MULCHER MO

MULCHER MO je nesený jednorotorový mulčovač, kterým zmulčujete jak trvalé travní porosty, tak rostlinné zbytky na orné půdě, nebo náletové dřeviny.

Model MO je vyráběn v žárově zinkovaném provedení a je vhodný pro menší farmy, obce popř. k mulčování porostů v lesích.

Stroj se agreguje s traktorem přes 3bodový závěs kategorie II.

Ocelovápodpěrná kolaŽárovězinkovaný rámProtiřádkovací clonaPancéřování4 ks nožůPřední protiostří
Concept Mulcher MO
Typ stroje jednorotorový nesený mulčovač
Pracovní orgány 2 páry nožů umístěné ve 2 rovinách (1. pár rovné nože, 2. pár vyhnuté)
Jištění třecí spojka, kryt rotoru
Využití mulčování trvalých travních porostů, nedopasků, rostlinných zbytků na orné půdě (slunečnice, kukuřice apod.), náletových dřevin
Pracovní operace sekání rostlinných zbytků na menší části, distribuce zbytků v celém záběru stroje

 

Důkladné sekání všech druhů rostlinných zbytků dvěma páry vyhnutých nožů v kombinaci s protiostřím.

Vysoká odolnost ve všech podmínkách díky žárovému zinkování stroje. Jako ochrana proti poškození slouží kryt rotoru a třecí spojka.

Dokonalý pomocník i v nejnáročnějších podmínkách při použití i traktorů nižších výkonových tříd.
 


Agronomické výhody stroje

 1. Kvalitní mulčování trvalých travních porostů i rostlinných zbytků na orné půdě.
 2. Vysoký drtící efekt stroje = snadný a rychlý rozklad nadrceného materiálu.
 3. Rovnoměrné rozprostření zmulčovaného materiálu.
 4. Snadné zapravení zmulčovaných rostlinných zbytků = kvalitnější práce strojů na zpracování půdy.
 1. Efektivní boj se zavíječem kukuřičným díky likvidaci podmínek pro přezimování = snížení nákladů na chemickou likvidaci a zvýšení výnosů eliminací ztrát.
 2. Využití stroje v systémech konvenčního hospodářství (po orbě) i v systémech minimalizačních.
 3. Zvětšení a udržování produkčních ploch díky snadnému mulčování keřů, mladých dřevin rostoucích na krajích polí a pastvin.
 4. Dodržení požadovaných agrotechnických lhůt = konstrukce stroje umožňuje kvalitní práci i při vysokých rychlostech.
Mulcher

Proč mulčovat

Managment rostlinných zbytků
Pro dosažení kvalitní podmítky, která umožní rychlé tlení posklizňových zbytků, růst výdrolů z předchozí sklizně a kvalitní přípravu seťového lůžka pro následné plodiny, je důležité rostlinné zbytky kvalitně namulčovat. Rychlý rozklad rostlinných zbytků je základem pro kvalitní založení budoucího porostu. Rostlinné zbytky nasekané na délku 3–5 cm se rozkládají rychleji a všechny následné pracovní operace jsou snazší a kvalitnější, což znamená nižší náklady a vyšší výnosy.


Období mezi sklizní a přípravou pozemků pro ozimé plodiny se díky stále více nevyzpytatelnému počasí zkracuje a proto je vysoká denní výkonnost stále důležitější. Touto předností vynikají všechny varianty provedení stroje Mulcher.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA POHONNÉ HMOTY

Díky možnosti zanechání vyššího strniště může sklízecí mlátička pracovat ve vyšší rychlosti při menší spotřebě pohonných hmot a to až o 40 %.

ZVÝŠENÍ VÝKONU SKLÍZECÍCH STROJŮ

Sklízecí mlátičky mohou nechat vyšší strniště, což znamená zpracování menšího množství materiálu = nižší opotřebení mlátiček. Vysoké strniště se následně zpracuje mulčovačem BEDNAR, čímž umožníte zvýšit výkon mlátiček až o 50 %.

OCHRANA PŮDY

Kvalitní nadrcení kukuřičných zbytků mechanicky zničí část larev zavíječe kukuřičného a zbytku zabrání klidné přezimování. Tím šetříte náklady a budoucí chemickou likvidaci a vytváříte podmínky pro vyšší výnosy.

Bezpečnost a ochrana

Vysoký stupeň ochrany, vysoký uživatelský komfort
Důležitou součástí všech mulčovačů BEDNAR je i velké množství konstrukčních prvků, které umožňují bezpečnou práci stroje a vysoký uživatelský komfort. Mulčovače MO, MZ i MM jsou charakteristické jednoduchou konstrukcí, která vytváří ideální předpoklady pro dlouhou životnost stroje. Ta je navíc zvýšena žárově zinkovaným povrchem, který je tou nejlepší ochranou proti klimatickým vlivům a kyselým rostlinným šťávám. Bezpečnostními prvky je vybaven nejen každý z rotorů, ale i spojovací hřídel mezi mulčovačem a traktorem.

Výjimku tvoří jednorotorový mulčovač, který je chráněn třecí spojkou jak proti přetížení, tak proti přenosu setrvačných sil při doběhu rotoru. Každý z rotorů je navíc ve spodní části chráněn krytem, díky němuž můžete se strojem pracovat i ve skutečně nízké pracovní výšce.

OCHRANA PŘEVODOVÝCH SKŘÍNÍ

Převodová část mulčovačů BEDNAR je chráněna proti poškození (kolize např. s kamenem apod.) pomocí třecí spojky, která automaticky zastaví veškeré převodové procesy. Třecí spojkou je vybavena spojovací hřídel každého z rotorů.

OCHRANA VÝVODOVÉHO HŘÍDELE TRAKTORU

Spojovací hřídel mulčovače MZ a MM je vybavena volnoběžnou spojkou (MO – třecí spojkou), která zabraňuje zpětnému přenosu kroutícího momentu na traktor a tím chrání vývodovou hřídel proti poškození při náhlém snížení otáček traktoru.

PŘÍMÉ MAZÁNÍ = SNADNÁ ÚDRŽBA

Všechny kardany na mulčovačích BEDNAR jsou vybaveny přímým mazáním. Mazací bod je umístěn ve středu kardanu, odkud se mazivo dostává do celého kardanu. To znamená pohodlnou, rychlou a nenáročnou údržbu.

Jednorotorový mulčovač nesený

Vysoký výkon na menších výměrách
BEDNAR Mulcher MO jsou nesené jednorotorové mulčovače pro traktory nižších výkonnostních tříd (od 60 koní) vyráběné v pracovním záběru 2,25 m. Díky malým rozměrům (šířka 2,45 m a délka 3,05 m), váze stroje (790 kg) a uchycení do tříbodového závěsu (kat. II.) vynikají mulčovače MO snadnou manévrovatelností, což umožňuje práci i ve velmi komplikovaných terénech.


Model MO má stejně jako MZ a MM žárově zinkovaný povrch, díky čemuž se mnohonásobně prodlužuje životnost. Stroj lze dovybavit pancéřováním pro bezpečnou práci i v těžkých podmínkách. Snadná manévrovatelnost ve spojení s vysokým výkonem předurčují stroj k využití všude tam, kde je komplikovaná dostupnost a požadavek na vysoký denní výkon a to i v těch nejtěžších podmínkách.

PRACOVNÍ ORGÁNY – MODEL MO

Podrotová část stroje MO je řešena podobně jako u MZ a MM, tj. 4 ks nožů na rotor, pancéřování, přední protiostří a protiřádkovací clona. Kombinace těchto prvků je zárukou kvalitní práce ve všech podmínkách.

SNADNÉ NASTAVENÍ PRACOVNÍ VÝŠKY

Výška mulčování se u typu MO nastavuje v ramenou traktoru, popř. na zadních opěrných kolech pomocí distančních podložek.

PODPĚRNÁ KOLA

Mulčovače MO lze vybavit zadními podpěrnými koly, které pomáhají kopírovat terénní nerovnosti. Zároveň pomáhají traktoru nést část váhy stroje.

Pracovní orgány

Nože na kukuřici

Nože na kukuřici

4 ks na rotor

Závěs

Tříbodový závěs

Tříbodový závěs

Tříbodový závěs kat. II.

Volitelné

Podpěrná kola

Podpěrná kola

Přední protiostří

Přední protiostří

Zvýšená ochrana pancéřováním

Zvýšená ochrana pancéřováním

Do kamenitých terénů

Protiřádkovací clona

Protiřádkovací clona

MULCHER MO MO 2500
Pracovní šířka m 2.25
Přepravní šířka m 2.45
Počet rotorů ks 1
Vstupní otáčky 1/min 540
Doporučený výkon* HP 60 - 80
Celková hmotnost** kg 680
Počet nožů na rotor ks 4

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Fotografie

Prospekt

Nůž

Nůž

MO

 • 1 - KM060131 NŮŽ 1
 • 2 - KM060130 NŮŽ 1
 • 3 - 00021142 ŠROUB 1
 • 4 - 00021234 KRYT 1
 • 5 - 00021422 POUZDRO 1
 • 6 - 00021158 DESKA 1
 • 7 - KM000228 MATICE 1
Set pancéřování

Set pancéřování

MO

 • 1 - 00785717 SEGMENT 4
 • 2 - KM000320 ŠROUB 24
 • 3 - KM000733 MATICE 24
Přední protiostří

Přední protiostří

MO

 • 1 - KM060108 NŮŽ 1
 • 2 - 00021099 JEKL 1
 • 3 - KM000295 ŠROUB 1
 • 4 - KM000005 PODLOŽKA 1
 • 5 - KM000057 MATICE 1