SWIFTER SM

SWIFTER SM je tažený širokozáběrový předseťový kompaktor, kterým během jediného přejezdu ve vysoké rychlosti připravíte seťové lůžko i v hrubé brázdě.

Velké pracovní záběry zaručují maximální produktivitu práce a podstatně Vám zkrátí časy nutné k dodržení agrotechnických lhůt.

Vnitřní rámy sekcí se dají snadno vyměnit (radličky / gamma-hroty / SB-sekce).

Swifter SM je i přes velké pracovní záběry snadno ovladatelný.

Stroj se pohodlně a bezpečně skládá a rozkládá díky systému Bar-Lock.

2 řady radliček s flexi slupicí 4 řady odpružených gamma-hrotů 4 řady jarních radliček (sb-sekce) Zadní drobící válce Zadní smyková lišta Drtící lišta za předním válcem Přední drobicí válec Kypřiče stop Urovnávací smyk CRUSHBAR – přední smyk hydraulický Tažná oj se systémem skládání BAR-LOCK

Radličková pracovní sekce
 

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překryvem zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Gamma-hrotová pracovní sekce
 

4 řady gamma-hrotů pod negativním úhlem bezpečně nakypří, provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž zachováte zimní vláhu. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech až 15 km/h. To znamená úsporu času, který na jaře potřebujete.

Pracovní sekce s jarními radličkami (SB-sekce)

Jarní radličky umístěné ve 4 řadách na S-slupicích zaručují kvalitní zpracování půdy na jaře. Úhel radličky nevyvolává vertikální míchá půdy, čímž zachovává jarní vláhu, která je důležitá pro kvalitu a rychlost klíčení rostlin. Navíc je snížen i požadavek na tažný prostředek. S-slupice můžete osadit překryvnými radličkami 150×4 mm nebo radličkami Duck foot 70×6 mm.


Využijete pro – letní a podzimní přípravu, kdy půda potřebuje nakypřit a promísit po předcházející sklizni.

Využijete pro – jarní předseťovou přípravu, při zachování zimní vláhy v půdě.

Využijete pro – jarní předseťovou přípravu se zachováním vláhy. Vhodné především pro cukrovou řepu.


 

Typ stroje tažený širokozáběrový předseťový kompaktor
Pracovní orgány přední smyk,
lištový válec,
2 řady šípových radliček 270×8 mm (4 řady gamma hrotů / SB-sekce ve 4 řadách s radličkami 150×4 mm),
smyková lišta,
zadní drobící válec (dvouřadý lištový, dvouřadý crosskill, crosskill do kamení)
Jištění radličky slupicí z pružinové oceli, gamma-hroty pružnou slupicí, SB-sekce pružnou slupicí
Využití rychlá, nízkonákladová příprava půdy před setím při velmi vysokých denních výkonech, vytvoření uniformního seťového lůžka
Pracovní operace srovnání povrchu, celoplošné podříznutí a promíchání vrchní vrstvy půdy (nebo kvalitní nakypření a proteplení), nadrobení, zpětné utužení a srovnání

 

Připravíte jediným přejezdem seťové lůžko na obrovské ploše díky pracovnímu záběru až 18 m.

Kvalitní zpracování všech typů půd díky chytrému sloučení až 8 pracovních operací do jednoho přejezdu.

Snadné složení a rozložení stroje bez vystupování z traktoru díky systému Bar‑Lock.


Agronomické výhody stroje

 1. Sloučením několika pracovních operací do jedné dosáhnete nižších nákladů na přípravu půdy.
 2. 3 smykové lišty znamenají absolutně rovný pozemek bez kompromisů.
 3. Vytvoříte přesné a identické seťové lůžko pro všechny rostliny (přesné dodržení pracovní hloubky v celém záběru stroje).
 1. Díky technickému řešení tandem válců a finish válečku dokonale rozdrobíte i ty nejmenší hroudy. Agresivita drcení se zvyšuje se zvýšením obvodových rychlostí válců.
 2. Stroj využijete v systémech konvenčního hospodaření (po orbě), tak v systémech minimalizačních.
 3. Díky technickému řešení stroje můžete pracovat ve vysokých rychlostech a snadno tak dodržet požadované agrotechnické lhůty.
Swifter

Výměnné pracovní sekce

RADLIČKOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Šípové radličky 270 mm ve 2 řadách s překrytím zaručují podříznutí půdního profi lu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Zároveň je půda díky pracovnímu úhlu radliček agresivně zpracována a tím je vytvořena nakypřená svrchní vrstva. Každá radlička je uchycena na flexi slupici, která umožňuje „3D efekt“ (horizontální i vertikální pohyb), který chrání radličku proti poškození.

Využití — letní a podzimní příprava, když je nutné půdu nakypřit, podříznout a promíchat po předešlé sklizni.

GAMMA-HROTOVÁ PRACOVNÍ SEKCE

Čtyři řady gamma-hrotů pod negativním úhlem provzdušní a proteplí půdu bez vynášení mokrých částic na povrch, čímž je zachována zimní vláha. Ta je důležitá pro rychlé nastartování růstu jařin. Odpružení každé slupice umožňuje práci ve vysokých rychlostech (až 15 km/h). To znamená úsporu času, který na jařepotřebujete.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě.

SB-SEKCE S JARNÍMI RADLIČKAMI

Jarní radličky ve čtyřech řadách pracují na S-slupicích a zajišťují kvalitní přípravu na jaře. Radličky o šířce 150 mm s překrytím zaručují podříznutí půdního profilu v celém záběru stroje, čímž je vytvořeno pevné dno. Slupice SB-sekce pracují bez vertikálního míchání, což je důležité zejména pro zachování jarní vláhy. SB-sekce podřízne půdní profi l, ale nemíchá. Vláha je zachována.

Využití — jarní předseťová příprava pro udržení jarní vláhy v půdě. Vhodné zejména pro cukrovou řepu.

Úspora je nevyhnutelná díky

 1. Širokým pracovním záběrům = větší denní výkonnost.
 2. Sloučení až 8 operací do jednoho přejezdu = jeden přejezd místo několika.
 3. Vysokým pracovním rychlostem = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt.
 1. Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.
 2. Perfektně připravenému seťovému lůžku = kvalitnější a rychlejší práce secího stroje se následně projeví v rovnoměrnějším porostua tím i lepších výnosech.
 
Portrait Od roku 2000 kdy jsme začali využívat širokozáběrové kompaktory Swifter, čímž se výrazně zvýšila efektivita práce. Předseťový kompaktor Swifter o záběru šestnáct metrů nám maximálně vyhovuje nejen svým výkonem, ale také kvalitou práce.

Milan Bartošek, jednatel společnosti | ZEMO Bohaté Málkovice
Bohaté Málkovice, okres Vyškov, Česká republika
1820 ha | Swifter SM 16000

Swifter

Swifter využijete pro přípravu seťového lůžka v

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – rostlinné zbytky jsou orbou zapraveny do větších hloubek a zimou „zpracované“ skývy se velmi snadno zpracují jediným přejezdem. V těžších podmínkách se doporučují přejezdy dva, po kterých se stane z pole doslova „zahrádka“.

Minimalizačních systémech bez orby – zde hraje roli především předchozí práce s rostlinnými zbytky, jejich délka, hloubka zapravení a úroveň tlení. Pro kvalitní využití Swifteru by měly být v půdě rostlinné zbytky dlouhé max. 5 cm (bezpečně zajistí předchozí mulčování) a rovnoměrně zapravené v hloubce větší než 7 cm. Tak zaručíte, že radličky při kypření nebudou vynášet rostlinné zbytky na povrch.

UKÁZKA PRÁCE V SYSTÉMECH S ORBOU

Zimou přešlé skývy zpracuje Swifter jediným přejezdem téměř do dokonalé roviny. Vytvoříte tak uniformní seťové lůžko pro výsev kukuřice, cukrové řepy nebo jarního ječmene/pšenice atd.

UKÁZKA PRÁCE V SYSTÉMECH BEZ ORBY

Při dobrém zapracování rostlinných zbytků si Swiftery snadno poradí i v bezorebných systémech hospodaření.

UKÁZKA PRÁCE V LETNÍM OBDOBÍ

Příprava seťového lůžka v letním období je velmi náročná vzhledem k vytváření tvrdých hrud, skýv díky ostrému slunci a suchu. Systém 3–4 válců je zárukou kvalitního drcení a přípravy půdy, např. pro výsev řepky ozimé.

UNIFORMNÍ VZCHÁZENÍ POROSTU V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH

Přístup tepla a vzduchu

Provzdušněný homogenní seťový půdní profil

Konsolidované podloží s obnoveným vodním režimem

Jarní a letní předseťová příprava

Jarní předseťová příprava – v důsledku nevhodného zacházení s půdou (poškození struktury půdy) a její vláhou mohou na jaře vzniknout škody, které se významně podepíší pod konečný výsledek sklizně. Příliš brzký vstup do půdy způsobuje její mazlavost, naopak pozdní termín přípravy znamená snížení zásob vody pro jařiny. Proto je na jaře nutné volit co nejméně přejezdů a vhodnou vyzrálost půdy pro přípravu. Swifter má takový sled pracovních orgánů, který je schopen rychle a kvalitně připravit půdu a její vrchní strukturu bez ztráty startovací vláhy. Pokud připravujete půdu např. pro výsev cukrové řepy, je vhodné volit SB-sekce, které podříznou půdu v celém pracovním záběru bez vertikálního míchání. Tím je zachována vláha a vytvořeno pevné dno pro přesné uložení osiva. Pro kukuřici je vhodné rychlé provzdušnění a proteplení sekcí s gamma-hroty bez vynášení mokrých částic na povrch.

Letní předseťová příprava – podobné komplikace jako v jarní přípravě nastávají i v létě, kdy je často zapotřebí v ještě probíhající sklizni připravit půdu tak, aby bylo možné začít sít a to zpravidla řepku ozimou a následující další plodiny. V létě mráz a sníh nepomůže zpracovat půdu do vhodné rozpadající se struktury jako tomu je v zimě před jarní přípravou. V létě je nutná intenzivní předseťová příprava, pro kterou je vhodná radličková sekce Swifteru tvořená dvěmi řadami šípových radliček (270 mm) s překrytím. Půda je díky jejich agresivnímu úhlu zpracována a promíchána. Celkovou finalizaci předseťové operace zajistí zadní crosskill válce, které mohou být doplněny finish válečkem. Tato kombinace, která je nutná pro menší typy osiva (např. osivo řepky), vytvoří vhodnou jemnou strukturu a to i ve velmi suchém létě.

Swifter

Tvorba ideální předseťové struktury

 1. Dokonalé srovnání půdního reliéfu připravovaného pozemku do přesné roviny po předešlých pracovních operacích je nezbytnou a základní součástí předseťové přípravy.
 2. Proteplení a provzdušnění půdního profilu je prvním předpokladem pro rychlé uniformní vzcházení všech vysetých rostlin.
 3. Vytvoření precizního dna v rámci celé připravované parcely zajistí přesné nastavení pracovní hloubky předseťového kompaktoruna základě agro požadavků budoucí plodiny.
 1. Ideální struktura poměru půdních částic napomáhá vzcházení porostu. Půdní částice vhodné velikosti v rámci celého pozemku tvoří nedílnou součást ideálního seťového lůžka.
 2. Konsolidované podloží pod vrchní připravenou vrstvou obnovuje půdní vodní režim, který je bezpodmínečně nutný k nastartování osiva.
Swifter

VÝMĚNNÉ PRACOVNÍ SEKCE

Konstrukce stroje umožňuje snadnou výměnu vnitřního rámu pracovních sekcí s radličkami za gamma-hrotové a naopak. Tak snadno přizpůsobíte stroj proměnlivým podmínkám v průběhu roku.

VOLNĚ ULOŽENÉ SEKCE WAVE-FLEX SYSTEM

Jednotlivé sekce jsou nezávisle na sobě uchyceny k bočnímu rámu pomocí robustních tažných ramen vpředu (mazané rotační uložení chráněné prachovkami) a zadních kopírovacích ramen.

KOPÍROVÁNÍ POVRCHU

Chytrý způsob volného a na sobě nezávislého uchycení jednotlivých částí pracovních sekcí (2 nebo 3 m) umožňuje stroji perfektně kopírovat i členitý terén. Tak se nestane, že by za strojem zůstaly nezpracované nerovnosti.

PRÁCE NA SOUVRATI BEZ VYHLUBOVÁNÍ

Vyhlubováním stroje na souvrati dochází k časovým ztrátám, které snižují výkonnost stroje až o 25 %. Díky možnosti otáčení na souvrati se zahloubeným strojem tyto ztráty eliminujete.

VYUŽITÍ GPS K VYŠŠÍMU VÝKONU

U strojů s pracovním záběrem např. 16 m bývá překryv bez použití GPS více než 1 m! Využitím satelitní navigace maximálně využijete celý záběr stroje, čímž zvýšíte výkonnost o 6–10 %.

BEZÚDRŽBOVÁ LOŽISKA ZADNÍCH VÁLCŮ

Vícenásobné těsnění zamezí proniknutí nečistot do ložiska a zesílená konstrukce těsnění omezí možnost jeho poškození. Ložiško je bezúdržbové.

Pracovní orgány

Gamma hrot

Gamma hrot

SB radlička

SB radlička

Share radlička

Share radlička

Long Life gamma hrot

Long Life gamma hrot

Pěchy a válce

Dvouřadý lištový válec

Dvouřadý lištový válec

Vhodný k celoročnímu intenzivnímu zpracování lehkých půd.
• váha: 168 kg/m
• průměr: 270 mm

Dvouřadý lištový válec

Dvouřadý lištový válec

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370 mm

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadý crosskill válec

Dvouřadé crosskill válce se samočisticím fektem. Ideální řešení do všech typů půd pro dokonalé rozdrobení a utužení.
• váha: 194 kg/m
• průměr: 350 mm

Závěs

Oko

Oko

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Základní výbava

Přední lištový válec

Přední lištový válec

Volitelné

Kypřiče stop

Kypřiče stop

CRUSHBAR zpevněný

CRUSHBAR zpevněný

Drtící smyk za přední lištové válce

Drtící smyk za přední lištové válce

Koncový smyk

Koncový smyk

Finish váleček

Finish váleček

270 mm

Hydraulické nastavení pracovní hloubky

Hydraulické nastavení pracovní hloubky

SWIFTER SM SM 14000 SM 16000 SM 18000
Pracovní šířka m 14.2 16.2 18.2
Přepravní šířka m 3 3 3
Přepravní délka m 13.6 14.6 15.6
Pracovní hloubka* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Počet radliček ks 56 64 72
Počet radliček (SB-sekce) ks 104 118 132
Počet gama-hrotů ks 136 152 168
Doporučený výkon* HP 400 - 435 450 - 500 500 - 550
Celková hmotnost** kg 11600 - 14200 12400 - 15400 13200 - 16600

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

SWIFTER SM
SWIFTER SM

Fotografie

Prospekt

Technologie BEDNAR v ZD Unčovice - předseťová příprava
20.
Duben
2016

Technologie BEDNAR v ZD Unčovice - předseťová příprava

ZD Unčovice hospodaří na pozemcích o celkové výměře 6 200 ha v okolí Litovelského Pomoraví. V rostlinné výrobě se věnují zejména pěstování obilnin, cukrové řepy, luskovin a kukuřice. V živočišné výrobě chovají skot a prasata. Během loňského podzimu si do podniku pořídili nový pásový traktor o výkonu 620 koní. Důvodem výběru tohoto traktoru bylo zefektivnit produktivitu práce a zpreciznit kvalitu přípravy půdy. Pro splnění daného cíle, byla volba traktoru tím prvním krokem. Samozřejmě, že k takovému výkonu traktoru bylo nutné vybrat vhodné pracovní nářadí. V Unčovicích chtěli řešit vše komplexně od podmítky až po precizní předseťovou přípravu. Proto oslovili firmu BEDNAR, která má jako jedna z mála společností zabývající se výrobou zemědělské techniky několikaleté zkušenosti s výrobou širokozáběrových strojů. Mezi prvními stroji byl do podniku pořízen širokozáběrový kompaktor SWIFTER SM 16000, poté následoval diskový podmítač ATLAS AM 12000 a jako posledním strojem do linky na zpracování půdy pro hloubkové kypření byl dlátový pluh TERRALAND TO 6000.

Bednar portfólio na jednom podniku
11.
Leden
2016

Bednar portfólio na jednom podniku

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien a produkciu technickej plodín do bio-plynovýh staníc. Samotný podnik operuje na 8000 ha z toho sú trvalé trávne porasty na 2000 ha. Pri takejto výmere ASTOM 4PS zvolil vhodne spoluprácu s Bednar FMT, keďže vo svojom portfóliu ponúka závesnú techniku až do 18 m záber pri kompaktoroch a 12 m záber pri diskových podmietačoch.

Slovensko sa uberá do širokých záberov
30.
Duben
2015

Slovensko sa uberá do širokých záberov

Jedna z najväčších poľnohospodárskych spoločností ACHP Levice a.s. modernizovala strojový park s poslednou verziou predsejbového kompaktora  Swifter SM 16 000. ACHP Levice je súčasťou väčšieho celku- Agrofert, ktorý sa zaoberá aj predajom chémie, hnojív, rastlinnou a živočíšnou produkciou. Swifter SM 16 000 bol odovzdaný na stredisko v Bátovciach hospodáriacich na 2200ha so stredne ťažkými pôdami a s ľahším kopcovitým terénom. Aktuálne na Slovensku jazdí 5 kusov známeho predsejbového kompaktoru SWIFTER v 16 metrovom zábere. 

 

Dlouholeté zkušenosti s Swifterem na Vyškovsku
07.
Duben
2014

Dlouholeté zkušenosti s Swifterem na Vyškovsku

Zemědělská společnost ZEMO, spol. s.r.o. Bohaté Málkovice hospodaří v okresu Vyškov v řepařsko-výrobní oblasti na 1820 ha s hlavním zaměřením na pšenici a sladovnický ječmen. Dalšími pěstovanými plodinami v nadmořských výškách 250 – 400 m jsou slunečnice, řepka a hrách. Pole jsou zde složeny převážně ze středně těžkých až těžkých půd.

PD Gbely s druhým široko-záberovým strojom na poli
20.
Březen
2014

PD Gbely s druhým široko-záberovým strojom na poli

Už druhý krát sa PD Gbely rozhodli inovovať technológiu spracovania pôdy v spolupráci s Bednar FMT. Podnik hospodáriaci na rozlohe 11 000 ha, ktorý sa venuje rastlinnej i živočíšnej výrobe. Prvá investícia putovala do dlátového pluhu, typ: Terraland TO 6000. Druhá investícia šla do kompaktora typ: Swifter SM 16 000.

První Swifter SM 16000 na Slovensku
30.
Listopad
2010

První Swifter SM 16000 na Slovensku

Na konci března letošního roku byl do společnosti G-Progres, patřící soukromému zemědělci Ľudovítu Grúnerovi, dodán první kus širokozáběrového kompaktoru Swifter SM, jenž vychází z úspěšné řady kompaktorů Swifter SS, ST, ale přináší i několik technických vylepšení a novinek, které z něj dělají vysoce kvalitní stroj pro kompletní přípravu seťového lůžka s vysokými denními výkony.

Lopatka Crushbar

Lopatka Crushbar

SE, SM

 • 1 - KM060189 SLUPICE 1
 • 2 - KM060136 PLECH 1
 • 3 - KM000851 ŠROUB 2
 • 4 - KM000848 MATICE 2
SB-radlička

SB-radlička

SE, SM

 • 1 - KM060254 SLUPICE 1
 • 2 - KM060288 RADLIČKA 1
 • 3 - KM000868 ŠROUB 1
 • 4 - KM000848 MATICE 1
Gamma hrot

Gamma hrot

SE, SM

 • 1 - KM060141 SLUPICE 1
 • 2 - KM060142 DLÁTO 1
 • 3 - KM000221 ŠROUB 1
 • 4 - KM000096 MATICE 1
Radlička

Radlička

SE, SM

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
Radlička kypřiče stop

Radlička kypřiče stop

SE, SM

 • 1 - KM060086 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000616 ŠROUB 1
 • 3 - KM000296 MATICE 1
Radlička – levá

Radlička – levá

SE, SM

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - KM060084 SLUPICE 1
Radlička – pravá

Radlička – pravá

SE, SM

 • 1 - KM060173 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000903 ŠROUB 2
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - x x 0
 • 5 - KM060083 SLUPICE 1
Long Life gamma hrot

Long Life gamma hrot

SN, SO, SO_F, SE, SM, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 SLUPICE 1
 • 2 - KM060416 DLÁTO 1
 • 3 - KM000221 ŠROUB 1
 • 4 - KM000096 MATICE 1