TERRALAND TN

TERRALAND TN je dlátový pluh umožňující levné, rychlé a kvalitní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm.

Díky unikátní konstrukci radlic snadno zpracujete všechny druhy půd při výrazně nižší potřebě koňských sil, než je tomu u klasických pluhů.

Stroj je v praxi vhodné používat v rozmezí pracovních hloubek 25–55 cm, čímž bezpečně narušíte utužené půdní vrstvy a ozdravíte půdní profil.

Části rámu jsou vyráběny z vysoce pevnostní oceli Alform.

Terraland TN_M

Terraland TN_D

Rám z vysokopevnostní oceli AlformRám z vysokopevnostní oceli Alform Zadní hrotové válce Zadní hrotové válce 2 řady radlic s křídly 2 řady radlic s křídly 85 cm 85 cm 79 cm 86 cm
Concept Terrland TN
Typ stroje nesený dlátový pluh
Pracovní orgány 2 řady radlic s křídly,
zadní hrotové tandemové válce
Jištění tažným šroubem (TN) / hydraulicky (TN_H)
Využití hluboké intenzivní kypření s promícháním rostlinných zbytků (alternativa orby s výraznou úsporou) s kvalitním urovnáním a nadrobením povrchu, narušení utužených půdních vrstev (lepší absorpce vody, okysličení půdy), celkové ozdravení půdního profilu
Pracovní operace intenzivní nakypření půdních vrstev, narušení plužní pánve, rozdrobení hrud na povrchu, utužení

 

Chytrá alternativa orby díky jedinečné konstrukci pracovních těles s výraznou úsporou nákladů. Hrotové válce navíc kvalitně rozdrobí hroudy.

Přídavné boční hrotové válečky dokonale urovnají případné hrůbky po stranách stroje.
 

Intenzivní nakypření všech druhů půd až do 65 cm s kvalitním zapravením rostl. zbytků s výrazně nižší potřebou HP oproti klasickým pluhům díky malému tahovému odporu.


Agronomické výhody stroje

 1. Hlubší kypření, než-li tomu je u standardních hloubkových kypřičů umožňující max. hloubku do 35 cm, tím více vláhy u kořenů.
 2. Více vzduchu v půdě potřebného k vytvoření lepšího půdního klima.
 3. Nevynášení spodních vrstev půdy do vyšších půdních profilů, k míchání dochází až ve svrchní části půdní vrstvy.
 4. Zakrytí rostlinných zbytků po předcházející sklizni.
 1. Snadné zapravení statkových hnojiv a digestátu z bioplynových stanic během jediného přejezdu.
 2. Zvýšení absorpce dešťové vody, eliminace louží a dlouhodobě mokrých ploch.
 3. Srovnání povrchu půdy po předešlých pracovních operací, popř. kolejích po těžké mechanizaci.
Terraland

Přínosy, které znamenají úsporu

 1. Kvalitní hloubkové zpracování během jediného přejezdu – Jeden přejezd Terralandem znamená rychlé prokypření půdy a to až pod tzv. plužní pánev. Zároveň zaklopení téměř všech rostlinných zbytků, statkových hnojiv nebo digestátu apod.
 2. Více vody a vzduchu – Zpracováním půdy Terralandem dostanete do půdy vzduch a porušíte nepropustné vrstvy, které umožní větší průchodnost kořenovému systému.
 3. Zkrácení potřebného časového fondu – Použitím Terralandu lze podstatně zkrátit potřebný časový fond ve srovnání s tradiční technologií využívající orbu (pluh). Terraland je schopen připravit půdu tak, že se minimalizují další potřebné operace spojené s přípravou půdy. Půda zůstává bez skýv a nakypřená.
 1. Hlubší zpracování půdy a zároveň nízká spotřeba PHM – Díky geometrii 3 úhlů slupic je možné snadno zpracovávat hlubší půdní vrstvy za přijatelné náklady na PHM.
 2. Finalizace práce – Pro maximální finalizaci operace je vhodný Terraland TN_PROFI s cutter disky nebo Terraland TN_RT s pěchem Roadpacker/Tyrepacker.
 3. Náklady spojené s opotřebitelnými náhradními díly jsou znatelně nižší než u tradičních pluhů.
 
Portrait Od roku 1996 sme prešli na minimalizačné spracovanie pôdy a preto bolo potrebné zaradiť do tohto postupu aj hĺbkové kyprenie. Svojou konštrukciou nás oslovil Terraland. V miestach, kde nám penetrometer indikuje vyššie utuženie pôdy, je ihneď do postupu spracovania zaradený Terraland. Najčastejšie použitie je pod repku, jačmeň, kukuricu a hrach. Terraland používame už tretiu sezónu, posledný krát sme ho využili na cca 1 200 ha. Nastavujeme zahĺbenie od 30 cm do 40 cm, podľa potreby. V roku 2010, 2011 sme zistili, že tam, kde bol použitý Terraland, nám stúpla sezónna úroda na kukurici a pšenici o 15 %.

Ing. Ivan Juríček, agronom
PPD Prašice | okres Topoľčany (Slovensko)
4100 ha | Terraland TN 3000 D7R

JIŠTĚNÍ SLUPIC

Slupice jsou jištěny šrouby na tah nebo hydraulickým non-stop jištěním pro náročné kamenité podmínky a extrémně utužené půdy. Jistící síla každé radlice začíná na 1 000 kg a končí na 1 500 kg.

2 ŘADY RADLIC S KŘÍDLY, DLÁTA 70/40 MM

Radlice je možné osadit dláty o šířce 70 mm pro intenzivní kypření nebo dláty o šířce 40 mm pro náročné podmínky a hlubokou práci. Křídla radlic podřezávají narušenou spodní vrstvu tak, aby eliminovaly tvorbu hrud.

TANDEMOVÉ HROTOVÉ VÁLCE

Tandemové zadní válce o průměru 245 mm mají hroty, které se vzájemně překrývají. Překrytí hrotů vyvolává samočistící efekt válců. Stroj může pracovat i v těch nejextrémnějších podmínkách bez ucpávání. Válce je možné posouvat, např. v kamenitých půdách. Váha 202 kg/m.

Terraland

TERRALAND využijete na

 1. Hluboké kypření s narušením plužní pánve a vytvořením kvalitních půdních podmínek pro následující plodiny, současně oživení půdního klima (více vzduchu, více vody).
 2. Zapravení statkových hnojiv během jednoho přejezdu stroje. Lze zapravovat statková hnojiva aplikovaná i ve větší hektarové dávce.
 3. Zapravení velkého množství rostlinných zbytků jediným přejezdem, jako např. po kukuřici na zrno, řepce ozimé atd.
 1. Zapravení digestátu vytvářející se v bioplynových stanicích.
 2. Práci i ve velmi mokrých podmínkách, např. pozdě na podzim nebo v zimě. Terraland je velmi průchodný stroj.
 3. A mnoho dalších využití…

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ PŠENICE TERRALAND TN_RT

— 1× diskování, hloubka: 8 cm
— použití Terralandu, hloubka: 40 cm
— pracovní rychlost: 10–12 km/h
— spotřeba paliva: 16–18 l
— příprava pro setí řepky ozimé

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ OZIMÉHO JEČMENE TERRALAND TN_PROFI

— 1× diskování, hloubka: 15 cm
— použití Terralandu, hloubka: 40 cm
— pracovní rychlost: 10–12 km/h
— spotřeba paliva: 18–20 l

ZPRACOVÁNÍ STRNIŠTĚ KUKUŘICE NA ZRNO TERRALAND TN

— použití Terralandu, hloubka: 45 cm
— pracovní rychlost: 7–9 km/h
— spotřeba paliva: 23–25 l

Terraland

3 úhly pro snadnou práci

Terraland dlato

Proč je práce tak intenzivní a účinná
Stroj narušuje plužní pánev, špičky dlát se dostávají pod tuto utuženou vrstvu. Půda horních půdních profilů je intenzivně mísena s rostlinnými zbytky a dokonale zaklápěna. Výsledný efekt je dokonalý díky radlici, která je lomena pod třemi úhly.


 1. První úhel je položen tak, aby nedocházelo k vynášení spodních vrstev půdy (chudých na živiny) do hloubek, ve kterých dochází k uložení osiva. První úhel agresivně naruší plužní pánev.
 2. Druhý úhel vyvolává intenzivní míchací efekt, rostlinné zbytky se mísí s půdou. Vytváří se tak homogenní organický materiál.
 3. Třetí úhel nutí zpracovanou promíchanou organickou hmotu k finálnímu zaklopení.
 
Terraland

KYPŘIČ

DLÁTOVÝ PLUH

Zpomalení růstu

 

Řepka olejná

fáze růstu – „Prodlužovací růst“

Voda a vzduch

Terraland dlato

Kukuřice – fáze růstu „6. list“

Vertikální efekt pohybu H2O – řešení podmáčených pozemků, přístup vody ke kořenům

Za posledních deset let výrazně vzrostl výkon zemědělských strojů, s výkonem strojů vzrostla i váha používané mechanizace. Kila, mnohdy i tuny navíc zapříčinily značné utužení zemědělské půdy. Důkazem jsou stále více dlouhodobě podmáčené pozemky a to i v případech, kdy úhrn srážek je průměrný. Druhým značným vlivem zapříčiňující blokaci pohybu vody je dlouhodobé zpracování půdy ve stejné pracovní hloubce, např. orbou. Dešťová voda nemůže do půdy a spodní vody nemohou ke kořenům plodin. Půda je zablokována. Řešením je použití dlátového pluhu Terraland, který naruší zhutněnou půdní vrstvu, čímž podpoří absorpci dešťové vody (zabrání podmáčení) a umožní snadný přístup spodní vody ke kořenům plodin.

POZOR: V případě zpracování půdy v letních měsících Terralandem, např. před setím řepky ozimé, je nutné půdu zavřít použitím těžkého pěchu Roadpacker/Tyrepacker (model Terraland TN_RT). Půda je prokypřená, ovzdušněná – vrchní vrstva je uzavřena váhou pěchu, nedochází tak k vysychání svrchní vrstvy, která potřebuje startovací vláhu pro osivo.

Vzduch v půdě rozhoduje o výnosu

Dostatek okysličeného vzduchu v půdě je vedle bezproblémového přístupu spodní vody ke kořenům předpokladem k vysokému výnosu. Vzduch v půdě tvoří plynnou fázi půdy významnou pro biologické a chemické pochody probíhající v půdě a je jednou z nezbytných podmínek života rostlin. Vzduch vyplňuje póry bez vody. V půdním vzduchu je v průměru více CO2 (o 0,2 až 0,7 %), obsah kyslíku je v půdě o 20 % nižší oproti ovzduší. Dlátový pluh Terraland obohatí (okysličí) půdu během jediného přejezdu a to i v hlubších vrstvách. V provzdušněné půdě rostlina reaguje mnohem efektivněji a rychleji.

Terraland

Pracovní části

TERRALAND šetří čas a peníze Použitím Terralandu se významně
snižují náklady:

 1. Náklady spojené s polními operacemi, tj. náklady spojené s další přípravou pozemků. Tradičními pluhy vytvářejí skývy, jejichž zpracování mnohdy vyžaduje i několik polních operací pro vytvoření podmínek k setí.
 2. Náklady spojené s nutným časový fondem, tj. méně operací = méně potřebného času. Čas je v zemědělství velmi cenná veličina. Navíc Terraland je jednoduchý stroj na ovládání. Práci s dlátový pluhem zvládnou všichni. Tradiční pluh vyžaduje zkušenosti.
 1. Náklady na opotřebitelné náhradní díly ve srovnání s tradičními pluhy jsou u dlátového pluhu Terraland výrazně nižší. Pracujete hlouběji, rychleji, bez skýv, s nižšími provozními náklady.
POROVNÁVANÉ ČINITELE TERRALAND PLUH
Nejčastější pracovní hloubka 30–45 cm, více vody a vzduchu 15–25 cm, vytváření nepropustné vrstvy
Nejčastější pracovní rychlost 8–12 km/h 6–8 km/h
Nejčastější pracovní záběr 3 m 3 m (7radličný pluh)
Náklady na následné polní práce Nižší – žádné skývy Skývy
Náklady na opotřebitelné díly Nižší – pouze dláta Dláto, ostří, plaz, výměnný díl, odhrnovačka
Investiční náklady Nižší pro stejný pracovní záběr Vyšší
Spotřeba PHM Nižší při větší pracovní hloubce Vyšší
Terraland Terraland

Série Terraland TN

Terraland TN – stroj pro velké množství rostlinných zbytků
Terraland TN je nesený dlátový pluh určený pro traktory od 130 koní a více (v závislosti na půdních podmínkách). Model TN se vyrábí ve dvou verzích, verzi TN_D, která umožňuje maximální hloubku práce 65 cm a verzi TN_M umožňující maximální hloubku práce 55 cm. Jištění slupic u obou verzí je mechanické (šrouby na tah) nebo hydraulické (hydraulické válce).


Model TN je možné využít i během léta, v případě následného setí, např. řepky ozimé doporučujeme půdu za strojem ihned uválet, aby nedocházelo ke ztrátě vláhy vysycháním v hluboce nakypřeném půdním profilu.

 

DOKONALÁ PRŮCHODNOST TERRALANDU TN

Vysoká světlost rámu (až 86 cm), rozestupy mezi radlicemi, tandemové hrotové válce. Tyto pracovní části jsou konstrukčně řešeny tak, že umožňují vysokou průchodnost materiálu strojem a to i ve velmi obtížných podmínkách.

PRÁCE I NA EXTRÉMNĚ PODMÁČENÝCH POZEMCÍCH

Konstrukce Terralandu TN umožňuje práci se strojem i na extrémně podmáčených pozemcích. Takto zpracovaný (prokypřený) pozemek se rychle „uvolní“, voda se vsákne. Pozemek začne rychle prosychat, ozdraví se a je brzy připraven k použití. Příště již tento problém řešit nebudete.

Závěs

Tříbodový závěs

Tříbodový závěs

Základní výbava

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

Hydraulicky stavitelný zadní utužovací dvouválec

K efektivnímu zpracování půdy s velkým podílem rostlinných zbytků po hlubokém kypření dlátovým pluhem.
• váha: 202 kg/m

Hydraulické jištění pracovních těles [TN_HD, TN_HM]

Hydraulické jištění pracovních těles [TN_HD, TN_HM]


 

Volitelné

Dláta 40 mm LONG LIFE

Dláta 40 mm LONG LIFE

Dláta 40 mm
• LONG LIFE (karbid + hardface úprava)

Dláta 70 mm LONG LIFE

Dláta 70 mm LONG LIFE

Dláta 70 mm
• LONG LIFE (karbid + hardface úprava)

Přídavné boční válce

Přídavné boční válce

Sada přihnojování

Sada přihnojování

Dělící hlavy a rozvody

Boční clony

Boční clony

TERRALAND TN TN 3000 M5R TN 3000 D5R TN 3000 M7R TN 3000 D7R TN 4000 M7R TN 4000 D7R TN 4000 M9R TN 4000 D9R TN 3000 H M5R TN 3000 H M7R TN 3000 H D7R TN 4000 H M9R TN 4000 H D9R
Pracovní šířka m 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4
Přepravní šířka m 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4
Přepravní délka m 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Pracovní hloubka* cm 15 - 55 15 - 65 15 - 55 15 - 65 15 - 55 15 - 65 15 - 55 15 - 65 15 - 55 15 - 55 15 - 65 15 - 55 15 - 65
Počet radlic ks 5 5 7 7 7 7 9 9 5 7 7 9 9
Rozteč radlic cm 60 60 40 40 56.5 56.5 42.5 42.5 42.5 40 40 42.5 42.5
Doporučený výkon* HP 150 - 180 200 - 250 180 - 220 220 - 280 200 - 260 250 - 300 220 - 300 280 - 350 150 - 180 180 - 220 220 - 280 220 - 300 280 - 350
Celková hmotnost** kg 1850 - 2200 1950 - 2350 1950 - 2350 2250 - 2620 2220 - 2600 2520 - 2890 2480 - 2860 2800 - 3180 1800 - 2150 2625 - 2980 2700 - 3080 3360 - 3760 3470 - 3850

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

TERRALAND TN

Fotografie

Prospekt

Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy
05.
Září
2016

Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy

V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Agregaci obvykle tvoří s traktorem John Deere 8270R. Na podzim loňského roku družstvo zakoupilo další dlátový pluh TERRALAND, tentokrát o záběru 6 metrů.

Hlubokým podrýváním půdy proti suchu
09.
Březen
2016

Hlubokým podrýváním půdy proti suchu

Každý zemědělec vidí, že se s přírodou a počasím něco děje a zažíváme čím dál častěji extrémní výkyvy počasí. V roce 2015 zasáhlo téměř celou ČR obrovské sucho a deficit srážek narůstal do nebývalých rozměrů.

Podrývání s dlátovým pluhem Terraland v Bludovské a.s.
24.
Únor
2016

Podrývání s dlátovým pluhem Terraland v Bludovské a.s.

Na začátku listopadu jsme zachytili soupravu traktoru 8335R s dlátovým pluhem TERRALAND patřící podniku Bludovská a.s. a to při podrývání pole po sklizni cukrové řepě. Po cukrovce se v podniku podrývá celá výměra, na ostatních polích pak především souvratě.

Pětiradličný Terraland pro traktory o výkonu 150 až 200 koní
02.
Listopad
2015

Pětiradličný Terraland pro traktory o výkonu 150 až 200 koní

O „velkých“  Terralandech pro silné třistakoňové traktory jsme psali již několikrát. Máme ale ovšem řešení i pro farmáře s traktory o výkonu 150 až 200 koní. Právě pro ně nabízíme dlátový pluh Terraland v provedení 5 radlic s křídly na 3 metry záběru stroje, modelově označený jako TN 3000 5R. Příslušenství k této verzi stroje je shodné jako k ostatním modelům dlátových pluhů Terraland - hydropneumatické jištění, boční hrotové válce, boční clony, dláta 40/80 mm Long-life nebo přihnojovací rozvody. 

Dlouhé kulovité kořeny řepky díky Terralandu
19.
Červen
2015

Dlouhé kulovité kořeny řepky díky Terralandu

Jsme v podniku K+K Břilice, okres Jindřichův Hradec, v katastru obce Dunajovice. Tento podnik začal před dvěma roky zdejší těžkou jílovitou půdu hluboko podrývat strojem Terraland. Zajímalo nás tedy, jak se tato technologie projevila na kořenech řepky a proto jsme na jednom z pozemků udělali půdní sondu, která odkryla kořeny řepky pro jejich posouzení. Na výsledek se můžete podívat sami ve videu pod článkem. 

Terraland TN 3000 HM5R na soukromé farmě Vomáčkových v Ronově nad Doubravou
27.
Březen
2015

Terraland TN 3000 HM5R na soukromé farmě Vomáčkových v Ronově nad Doubravou

Na jedné ze svých cest jsem se zastavil v Ronově nad Doubravou, kde na 230 ha hospodaří otec a syn Vomáčkovi. Na své farmě pěstují 110 ha pšenice, 40 ha ozimého ječmene, 60 ha kukuřice na siláž a zbytek jsou pícniny na orné půdě. Hlavním zaměřením polní výroby je vytvořit dostatečnou krmivovou základnu pro stádo 100 krav chovaných na mléko, 30 prasnic a 300 prasat ve výkrmu.

Konec utužených souvratí v M-Polar s.r.o. Malšice
16.
Leden
2015

Konec utužených souvratí v M-Polar s.r.o. Malšice

Společnost M-Polar s.r.o. Malšice v okrese Tábor v jižních Čechách hospodaří na cca 310 ha orné půdy. Dělají převážně rostlinnou výrobu a z živočišné výroby mají menší výkrm prasat pro své stálé zákazníky na zakázku. Tak jako na většině pozemků, tak i v Malšicích měli problém s utuženou půdou, zejména na souvratích díky těžké zemědělské technice. To je však již minulostí, protože na řešení tohoto problému si pořídili dlátový pluh Terraland TN 3000 HM5R.

Nový Terraland TN na Farmě Opatov
02.
Leden
2015

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Farma Opatov (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře 1100 ha z čehož je 1050 ha orné půdy, na které převážně pěstují jarní a ozimý ječmen, ozimou pšenici a řepku. Na Farmě Opatov provozují také bioplynovou stanici o výkonu 1,2MWh.  Pro provoz BPS a potřeby živočišné výroby také pěstují kukuřici na siláž a jetelotravní směsi na senáž. V menší míře se zde také věnují i živočišné výrobě a to chovu masného skotu.

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
08.
Září
2014

Třetí sezona Terralandu TN 3000 v ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

Společnost se nachází v příbramském okrese v bramborářsko-ovesné výrobní oblasti. Terén je zde členitý s průměrnou nadmořskou výškou 450 m.n.m., ročním úhrnem srážek cca 500 mm a průměrnou roční teplotou 6,7°C. Současný hospodářský celek vznikl postupným slučováním menších zemědělských družstev. Společnost hospodaří na celkové výměře 5 500 ha, z čehož zhruba 30% tvoří louky a pastviny. Pro hloubkové kypření se v Krásné Hoře osvědčil dlátový pluh Terraland. 

Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové
18.
Srpen
2014

Příprava půdy s Terralandem na farmě Dagmar Němcové

Farma Dagmar Němcové se nachází v Kučeři nedaleko Milevska (okr. Tábor). Společně se svým manželem zde hospodaří na celkové výměře 380 ha z čehož je zhruba 320 ha orné půdy, 60 ha luk a TTP. Mezi hlavní plodiny patří asi na 150 hektarů brambor pro konzumní účely, sadbu, ale také pro škrobárenský průmysl. Z obilovin se pak věnují pěstování především ozimé pšenice. Díky spolupráci oblastního obchodního zástupce Ing. Karla Hrdiny (Agrotip Čimelice) zde na podzim roku 2013 zakoupili po předchozím předvedení nový dlátový pluh Terraland TN3000 HM7R. 

Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem
23.
Červen
2014

Hodnocení porostů ječmenů po hloubkovém zpracování Terralandem

Na základě hodnocení porostů ozimého ječmene v podniku Agrochov Dynín družstvo a porostu jarního ječmene K+K Břilice, se jednoznačně ukázalo a potvrdilo, že i ječmen velmi pozitivně reaguje na kvalitně a hluboko prokypřenou půdu dlátovým pluhem Terraland. Ječmen je totiž plodina, která nesnáší trvalé zamokření a má ráda vzduch v půdě. Pokud se tedy použije dlátový pluh Terraland v základní agrotechnice a prokypří se půda na cca 40 cm má ječmen ideální podmínky, kdy je půda provzdušněna a voda má možnost vsakovat se, aby půdu nezamokřovala.

První pěti-radličný Terraland v jižních Čechách
12.
Květen
2014

První pěti-radličný Terraland v jižních Čechách

Začátkem března jsme dodali nový dlátový pluh Terraland TN 3000H M5R na farmu Ing. Miroslava Píchy z Řípce u Veselí nad Lužnicí. Rodinná farma pana Píchy, na které hospodaří se svým synem Miroslavem Píchou ml., obdělává cca 450 ha v okolí obce Řípec u Veselí nad Lužnicí (okr. Tábor). Na farmě pěstují tradiční tržní plodiny jako pšenici, řepku, jarní ječmen, ale i krmné plodiny a pícniny jako kukuřice a jetel pro potřeby své živočišné výroby, neboť chovají dojnice s tržní produkcí mléka. Je to tedy klasická zemědělská farma jak má být.

Hodnocení porostu řepky po přípravě Terralandem a klasickým pluhem – 2. Díl
28.
Duben
2014

Hodnocení porostu řepky po přípravě Terralandem a klasickým pluhem – 2. Díl

Navazujeme na reportáž z podzimu loňského roku a přinášíme pár informací a fotoreportáž z hodnocení porostů řepky, kde bylo jako základní zpracování půdy použito našeho dlátového pluhu Terraland TN 3000 a půda hluboko podryta na cca 40 - 45 cm. Porost se porovnával s okolními, kde bylo použito klasické orby a na jednom pozemku pouze minimalizační zpracování půdy podmítačem.

Hodnocení porostu řepky po přípravě TERRALANDEM a klasickým pluhem – 1. Díl
04.
Prosinec
2013

Hodnocení porostu řepky po přípravě TERRALANDEM a klasickým pluhem – 1. Díl

V červenci, konkrétně 12. 7. 2013, jsme u jihočeské Třeboně na pozemku společnosti ing. Jan Kačerovský K+K Břilice - Gigant, provedli hloubkové kypření pozemku dlátovým pluhem TERRALAND a to do hloubky 40-45 cm. Následná agrotechnika již byla standardní, tzn. předseťová příprava půdy a setí řepky. Na vedlejším pozemku proběhla klasická orba pluhem do hloubky 20-25 cm a opět následná předseťová příprava a setí řepky.

Ze Živitelky rovnou do pole …
13.
Listopad
2013

Ze Živitelky rovnou do pole …

Koncem září ihned po skončení výstavy Země živitelka, putoval nový dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R rovnou do polí Agrochovu Dynín. Dlátový pluh si sem pořídili, aby zde "léčil" půdní strukturu na zdejších utužených půdách.

Zavedení nového Terralandu v Břilicích
14.
Říjen
2013

Zavedení nového Terralandu v Břilicích

Ve čtvrtek 10. října 2013 jsme úspěšně zavedli a poprvé vyjeli s novým dlátovým pluhem Terraland TN 3000 HM7R ve firmě ing.Jan Kačerovský, K+K Břilice - Gigant, kde jej zakoupili po jarním předvádění, které jsme zde absolvovali.

Úspěšné předvádění dlátového pluhu v Dyníně
03.
Září
2013

Úspěšné předvádění dlátového pluhu v Dyníně

Družsvo Agrochov Dynín hospodaří na celkové výměře cca 1000 ha z čehož je zhruba 830 ha půdy orné. Kromě pěstování klasických obilovin, luštěnin a řepky se věnují i živočišné výrobě, kterou představuje asi 500 ks hovězího dobytka. Celé družstvo je pak součástí významné ...

Terraland na těžkých jílovitých půdách
13.
Srpen
2013

Terraland na těžkých jílovitých půdách

Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R i v jednom z nejúspěšnějších podniků na českobudějovickém okrese, ZOD Borovany. Toto družstvo hospodaří na cca 2800 ha z čehož zhruba 1600 ha je orné půdy. Terraland se zde ukázal jako ideální řešení pro zpracování těžkých, jílovitých půd a tak byl stroj bez velkého otálení objednán a v květnu dodán. Na své první hektary si počkal až do poloviny července, kdy jsme se v Borovanech opět sešli, abychom nový stroj uvedli do provozu.

Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy
19.
Červenec
2013

Jižní Čechy mají další Terraland pro hluboké prokypření půdy

V pátek 12. července 2013 jsme přijeli předvést náš Dlátový pluh Terraland TN 3000 H M7R do zemědělského podniku Ing.Jan Kačerovský, K+K Břilice - Gigant, hospodařícího na 3.100 ha zemědělské půdy v okolí Třeboně. Kromě živočišné a rostlinné výroby podnik provozuje i bioplynovou stanici. Pěstují zde převážně pšenici, řepku, jarní ječmen, kukuřici a žito na GPS. Zdejší krajina na Třeboňsku je typická tím, že jde o rovinatou oblast s těžkými půdami, kde v případě ...

Jarní předvádění Terralandu v jižních Čechách
03.
Červen
2013

Jarní předvádění Terralandu v jižních Čechách

Během zimních měsíců jsme navštívili většinu zemědělských podniků na území jižních Čech, abychom nejenom představili nejnovější produkty naší společnosti, ale zároveň se také domluvili na předvedení našich strojů v ostrém provozu u předem vybraných společností. Naším cílem je tak seznámit a na vlastní oči přesvědčit potencionálního ...

Zkušenosti s Terralandem v Palomu Loštice
16.
Květen
2013

Zkušenosti s Terralandem v Palomu Loštice

Akciová společnost Palomo Loštice na Olomoucku se zabývá tradiční zemědělskou výrobou. Název akciové společnosti Palomo Loštice vznikl z počátečních dvou písmen zemědělských podniků Pavlov, Loštice a Moravičany, které se sloučily v sedmdesátých letech minulého století. V současné době ...

Použití Terralandu před výsadbou brambor
04.
Duben
2013

Použití Terralandu před výsadbou brambor

V průběhu předváděcího turné po předem vybraných zemědělských podnicích jsme v loňském roce zavítali s dlátovým pluhem Terraland TN 3000 HM7R i do ZD Velká Chyška. Tato spolelečnost sídlici nedaleko Pelhřimova hospodaří na cca 2300 ha půdy a úspěšně se věnuje pěstování produktů rotlinné a živočišné výroby. Po dohodě s předsedou družsva Ing. Františkem Papežem nám bylo ...

Úspěšné předvádění Terralandu v ZOD Borovany
28.
Březen
2013

Úspěšné předvádění Terralandu v ZOD Borovany

Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R i v jednom z nejúspěšněších podniků na českobudějovickém okrese ZOD Borovany. Toto družstvo hospodaří na cca 2800 ha z čehož zhruba 1600 ha je orné půdy a spolu s úspěšnou živočišnou výrobou se věnuje i pěstování obilovin, kukuřice a řepky ozimé.

Zavedení nového Terralandu v Senožatech
21.
Březen
2013

Zavedení nového Terralandu v Senožatech

V průběhu loňského roku jsme při předvádění našich strojů po Vysočině zavítali i do společnosti Senagro a.s. Senožaty. Společnost hospodaří na cca 2000 ha a vedle produkce živočišné výroby se věnují i pěstování obilovin, kukuřice a brambor. Ve spolupráci s regionální ...

Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice
26.
Říjen
2012

Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice

V rámci předvádění strojů vyráběných naší společnosti jsme letos v létě navštívili i jeden z největších a nejúspěšnějších podniků v písekckém okrese obhospodařujícím cca 3000 ha - Zemědělské družstvo Bernartice. Zde po dohodě s ředitelem společnosti panem Pavlem Novotým nám bylo umožněno představit ...

Obnova luk s Terralandem
24.
Září
2012

Obnova luk s Terralandem

Akciová společnost Pivkovice hospodaří na cca 900 ha půdy jejíž převážnou většinu tvoří trvalé trarní porosty. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba se zaměřením na produkci mléka. Rostlinná výroba je vedle produkce krmiv pro ŽV zaměřena na pěstování obilovin a řepky.

Nový hydraulický Terraland v Agrospolu Malý Bor
29.
Březen
2012

Nový hydraulický Terraland v Agrospolu Malý Bor

Akciová společnost AGROSPOL Malý Bor hospodaří na cca 2.600 ha půdy v klatovském okrese, v oblasti mezi Horažďovicemi a Nalžovskými Horami. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba. Společnost chová cca 1.300 ks skotu a cca 200 ks prasnic. Rostlinná výroba...

Porost řepky v podniku Plemenářských služeb a.s.
30.
Leden
2012

Porost řepky v podniku Plemenářských služeb a.s.

Na podzim roku 2010 proběhlo na pozemcích společnosti Plemenářské služby a.s., testování první generace Terralandu TN 3000 D. V podniku se z velké části stále provádí orba, zejména po zrnové kukuřici, která je v podniku pěstována na ploše 500ha. Na pozemku, kde jsme stroj testovali, byla půda těžce jílovitá a svažité pole bylo jen obtížně přístupné klasickému...

Terralandování nahrazuje klasickou orbu
25.
Srpen
2011

Terralandování nahrazuje klasickou orbu

V dnešní reportáži Vám opět ukážeme využití dlátového pluhu, jako náhrady klasické orby. Tentokrát na farmě Triticum s.r.o. se sídlem ve městě Vráble (okres Nitra), kde si dobře spočítali úsporu nákladů vzhledem k...

Terraland = ideální příprava pod cukrovku
21.
Červenec
2011

Terraland = ideální příprava pod cukrovku

Koncem minulého týdne jsme navštívili společnost Vin agro s.r.o., která hospodaří na celkové výměře 945 ha. Velká část této výměry se nachází na území hl. města v okolí městských částí Vinoř, Kbely, Letňany nebo Čakovice. Podnik z Vinoře se před sedmi roky rozhodl přejít z orebního systému zpracování půdy na bezorebný, proto se ...

Letošní výsledky loňské práce Terralandu
07.
Červenec
2011

Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Na přelomu června a července jsme navštívili další z podniků – ZOD „Blata“ Sedlec (okres České Budějovice), kde v minulém roce pracoval náš předváděcí dlátový pluh Terraland TN 3000 D/7. Stroj zde zpracoval.....

Dva roky zkušeností v ZD Klapý
01.
Červenec
2011

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha. V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci ...

Letošní výsledky loňské práce Terralandu
30.
Listopad
2010

Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Na přelomu června a července jsme navštívili další z podniků – ZOD „Blata“ Sedlec (okres České Budějovice), kde v minulém roce pracoval náš předváděcí dlátový pluh Terraland TN 3000 D/7. Stroj zde zpracoval 40 hektarů a udělal na místní zemědělce takový dojem, že se po předvádění rozhodli pro nákup svého vlastního dlátového pluhu. V dnešní reportáži Vám přiblížíme, jak se porostu založenému po zpracování Terralandem daří.

Terraland se prosazuje na jihu Čech
30.
Listopad
2010

Terraland se prosazuje na jihu Čech

V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh z vysokopevnostní oceli Alform s názvem Terraland, tentokrát v provedení TN 3000M7R. Předvádění proběhlo ve spolupráci s naším obchodním partnerem Agrozet České Budějovice ve společnosti Agriprod Munice hospodařící v blízkosti zámku Hluboká nad Vltavou, kde se rozhodli pro ozdravení půdního profilu. Proto zde vyzkoušeli hned několik dlátových kypřičů různých výrobců.

Nový Terraland se předvedl na jižní Moravě
30.
Listopad
2010

Nový Terraland se předvedl na jižní Moravě

Před dvěma týdny jsme přijali pozvání od pana Ing. Jaroslava Svobody z Agro Podlužanu Prušánky. Na pozemcích za obcí Prušánky se rozhodl otestovat současnou nabídku strojů na zpracování půdy předních tuzemských a světových výrobců.

Nůž M

Nůž M

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM060200 KRYT 1
 • 2 - KM000232 ŠROUB 2
 • 3 - KM000154 MATICE 2
Dláto 70 mm

Dláto 70 mm

TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060171 DLÁTO 1
 • 2 - KM000479 KOLÍK 1
 • 3 - KM000480 KROUŽEK 1
Dláto 40 mm LONG LIFE

Dláto 40 mm LONG LIFE

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060340 DLÁTO 1
 • 2 - KM000854 ŠROUB 1
 • 3 - KM000906 ŠROUB 1
 • 4 - KM000855 MATICE 2
Dláto 40 mm

Dláto 40 mm

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060231 DLÁTO 1
 • 2 - KM000857 ŠROUB 1
 • 3 - KM000906 ŠROUB 1
 • 4 - KM000855 MATICE 2
Dláto 70 mm LONG LIFE

Dláto 70 mm LONG LIFE

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM060410 DLÁTO 1
 • 2 - KM000479 KOLÍK 1
 • 3 - KM000480 KROUŽEK 1
Dláto 70 mm

Dláto 70 mm

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM060414 DLÁTO 1
 • 2 - KM000479 KOLÍK 1
 • 3 - KM000480 KROUŽEK 1
Tažný šroub D

Tažný šroub D

TN_D, TN_HD, TN_PROFI

 • 1 - KM000091 ŠROUB 1
 • 2 - 00004666 SLUPICE 1
 • 3 - 00123400 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000003 MATICE 1
 • 5 - KM000323 MATICE 1
Tažný šroub M

Tažný šroub M

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO

 • 1 - KM000091 ŠROUB 1
 • 2 - 00039317 SLUPICE 1
 • 3 - 00123400 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000003 MATICE 1
 • 5 - KM000323 MATICE 1
Křídlo levé a pravé

Křídlo levé a pravé

TN_M, TN_HM, TN_RT, TO, TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060351 KŘÍDLO 1
 • 2 - KM060350 KŘÍDLO 1
 • 3 - KM000550 ŠROUB 2
 • 4 - KM000241 MATICE 2
Nůž D

Nůž D

TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060172 KRYT 1
 • 2 - KM000033 ŠROUB 2
 • 3 - KM000154 MATICE 2
Dláto 70 mm LONG LIFE

Dláto 70 mm LONG LIFE

TN_D, TN_HD, TN_PROFI, ZN

 • 1 - KM060411 DLÁTO 1
 • 2 - KM000479 KOLÍK 1
 • 3 - KM000480 KROUŽEK 1