SWIFTER SO_F

SWIFTER SO_F je předseťový kompaktor vycházející z tradiční verze SO. Jde o zjednodušené a odlehčené provedení, kterým sjednotíte do jediného přejezdu všechny pracovní operace (až 7) potřebné pro přípravu perfektního seťového lůžka i v hrubé brázdě.

Stroj využijete jak v konvenčním způsobu hospodaření, tak v minimalizačních systémech.

Konstrukce Vám umožňuje snadnou výměnu vnitřních pracovních sekcí.

Nastavení pracovní hloubky mechanické Mechanický smyk Nastavení pracovní hloubky hydraulické Crosskill 350 mm (440 mm)Dvouřadé zadní válce Prutové válcePracovní sekce 2 řady radliček4 řady Gamma hrotů 4 řady SB radličekCRUSHBAR - přední smyk hydraulický Přední drobicí válecSmyková lišta za radličkami Zadní příslušenství finish váleček Smyková lišta
Concept Swifter SO_F

 

Radličková pracovní sekce
 

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překryvem zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Gamma-hrotová pracovní sekce
 

4 řady gamma-hrotů pod negativním úhlem bezpečně nakypří, provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž zachováte zimní vláhu. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech až 15 km/h. To znamená úsporu času, který na jaře potřebujete.

Pracovní sekce s jarními radličkami (SB-sekce)

Jarní radličky umístěné ve 4 řadách na S-slupicích zaručují kvalitní zpracování půdy na jaře. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchá půdy, čímž zachovává jarní vláhu, která je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Navíc je snížen i požadavek na tažný prostředek. S-slupice můžete osadit překryvnými radličkami 150×4 mm nebo radličkami Duck foot 70×6 mm.


Využijete pro – letní a podzimní přípravu, kdy půda potřebuje nakypřit a promísit po předcházející sklizni.

Využijete pro – jarní předseťovou přípravu, při zachování zimní vláhy v půdě.

Využijete pro – jarní předseťovou přípravu se zachováním vláhy. Vhodné především pro cukrovou řepu.


 

Typ stroje polonesený předseťový kompaktor
Pracovní orgány přední smyk
lištový válec
2 řady šípových radliček 270×8 mm (4 řady gamma-hrotů, 4 řady SB-radliček)
smyková lišta
zadní drobící válec (jednořadý lištový, dvouřadý lištový, dvouřadý crosskill, crosskill do kamení)
Jištění radličky slupicí z pružinové oceli, gamma-hroty pružnou slupicí, SB-sekce přužnou slupicí
Využití rychlá, nízkonákladová příprava půdy před setím, vytvoření uniformního seťového lůžka
Pracovní operace srovnání povrchu, drcení, celoplošné podříznutí a promíchání vrchní vrstvy půdy (nebo kvalitní nakypření a proteplení), nadrobení, zpětné utužení a urovnání

 

Připravíte perfektní seťové lůžko jediným rychlým přejezdem i v hrubé brázdě.

Pracovní hloubku lze hydraulicky nastavovat přímo z kabiny traktoru.
 

Rozdrobení hrudek a finální utužení zajišťují crosskill válce, koncový smyk nebo Finish váleček.


Agronomické výhody stroje

 1. Sdružení několika pracovních operací do jedné přináší nižší náklady na přípravu půdy.
 2. Tři smykové lišty znamenají absolutně rovný pozemek bez kompromisů.
 3. Vytvoření přesného a identického seťového lůžka pro všechny rostliny (přesné dodržení pracovní hloubky v celém záběru stroje).
 1. Dokonalé rozdrobení hrud díky technickému řešení crosskill válců a finish válečku. Agresivita drcení se zvyšuje se zvýšením obvodových rychlostí válců.
 2. Využití stroje v systémech konvenčního hospodaření (po orbě) i v systémech minimalizačních.
 3. Díky technickému řešení stroje je možné pracovat ve vysokých rychlostech – snazší dodržení požadovaných agrotechnických lhůt.
Swifter

Výměnné pracovní sekce

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profi lu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Využití — letní a podzimní příprava, když je nutné půdu nakypřit, podříznout a promíchat po předešlé sklizni.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech (až 15 km/h). To znamená úsporu času, který na jařepotřebujete.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě.

SB-SEKCE S JARNÍMI RADLIČKAMI

Jarní radličky ve čtyřech řadách pracují na S-slupicích a zajišťují kvalitní přípravu na jaře. Radličky o šířce 150 mm s překrytím zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Slupice SB-sekce pracují bez vertikálního míchání, což je důležité zejména pro zachování jarní vláhy. SB-sekce podřízne půdní profi l, ale nemíchá. Vláha je zachována.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě. Vhodné zejména pro cukrovou řepu.

Úspora je nevyhnutelná díky

 1. Sloučení až 7 operací do jednoho přejezdu = jeden přejezd místo několika.
 2. Vysokým pracovním rychlostem = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt.
 1. Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, podpora zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.
 2. Perfektně připravenému seťovému lůžku = kvalitnější a rychlejší práce secího stroje, předpoklad pro kvalitní vzcházení plodin.
 
Portrait Výběr tohoto stroje byl díky možnosti široké nabídky variabilní výbavy stroje. Hlavním důvodem byla možnost vybavit stroj předním páskovým hydraulicky ovládaným smykem, SB sekcí a Crosskillem o průměru 440mm.

Ing. Hynek Valík | vedoucí střediska.
AGROPROGRES Kateřinky s.r.o. se sídlem v Arnoštově u Opavy
700 ha (cca 180 ha cukrové řepy) | Swifter SO 8000F

Swifter

Swifter využijete pro přípravu seťového lůžka v

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – rostlinné zbytky jsou orbou zapraveny do větších hloubek a zimou „zpracované“ skývy se velmi snadno zpracují jediným přejezdem. V těžších podmínkách se doporučují přejezdy dva, po kterých se stane z pole doslova „zahrádka“.

Minimalizačních systémech bez orby – zde hraje roli především předchozí práce s rostlinnými zbytky, jejich délka, hloubka zapravení a úroveň tlení. Pro kvalitní využití Swifteru by měly být v půdě rostlinné zbytky dlouhé max. 5 cm (bezpečně zajistí předchozí mulčování) a rovnoměrně zapravené v hloubce větší než 7 cm. Tak zaručíte, že radličky při kypření nebudou vynášet rostlinné zbytky na povrch.

UKÁZKA PRÁCE V SYSTÉMECH S ORBOU

Zimou přešlé skývy zpracuje Swifter jediným přejezdem téměř do dokonalé roviny. V případě velmi suchých podmínek jsou nutné dva přejezdy.

UKÁZKA PRÁCE V SYSTÉMECH BEZ ORBY

Při dobrém zapracování rostlinných zbytků si Swiftery snadno poradí i v bezorebných systémech hospodaření.

UKÁZKA PRÁCE V LETNÍM OBDOBÍ

Příprava seťového lůžka v letním období je velmi náročná vzhledem k vytváření tvrdých hrud, skýv díky ostrému slunci a suchu. Systém 3–4 válců je zárukou kvalitního drcení a přípravy půdy např. pro výsev řepky ozimé.

Swifter

Jarní a letní předseťová příprava

Jarní předseťová příprava – V důsledku nevhodného zacházení s půdou (poškození struktury půdy) a její vláhou mohou na jaře vzniknout škody, které se významně podepíší pod konečný výsledek sklizně. Příliš brzký vstup do půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín přípravy znamená snížení zásob vody pro jařiny. Proto je na jaře nutné volit co nejméně přejezdů a vhodnou vyzrálost půdy pro přípravu. Swifter má takový sled pracovních orgánů, který je schopen rychle a kvalitně připravit půdu a její vrchní strukturu bez ztráty startovací vláhy. Pokud připravujete půdu např. pro výsev cukrové řepy, je vhodné volit SB-sekce, které podříznou půdu v celém pracovním záběru bez vertikálního míchání. Tím je zachována vláha a vytvořeno pevné dno pro přesné uložení osiva. Pro kukuřici je vhodné rychlé provzdušnění a proteplení sekcí s gamma-hroty bez vynášení mokrých částic na povrch.

Letní předseťová příprava – podobné komplikace jako v jarní přípravě nastávají i v létě, kdy je často zapotřebí v ještě probíhající sklizni připravit půdu tak, aby bylo možné začít sít a to zpravidla řepku ozimou a následující další plodiny. V létě mráz a sníh nepomůže zpracovat půdu do vhodné rozpadající se struktury jako tomu je v zimě před jarní přípravou. V létě je nutná intenzivní předseťová příprava, pro kterou je vhodná radličková sekce Swifteru tvořená dvěmi řadami šípových radliček (270 mm) s překrytím. Půda je díky jejich agresivnímu úhlu zpracována a promíchána. Celkovou finalizaci předseťové operace zajistí zadní crosskill válce, které mohou být doplněny finish válečkem. Tato kombinace, která je nutná pro menší typy osiva (např. osivo řepky), vytvoří vhodnou jemnou strukturu a to i ve velmi suchém létě.

Swifter

Tvorba ideální předseťové struktury

 1. Dokonalé srovnání půdního reliéfu připravovaného pozemku do přesné roviny po předešlých pracovních operacích je nezbytnou a základní součástí předseťové přípravy.
 2. Proteplení a provzdušnění půdního profilu je prvním předpokladem pro rychlé uniformní vzcházení všech vysetých rostlin.
 3. Vytvoření precizního dna v rámci celé připravované parcely zajistí přesné nastavení pracovní hloubky předseťového kompaktoruna základě agro požadavků budoucí plodiny.
 1. Ideální struktura poměru půdních částic napomáhá vzcházení porostu. Půdní částice vhodné velikosti v rámci celého pozemku tvoří nedílnou součást ideálního seťového lůžka.
 2. Konsolidované podloží pod vrchní připravenou vrstvou obnovuje půdní vodní režim, který je bezpodmínečně nutný k nastartování osiva.

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Přístup tepla a vzduchu

Provzdušněný homogenní seťový půdní profil

Konsolidované podloží s obnoveným vodním režimem

Příprava seťového lůžka v náročných podmínkách

Vlhká a těžká půda – komplikované podmínky ve vlhku a těžké půdě řeší Swifter kvalitně na jeden přejezd a to díky promyšleným pracovním částem a zadním dvojitým crosskill válcům s překrytím.

Kamenitá půda – pro kamenité podmínky, lze croskill válce posunout jeden od druhého. Nedochází tak k zablokování válců kameny. Můžete pracovat a připravit kvalitní seťové lůžko i v takto náročných podmínkách.

Půda s velkým množstvím posklizňových zbytků – Swifter je schopen pracovat i ve velkém množství posklizňových zbytků, které zůstaly na povrchu po zimě. Pro práci ve velkém množství posklizňových zbytků je ideální radličková pracovní sekce.

Seťové lůžko podříznuté v celém pracovní záběru stroje v konstantní hloubce. Kvalitní seťové lůžko je velmi důležité pro uniformní vzcházení porostů. BEDNAR Swifter vytvoří kvalitní seťové lůžko i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Swifter

Pracovní orgány

Gamma hrot

Gamma hrot

Share radlička

Share radlička

SB radlička

SB radlička

Long Life gamma hrot

Long Life gamma hrot

Pěchy a válce

Jednořadý lištový válec

Jednořadý lištový válec

Jednoduché a levné řešení pro jarní zpracování lehkých půd.
• váha: 78 kg/m
• průměr: 370 mm

Dvouřadý lištový válec

Dvouřadý lištový válec

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370 mm

Jednořadý crosskill válec

Jednořadý crosskill válec

Ideální řešení do suchých až přeschlých půd s výborným drcením hrud.
• váha: 149 kg/m
• průměr: 350 mm

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím fektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 350 mm

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím fektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 440 mm

Závěs

Miska

Miska

K80

Oko

Oko

40 mm • 51 mm

Tažné pravítko

Tažné pravítko

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

Základní výbava

Přední lištový válec

Přední lištový válec

Volitelné

Kypřiče stop

Kypřiče stop

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR zpevněný

CRUSHBAR zpevněný

Drtící smyk za přední lištové válce

Drtící smyk za přední lištové válce

Finish váleček

Finish váleček

270 mm

Koncový smyk

Koncový smyk

Zavlačovač

Zavlačovač

Hydraulické nastavení pracovní hloubky

Hydraulické nastavení pracovní hloubky

SWIFTER SO_F SO 4000 F SO 5000 F SO 6000 F SO 7000 F SO 8000 F
Pracovní šířka m 4 5 6.2 7.2 8
Přepravní šířka m 2.7 2.7 2.7 2.7 2.95
Přepravní délka m 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
Pracovní hloubka* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Počet radliček ks 16 20 24 28 32
Počet radliček (SB-sekce) ks 30 38 45 51 59
Počet gama-hrotů ks 34 44 54 64 74
Doporučený výkon* HP 120 - 150 145 - 200 155 - 215 180 - 220 210 - 230
Celková hmotnost** kg 3200 - 4000 3600 - 4700 4100 - 5700 4300 - 5700 4800 - 6100

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

SWIFTER SO_F
SWIFTER SO_F

Fotografie

Prospekt

Swifter se osvědčil i v obtížných podmínkách
07.
Prosinec
2016

Swifter se osvědčil i v obtížných podmínkách

"Swifter jsme zakoupili na zákadě vyzkoušení v našich podmínkách, kde nás přesvědčila kvalita jeho práce. Používáme ho před secím strojem s diskovou sekcí. Osvědčil i v obtížných podmínkách před setím řepky, kdy panovalo extrémní sucho," Jaromír Klusoň, předseda představenstva (ZOD Lubná).

Nový Swifter SO6000F v AGRO Pertoltice
24.
Říjen
2016

Nový Swifter SO6000F v AGRO Pertoltice

V srpnu jsme do podniku AGRO Pertoltice, a.s. dodali prostřednictvím našeho střediska STROM PRAHA a.s. v Habrech nový předseťový kompaktor Swifter SO6000F. Stroj je v agregaci s traktorem John Deere 7530 Premium a my jsme jej zachytili při podzimní přípravě seťového lůžka u obce Pertoltice.

Je to malý zázrak, říká agronom o novém kompaktoru Swifter
27.
Květen
2016

Je to malý zázrak, říká agronom o novém kompaktoru Swifter

Společnost AGRIPROD s.r.o. Munice u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice, hospodaří na cca 1300 ha zemědělské půdy. Jejich půdy jsou tzv. vteřinové. Jde o velmi těžké jílovité půdy s velkou lepivostí, jejichž přípravu jen tak nějaký stroj nezvládne (pro zajímavost: v okolí Munic se i těží hlína do nedaleké cihelny šamotky). V AGRIPRODU již na přípravu vyzkoušeli kdejaký stroj, různé kompaktory, diskéry a kombinátory.

Předseťová příprava pod cukrovou řepu v Agroprogresu Kateřinky s.r.o.
28.
Duben
2014

Předseťová příprava pod cukrovou řepu v Agroprogresu Kateřinky s.r.o.

Společnost Agroprogres Kateřinky s.r.o. se sídlem v Arnoštově u Opavy samostatně hospodaří na celkové výměře 700 ha orné půdy, na které pěstují obiloviny, mák, kukuřici a cukrovou řepu. Agroprogres patří mezi hlavní ikony v oblasti pěstování cukrové řepy na Opavsku. Nejen, že ji zde pěstují na své výměře cca 180 ha, ale hlavní činností jsou služby v pěstování cukrové řepy. Mezi tyto činnosti patří předseťová příprava, setí, ochrana rostlin a sklizeň včetně odvozu do cukrovaru. Celková plocha, kterou takto obhospodařují službami je 1600 ha. V neposlední řadě také poskytují poradenství v oblasti pěstování této plodiny.

Lopatka Crushbar

Lopatka Crushbar

SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060349 SLUPICE 1
 • 2 - KM060136 PLECH 1
 • 3 - KM000851 ŠROUB 2
 • 4 - KM000848 MATICE 2
SB-radlička

SB-radlička

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060254 SLUPICE 1
 • 2 - KM060288 RADLIČKA 1
 • 3 - KM000868 ŠROUB 1
 • 4 - KM000848 MATICE 1
Gamma hrot

Gamma hrot

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SLUPICE 1
 • 2 - KM060142 DLÁTO 1
 • 3 - KM000221 ŠROUB 1
 • 4 - KM000096 MATICE 1
Radlička

Radlička

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
Radlička kypřiče stop

Radlička kypřiče stop

SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060086 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000616 ŠROUB 1
 • 3 - KM000296 MATICE 1
Radlička – pravá

Radlička – pravá

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - x x 0
 • 5 - KM060083 SLUPICE 1
Radlička – levá

Radlička – levá

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - KM060084 SLUPICE 1
Long Life gamma hrot

Long Life gamma hrot

SN, SO, SO_F, SE, SM, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SLUPICE 1
 • 2 - KM060416 DLÁTO 1
 • 3 - KM000221 ŠROUB 1
 • 4 - KM000096 MATICE 1