SWIFTER SN

SWIFTER SN je předseťový nesený kompaktor, kterým sjednotíte do jediného přejezdu všechny pracovní operace potřebné pro přípravu perfektního seťového lůžka i v hrubé brázdě.

Stroj využijete jak v konvenčním způsobu hospodaření, tak v minimalizačních systémech.

Konstrukce Vám umožňuje snadnou výměnu vnitřního rámu s radličkami za rám s gamma-hroty nebo rám s SB-sekcemi.

závěsu II. / III. kategorieAgregace do 3-bodového  Zadní příslušenství370 mmJednořadý prutový válec 350 mmJednořadý Crosskill válec Finish válečekPřední smykPracovní sekce 2 řady radliček SB radličky / 4 řadyGamma hroty / 4 řadyLištový válec Smyková lišta
Concept Swifter SN

 

Radličková pracovní sekce
 

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překryvem zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Gamma-hrotová pracovní sekce
 

4 řady gamma-hrotů pod negativním úhlem bezpečně nakypří, provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž zachováte zimní vláhu. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech až 15 km/h. To znamená úsporu času, který na jaře potřebujete.

Pracovní sekce s jarními radličkami (SB-sekce)

Jarní radličky umístěné ve 4 řadách na S-slupicích zaručují kvalitní zpracování půdy na jaře. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchá půdy, čímž zachovává jarní vláhu, která je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Navíc je snížen i požadavek na tažný prostředek. S-slupice můžete osadit překryvnými radličkami 150×4 mm nebo radličkami Duck foot 70×6 mm.


Využijete pro – letní a podzimní přípravu, kdy půda potřebuje nakypřit a promísit po předcházející sklizni.

Využijete pro – jarní předseťovou přípravu, při zachování zimní vláhy v půdě.

Využijete pro – jarní předseťovou přípravu se zachováním vláhy. Vhodné především pro cukrovou řepu.


 

Typ stroje nesený předseťový kompaktor
Pracovní orgány přední smyk
lištový válec
2 řady radliček 270 mm (4 řady gamma-hrotů, 4 řady SB-radliček)
smyková lišta
zadní drobící válec (jednořadý lištový, jednořadý crosskill, crosskill do kamení)
Jištění radličky slupicí z pružinové oceli, gamma-hroty pružnou slupicí, SB-radličky pružnou slupicí
Využití rychlá, nízkonákladová příprava půdy před setím, vytvoření uniformního seťového lůžka
Pracovní operace srovnání povrchu, drobení, podříznutí a promíchání (nebo prokypření a proteplení), drcení a utužení

 

Intenzivní promíchání, precizní urovnání a utužení v celé šíři záběru díky vhodné kombinaci pracovních orgánů.

Nízké tahové nároky dovolují využití tažných prostředků s nižším výkonem.
 

Jediným přejezdem vytvoříte ideální seťové lůžko ve všech půdních podmínkách.
 

Agronomické výhody stroje

 1. Sdružení několika pracovních operací do jedné přináší nižší náklady na přípravu půdy.
 2. Tři smykové lišty znamenají absolutně rovný pozemek bez kompromisů.
 3. Vytvoření přesného a identického seťového lůžka pro všechny rostliny (přesné dodržení pracovní hloubky v celém záběru stroje).
 1. Dokonalé rozdrobení hrud díky technickému řešení crosskill válců a finish válečku. Agresivita drcení se zvyšuje se zvýšením obvodových rychlostí válců.
 2. Využití stroje v systémech konvenčního hospodaření (po orbě) i v systémech minimalizačních.
 3. Díky technickému řešení stroje je možné pracovat ve vysokých rychlostech – snazší dodržení požadovaných agrotechnických lhůt.
Swifter

Výměnné pracovní sekce

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profi lu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Využití — letní a podzimní příprava, když je nutné půdu nakypřit, podříznout a promíchat po předešlé sklizni.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech (až 15 km/h). To znamená úsporu času, který na jařepotřebujete.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě.

SB-SEKCE S JARNÍMI RADLIČKAMI

Jarní radličky umístěné ve 4 řadách na S-slupicích zaručují kvalitní zpracování půdy na jaře. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchá půdy, čímž zachovává jarní vláhu, která je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Navíc je snížen i požadavek na tažný prostředek. S-slupice můžete osadit překryvnými radličkami 150×4 mm nebo radličkami Duck foot 70×6 mm.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě. Vhodné zejména pro cukrovou řepu.

Úspora je nevyhnutelná díky

 1. Sloučení až 8 operací do jednoho přejezdu = jeden přejezd místo několika.
 2. Vysokým pracovním rychlostem = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt.
 1. Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, podpora zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.
 2. Perfektně připravenému seťovému lůžku = kvalitnější a rychlejší práce secího stroje, předpoklad pro kvalitní vzcházení plodin.
 
Portrait Swifter téměř za každých podmínek připraví půdu na jeden přejezd tak, abych mohl začít s výsadbou nebo setím zeleniny, která je hlavní komoditou mojí farmy.

Jan Hodoval | soukromý zemědělec
Počaply | okres Litoměřice | Česká republika
70 ha | Swifter SN 4000

Swifter

Swifter využijete pro přípravu seťového lůžka v

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – rostlinné zbytky jsou orbou zapraveny do větších hloubek a zimou „zpracované“ skývy se velmi snadno zpracují jediným přejezdem. V těžších podmínkách se doporučují přejezdy dva, po kterých se stane z pole doslova „zahrádka“.

Minimalizačních systémech bez orby – zde hraje roli především předchozí práce s rostlinnými zbytky, jejich délka, hloubka zapravení a úroveň tlení. Pro kvalitní využití Swifteru by měly být v půdě rostlinné zbytky dlouhé max. 5 cm (bezpečně zajistí předchozí mulčování) a rovnoměrně zapravené v hloubce větší než 7 cm. Tak zaručíte, že radličky při kypření nebudou vynášet rostlinné zbytky na povrch.

UKÁZKA PRÁCE V SYSTÉMECH S ORBOU

Zimou přešlé skývy zpracuje Swifter jediným přejezdem téměř do dokonalé roviny. V případě velmi suchých podmínek jsou nutné dva přejezdy.

UKÁZKA PRÁCE V SYSTÉMECH BEZ ORBY

Při dobrém zapracování rostlinných zbytků si Swiftery snadno poradí i v bezorebných systémech hospodaření.

UKÁZKA PRÁCE V LETNÍM OBDOBÍ

Příprava seťového lůžka v letním období je velmi náročná vzhledem k vytváření tvrdých hrud, skýv díky ostrému slunci a suchu. Systém 3–4 válců je zárukou kvalitního drcení a přípravy půdy např. pro výsev řepky ozimé.

Swifter

Jarní a letní předseťová příprava

Jarní předseťová příprava – V důsledku nevhodného zacházení s půdou (poškození struktury půdy) a její vláhou mohou na jaře vzniknout škody, které se významně podepíší pod konečný výsledek sklizně. Příliš brzký vstup do půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín přípravy znamená snížení zásob vody pro jařiny. Proto je na jaře nutné volit co nejméně přejezdů a vhodnou vyzrálost půdy pro přípravu. Swifter má takový sled pracovních orgánů, který je schopen rychle a kvalitně připravit půdu a její vrchní strukturu bez ztráty startovací vláhy. Pokud připravujete půdu např. pro výsev cukrové řepy, je vhodné volit SB-sekce, které podříznou půdu v celém pracovním záběru bez vertikálního míchání. Tím je zachována vláha a vytvořeno pevné dno pro přesné uložení osiva. Pro kukuřici je vhodné rychlé provzdušnění a proteplení sekcí s gamma-hroty bez vynášení mokrých částic na povrch.

Letní předseťová příprava – podobné komplikace jako v jarní přípravě nastávají i v létě, kdy je často zapotřebí v ještě probíhající sklizni připravit půdu tak, aby bylo možné začít sít a to zpravidla řepku ozimou a následující další plodiny. V létě mráz a sníh nepomůže zpracovat půdu do vhodné rozpadající se struktury jako tomu je v zimě před jarní přípravou. V létě je nutná intenzivní předseťová příprava, pro kterou je vhodná radličková sekce Swifteru tvořená dvěmi řadami šípových radliček (270 mm) s překrytím. Půda je díky jejich agresivnímu úhlu zpracována a promíchána. Celkovou finalizaci předseťové operace zajistí zadní crosskill válce, které mohou být doplněny finish válečkem. Tato kombinace, která je nutná pro menší typy osiva (např. osivo řepky), vytvoří vhodnou jemnou strukturu a to i ve velmi suchém létě.

Swifter

Tvorba ideální předseťové struktury

 1. Dokonalé srovnání půdního reliéfu připravovaného pozemku do přesné roviny po předešlých pracovních operacích je nezbytnou a základní součástí předseťové přípravy.
 2. Proteplení a provzdušnění půdního profilu je prvním předpokladem pro rychlé uniformní vzcházení všech vysetých rostlin.
 3. Vytvoření precizního dna v rámci celé připravované parcely zajistí přesné nastavení pracovní hloubky předseťového kompaktoruna základě agro požadavků budoucí plodiny.
 1. Ideální struktura poměru půdních částic napomáhá vzcházení porostu. Půdní částice vhodné velikosti v rámci celého pozemku tvoří nedílnou součást ideálního seťového lůžka.
 2. Konsolidované podloží pod vrchní připravenou vrstvou obnovuje půdní vodní režim, který je bezpodmínečně nutný k nastartování osiva.

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Přístup tepla a vzduchu

Provzdušněný homogenní seťový půdní profil

Konsolidované podloží s obnoveným vodním režimem

Příprava seťového lůžka v náročných podmínkách

Vlhká a těžká půda – komplikované podmínky ve vlhku a těžké půdě řeší Swifter kvalitně na jeden přejezd a to díky promyšleným pracovním částem a zadním dvojitým crosskill válcům s překrytím.

Kamenitá půda – pro kamenité podmínky, lze croskill válce posunout jeden od druhého. Nedochází tak k zablokování válců kameny. Můžete pracovat a připravit kvalitní seťové lůžko i v takto náročných podmínkách.

Půda s velkým množstvím posklizňových zbytků – Swifter je schopen pracovat i ve velkém množství posklizňových zbytků, které zůstaly na povrchu po zimě. Pro práci ve velkém množství posklizňových zbytků je ideální radličková pracovní sekce.

Seťové lůžko podříznuté v celém pracovní záběru stroje v konstantní hloubce. Kvalitní seťové lůžko je velmi důležité pro uniformní vzcházení porostů. BEDNAR Swifter vytvoří kvalitní seťové lůžko i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Swifter

Pracovní orgány

Gamma hrot

Gamma hrot

SB radlička

SB radlička

Share radlička

Share radlička

Long Life gamma hrot

Long Life gamma hrot

Pěchy a válce

Jednořadý lištový válec

Jednořadý lištový válec

Jednoduché a levné řešení pro jarní zpracování lehkých půd.
• váha: 78 kg/m
• průměr: 370 mm

Jednořadý crosskill válec

Jednořadý crosskill válec

Ideální řešení do suchých až přeschlých půd s výborným drcením hrud.
• váha: 149 kg/m
• průměr: 350 mm

Závěs

Tříbodový Závěs

Tříbodový Závěs

Základní výbava

Přední mechanický smyk

Přední mechanický smyk

Přední lištový válec

Přední lištový válec

Volitelné

Koncový smyk

Koncový smyk

Finish váleček

Finish váleček

270 mm

SWIFTER SN SN 3000 SN 4000 SN 4000 R SN 5000
Pracovní šířka m 3 4 4 5
Přepravní šířka m 3 2.33 4 3
Přepravní délka m 2.75 3.02 3 2.7
Pracovní hloubka* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Počet radliček ks 12 16 16 20
Počet radliček (SB-sekce) ks 19 30 30 38
Počet gama-hrotů ks 29 40 40 48
Doporučený výkon* HP 90 - 120 140 - 160 140 - 160 145 - 200
Celková hmotnost** kg 1080 - 1410 1650 - 2080 1510 - 2120 2300 - 2850

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

SWIFTER SN

Fotografie

Prospekt

Kompaktor SWIFTER je opravdu pro každého
17.
Říjen
2016

Kompaktor SWIFTER je opravdu pro každého

Soukromý zemědělec Ondřej Pech z Proseče pod Křemešníkem (okr. Pelhřimov) hospodaří na cca 50 ha zemědělské půdy. Pro polní práce využívá traktor o výkonu 95 koní. I zemědělec jako je pan Ondřej Pech chce agrotechniku půdy dělat kvalitně. Rozhodl se proto pro zakoupení předseťového kompaktoru SWIFTER SN 3000, kterým nahradil staré smykobrány. Ty už v dnešní době patří do starého železa a nemají v moderní agrotechnice uplatnění.

Nový nesený předseťový kompaktor na rodinné farmě na Rychtě
23.
Březen
2015

Nový nesený předseťový kompaktor na rodinné farmě na Rychtě

Rodinná „Farma na Rychtě“ manželů Řehořových se zabývá především živočišnou výrobou a to chovem koz, včetně vlastní výroby mléčných výrobků z kozího mléka. Samozřejmostí je i rostlinná výroba, kde hospodaří na přilehlých pozemcích obce Gruna (okr. Svitavy) na celkové výměře cca 60 ha. Z čehož 45 ha je orná půda, na které pěstují především obiloviny a zbytek půdy jsou trvalé travní porosty určené pro výrobu kvalitního sena a senáže.

SB-radlička

SB-radlička

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060254 SLUPICE 1
 • 2 - KM060288 RADLIČKA 1
 • 3 - KM000868 ŠROUB 1
 • 4 - KM000848 MATICE 1
Gamma hrot

Gamma hrot

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SLUPICE 1
 • 2 - KM060142 DLÁTO 1
 • 3 - KM000221 ŠROUB 1
 • 4 - KM000096 MATICE 1
Radlička

Radlička

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
Radlička – pravá

Radlička – pravá

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - x x 0
 • 5 - KM060083 SLUPICE 1
Radlička – levá

Radlička – levá

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - KM060084 SLUPICE 1
Long Life gamma hrot

Long Life gamma hrot

SN, SO, SO_F, SE, SM, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SLUPICE 1
 • 2 - KM060416 DLÁTO 1
 • 3 - KM000221 ŠROUB 1
 • 4 - KM000096 MATICE 1