou podmítku dle agronomických požadavků.

UKÁZKA PRÁCE PO OZIMÉ PŠENICI

– stroj ATLAS HO 5000
– hloubka zpracování: 13 cm
– počet přejezdů: 1
– pracovní rychlost: 14 km/h
– spotřeba paliva: 7 l/ha

UKÁZKA PRÁCE PO KUKUŘICI NA ZRNO

– stroj Atlas HO 6000
– hloubka zpracování: 16 cm
– počet přejezdů: 1
– pracovní rychlost: 12 km/h
– spotřeba paliva: 9 l/ha

Atlas

Rovné pole po podmítce

Stabilní zpracování v rovině
Rovina při podmítce musí být dodržena jak horizontálně vůči směru jízdy, tak po směru jízdy. Pro dosažení rovného pozemku bez vln musí stroj pracovat klidně a stabilně. Jakýkoliv nežádoucí pohyb stroje vyvolaný např. houpáním vytváří nerovné pole. Vlnitý pozemek výrazně komplikuje další pracovní operace - postřik, rozmetání průmyslových hnojiv nebo setí. BEDNAR ATLAS HO má vyrovnané těžiště díky integraci nápravy před zadní pěchy. Stroj pracuje zcela plynule a bez houpání. Konstruktéři také vytvořili velký prostor mezi zadní řadou disků a pěchy. Vytvořený materiál od disků dopadá před pěchy nikoliv do pěchů. I toto způsobuje houpání popř. blokaci pěchu.

Zmenšený poloměr otáčení
Integrovaná náprava do stroje znamená také menší poloměr otáčení na souvratích, ve srovnání s tradičním řešením umístění nápravy až za zadní pěchy.

Atlas

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA PĚCHŮ

Zadní pěchy všech strojů BEDNAR jsou vybaveny speciálními zapouzdřenými, bezúdržbovými ložisky s doživotní náplní, které zaručují bezproblémový provoz stroje.

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA DISKŮ

Disky jsou uloženy v axiálních kuličkových ložiskách s doživotní náplní. Těsnost je zaručena kazetovým guferem, který nenechá prach a jiné nečistoty vniknout do systému ložiska.

HORIZONTÁLNÍ DVOUPRUŽINOVÉ NON-STOP JIŠTĚNÍ DISKŮ

Disky pracují na ramenu s non-stop dvoupružinovým jištění. Pružiny jsou předepnuty na 220 kg/disk. Dvoupružinové jištěním zaručuje jednak bezproblémový provoz v suchých nebo kamenitých podmínkách a dále mnohonásobně zvyšuje řezací schopnost podmítače.

SNADNÁ ZMĚNA ÚHLU PŘEDNÍ ŘADY DISKŮ

Změna pracovního úhlu je velice snadná a rychlá. Slupice disků jsou uchyceny na rámu a přenastavením pozice rámu se mění úhel celé přední řady disků najednou. Ze čtyř seřizovacích míst nastavíte celou přední řadu disků rychle a pohodlně přímo na poli dle aktuálních půdních a klimatických podmínek.

X-PRECISE – POSTAVENÍ PRACOVNÍCH SEKCÍ DO "X"

Přestože je ATLAS HO podmítač s individuálním odpružením každého ramena disku, stroj je zkonstruován tak, že jednotlivé diskové baterie jsou do „X“. Toto postavení vyrovná síly a podmítač přesně drží stopu traktoru, resp. navigace. Již nemusíte trávit hodiny seřizováním podmítače - řešení je X-precise.

TWIN-DISC SYSTÉM – LEPŠÍ PRŮCHODNOST

Disky pracují v páru na jednom ramenu. Díky tomuto technickému řešení je vzdálenost mezi jednotlivými rameny disků větší (60 cm). To znamená více prostoru pro průchod materiálu strojem. Stroj může plynule pracovat, i když sklízecí mlátička nechá na parcele shluky slámy, mulče po kukuřici, nebo když stroj pracuje ve vysokém porostu nikdy neobdělávané půdy. ATLAS HO rostlinný materiál nařeže, roztáhne, promíchá s půdou a zaklopí.

Atlas

Pracovní orgány

Zubaté disky

Zubaté disky

Zubaté disky
• 660 × 6 mm

Pěchy a válce

Prutový pěch

Prutový pěch

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

Dvouválce

Dvouválce

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-ring pěch

V-ring pěch

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobením a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Segmentový pěch

Segmentový pěch

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonale utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

Dvojitý U-ring pěch

Dvojitý U-ring pěch

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 163 kg/m
• průměr: 600 mm

Cutpack pěch

Cutpack pěch

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Závěs

Oko

Oko

35 mm • 40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Miska

Miska

K80 • K110

Tříbodové pravítko

Tříbodové pravítko

Uchycení III. kat.

Tažné pravítko

Tažné pravítko

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

Základní výbava

Podpěrná kola

Podpěrná kola

Volitelné

Hydraulická regulace hloubky

Hydraulická regulace hloubky

Prutové zábrany

Prutové zábrany

ATLAS HO HO 4000 HO 5000 HO 6000 HO 8000
Pracovní šířka m 4.2 4.8 6 7.2
Přepravní šířka m 3 3 3 3
Přepravní délka m 8.8 8.8 8.8 8.9
Pracovní hloubka* cm 6 - 18 6 - 18 6 - 18 6 - 18
Počet disků ks 28 32 40 48
Doporučený výkon* HP 220 - 250 260 - 290 300 - 340 350 - 400
Celková hmotnost** kg 6300 - 7300 6650 - 7850 7300 - 8650 8200 - 9900

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

ATLAS HO
ATLAS HO

Fotografie

Prospekt

Obměna strojů v Radonicích pokračuje
30.
Červenec
2018

Obměna strojů v Radonicích pokračuje

Němcova farma FARMES, spol. s.r.o. pokračuje s modernizací a obnovou strojů na přípravu půdy. Na jaře zakoupili předseťový kompaktor SWIFTER SE 10 000 a nyní diskový podmítač ATLAS HO 6000. Oba tyto stroje pořídili prostřednictvím Františka Kose ze společnosti STROM Praha. 

ATLAS HO zaveden v Demokratické republice Kongo
22.
Květen
2017

ATLAS HO zaveden v Demokratické republice Kongo

Společnost Bednar se zapojila do velkého vládního projektu na udržení nové orné oblasti v Parc Agro Bukanga-Lonzo. Projekt proběhne ve třech fázích na rozloze 100 000 ha, z nichž 3 000 ha bude první ornou oblastí, a 1 600 ha bude zavlažováno. Celková orná oblast bude dosahovat 20 000 ha. Zbytek bude využit pro výsadbu ovocných stromů a ořechů, zabydlení, školy, elektrárnu, vodní nádrže, přehradu, obilná sila, komunikace, průmyslovou zónu atd. Tento projekt běží již tři roky a zaměstnává asi 500 lidí.

ATLAS HO a jeho využitie
07.
Prosinec
2015

ATLAS HO a jeho využitie

Tohto ročné leto neprinieslo veľké množstvo zrážok a to spôsobilo poľnohospodárom komplikácie pri spracovaní strniska po žatve. Nebolo tomu inak ani na juhu Slovenska, konkrétne vo Veľkom Klase. Firma Agrolens s.r.o. so sídlom v Čenkovciach, hospodáriaca na 1500 ha sa venuje rastlinnej výrobe a to hlavne pestovaním kukurice, repky olejnej, obilnín ale aj strukovinám. Výmera sa nachádza v oblastiach s ťažkou pôdou, kde pri tohtoročnom suchu ju bolo takmer nemožné spracovať ľahkým diskovým podmietačom s menším priemerom diskov (priemer diskov 520 mm). Z tohto dôvodu sa rozhodli vyskúšať v týchto tvrdých podmienkach ATLAS HO v 5 m zábere (priemer diskov 660 mm).

Diskový podmítač Atlas HO 5000 u pana Ing. Francla
24.
Duben
2015

Diskový podmítač Atlas HO 5000 u pana Ing. Francla

Na konci března jsme předali soukromému zemědělci Ing. Franclovi nový diskový podmítač ATLAS HO 5000. Jedná se o krátký robustní podmítač s velkými disky, který je určený k podmítce do hloubky až 18 cm a zapravení i velkého množství rostlinných zbytků. V následující galerii si můžete prohlédnout první spouštění stroje na pozemku, kde byla aplikována velká dávka hnoje.

Škrabka Cutpack válec

Škrabka Cutpack válec

HO

 • 1 - 00456130 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00046816 DRŽÁK 1
Škrabka Segmentový válec

Škrabka Segmentový válec

HO

 • 1 - 00029738 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00046596 DRŽÁK 1
Škrabka V-ring válec

Škrabka V-ring válec

HO

 • 1 - 00037392 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00000754 DRŽÁK 1
A-disk 660 × 6 mm

A-disk 660 × 6 mm

HO

 • 1 - KM060344 DISK 1
 • 2 - KM000429 ŠROUB 6
 • 3 - KM000242 PODLOŽKA 12
 • 4 - KM000685 MATICE 6
 • 5 - 00577697 LOŽISKO 1
Rotační hvězdice – pravá

Rotační hvězdice – pravá

HO

 • 1 - KM060319 DISK 1
 • 2 - KM000429 ŠROUB 6
 • 3 - KM000242 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM000685 MATICE 6
 • 5 - 00577697 LOŽISKO 1
Rotační hvězdice – levá

Rotační hvězdice – levá

HO

 • 1 - KM060320 DISK 1
 • 2 - KM000429 ŠROUB 6
 • 3 - KM000242 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM000685 MATICE 6
 • 5 - 00577697 LOŽISKO 1
Zubatý disk 660 × 6 mm

Zubatý disk 660 × 6 mm

HO

 • 1 - KM060314 DISK 1
 • 2 - KM000429 ŠROUB 6
 • 3 - KM000242 PODLOŽKA 12
 • 4 - KM000685 MATICE 6
 • 5 - 00577697 LOŽISKO 1
Zubatý disk 620 × 6 mm

Zubatý disk 620 × 6 mm

HO

 • 1 - KM060358 DISK 1
 • 2 - KM000429 ŠROUB 6
 • 3 - KM000242 PODLOŽKA 12
 • 4 - KM000685 MATICE 6
 • 5 - 00577697 LOŽISKO 1