SWIFTER SE

SWIFTER SE je tažený předseťový kompaktor se širokými pracovními záběry, kterým připravíte během jediného přejezdu ve vysoké rychlosti seťové lůžko i v hrubé brázdě.

Tato nová modelová řada s označením SE je charakteristická unikátní konstrukcí skládání stroje směrem dopředu, čímž získává stroj velice kompaktní přepravní rozměry. To umožňuje komfortní transport i ve členitých terénech.

Vnitřní rámy sekcí se dají snadno vyměnit (radličky / gamma hroty / SB-sekce).

2 řady radliček s flexi slupicí4 řady odpružených gamma-hrotů 4 řady jarních radliček (sb-sekce) Zadní drobící válceZadní smyková lišta Drtící lišta za předním válcemPřední drobicí válec CRUSHBAR – přední smyk hydraulickýKypřiče stop Přední smyk mechanický Urovnávací smyk Finish váleček
Concept Swifter SE

 

Radličková pracovní sekce
 

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překryvem zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Gamma-hrotová pracovní sekce
 

4 řady gamma-hrotů pod negativním úhlem bezpečně nakypří, provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž zachováte zimní vláhu. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech až 15 km/h. To znamená úsporu času, který na jaře potřebujete.

Pracovní sekce s jarními radličkami (SB-sekce)

Jarní radličky umístěné ve 4 řadách na S-slupicích zaručují kvalitní zpracování půdy na jaře. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchá půdy, čímž zachovává jarní vláhu, která je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Navíc je snížen i požadavek na tažný prostředek. S-slupice můžete osadit překryvnými radličkami 150×4 mm nebo radličkami Duck foot 70×6 mm.


Využijete pro – letní a podzimní přípravu, kdy půda potřebuje nakypřit a promísit po předcházející sklizni.

Využijete pro – jarní předseťovou přípravu, při zachování zimní vláhy v půdě.

Využijete pro – jarní předseťovou přípravu se zachováním vláhy. Vhodné především pro cukrovou řepu.


 

Typ stroje tažený předseťový kompaktor
Pracovní orgány přední smyk
lištový válec
2 řady šípových radliček 270 x 8 mm (4 řady gamma hrotů / 4 řady SB-sekce  s radličkami 150 x 4 mm)
smyková lišta
zadní drobící válec (dvouřadý lištový, dvouřadý crosskill, crosskill do kamení)
Jištění radličky slupicí z pružinové oceli, gamma-hroty pružnou slupicí, SB-sekce pružnou slupicí
Využití rychlá, nízkonákladová příprava půdy před setím, vytvoření uniformního seťového lůžka
Pracovní operace srovnání povrchu, celoplošné podříznutí a promíchání vrchní vrstvy půdy (nebo kvalitní nakypření a proteplení), nadrobení, zpětné utužení a srovnání

 

Vysoké denní výkony vycházejí;cí z širokého pracovního záběru a vysokých pracovních rychlostí. I v hrubé brázdě stačí jediný přejezd.
 

Připravíte perfektní seťové lůžko díky vhodné kombinaci pracovních orgánů. Po jediném přejezdu zůstane i hrubá brázda pefektně rovná a připravená na setí.
 

Unikátní konstrukční řešení skládání stroje směrem dopředu dává stroji malé přepravní rozměry. Proto po Vás bude přeprava stroje i v obtížném terénu snadným úkolem.


Agronomické výhody stroje

 1. Sloučením několika pracovních operací do jedné dosáhnete nižších nákladů na přípravu půdy.
 2. 3 smykové lišty znamenají absolutně rovný pozemek bez kompromisů.
 3. Vytvoříte přesné a identické seťové lůžko pro všechny rostliny (přesné dodržení pracovní hloubky v celém záběru stroje).
 1. Díky technickému řešení tandem válců a finish válečku dokonale rozdrobíte i ty nejmenší hroudy. Agresivita drcení se zvyšuje se zvýšením obvodových rychlostí válců.
 2. Stroj využijete v systémech konvenčního hospodaření (po orbě), tak v systémech minimalizačních.
 3. Díky technickému řešení stroje můžete pracovat ve vysokých rychlostech a snadno tak dodržet požadované agrotechnické lhůty.
Swifter

Výměnné pracovní sekce

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profi lu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Využití — letní a podzimní příprava, když je nutné půdu nakypřit, podříznout a promíchat po předešlé sklizni.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech (až 15 km/h). To znamená úsporu času, který na jařepotřebujete.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě.

SB-SEKCE S JARNÍMI RADLIČKAMI

Jarní radličky ve čtyřech řadách pracují na S-slupicích a zajišťují kvalitní přípravu na jaře. Radličky o šířce 150 mm s překrytím zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Slupice SB-sekce pracují bez vertikálního míchání, což je důležité zejména pro zachování jarní vláhy. SB-sekce podřízne půdní profi l, ale nemíchá. Vláha je zachována.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě. Vhodné zejména pro cukrovou řepu.

Úspora je nevyhnutelná díky

 1. Širokým pracovním záběrům = větší denní výkonnost.
 2. Sloučení až 8 operací do jednoho přejezdu = jeden přejezd místo několika.
 3. Vysokým pracovním rychlostem = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt.
 1. Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.
 2. Perfektně připravenému seťovému lůžku = kvalitnější a rychlejší práce secího stroje se následně projeví v rovnoměrnějším porostua tím i lepších výnosech.
 
Portrait Mimo vlastní zemědělské prvovýroby se zabýváme i poskytováním služeb zemědělcům. Mezi naše významné zákazníky patří Moravskoslezské cukrovary a.s., pro které zajišťujeme kompletní agrotechnické služby v oblasti pěstování cukrové řepy - setím počínaje a konče sklizní. I z těchto důvodů jsme potřebovali zajistit rychlou a efektivní předseťovou přípravu. Z výběru více předseťových kompaktorů se nám nejlépe osvědčil BEDNAR Swifter. Oceňuji jeho kompaktní skládání i přes velký záběr 12 metrů. Stroj perfektně kopíruje terén a s SB sekcí jsme schopni perfektně připravit secí lůžko pod cukrovou řepu téměř jedním přejezdem.

Ing. Bronislav Formánek, majitel | Společnost AGROCENTRUM Hrušovany s.r.o.
Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, Česká republika
1600 ha | Swifter SE 12000

Swifter

Swifter využijete pro přípravu seťového lůžka v

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – rostlinné zbytky jsou orbou zapraveny do větších hloubek a zimou „zpracované“ skývy se velmi snadno zpracují jediným přejezdem. V těžších podmínkách se doporučují přejezdy dva, po kterých se stane z pole doslova „zahrádka“.

Minimalizačních systémech bez orby – zde hraje roli především předchozí práce s rostlinnými zbytky, jejich délka, hloubka zapravení a úroveň tlení. Pro kvalitní využití Swifteru by měly být v půdě rostlinné zbytky dlouhé max. 5 cm (bezpečně zajistí předchozí mulčování) a rovnoměrně zapravené v hloubce větší než 7 cm. Tak zaručíte, že radličky při kypření nebudou vynášet rostlinné zbytky na povrch.

UKÁZKA PRÁCE V SYSTÉMECH S ORBOU

Zimou přešlé skývy zpracuje Swifter jediným přejezdem téměř do dokonalé roviny. Vytvoříte tak uniformní seťové lůžko pro výsev kukuřice, cukrové řepy nebo jarního ječmene/pšenice atd.

UKÁZKA PRÁCE V SYSTÉMECH BEZ ORBY

Při dobrém zapracování rostlinných zbytků si Swiftery snadno poradí i v bezorebných systémech hospodaření.

UKÁZKA PRÁCE V LETNÍM OBDOBÍ

Příprava seťového lůžka v letním období je velmi náročná vzhledem k vytváření tvrdých hrud, skýv díky ostrému slunci a suchu. Systém 3–4 válců je zárukou kvalitního drcení a přípravy půdy, např. pro výsev řepky ozimé.

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Přístup tepla a vzduchu

Provzdušněný homogenní seťový půdní profil

Konsolidované podloží s obnoveným vodním režimem

Jarní a letní předseťová příprava

Jarní předseťová příprava – v důsledku nevhodného zacházení s půdou (poškození struktury půdy) a její vláhou mohou na jaře vzniknout škody, které se významně podepíší pod konečný výsledek sklizně. Příliš brzký vstup do půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín přípravy znamená snížení zásob vody pro jařiny. Proto je na jaře nutné volit co nejméně přejezdů a vhodnou vyzrálost půdy pro přípravu. Swifter má takový sled pracovních orgánů, který je schopen rychle a kvalitně připravit půdu a její vrchní strukturu bez ztráty startovací vláhy. Pokud připravujete půdu např. pro výsev cukrové řepy, je vhodné volit SB-sekce, které podříznou půdu v celém pracovním záběru bez vertikálního míchání. Tím je zachována vláha a vytvořeno pevné dno pro přesné uložení osiva. Pro kukuřici je vhodné rychlé provzdušnění a proteplení sekcí s gamma-hroty bez vynášení mokrých částic na povrch.

Letní předseťová příprava – podobné komplikace jako v jarní přípravě nastávají i v létě, kdy je často zapotřebí v ještě probíhající sklizni připravit půdu tak, aby bylo možné začít sít a to zpravidla řepku ozimou a následující další plodiny. V létě mráz a sníh nepomůže zpracovat půdu do vhodné rozpadající se struktury jako tomu je v zimě před jarní přípravou. V létě je nutná intenzivní předseťová příprava, pro kterou je vhodná radličková sekce Swifteru tvořená dvěmi řadami šípových radliček (270 mm) s překrytím. Půda je díky jejich agresivnímu úhlu zpracována a promíchána. Celkovou finalizaci předseťové operace zajistí zadní crosskill válce, které mohou být doplněny finish válečkem. Tato kombinace, která je nutná pro menší typy osiva (např. osivo řepky), vytvoří vhodnou jemnou strukturu a to i ve velmi suchém létě.

Swifter

Tvorba ideální předseťové struktury

 1. Dokonalé srovnání půdního reliéfu připravovaného pozemku do přesné roviny po předešlých pracovních operacích je nezbytnou a základní součástí předseťové přípravy.
 2. Proteplení a provzdušnění půdního profilu je prvním předpokladem pro rychlé uniformní vzcházení všech vysetých rostlin.
 3. Vytvoření precizního dna v rámci celé připravované parcely zajistí přesné nastavení pracovní hloubky předseťového kompaktoruna základě agro požadavků budoucí plodiny.
 1. Ideální struktura poměru půdních částic napomáhá vzcházení porostu. Půdní částice vhodné velikosti v rámci celého pozemku tvoří nedílnou součást ideálního seťového lůžka.
 2. Konsolidované podloží pod vrchní připravenou vrstvou obnovuje půdní vodní režim, který je bezpodmínečně nutný k nastartování osiva.
Swifter

VÝMĚNNÉ PRACOVNÍ SEKCE

Konstrukce stroje umožňuje snadnou výměnu vnitřního rámu pracovních sekcí s radličkami za gamma-hrotové a naopak. Tak snadno přizpůsobíte stroj proměnlivým podmínkám v průběhu roku.

VOLNĚ ULOŽENÉ SEKCE WAVE-FLEX SYSTEM

Jednotlivé sekce jsou nezávisle na sobě uchyceny k bočnímu rámu pomocí robustních tažných ramen vpředu (mazané rotační uložení chráněné prachovkami) a zadních kopírovacích ramen.

KOPÍROVÁNÍ POVRCHU

Chytrý způsob volného a na sobě nezávislého uchycení jednotlivých částí pracovních sekcí (2 nebo 3 m) umožňuje stroji perfektně kopírovat i členitý terén. Tak se nestane, že by za strojem zůstaly nezpracované nerovnosti.

PRÁCE NA SOUVRATI BEZ VYHLUBOVÁNÍ

Vyhlubováním stroje na souvrati dochází k časovým ztrátám, které snižují výkonnost stroje až o 25 %. Díky možnosti otáčení na souvrati se zahloubeným strojem tyto ztráty eliminujete.

VYUŽITÍ GPS K VYŠŠÍMU VÝKONU

U strojů s pracovním záběrem např. 16 m bývá překryv bez použití GPS více než 1 m! Využitím satelitní navigace maximálně využijete celý záběr stroje, čímž zvýšíte výkonnost o 6–10 %.

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA ZADNÍCH VÁLCŮ

Vícenásobné těsnění zamezí proniknutí nečistot do ložiska a zesílená konstrukce těsnění omezí možnost jeho poškození. Ložiško je bezúdržbové.

Pracovní orgány

Gamma hrot

Gamma hrot

Share radlička

Share radlička

SB radlička

SB radlička

Long Life gamma hrot

Long Life gamma hrot

Pěchy a válce

Dvouřadý lištový válec

Dvouřadý lištový válec

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370 mm

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím fektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 350 mm

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím fektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 440 mm

Crosskill válec do kamení

Crosskill válec do kamení

Ideální řešení pro drcení hrud v suchých
až přeschlých půdách s velkým výskytem
kamení.
váha: 160 kg/m
průměr: 350 mm

Závěs

Oko

Oko

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Základní výbava

Přední mechanický smyk

Přední mechanický smyk

Přední lištový válec

Přední lištový válec

Volitelné

Kypřiče stop

Kypřiče stop

Finish váleček

Finish váleček

270 mm

Drtící smyk za přední lištové válce

Drtící smyk za přední lištové válce

Koncový smyk

Koncový smyk

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR zpevněný

CRUSHBAR zpevněný

Hydraulické nastavení pracovní hloubky

Hydraulické nastavení pracovní hloubky

SWIFTER SE SE 8000 SE 10000 SE 12000
Pracovní šířka m 8.2 10.2 12.2
Přepravní šířka m 3 3 3
Přepravní délka m 6.9 7.5 8.6
Pracovní hloubka* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Počet radliček ks 32 40 48
Počet radliček (SB-sekce) ks 60 74 88
Počet gama-hrotů ks 78 96 116
Doporučený výkon* HP 220 - 260 280 - 330 330 - 380
Celková hmotnost** kg 5900 - 6500 6500 - 8500 8100 - 9900

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

SWIFTER SE

Youtube videa

Fotografie

Prospekt

VÝMĚNA STROJŮ NA PŘÍPRAVU PŮDY V RADONICÍCH
07.
Květen
2018

VÝMĚNA STROJŮ NA PŘÍPRAVU PŮDY V RADONICÍCH

V druhé polovině března letošního roku byl prostřednictvím Františka Kose ze společnosti STROM Praha dodán nový předseťový kompaktor SWIFTER SE 10 000 do Němcovy farmy v Radonicích u Prahy. Farma s ním připravila půdu pro setí sladovnického ječmene a cukrové řepy.

Předseťová příprava s novou soupravou v ZDV Krchleby, a.s.
01.
Červen
2015

Předseťová příprava s novou soupravou v ZDV Krchleby, a.s.

V průběhu března byl zákazníkovi ZDV Krchleby, a.s. (okr. Kutná Hora) předán BEDNAR SWIFTER SE prostřednictvím střediska Habry firmy STROM Praha a.s.. Doplnil tak mulčovač posklizňových zbytků MULCHER MM, který v podniku pracuje již od loňské sezóny. Podnik ZDV Krchleby, a.s. obhospodařuje přes 3000 hektarů orné půdy v okolí Krchleb, kde podnik sídlí. V rámci rostlinné výroby se zde pěstují především ozimé i jarní obilniny, ozimá řepka, kukuřice, vojtěška i cukrová řepa. V živočišné výrobě se podnik zaměřuje na produkci mléka. 

Předseťová příprava ve službách Agrocentra Hrušovany s.r.o.
08.
Květen
2015

Předseťová příprava ve službách Agrocentra Hrušovany s.r.o.

Společnost AGROCENTRUM HRUŠOVANY s.r.o. hospodaří na pozemcích 1600 ha v okolí Hrušovan nad Jevišovkou. Pěstují převážně řepku, obilniny, silážní i zrnovou kukuřici, cukrovou řepu a vojtěšku. Mezi jejími  dalšími podnikatelskými aktivitami je nákup a prodej komodit, prodej hnojiv a pesticidů. V neposlední řadě poskytují i kompletní služby pro zemědělce.

SWIFTER SE 12000 při předseťové přípravě v podniku EKOPROGRES, s.r.o.
07.
Duben
2015

SWIFTER SE 12000 při předseťové přípravě v podniku EKOPROGRES, s.r.o.

V podniku EKOPROGRES, s.r.o. se sídlem v Třebovli na Kolínsku zakoupili v loňském roce kompaktor Swifter SE 12000, který dodala firma STROM PRAHA a.s. prostřednictvím střediska Habry. Aktuálně se tento dvanáctimetrový stroj v agregaci s pásovým traktorem John Deere 9630T zapojuje do jarní přípravy půdy před setím a za sebou má zhruba okolo 600 hektarů.

 

Úspěšné předvádění předseťového kompaktoru ve společnosti Měcholupská a.s.
11.
Červenec
2014

Úspěšné předvádění předseťového kompaktoru ve společnosti Měcholupská a.s.

Měcholupská zemědělská, a.s. má sídlo firmy a zároveň největší středisko v zemědělském areálu nedaleko Předslavi (okres Klatovy). V rostlinné výrobě společnost obhospodařuje 2654 ha zem. půdy. Z toho na orné půdě pěstuje 750 ha obilovin, 320 ha ozimé řepky, 550 ha kukuřice na siláž, 100 ha víceletých pícnin a 5 ha brambor. Luk a pastvin má společnost 800 ha.

První odpracované hektary Swfiteru na rodinné farmě v Rašovicích
14.
Duben
2014

První odpracované hektary Swfiteru na rodinné farmě v Rašovicích

Začátkem letošního roku jsme předali nový předseťový kompaktor Swifter řady SE 8000 na rodinou farmu bratrů Pavla a Aloise Obdržálkových. Jejich rodinná farma se nahází v obci Rašovice (okr. Vyškov). Obdržálkovi hospodaří na orné půdě o výměře 1000 ha, na které pěstují převážně řepku, pšenici a ječmen.

Nová technologická linka BEDNAR FMT na rodinné farmě Weissových
28.
Únor
2014

Nová technologická linka BEDNAR FMT na rodinné farmě Weissových

Začátkem týdne byl úspěšně předán další z širokozaběrových předseťových kompaktorů Swifter SE. Novým majitelem dvanáctimetrového stroje se stala rodinná farma Weissových z Milčic na Nymbursku. Weissovi hospodaří na celkové výměře 650 hektarů a zaměřeni jsou pouze na rostlinnou produkci. V osevním plánu mají zařazenou pšenici, ječmen, kukuřici, řepku a cukrovou řepu. Zajímavostí je, že také na cca 20 ha pěstují proso.

Brzký začátek sezóny a předání nového kompaktoru se záběrem 12 metrů na Kolínsku
21.
Únor
2014

Brzký začátek sezóny a předání nového kompaktoru se záběrem 12 metrů na Kolínsku

Dosavadní průběh zimy dovoluje zemědělcům brzké vstupy na pozemky. Jako jedni z prvních toho využili v podniku ZAS Bečváry a.s. na Kolínsku, kde se počátkem tohoto týdne naplno rozjela nová sezóna. Důvodem časné předseťové přípravy je zařazení jarní pšenice do osevního postupu. Akciová společnost Bečváry hospodaří na výměře přibližně 4500 ha. Rostlinná výroba je založená na klasických obilninách, dále se pěstuje řepka na cca 550 ha a cukrová řepa na cca 480 ha. Důležité místo v osevním plánu zaujímá i kukuřice pěstovaná jak na zrno, tak pro potřeby bioplynové stanice a rozsáhlé živočišné výroby s produkcí mléka 8000 l na dojnici a produkcí hovězího i vepřového masa. Důvodem naší návštěvy bylo první vyjetí předseťového kompaktoru Swifter SE s pracovním záběrem 12 metrů, který zemědělci z Bečvár objednali na loňském veletrhu Agritechnica.

Swifter SE 12000 na slovensko-rakúskom pohraničí
07.
Říjen
2013

Swifter SE 12000 na slovensko-rakúskom pohraničí

Prvý široko-záberový kompaktor na juhozápadnom Slovensku sa objavil začiatkom roku 2013 v PD Dunaj Rusovce. Poľnohospodársky podniku hospodáriaci na samej hranici medzi Slovenskom a Rakúskom baviac v tesnej blízkosti Bratislavy. Podnik o rozlohe cca 4000ha sa venuje ako živočíšnej, tak aj rastlinnej výrobe. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie klasických ...

První hektary s novým kompaktorem
30.
Duben
2013

První hektary s novým kompaktorem

Začátkem měsíce dubna tohoto roku jsme se sešli v Jarošovicích nedaleko Týna nad Vltavou na rodinné farmě pana Františka Janovského abychom společně předali nový předseťový kompaktor Swifter SE 12000. Po zhruba dvou týdnech se již počasí umoudřilo a tak jsme mohli nový kompaktor společně vyzkoušet v ostrém provozu při přípravě seťového lůžka před setím kukuřice.

Předání kompaktoru Swifter SE 10000 v AG Skořenice
26.
Duben
2013

Předání kompaktoru Swifter SE 10000 v AG Skořenice

AG Skořenice, akciová společnost hospodaří na 1340 ha v okrese Ústí nad Orlicí. Z celkové výměry je 990 ha orné půdy a 350 ha luk. Podnik se zabývá živočišnou i rostlinnou výrobou, přičemž úsek živočišné výroby je zaměřen především na chov holštýnského skotu, který čítá kolem 550 ks dojnic a 300 býků. AG Skořenice provozuje ...

Nový kompaktor na rodinné farmě uspěl
24.
Duben
2012

Nový kompaktor na rodinné farmě uspěl

Rodinná farma Novákových se sídlem v Jarpicích hospodaří na celkové výměře 3300 ha převážně na Kladensku a částečně také v okresu Litoměřice. V polovině března vyzkoušeli náš širokozáběrový předseťový kompaktor Swifter SE 10000, který se tak naplno zapojil ...

Swifter SE v PD Jarok
21.
Březen
2012

Swifter SE v PD Jarok

Poveternostné podmienky poľnohospodárom na juhu Slovenska už v tomto čase umožňujú hnojenie, kyprenie, smykovanie a v neposlednom rade aj sejbu. Jarná príprava pôdy pred sejbou sa na južnom Slovensku začala už aj v PD Jarok, sídliacim neďaleko mesta Nitra. PD Jarok hnojilo práve pred odovzdaním kompaktora SWIFTER SE 10 000.

Druhý širokozáběrový kompaktor Swifter v PD Sokolce
30.
Listopad
2010

Druhý širokozáběrový kompaktor Swifter v PD Sokolce

V polnohospodářském družstvu Sokolce na jižním Slovensku pracuje již přes 2 a půl roku úspěšně kompaktor Swifter SS 12000, který zde připravil k setí již tisíce hektarů. Výměra družstva čítající přes 4000ha vyžadovala urychlení přípravy půdy a dobré zkušenosti s kompaktory STROM Swifter SS (nyní nesou označení SM) se rozhodli o nákupu dalšího Swifteru, tentokrát novinky roku 2011 označené - SE 12000.

Lopatka Crushbar

Lopatka Crushbar

SE, SM

 • 1 - KM060189 SLUPICE 1
 • 2 - KM060136 PLECH 1
 • 3 - KM000851 ŠROUB 2
 • 4 - KM000848 MATICE 2
SB-radlička

SB-radlička

SE, SM

 • 1 - KM060254 SLUPICE 1
 • 2 - KM060288 RADLIČKA 1
 • 3 - KM000868 ŠROUB 1
 • 4 - KM000848 MATICE 1
Gamma hrot

Gamma hrot

SE, SM

 • 1 - KM060141 SLUPICE 1
 • 2 - KM060142 DLÁTO 1
 • 3 - KM000221 ŠROUB 1
 • 4 - KM000096 MATICE 1
Radlička

Radlička

SE, SM

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
Radlička kypřiče stop

Radlička kypřiče stop

SE, SM

 • 1 - KM060086 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000616 ŠROUB 1
 • 3 - KM000296 MATICE 1
Radlička – levá

Radlička – levá

SE, SM

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - KM060084 SLUPICE 1
Radlička – pravá

Radlička – pravá

SE, SM

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - x x 0
 • 5 - KM060083 SLUPICE 1
Long Life gamma hrot

Long Life gamma hrot

SN, SO, SO_F, SE, SM, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SLUPICE 1
 • 2 - KM060416 DLÁTO 1
 • 3 - KM000221 ŠROUB 1
 • 4 - KM000096 MATICE 1