SWIFTER SO

SWIFTER SO je tradiční předseťový kompaktor, kterým sjednotíte do jediného přejezdu ve vysoké rychlosti všechny pracovní operace (až 8) potřebné pro přípravu perfektního seťového lůžka i v hrubé brázdě.

Stroj využijete jak v konvenčním způsobu hospodaření, tak v minimalizačních systémech.

Jedinečná konstrukce univerzálního rámu Vám umožní snadnou výměnu celých pracovních sekcí – radličkové, gamma-hrotové, SB-sekce, diskové (SwifterDisc XO). Toto unikátní konstrukční řešení nazýváme Swifter Concept.

Mechanický smyk Croskill 350 mm Dvouřadé zadní válce Odpružení pracovních sekcí CRUSHBAR – přední smyk hydraulickýPrutové válce Pracovní sekce 2 řady radliček4 řady Gamma hrotů4 řady SB radliček Přední drobicí válecSmyková lišta za radličkami Finish válečekZadní příslušenstvíSmyková lišta
Concept Swifter SO

 

Radličková pracovní sekce
 

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překryvem zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Gamma-hrotová pracovní sekce
 

4 řady gamma-hrotů pod negativním úhlem bezpečně nakypří, provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž zachováte zimní vláhu. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech až 15 km/h. To znamená úsporu času, který na jaře potřebujete.

Pracovní sekce s jarními radličkami (SB-sekce)

Jarní radličky umístěné ve 4 řadách na S-slupicích zaručují kvalitní zpracování půdy na jaře. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchá půdy, čímž zachovává jarní vláhu, která je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Navíc je snížen i požadavek na tažný prostředek. S-slupice můžete osadit překryvnými radličkami 150×4 mm nebo radličkami Duck foot 70×6 mm.


Využijete pro – letní a podzimní přípravu, kdy půda potřebuje nakypřit a promísit po předcházející sklizni.

Využijete pro – jarní předseťovou přípravu, při zachování zimní vláhy v půdě.

Využijete pro – jarní předseťovou přípravu se zachováním vláhy. Vhodné především pro cukrovou řepu.


 

Typ stroje polonesený předseťový kompaktor
Pracovní orgány přední smyk, 
lištový válec, 
2 řady šípových radliček 270 mm (4 řady gamma hrotů,SB- sekce), 
smyková lišta, 
zadní utužovací válec (dvouřadý lištový, dvouřadý crosskill, crosskill do kamení)
Jištění radličky slupicí z pružinové oceli, gamma-hroty pružnou slupicí, SB-sekce pružnou slupicí, celé sekce listovými pery
Využití rychlá, nízkonákladová příprava půdy před setím, vytvoření uniformního seťového lůžka
Pracovní operace srovnání povrchu, podříznutí a promíchání vrchní vrstvy půdy, resp. její dobré nakypření a proteplení (vytvoření seťového lůžka), nadrobení, zpětné utužení a srovnání

 

Unikátní systém výměnných pracovních sekcí (Swifter Concept) - kompaktorové (radličkové, gamma-hrotové), diskové sekce.

Až 8 pracovních operací zároveň je zárukou ideálního seťového lůžka ve všech půdních podmínkách.
 

Jediný přejezd hrubé brázdy i ve vysoké rychlosti a můžete bezproblémů sít.
 
 

 

Agronomické výhody stroje

 1. Sdružení několika pracovních operací do jedné přináší nižší náklady na přípravu půdy.
 2. Tři smykové lišty znamenají absolutně rovný pozemek bez kompromisů.
 3. Vytvoření přesného a identického seťového lůžka pro všechny rostliny (přesné dodržení pracovní hloubky v celém záběru stroje).
 1. Dokonalé rozdrobení hrud díky technickému řešení crosskill válců a finish válečku. Agresivita drcení se zvyšuje se zvýšením obvodových rychlostí válců.
 2. Využití stroje v systémech konvenčního hospodaření (po orbě) i v systémech minimalizačních.
 3. Díky technickému řešení stroje je možné pracovat ve vysokých rychlostech – snazší dodržení požadovaných agrotechnických lhůt.
Swifter

Výměnné pracovní sekce

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profi lu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Využití — letní a podzimní příprava, když je nutné půdu nakypřit, podříznout a promíchat po předešlé sklizni.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech (až 15 km/h). To znamená úsporu času, který na jařepotřebujete.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě.

SB-SEKCE S JARNÍMI RADLIČKAMI

Jarní radličky ve čtyřech řadách pracují na S-slupicích a zajišťují kvalitní přípravu na jaře. Radličky o šířce 150 mm s překrytím zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Slupice SB-sekce pracují bez vertikálního míchání, což je důležité zejména pro zachování jarní vláhy. SB-sekce podřízne půdní profi l, ale nemíchá. Vláha je zachována.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě. Vhodné zejména pro cukrovou řepu.

ODPRUŽENÍ PRACOVNÍCH SEKCÍ

Pracovní sekce stroje jsou odpruženy přes listová pera. Veškeré rázy směřující od půdy na hlavní rámy stroje, potažmo na traktor, jsou amortizovány v těchto pružinách. Stroj pracuje klidně a ve vysoké rychlosti.

Úspora je nevyhnutelná díky

 1. Sloučení až 8 operací do jednoho přejezdu = jeden přejezd místo několika.
 2. Vysokým pracovním rychlostem = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt.
 1. Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, podpora zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.
 2. Perfektně připravenému seťovému lůžku = kvalitnější a rychlejší práce secího stroje, předpoklad pro kvalitní vzcházení plodin.
 
Portrait Není vyjímkou, že se na našich polích potýkáme s extrémně těžkýma podmínkama. Swifter u mě obstál i v přípravě půdy za vlhka, kdy dokázal na výbornou připravit hrubou brázdu. Odpružení rámu přispíva k pohodlné práci. Bez váhání bych v přípravě půdy opět investoval do Swifteru

Jiří Richter
soukromý zemědělec
Česká republika

Swifter

Swifter využijete pro přípravu seťového lůžka v

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – rostlinné zbytky jsou orbou zapraveny do větších hloubek a zimou „zpracované“ skývy se velmi snadno zpracují jediným přejezdem. V těžších podmínkách se doporučují přejezdy dva, po kterých se stane z pole doslova „zahrádka“.

Minimalizačních systémech bez orby – zde hraje roli především předchozí práce s rostlinnými zbytky, jejich délka, hloubka zapravení a úroveň tlení. Pro kvalitní využití Swifteru by měly být v půdě rostlinné zbytky dlouhé max. 5 cm (bezpečně zajistí předchozí mulčování) a rovnoměrně zapravené v hloubce větší než 7 cm. Tak zaručíte, že radličky při kypření nebudou vynášet rostlinné zbytky na povrch.

UKÁZKA PRÁCE V SYSTÉMECH S ORBOU

Zimou přešlé skývy zpracuje Swifter jediným přejezdem téměř do dokonalé roviny. V případě velmi suchých podmínek jsou nutné dva přejezdy.

UKÁZKA PRÁCE V SYSTÉMECH BEZ ORBY

Při dobrém zapracování rostlinných zbytků si Swiftery snadno poradí i v bezorebných systémech hospodaření.

UKÁZKA PRÁCE V LETNÍM OBDOBÍ

Příprava seťového lůžka v letním období je velmi náročná vzhledem k vytváření tvrdých hrud, skýv díky ostrému slunci a suchu. Systém 3–4 válců je zárukou kvalitního drcení a přípravy půdy např. pro výsev řepky ozimé.

Swifter

Jarní a letní předseťová příprava

Jarní předseťová příprava – V důsledku nevhodného zacházení s půdou (poškození struktury půdy) a její vláhou mohou na jaře vzniknout škody, které se významně podepíší pod konečný výsledek sklizně. Příliš brzký vstup do půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín přípravy znamená snížení zásob vody pro jařiny. Proto je na jaře nutné volit co nejméně přejezdů a vhodnou vyzrálost půdy pro přípravu. Swifter má takový sled pracovních orgánů, který je schopen rychle a kvalitně připravit půdu a její vrchní strukturu bez ztráty startovací vláhy. Pokud připravujete půdu např. pro výsev cukrové řepy, je vhodné volit SB-sekce, které podříznou půdu v celém pracovním záběru bez vertikálního míchání. Tím je zachována vláha a vytvořeno pevné dno pro přesné uložení osiva. Pro kukuřici je vhodné rychlé provzdušnění a proteplení sekcí s gamma-hroty bez vynášení mokrých částic na povrch.

Letní předseťová příprava – podobné komplikace jako v jarní přípravě nastávají i v létě, kdy je často zapotřebí v ještě probíhající sklizni připravit půdu tak, aby bylo možné začít sít a to zpravidla řepku ozimou a následující další plodiny. V létě mráz a sníh nepomůže zpracovat půdu do vhodné rozpadající se struktury jako tomu je v zimě před jarní přípravou. V létě je nutná intenzivní předseťová příprava, pro kterou je vhodná radličková sekce Swifteru tvořená dvěmi řadami šípových radliček (270 mm) s překrytím. Půda je díky jejich agresivnímu úhlu zpracována a promíchána. Celkovou finalizaci předseťové operace zajistí zadní crosskill válce, které mohou být doplněny finish válečkem. Tato kombinace, která je nutná pro menší typy osiva (např. osivo řepky), vytvoří vhodnou jemnou strukturu a to i ve velmi suchém létě.

Swifter

Tvorba ideální předseťové struktury

 1. Dokonalé srovnání půdního reliéfu připravovaného pozemku do přesné roviny po předešlých pracovních operacích je nezbytnou a základní součástí předseťové přípravy.
 2. Proteplení a provzdušnění půdního profilu je prvním předpokladem pro rychlé uniformní vzcházení všech vysetých rostlin.
 3. Vytvoření precizního dna v rámci celé připravované parcely zajistí přesné nastavení pracovní hloubky předseťového kompaktoruna základě agro požadavků budoucí plodiny.
 1. Ideální struktura poměru půdních částic napomáhá vzcházení porostu. Půdní částice vhodné velikosti v rámci celého pozemku tvoří nedílnou součást ideálního seťového lůžka.
 2. Konsolidované podloží pod vrchní připravenou vrstvou obnovuje půdní vodní režim, který je bezpodmínečně nutný k nastartování osiva.

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Přístup tepla a vzduchu

Provzdušněný homogenní seťový půdní profil

Konsolidované podloží s obnoveným vodním režimem

Příprava seťového lůžka v náročných podmínkách

Vlhká a těžká půda – komplikované podmínky ve vlhku a těžké půdě řeší Swifter kvalitně na jeden přejezd a to díky promyšleným pracovním částem a zadním dvojitým crosskill válcům s překrytím.

Kamenitá půda – pro kamenité podmínky, lze croskill válce posunout jeden od druhého. Nedochází tak k zablokování válců kameny. Můžete pracovat a připravit kvalitní seťové lůžko i v takto náročných podmínkách.

Půda s velkým množstvím posklizňových zbytků – Swifter je schopen pracovat i ve velkém množství posklizňových zbytků, které zůstaly na povrchu po zimě. Pro práci ve velkém množství posklizňových zbytků je ideální radličková pracovní sekce.

Seťové lůžko podříznuté v celém pracovní záběru stroje v konstantní hloubce. Kvalitní seťové lůžko je velmi důležité pro uniformní vzcházení porostů. BEDNAR Swifter vytvoří kvalitní seťové lůžko i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Swifter

Pracovní orgány

Gamma hrot

Gamma hrot

Share radlička

Share radlička

SB radlička

SB radlička

Long Life gamma hrot

Long Life gamma hrot

Pěchy a válce

Dvouřadý lištový válec

Dvouřadý lištový válec

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370 mm

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím fektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 350 mm

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím fektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 440 mm

Závěs

Tažné pravítko

Tažné pravítko

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

U závěs

U závěs

Uchycení III. kat.
 

Základní výbava

Přední mechanický smyk

Přední mechanický smyk

Volitelné

CRUSHBAR zpevněný

CRUSHBAR zpevněný

CRUSHBAR

CRUSHBAR

Drtící smyk za přední lištové válce

Drtící smyk za přední lištové válce

Koncový smyk

Koncový smyk

Zavlačovač

Zavlačovač

Finish váleček

Finish váleček

270 mm

SWIFTER SO SO 4000 SO 5000 SO 6000 2S SO 6000 4S SO 7000
Pracovní šířka m 4 5 6.1 6.2 7.2
Přepravní šířka m 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
Přepravní délka m 7 7 7 7 7
Pracovní hloubka* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Počet radliček ks 16 20 24 24 28
Počet radliček (SB-sekce) ks 30 38 45 45 53
Počet gama-hrotů ks 40 48 60 60 70
Doporučený výkon* HP 120 - 150 145 - 200 150 - 210 155 - 215 180 - 220
Celková hmotnost** kg 3100 - 4100 3500 - 4800 4000 - 5500 4300 - 5800 5000 - 6500

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

SWIFTER SO

Fotografie

Prospekt

Předseťová příprava se Swifterem
15.
Květen
2017

Předseťová příprava se Swifterem

Předseťové kompaktory Swifter se každoročně řadí na přední příčky v celkovém prodeji strojů BFMT. I v našem regionu STROM PRAHA a.s. - Východ jsou velice oblíbené, v článku přinášíme fotografie a video modelu SO 6000 při předseťové přípravě půdy před setím řepky.

Po Atlasu AO mají v Rudolticích i Swifter SO
24.
Září
2014

Po Atlasu AO mají v Rudolticích i Swifter SO

Zámecký vrch, zemědělská společnost s.r.o. se sídlem v Rudolticích okres Ústí nad Orlicí, hospodaří na celkové výměře 1500 ha, z čehož  960 ha zaujímá orná půda. Pěstují zde převážně řepku, jarní ječmen, triticale a kukuřici na siláž. Zbytek ploch jsou trvalé travní porosty. V zemědělské společnosti se také zabývají živočišnou výrobou se zaměřením na červenostrakatý skot s uzavřeným obratem stáda 600 ks, z čehož je 320 ks dojnic s užitkovostí 9000 l a 100 kusů býků ve výkrmu.

Náročná zelenina!
07.
Červenec
2014

Náročná zelenina!

V podniku Veľký Biel zaoberajúci sa len rastlinnou produkciou, pestujú najmä tradičné poľnohospodárske zrniny, zeleninu a v nemalom množstve aj mak. Podnik neďaleko Malých Karpát,  disponuje orebnou pôdou o rozlohe 980 ha, rozkladajúcou sa na ôsmich chotároch v okruhu 10 km od strediska. Svojou polohou je tunajšia pôda ovplyvnená naplaveninami Malého Dunaja a veľkým úhrnom zrážok počas roku. 

Kvalitní předseťová příprava s kompaktorem Swifter
09.
Červen
2014

Kvalitní předseťová příprava s kompaktorem Swifter

Základem kvalitního a vyrovnaného porostu a tudíž i vysokého výnosu je kvalitní předseťová příprava. Pozemek je potřeba urovnat, podříznout vrchní vrstvu ornice a rozdrtit hroudy. Výsledkem je ideální seťové lůžko, kde vznikne tzv. tvrdá postýlka a měkká peřinka. Sít do tímto způsobem připravené půdy je základ úspěchu a předpoklad vyššího výnosu. Bohužel, ne všude na správnou agrotechniku před setím dbají a myslí si, že "skákat v hrubé brázdě těžkýma bránami" je to pravé ořechové, co jim vysoký výnos zajistí.

Jarní příprava půdy na farmě paní Zemanové v Kámeni
23.
Květen
2014

Jarní příprava půdy na farmě paní Zemanové v Kámeni

Farma paní Moniky Zemanové se nachází v Kámeni nedaleko města Pelhřimov. Se svým manželem zde hospodaří na celkové výměře 140 ha, z čehož je 40 ha luk a TTP. Z klasických obilovin se věnují pěstování pšenice, ječmene, kukuřice a dále pak jetelotrávy a hořčice. Na své farmě se rovněž zabývají chovem mléčného skotu, což představuje stádo přibližně o 100 ks krav. Ve spolupráci se společností Agrozet České Budějovice (středisko Pelhřimov - obchodní zástupce p. Jan Švec) zde loni na jaře zakoupili předseťový kompaktor Bednar se záběrem čtyři metry a na podzim také diskový podmítač Swifterdisc XN 3000.

Využití kompaktoru v minimalizačním systému zpracování půdy
25.
Duben
2014

Využití kompaktoru v minimalizačním systému zpracování půdy

Společnost NORI k.s. se sídlem v Drahenicích (okr. Příbram) s majiteli společnosti - Johannes Lobkowicz a Karl Graf von Waldburg Zu Zeil hospodaří na orné půdě o celkové výměře 1100 ha. Z pěstování klasických obilovin (pšenice, ječmen, oves) se dále věnují na 300 ha pěstování řepky ozimé. Ve spolupráci s naším prodejce Ing. Karlem Hrdinou - Agrotip Čimelice zakoupili koncem roku 2013 nový sedmimetrový předseťový kompaktor Swifter SO 7000. Letošní jarní počasí na sebe nenechalo dlouho čekat a tak jsme se začátkem měsíce března 2014 sešli na poli v Myšticích nedaleko Blatné, abychom společně vyhodnotili první hektary čerstvě zpracované půdy před setím jarního ovsa.

Nový pomocník v předseťové přípravě na Šumpersku
17.
Březen
2014

Nový pomocník v předseťové přípravě na Šumpersku

Začátkem března jsme v zemědělském podniku Dubická zemědělská a.s. (okres Šumperk) předali nový předseťový kompaktor Swifter SO 7000. Dubická zemědělská a.s. hospodaří na celkové výměře 4100 ha, z čehož je 3 700 ha orné půdy, na které intenzivně pěstují obiloviny, olejniny, cukrovou řepu a kukuřici. Zbytek ploch jsou trvalé travní porosty.

Úspěšná sezóna Swifteru SO v ZOPOS Přestavlky a.s.
12.
Březen
2014

Úspěšná sezóna Swifteru SO v ZOPOS Přestavlky a.s.

Společnost  ZOPOS Přestavlky a.s. hospodaří v malebném prostředí orlického podhůří na okrese Rychnov nad Kněžnou na rozloze 1 930 ha zemědělské půdy, z čehož 1 442 ha orné půdy. Zbytek rozlohy jsou trvalé travní porosty. Nosnými plodinami v tomto podniku jsou pšenice a ječmen ozimý, ječmen jarní , řepka olejka a kukuřice. Rostlinná výroba je úzce spjata s výrobou živočišnou, kdy většinu vypěstovaných komodit spotřebují pro vlastní spotřebu. Z živočišné výroby se společnost zabývá chovem prasat se stavem prasnic kolem 380 ks při užitkovosti přes 25 selat na prasnici/rok a chovem červenostrakatého skotu s uzavřeným obratem stáda kolem 580 ks. Společnost ZOPOS Přestavlky a.s. provozuje také bioplynovou stanici o výkonu 750 MWh.

Ve Zbýšově připravují Swifterem pod všechny plodiny
24.
Leden
2014

Ve Zbýšově připravují Swifterem pod všechny plodiny

Ve Zbýšově v okresu Kutná Hora sídlí Zemědělské družstvo " Vysočina" Zbýšov, které bylo založeno roku 1992 a nyní má své zázemí v bývalém areálu pily. Vlastní a obdělává 1 300 hektarů orné půdy a 200 hektarů luk v okolí Zbýšova a sousedních obcí Šeběstenice, Vlkaneč, Čejkovice a Dobrovítov. Pozemky leží v průměrné nadmořské výšce 394 m. n. m. a tímto se řadí do obilnářské zemědělské výrobní oblasti. Družstvo se zabývá především pěstováním obilnin, řepky a kukuřice, ale má rovněž rozsáhlou živočišnou výrobu.

Jarní turné se Swifterem SO na jihu Čech
06.
Listopad
2013

Jarní turné se Swifterem SO na jihu Čech

Stejně tak jako probíhalo letos na jaře předvádění dlátového pluhu Terraland, měli naši stálí i potencionální zákazníci možnost vyzkoušet si přednosti a kvalitu zpracování našeho předseťového kompaktoru Swifter SO 5000. Po předchozí dohodě jim tak byl zapůjčen stroj v plné výbavě, aby si tak mohli ve vlastních podmínkách a s vlastním traktorem ...

Třetí sezóna Swifteru SO 5000 v Zeas Agro a.s. Rábín
19.
Srpen
2013

Třetí sezóna Swifteru SO 5000 v Zeas Agro a.s. Rábín

Společnost Zeas Agro a.s. Rábín sídlí v Prachatickém okrese nedaleko obce Netolice. Hospodaří na celkové výměře cca 1200 ha z čehož 914 ha je určeno především k pěstování obilovin, řepky a ostatních krmných plodin pro potřeby živočišné výroby. Její základ tvoří chov skotu o celkovém počtu 660 ks. Součástí společnosti je také produkce ovoce kde na ...

Swifter na rodinné farmě splnil očekávání
14.
Březen
2013

Swifter na rodinné farmě splnil očekávání

V loňském dubnu jsme navštívili rodinnou farmu pana Miroslava Hlaváčka v Podkrušnohoří. Dlouhé roky zde veškerou přípravu obstarávaly pouze smykobrány, proto chtěli na farmě vyzkoušet práci stroje, který by jim připravil půdu na jednem přejezd a vytvořil kvalitní seťové lůžko. Na Techagru 2012 jsme se dohodli na odzkoušení předseťového kompaktoru Swifter SO.

Swifter SO 5000F na Slovensku
05.
Červen
2012

Swifter SO 5000F na Slovensku

V Juhoslovenskej kotline v PD Poltár sa rozhodli vyskúšať kompaktor Swifter SO 5000 F. Tento typ Swiftera s prívlastkom Facelift je zjednodušenou verziou klasického Swiftera SO. Odľahčený typ je vhodný aj do kopcovitého terénu, ktorý je na veľkej časti rozlohy PD Poltár. Poľnohospodárske družstvo je ...

První jaro s novým kompaktorem SO
09.
Květen
2012

První jaro s novým kompaktorem SO

Na jaře loňského roku byl na rodinné farmě pana Buka z Hřivčic na Lounsku s úspěchem předveden nový kompaktor Swifter SO 5000F. Jelikož byl s jeho prací pan Buk spokojen, zakoupil na podzim loňského roku model SO se záběrem 6 metrů, který byl ...

kompaktor Swifter SO na jihu Čech
13.
Duben
2011

kompaktor Swifter SO na jihu Čech

Před setím jarních obilovin se vydal náš předváděcí kompaktor do jižních Čech, kde bylo naplánováno turné ve spolupráci s Agrozetem České Budějovice. Prvním místem, kde jsme Swifter SO 5000 začali předvádět byl ZEAS Agro a.s., Rábín u Netolic. Tento zemědělský podnik obhospodařuje v nadmořských výškách 390-480 m.n.m. celkem 1265 ha půdy...

Nelehká příprava půdy na "horách"
07.
Únor
2011

Nelehká příprava půdy na "horách"

Také jste překvapeni při čtení tohoto názvu? Ano, dnes se opravdu podíváme do velice zajímavého zemědělském podniku s názvem Taurus Protivanov, kde není vyjímkou první sněhová nadílka v polovině října. Geograficky je totiž družstvo situováno na Drahanské vrchovině 680 m.n.m., takže se nacházíme ve vyšších, téměř horských polohách. Družstvo hospodaří na...

Swifter SO na soukromé farmě pana Voňky
30.
Listopad
2010

Swifter SO na soukromé farmě pana Voňky

Na podzim loňského roku jsme navštívili soukromou farmu pana Voňky v Křižanovicích, kde se po kopcovitých polích jižní Moravy proháněl Swifter SO 5000 (SWIFTER Concept 3v1), jenž se na farmě usídlil na jaře loňského roku. Co bylo hlavním důvodem pro výběr Swifteru? Jaké jsou zkušenosti po první sezóně a kolik hektarů stroj zpracoval? Nejen na tyto otázky jsme se zeptali přímo majitele farmy, pana Petra Voňka.

Druhý širokozáběrový kompaktor Swifter v PD Sokolce
30.
Listopad
2010

Druhý širokozáběrový kompaktor Swifter v PD Sokolce

V polnohospodářském družstvu Sokolce na jižním Slovensku pracuje již přes 2 a půl roku úspěšně kompaktor Swifter SS 12000, který zde připravil k setí již tisíce hektarů. Výměra družstva čítající přes 4000ha vyžadovala urychlení přípravy půdy a dobré zkušenosti s kompaktory STROM Swifter SS (nyní nesou označení SM) se rozhodli o nákupu dalšího Swifteru, tentokrát novinky roku 2011 označené - SE 12000.

První jaro s novým kompaktorem SO
30.
Listopad
2010

První jaro s novým kompaktorem SO

Na jaře loňského roku byl na rodinné farmě pana Buka z Hřivčic na Lounsku s úspěchem předveden nový kompaktor Swifter SO 5000F. Jelikož byl s jeho prací pan Buk spokojen, zakoupil na podzim loňského roku model SO se záběrem 6 metrů, který byl optimálním strojem za jejich traktor. Zajeli jsme se tedy zeptat, jak si kompaktor vede při svém prvním jarním nasazení.

Lopatka Crushbar

Lopatka Crushbar

SO

 • 1 - KM060189 SLUPICE 1
 • 2 - KM060136 PLECH 1
 • 3 - KM000851 ŠROUB 2
 • 4 - KM000848 MATICE 2
Zavlačovač prutový

Zavlačovač prutový

SO

 • 1 - KM030007 ZAVLAČOVAČ 1
 • 2 - 00002940 PODLOŽKA 1
 • 3 - KM380001 TŘMEN 1
 • 4 - KM000154 MATICE 1
SB-radlička

SB-radlička

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060254 SLUPICE 1
 • 2 - KM060288 RADLIČKA 1
 • 3 - KM000868 ŠROUB 1
 • 4 - KM000848 MATICE 1
Gamma hrot

Gamma hrot

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SLUPICE 1
 • 2 - KM060142 DLÁTO 1
 • 3 - KM000221 ŠROUB 1
 • 4 - KM000096 MATICE 1
Radlička

Radlička

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
Radlička kypřiče stop

Radlička kypřiče stop

SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060086 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000616 ŠROUB 1
 • 3 - KM000296 MATICE 1
Radlička – pravá

Radlička – pravá

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - x x 0
 • 5 - KM060083 SLUPICE 1
Radlička – levá

Radlička – levá

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - KM060084 SLUPICE 1
Long Life gamma hrot

Long Life gamma hrot

SN, SO, SO_F, SE, SM, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SLUPICE 1
 • 2 - KM060416 DLÁTO 1
 • 3 - KM000221 ŠROUB 1
 • 4 - KM000096 MATICE 1