FENIX FO / FO_L

FENIX FO/FO_L je 4řadý univerzální kypřič s promyšleným rozmístěním radlic.

Pojezdová náprava umístěná ve středu stroje s řadou radlic umístěných za transportními koly dovoluje stroji pracovat jednak úplně bez zadních pěchů a jednak menší poloměr otáčení na souvratích díky kompaktní délce.

Neměnná geometrie každé slupice jištěné non-stop jištěním zajišťuje snadné vnikání stroje do půdy a to i v těch nejnáročnějších podmínkách při dosažení intenzivního kypřícího a mísícího efektu.

Vzdálenost mezi radlicemi je 80 cm a rozteč 31 cm Prostorná konstrukce rámu. zadních pěchů pro různé typy půd Různé typy proti přetížení Non-stop jištění 86 cm umožňuje snadný průchod velkého mno- žství slámy a jiných rostlinných zbytků Vysoká světlost rámu po kterých je povrch perfek- tně srovnán. Disky jsou jištěny gumovými segmenty a jsou snadno nastavitelné Rovnací rotační disky, pracují i v těžkých půdách. Neměnná geometrie snižuje tahový odpor stroje a tím má pozitivní vliv na spotřebu PHM 4 řady radlic s pevnou geometrií snadno govat s traktorem do ramen, tažného oka nebo do K80 Fenix je možné agre- umožňuje práci bez zadních pěchů. Za koly pracují radlice, nevznikají žádné koleje Integrovaná pojezdová náprava pomocí hydro-clipsů. Podle zvolené výbavy může být hloubka nastavitelná i hydraulicky během práce Snadné nastavení pracovní hloubky Fenixu
Concept Fenix FO

 

Model Fenix FO je vybaven vertikálním jištěním proti přetížení. Pružiny jsou předepnuty na odpor
500 kg.

Model Fenix FO_L je vybaven horizontálním jištěním proti přetížení nebo střižným kolíkem. Pružiny jsou předepnuty na odpor začínající na 400 kg s maximem 450 kg.

 

Typ stroje polonesený 4řadý univerzální kypřič
Pracovní orgány 4 řady radlic (šípové radličky 280 mm, dláta 60/80 mm nebo dláta Long Life 80 mm, dláta s křídly Long Life),
rovnací disky,
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, V-ring, roadpacker, U-ring, dvojitý U-ring, dvouválec)
Jištění vertikální dvoupružinové (FO) / horizontální jednopružinové nebo střižný kolík (FO_L)
Využití mělká podmítka, středně hluboké intenzivní kypření, hluboké kypření s kvalitním promícháním rostlinných zbytků, možnost práce i ve velmi vlhkých podmínkách díky možnému odpojení zadních pěchů, zásobní hnojení (Ferti-Box)
Pracovní operace intenzivní zpracování ve zvolené hloubce (dle použitých radlic), rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání povrchu disky, urovnání a utužení, výsev meziplodin

 

Intenzivní kypření až do hloubky 35 cm. Vysoká průchodnost stroje je zárukou nízké potřeby koňských sil a úspory paliva.

Možnost secí jednotky Alfa pro výsev meziplodin a travin.
 

Díky umístění transportní nápravy můžete pracovat bez zadního pěchu, např. v podmáčených půdách.


Agronomické výhody stroje

 1. Hlubší kypření, nežli tomu je u standardních kypřičů a to až do 35 cm pracovní hloubky.
 2. Zakrytí a rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků s půdou po předcházející sklizni.
 3. Vysoký drobící efekt vyvolaný větším počtem pracovních radlic stroje.
 4. Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.
 1. Zavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení výdrolu a plevelů.
 2. Možnost pracovat i v mokrých podmínkách bez zadních pěchů.
 3. Dodržení agrotechnických lhůt díky možnosti práce i ve velmi vlhkých podmínkách.
Fenix

Přínosy, které znamenají úsporu a lepší výnosy

 1. Intenzivní promíchání rostlinných zbytků s půdou během jediného přejezdu.
 2. Zkrácení potřebného časového fondu – Použitím Fenixu lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). Fenix je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy.
 3. Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM – Díky pevné geometrii radlic je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.
 1. Nízká potřeba tahové síly – Fenix se vyznačuje nízkou potřebou tahové síly a to díky vhodnému postavení radlic vůči půdě.
 2. Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.
 3. Krátká kompaktní konstrukce – Znamená pohodlnou a bezpečnou přepravu po komunikacích, bezproblémové vjíždění na pozemky, celkově lepší manévrovatelnost ve srovnání s jinými stroji.
 
Portrait Velkou výhodou Fenixu je umístění nápravy mezi pracovními radlicemi. Chci některé z mých polí zpracovávat před zimou bez utužení. Na poli zůstanou malé hrůbky, které zmrznou. Na jaře hrůbky rychleji vysychají, protože mají větší plochu než rovný povrch. Musím ocenit také délku stroje. Stroj je krátký, kompaktní a umožňuje mi pohodlnou přepravu mezi jednotlivými parcelami.

Jacob Justensen | majitel
Braedstrup (Dánsko) | 350 ha
Fenix FO 5000 s Alfa secí jednotkou

 

DLÁTA LONG LIFE

Zesílená dláta Long Life s prodlouženou životností jsou vybaveny karbidovými břity a zvýšenou ochranou ve spodní části a v okolí šroubů. Dláta mají mnohonásobně prodlouženou životnost a to zejména v abrazivních půdách. Čas strávený výměnou dlát, může být využit efektivněji. Long Life pro váš komfort a celkově nižší náklady.

Velikost: 40 a 80 mm

Fenix

FENIX využijete na

 1. Mělkou podmítku s podmítacími radličkami s překrytím, které zaručí přerušení kapilarity v celé šíři stroje.
 2. Středně hlubokou podmítku s dláty a bočními křídly, kterou dosáhnete rovnoměrného promíchání rostlinných zbytků s půdou.
 3. Hluboké intenzivní kypření s dláty, kterým vytvoříte kvalitních půdní klima a narušíte utužené vrstvy.
 4. Zapravení většího množství rostlinných zbytků jediným přejezdem díky intenzivnímu míchání.
 1. Uzavření půdy pěchem, čímž zabráníte ztrátě vláhy.
 2. Práci i ve velmi mokrých podmínkách, např. pozdě na podzim nebo v zimě, Fenix FO je velmi průchodný stroj s možností práce bez zadních pěchů.
 3. A mnoho dalších využití…

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE

— hloubka: 15 cm
— pracovní rychlost: 12 km/h
— spotřeba paliva: 11–12 l/ha

ZPRACOVÁNÍ VÝDROLU ŘEPKY

— hloubka: 20 cm
— pracovní rychlost: 12 km/h
— spotřeba paliva: 12 –14 l/ha

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ KUKUŘICE NA ZRNO

— hloubka: 25 cm
— pracovní rychlost: 10 km/h
— spotřeba paliva: 18 l/ha

Fenix

Práce stroje

Profil dna zpracované půdy je jeden ze základů
kvalitní přípravy půdy

Zvolený koncový pracovní orgán určuje profil dna půdy. Dostatečné překrytí pracovních orgánů, jejich tvar a úhel pak hrají významnou roli pro konečnou podobu profilu dna zpracované půdy. Kypřiče Fenix se vyznačují velkým překrytím dlát s křídly. Tato kombinace zaručí rovné dno. Měření dna kypřiče lez provést kvalitním vyčištěním profilu dna zpracované půdy a tímto způsobem lze rovněž zjistit dodržení pracovní hloubky v celém pracovním záběru stroje. Fenix osazený dláty a křídly je zárukou pro rovné dno a konstantní pracovní hloubku v celém záběru. Mnohokrát testováno a ověřeno v praxi!

Rovinnost zpracovaného povrchu
Vyrovnaný uniformní profil povrchu půdy po přejezdu kypřiče, je výsledkem dobré práce rovnacích rotačních disků umístěných za radlicemi. Rýhy, popř. hrůbky nezpraví ani těžký pěch. Půda musí být srovnána již před pěchem. Rovnací disky Fenixu jsou regulovatelné a zajistí rovinu povrchu půdy.

Fenix

Pracovní části pro různé pracovní operace

RADLIČKY CLIP-ON

Pro potřeby mělké podmítky je vhodné použít radličky o šířce 280 mm, které podříznou půdu v celém pracovním záběru a promísí ji s posklizňovými zbytky. Tím aktivujete růst výdrolů a plevele pro jejich následné zničení.

 

MULCH DLÁTA S KŘÍDLY

Dláto (40 nebo 80 mm) lze osadit křídly (125 nebo 185 mm), která perfektně nakypří půdu do středních hloubek a rovnoměrně promísí posklizňové zbytky. Křidélka zvyšují mísící efekt a zajišťují podříznutí půdy v celém záběru stroje.

 

MULCH DLÁTA S ODHRNOVAČKOU

Vhodné pro hloubkové intenzivní kypření celého profilu znamenající rychlé a levné obnovení půdní struktury. Kombinace dláta (40 nebo 80 mm) a odhrnovačky vyvolá vysoká mísící efekt při malém odporu stroje vůči půdě.

 

Práce v extrémních podmínkách

Práce v extrémních podmínkách díky integrované nápravě
Integrovaná náprava umístěná mezi pracovními radlicemi umožňuje práci stroje bez zadního pěchu (za transportními koly pracují další radlice). V případě vlhkých podmínek je možné jednoduše pěchy vyřadit z provozu a zpracovávat půdu bez utužení. Této výhody lze využít i při přípravě půdy na zimní období, kdy zpravidla není nutné ani vhodné půdu válcovat. Další výhodou integrované nápravy je zvýšená obratnost stroje při otáčení na souvratích (poloměr otáčení je kratší).

Podmáčené parcely řeší Fenix jednoduše
V případě, že jste nestihli zpracovat půdu před přívalovými dešti a na parcele se vytvořily podmáčené celky, je možné s Fenixem začít pracovat. Zpravidla se jedná o letní období, kdy je málo času a blíží se agronomické lhůty pro výsev ozimů. Hydraulicky ovládaný Fenix (přední podpěrná kola, zadní pěchy) umožňuje reagovat okamžitě na podmáčení zvednutím zadních pěchů (nebezpečí blokace), stroj pracuje na nápravě a lze prokypřít i podmáčenou část parcely, čímž se výrazně zrychlí vysoušení problematické části. Po překonání promáčené části je možné ihned uvést v provoz zadní pěchy a dokončit parcelu s konsolidací půdy.

Fenix

Kypření bez pěchů = rychlejší vysušení (jízda po nápravě na podmáčené půdě)

 
Fenix

Kypření s utužením (jízda po válcích)

 
Fenix

PODPĚRNÁ KOLA

Podpěrná kola umožňují stroji pracovat ve stále stejné pracovní hloubce a to i při vysokých pracovních rychlostech. Tímto se zvyšuje rovnoměrnost zpracování v celém půdním profilu. Podpěrná kola mohou být hydraulicky ovládaná z traktoru.

PROSTORNÉ ULOŽENÍ INTEGROVANÉ NÁPRAVY

Nápravu konstruktéři umístili do rámu tak, aby vznikl dostatečný prostor mezi rámem nápravy a koly. Dokonalá průchodnost stroje.

HYDRAULICKY OVLÁDANÝ STROJ

V případě hydraulického ovládání pěchů, lze pěchy vyřadit z činnosti okamžitě, např. na podmáčené části zpracovávané parcely. Zadní pěchy lze jednoduše vyčepovat v případě nehydraulické verze.

Pěchy a válce

Prutový pěch

Prutový pěch

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

V-ring pěch

V-ring pěch

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobením a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

U-ring pěch

U-ring pěch

Ocelový pěch do všech typů půd s kvalitním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 155 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 600 mm

Segmentový pěch

Segmentový pěch

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonale utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

Dvojitý U-ring pěch

Dvojitý U-ring pěch

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 163 kg/m
• průměr: 600 mm

Roadpacker pěch

Roadpacker pěch

Pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí.
• váha: 217 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 590 mm

Závěs

Oko

Oko

35 mm • 40 mm • 51 mm

Tažné pravítko

Tažné pravítko

Tažné pravítko, uchycení III. kat.

Miska

Miska

K80

Tříbodové pravítko

Tříbodové pravítko

Uchycení III. kat.

Základní výbava

Vertikální NON-STOP systém [Fenix FO]

Vertikální NON-STOP systém [Fenix FO]

Fenix FO
• Jištění pracovních těles
• Vertikální NON-STOP systém
• 2 pružiny

Jištění střižným kolíkem [Fenix FO_L]

Jištění střižným kolíkem [Fenix FO_L]

Fenix FO_L

Urovnávací pružinová zahrnovačka

Urovnávací pružinová zahrnovačka

Volitelné

Horizontální NON-STOP systém [Fenix FO_L]

Horizontální NON-STOP systém [Fenix FO_L]

Fenix FO_L
• Horizontální NON-STOP systém
• 1 pružina

Kypřící dláta LONG LIFE

Kypřící dláta LONG LIFE

LONG LIFE (karbid)

Křídla

Křídla

• 125 mm
• 185 mm
• 185 mm LONG LIFE (karbid)

Urovnávací rotační hvězdice nezávisle odpružené gumovými segmenty

Urovnávací rotační hvězdice nezávisle odpružené gumovými segmenty

Zavlačovač

Zavlačovač

Zadní závěs

Zadní závěs

Závěs pro zadní příslušenství – Cutterpack, Presspack

Sada přihnojování

Sada přihnojování

Dělící hlavy a rozvody

Hydraulická regulace hloubky

Hydraulická regulace hloubky

FENIX FO / FO_L FO 4000 FO 5000 L FO 5000 FO 6000
Pracovní šířka m 4 4,7 4,7 5,9
Přepravní šířka m 3 3 3 3
Přepravní délka m 8.1 8.1 8.1 8.1
Pracovní hloubka* cm 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5 - 35
Počet radlic ks 13 15 15 19
Rozteč radlic cm 31 31 31 31
Doporučený výkon* HP 200 - 280 300 - 350 300 - 350 350 - 400
Celková hmotnost** kg 5650 - 7150 4700 - 6550 6150 - 7800 6960 - 8900

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

FENIX FO / FO_L

Fotografie

Prospekt

Ověřování agrotechnických technologií a postupů v praxi
05.
Červen
2017

Ověřování agrotechnických technologií a postupů v praxi

Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi. Asi nejnáročnější z oblastí je ověření technologií „profilového hnojení.“

Univerzální kypřič FENIX FO už kypří na farmě u Brožů ve Svinech v jižních Čechách
09.
Leden
2015

Univerzální kypřič FENIX FO už kypří na farmě u Brožů ve Svinech v jižních Čechách

Farma pana Petra Brože hospodaří na cca 255 ha orné půdy v obci Sviny u Veselí nad Lužnicí v jižních Čechách. Na farmě provozují pouze rostlinnou výrobu, pěstují zejména pšenici, řepku, hrách a jarní ječmen. Mají kompletní vybavení na pěstování a posklizňovou linku na posklizňovou úpravu zrnin a jejich skladování. Pozemky jsou většinou na těžkých jílovitých půdách, které vyžadují hluboké zpracování a dokonalé promíchání a provzdušnění, než jen samotné zpracování pluhem. Proto se na farmě rozhodli pro zakoupení radličkového kypřiče FENIX FO 4000 o záběru 4 m navíc s pneumatickou výsevní jednotkou ALFA Drill pro výsev meziplodin (svazenky).

Dážď a vlhká pôda v podhorí stredného Slovenska
13.
Říjen
2014

Dážď a vlhká pôda v podhorí stredného Slovenska

PD Lieskovec, družstvo hospodáriace na Strednom Slovensku na rozlohe 2600 ha, z toho ornej pôdy je 1300 ha. Ich primárnym produktom sú obilniny a v malom množstve aj repka olejná, zvyšné plochy sú  pokryté lúkami a pasienkami. TTP podniku slúžia  podniku pre chov oviec, dobytka, hydiny  a ošípaných.  Jedná sa o tradičnú oblasť v mliečnej produkcii slovenských výrobkov.

Podzimní kypření, do hloubky a vlhka bez zadních utužovacích pěchů
09.
Říjen
2014

Podzimní kypření, do hloubky a vlhka bez zadních utužovacích pěchů

Ve většině podniků komplikuje letošní podzimní zpracování půdy počasí. Zejména větší úhrn dešťových srážek znemožňuje půdní zpracování a ve velké míře i sklizeň kukuřice (silážní nebo zrnové). Důsledkem nepřízně počasí došlo v několika podnicích v Čechách i na Moravě k prodlevě při zpracování půdy a tím i k opožděnému setí ozimých pšenic.

Další Fenix pro hluboké kypření na Vysočině
15.
Červenec
2013

Další Fenix pro hluboké kypření na Vysočině

V měsíci červnu jsme předali panu ing. Miroslavovi Binderovi nový univerzální dlátový kypřič Fenix FO 5000. Pan ing. Miroslav Binder je soukromý zemědělec obhospodařující 700 ha v okolí Jemnice na okraji Vysočiny. Z celkové výměry zaujímá 680 ha orné půdy, na které pěstuje převážně řepku, pšenici a ječmen. Zbytek výměry jsou trvalé travní porosty.

Narušení utužených půdních vrstev na Vyškovsku s dlátovým kypřičem Fenix
27.
Červen
2013

Narušení utužených půdních vrstev na Vyškovsku s dlátovým kypřičem Fenix

Kojál Krásensko družstvo, hospodaří v oblasti Drahanské vrchoviny na pozemcích okresu Vyškov s nadmořskou výškou kolem 570 m.n.m. na celkové výměře 1 620 ha z čehož je 1 300 ha orné půdy a zbytek jsou trvalé travní porosty. Hlavními plodinamim, kterými se zemědělský podnik zabývá, jsou pšenice, ječmen, žito, řepka a silážní kukuřice. Dále se v podniku zabývají i živočišnou výrobou a to především chovem skotu s celkovým počtem kolem 350 ks dojnic.

Radlička Clip-On 280 mm

Radlička Clip-On 280 mm

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - KM060153 KLÍN 1
 • 2 - KM000436 ŠROUB 1
 • 3 - KM000296 MATICE 2
 • 4 - KM000435 ŠROUB 1
 • 5 - KM060053 RADLIČKA 1
Škrabka V-ring válec

Škrabka V-ring válec

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - 00037392 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00000754 DRŽÁK 1
Zahrnovačka – levá

Zahrnovačka – levá

FO, FO_L

 • 1 - 00663000 RAMENO 1
 • 2 - KM000138 ŠROUB 2
 • 3 - KM000006 PODLOŽKA 4
 • 4 - KM000111 MATICE 2
Zahrnovačka – pravá

Zahrnovačka – pravá

FO, FO_L

 • 1 - 00662949 RAMENO 1
 • 2 - KM000138 ŠROUB 2
 • 3 - KM000006 PODLOŽKA 4
 • 4 - KM000111 MATICE 2
Rotační hvězdice – levá

Rotační hvězdice – levá

FN, FN_L, FO, FO_L

 • 1 - KM060250 DISK 1
 • 2 - KM000463 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
Rotační hvězdice – pravá

Rotační hvězdice – pravá

FN, FN_L, FO, FO_L

 • 1 - KM060251 DISK 1
 • 2 - KM000463 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 6
 • 4 - KM040146 NÁBOJ 1
Dláto 80 mm

Dláto 80 mm

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - KM060227 DLÁTO 2
 • 2 - KM060252 USMĚRŇOVACÍ PLECH PRAVÝ 1
 • 3 - KM000854 ŠROUB 6
 • 4 - KM000855 MATICE 6
Dláto 60 mm

Dláto 60 mm

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - KM060177 DLÁTO 2
 • 2 - KM060257 USMĚRŇOVACÍ PLECH 1
 • 3 - KM000854 ŠROUB 6
 • 4 - KM000855 MATICE 6
 • 5 - KM060258 USMĚRŇOVACÍ PLECH 1
Křídla dlát 185 mm LONG LIFE

Křídla dlát 185 mm LONG LIFE

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - KM060316 KŘÍDLO 1
 • 2 - KM060317 KŘÍDLO 1
 • 3 - KM000890 ŠROUB 2
 • 4 - KM000296 MATICE 2
Křídla dlát 185 mm

Křídla dlát 185 mm

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - KM060192 KŘÍDLO 1
 • 2 - KM060193 KŘÍDLO 1
 • 3 - KM000548 ŠROUB 2
 • 4 - KM000296 MATICE 2
Křídla dlát 125 mm

Křídla dlát 125 mm

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - KM060190 KŘÍDLO 1
 • 2 - KM060191 KŘÍDLO 1
 • 3 - KM000548 ŠROUB 2
 • 4 - KM000296 MATICE 2
Dláto 80 mm LONG LIFE

Dláto 80 mm LONG LIFE

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - KM060334 DLÁTO 2
 • 2 - x x 0
 • 3 - KM000854 ŠROUB 2
 • 4 - KM000858 ŠROUB 2
 • 5 - KM000855 MATICE 4
 • 6 - KM060253 PLECH 1
Dláto 80 mm LONG LIFE

Dláto 80 mm LONG LIFE

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - KM060334 DLÁTO 2
 • 2 - KM060252 USMĚRŇOVACÍ PLECH 1
 • 3 - KM000854 ŠROUB 2
 • 4 - KM000858 ŠROUB 2
 • 5 - KM000855 MATICE 4
 • 6 - KM060253 USMĚRŇOVACÍ PLECH 1
Dláto 80 mm

Dláto 80 mm

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - KM060227 DLÁTO 2
 • 2 - X X 0
 • 3 - KM000854 ŠROUB 6
 • 4 - KM000855 MATICE 6
 • 5 - KM060253 USMĚRŇOVACÍ PLECH LEVÝ 1
Dláto 60 mm

Dláto 60 mm

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - KM060177 DLÁTO 2
 • 2 - KM060257 USMĚRŇOVACÍ PLECH 1
 • 3 - KM000854 ŠROUB 6
 • 4 - KM000855 MATICE 6
 • 5 - KM060258 USMĚRŇOVACÍ PLECH 1
Škrabka Segmentový válec

Škrabka Segmentový válec

FN, FN_L, FN_RT, FO, FO_L

 • 1 - 00029738 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00046596 DRŽÁK 1