MULCHER MZ

MULCHER MZ je třírotorový polonesený mulčovač určený k mulčování trvalých travních porostů, rostlinných zbytků na orné půdě (kukuřice, slunečnice, řepka atd.) i náletových dřevin.

Pracovní záběry 4,5 a 6 m v kombinaci s vysokou pracovní rychlostí Vám zaručí vysoké denní výkony při nízkých provozních nákladech.

Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem těla předurčuje stroj k maximálnímu nasazení v těch nejtvrdších podmínkách zemědělského provozu.

Žárově zinkované rámy PlazyPřední protiostří PancéřováníTažná oj do dolního / horního závěsu Kroková střední náprava Nože travní / Kryty rotoru kukuřičnéProtiřádkovací clony
Concept Mulcher MZ
Typ stroje třírotorový polonesený mulčovač
Pracovní orgány 2 páry nožů na každém rotoru (umístěné v 1, nebo ve 2 rovinách)
Jištění třecí spojka, volnoběžná spojka, kryty rotorů
Využití mulčování trvalých travních porostů, nedopasků, rostlinných zbytků na orné půdě (slunečnice, kukuřice apod.), náletových dřevin
Pracovní operace sekání rostlinných zbytků na menší části, distribuce zbytků v celém záběru stroje

 

TRASH-FAN – zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje je umístěno centrálně na stroji tak, aby bylo zajištěno co nejlepšího účinku při práci a zároveň kompaktnosti při transportu.

Perfektní kopírování povrchu je zajištěno díky výkyvu křídel od −15° až do +45° a kráčející nápravě. Žádný terén nebude pro vaši práci překážkou.

Extrémní odolnost díky pancéřování spodní části mulčovače a žárovému zinkování stroje. Ochranu zajišťuje kryt rotoru, třecí a volnoběžná spojka.


Agronomické výhody stroje

 1. Kvalitní mulčování trvalých travních porostů i rostlinných zbytků na orné půdě.
 2. Vysoký drtící efekt stroje = snadný a rychlý rozklad nadrceného materiálu.
 3. Rovnoměrné rozprostření zmulčovaného materiálu.
 4. Snadné zapravení zmulčovaných rostlinných zbytků = kvalitnější práce strojů na zpracování půdy.
 1. Efektivní boj se zavíječem kukuřičným díky likvidaci podmínek pro přezimování = snížení nákladů na chemickou likvidaci a zvýšení výnosů eliminací ztrát.
 2. Využití stroje v systémech konvenčního hospodářství (po orbě) i v systémech minimalizačních.
 3. Zvětšení a udržování produkčních ploch díky snadnému mulčování keřů, mladých dřevin rostoucích na krajích polí a pastvin.
 4. Dodržení požadovaných agrotechnických lhůt = konstrukce stroje umožňuje kvalitní práci i při vysokých rychlostech.
Mulcher

Proč mulčovat

Managment rostlinných zbytků
Pro dosažení kvalitní podmítky, která umožní rychlé tlení posklizňových zbytků, růst výdrolů z předchozí sklizně a kvalitní přípravu seťového lůžka pro následné plodiny, je důležité rostlinné zbytky kvalitně namulčovat. Rychlý rozklad rostlinných zbytků je základem pro kvalitní založení budoucího porostu. Rostlinné zbytky nasekané na délku 3–5 cm se rozkládají rychleji a všechny následné pracovní operace jsou snazší a kvalitnější, což znamená nižší náklady a vyšší výnosy.


Období mezi sklizní a přípravou pozemků pro ozimé plodiny se díky stále více nevyzpytatelnému počasí zkracuje a proto je vysoká denní výkonnost stále důležitější. Touto předností vynikají všechny varianty provedení stroje Mulcher.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA POHONNÉ HMOTY

Díky možnosti zanechání vyššího strniště může sklízecí mlátička pracovat ve vyšší rychlosti při menší spotřebě pohonných hmot a to až o 40 %.

ZVÝŠENÍ VÝKONU SKLÍZECÍCH STROJŮ

Sklízecí mlátičky mohou nechat vyšší strniště, což znamená zpracování menšího množství materiálu = nižší opotřebení mlátiček. Vysoké strniště se následně zpracuje mulčovačem BEDNAR, čímž umožníte zvýšit výkon mlátiček až o 50 %.

OCHRANA PŮDY

Kvalitní nadrcení kukuřičných zbytků mechanicky zničí část larev zavíječe kukuřičného a zbytku zabrání klidné přezimování. Tím šetříte náklady a budoucí chemickou likvidaci a vytváříte podmínky pro vyšší výnosy.

Mulcher

Bezpečnost a ochrana

Vysoký stupeň ochrany, vysoký uživatelský komfort
Důležitou součástí všech mulčovačů BEDNAR je i velké množství konstrukčních prvků, které umožňují bezpečnou práci stroje a vysoký uživatelský komfort. Mulčovače MO, MZ i MM jsou charakteristické jednoduchou konstrukcí, která vytváří ideální předpoklady pro dlouhou životnost stroje. Ta je navíc zvýšena žárově zinkovaným povrchem, který je tou nejlepší ochranou proti klimatickým vlivům a kyselým rostlinným šťávám. Bezpečnostními prvky je vybaven nejen každý z rotorů, ale i spojovací hřídel mezi mulčovačem a traktorem.

Výjimku tvoří jednorotorový mulčovač, který je chráněn třecí spojkou jak proti přetížení, tak proti přenosu setrvačných sil při doběhu rotoru. Každý z rotorů je navíc ve spodní části chráněn krytem, díky němuž můžete se strojem pracovat i ve skutečně nízké pracovní výšce.

OCHRANA PŘEVODOVÝCH SKŘÍNÍ

Převodová část mulčovačů BEDNAR je chráněna proti poškození (kolize např. s kamenem apod.) pomocí třecí spojky, která automaticky zastaví veškeré převodové procesy. Třecí spojkou je vybavena spojovací hřídel každého z rotorů.

OCHRANA VÝVODOVÉHO HŘÍDELE TRAKTORU

Spojovací hřídel mulčovače MZ a MM je vybavena volnoběžnou spojkou (MO – třecí spojkou), která zabraňuje zpětnému přenosu kroutícího momentu na traktor a tím chrání vývodovou hřídel proti poškození při náhlém snížení otáček traktoru.

PŘÍMÉ MAZÁNÍ = SNADNÁ ÚDRŽBA

Všechny kardany na mulčovačích BEDNAR jsou vybaveny přímým mazáním. Mazací bod je umístěn ve středu kardanu, odkud se mazivo dostává do celého kardanu. To znamená pohodlnou, rychlou a nenáročnou údržbu.

Mulcher

Systém nožů / Technické údaje

Snadná výměna – nože v jedné nebo ve dvou rovinách
Základem nejen vysokého výkonu, ale zvláště dobré řezací schopnosti jsou vždy dvě dvojice kovaných nožů na každém rotoru. Dlouholeté zkušenosti s výrobou mulčovačů ukázaly, že ne vždy je vhodné použití stejného typu nožů na různé druhy rostlin a rostlinných zbytků. Právě proto můžete u strojů Mulcher (s výjimkou provedení MO) využít 2 druhy sekacích nožů a 2 způsoby jejich umístění. Tím zajistíte stejnou kvalitu práce v různých podmínkách. Na trvalé travní porosty je vhodné používat 4 ks lopatkovitých nožů v jedné pracovní rovině.

Naopak pro rostlinné zbytky na orné půdě je vhodnější použít tzv. kukuřičné nože ve dvou rovinách. Nože travní a kukuřičné se dají vzájemně jednoduše vyměňovat. Snadná je i změna roviny postavení nožů pomocí vymezovacích podložek. Stroj tak jednoduše přizpůsobíte mulčování požadované plodiny.

NOŽE TRAVNÍ

Lopatkovitě vyhnuté nože položené „do kříže“ v jedné rovině jsou vhodné pro mulčování trvalých travních porostů. Lopatkovité nože vyvolávají nasávací efekt, čímž dochází ke zvedání přejetých částí porostu za koly traktoru a jejich následnému zmulčování.

Nože travní lze snadno přestavit na nože kukuřičné a naopak.

NOŽE KUKUŘIČNÉ

Kombinací nožů lopatkovitých položených ve spodní rovině a nožů rovných položených v horní rovině jsme dosáhli dvojího drcení houževnatých stonků, např. kukuřice na zrno, slunečnice, popř. řepky olejné. Ty jsou sekány ve dvou úrovních zároveň.


Nože kukuřičné lze snadno přestavit na nože travní a naopak.

Mulcher

Pětirotorový mulčovač

Stroje pro tvrdou práci
Třírotorové modely BEDNAR Mulcher MZ 4500 a 6000 jsou mulčovače rostlinných zbytků patřící mezi nejpopulárnější stroje tohoto typu v Evropě. Pracovní záběry 4,6 a 6 m jsou zárukou vysokých denních výkonů při nízkých provozních nákladech. Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem těla předurčuje stroj k maximálnímu nasazení v těch nejtvrdších podmínkách zemědělského provozu.

Vysoká odolnost a bezpečnost
Mezi hlavní přednosti mulčovačů BEDNAR patří kompletní žárové zinkování těl strojů, které mnohonásobně prodlužuje životnost. Těla stroje jsou ponořovány do zinkové lázně, přičemž dochází ke kompletní ochraně povrchů i vnitřních částí plechů. Stroj je tak chráněn proti agresivním rostlinným šťávám, proti povětrnostním vlivům, proti střetu s kamením, při kterém dochází u lakovaných částí k rychlému ničení laku a následně k okamžité korozi. U žárově zinkovaných povrchů díky prolnutí plechu se zinkem k tomuto jevu nedochází.

PŘEDNÍ PROTIOSTŘÍ

Pro zvýšení efektu drcení jsou v přední části mulčovací zóny protiostří, která doseknou mulčovaný materiál. Zvýší se tak kvalita mulčování materiálu.

PROTIŘÁDKOVACÍ CLONY

Dokonalá práce stroje je zajištěna pomocí clon, které rovnoměrně rozmístí zmulčovaný materiál po pozemku. Nedochází k vytváření rostlinných shluků apod.

PANCÉŘOVÁNÍ

Mulčovače jsou vybaveny výměnnými pancéřovými plechy zabraňující poškození. Každý z rotorů je navíc chráněn krytem rotoru, což umožňuje práci v extrémně nízké poloze nad pozemkem.

KRÁČEJÍCÍ NÁPRAVA

Středová kráčející náprava pomáhá k překonávání terénních nerovností a udržování pracovní výšky. Stroj pracuje díky nápravě plynule i na velmi nerovných pozemcích.

PRÁCE I VE VERTIKÁLNÍ POLOZE

Křídla mulčovače MZ a MM pracují na kyvném ramenu a dokonale kopírují nerovnosti mulčovaných pozemků od -15º do +45º. Stroj v poloze bočního křídla +45º lze využít k čištění cest a krajů pastvin, polí.

SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY MULČOVÁNÍ

Výška mulčování se u stroje MZ a MM nastavuje centrálně pomocí hydroclipsů na vedení hydraulického válce střední nápravy stroje. Nastavení je velice snadné, rychlé a pohodlné.

Mulcher

Pracovní orgány

Travní nože

Travní nože

4 ks na rotor

Závěs

Oko

Oko

40 mm • 50 mm

Miska

Miska

K80

Základní výbava

Tažná oj do dolního závěsu

Tažná oj do dolního závěsu

Volitelné

Nože na kukuřici

Nože na kukuřici

4 ks na rotor

Tažná oj do horního závěsu

Tažná oj do horního závěsu

Kroková střední náprava

Kroková střední náprava

8 ks standardních kol

8 ks standardních kol

8 ks standardních kol
• tandemové boční nápravy

Zvýšená ochrana pancéřováním

Zvýšená ochrana pancéřováním

Do kamenitých terénů

Přední protiostří

Přední protiostří

Protiřádkovací clona

Protiřádkovací clona

TRASH-FAN

TRASH-FAN

Zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje

MULCHER MZ MZ 4500 MZ 6000
Pracovní šířka m 4.5 5.9
Přepravní šířka m 3 3
Počet rotorů ks 3 3
Vstupní otáčky 1/min 540/1000 1000
Doporučený výkon* HP 120 - 140 150 - 200
Celková hmotnost** kg 2700 3300
Počet nožů na rotor ks 4 4

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

MULCHER MZ

Fotografie

Prospekt

Dodávka „vojenských“ mulčovačů do Švédska
04.
Květen
2016

Dodávka „vojenských“ mulčovačů do Švédska

BEDNAR mulčovače MULCHER jsou populární v celém světě zejména díky technickým řešením, které z nich dělá výkonné stroje do těch nejtěžších podmínek. Již je to několika let, kdy BEDNAR dodal první kusy mulčovačů švédské armádě. Protože se tyto stroje osvědčily v drsných podmínkách švédských vojenských základen, BEDNAR se stal opět dodavatel Mulcherů na příští roky.

Na farmě Agro Svoboda s.r.o. mulčuje pastviny MULCHER MZ 6000
03.
Červenec
2015

Na farmě Agro Svoboda s.r.o. mulčuje pastviny MULCHER MZ 6000

Farma AGRO Svoboda s.r.o. se nachází v Dolním Dvořišti v těsné blízkosti rakouských hranic. Obhospodařují zde cca 1200 ha luk a pastvin. Zaměřují se na chov hovězího dobytka, což mimo jiné vyžaduje rychlou a profesionální údržbu pastvin po spasení. K tomuto účelu si farma zakoupila nový mulčovač BEDNAR MULCHER MZ 6000, který obstál ve výběrovém řízení před zahraničními stroji. Česká farma tedy dala přednost stroji české výroby. 

Mulčováním posklizňových zbytků ke zdravým porostům
06.
Březen
2015

Mulčováním posklizňových zbytků ke zdravým porostům

Základem každého dobrého hospodáře má být prevence šíření chorob a škůdců. Jedním z takových opatření je i správný management posklizňových zbytků. Ač se může zdát tato operace pro někoho nákladná a zbytečná, opak je pravdou. Správné a rychlé rozdrcení posklizňových zbytků nám může výrazně ušetřit náklady za budoucí ochranu rostlin, protože předejdeme jejich vzniku a následnému šíření. V neposlední řadě, se nadrcené rostlinné zbytky po zapravení mnohem rychleji, lépe a za menší potřeby N (dusíku) v půdě rozkládají. Samozřejmě nám nadrcené posklizňové zbytky mulčovačem usnadňují i jejich samotné zapravení do půdy.

Zavedení nového Mulcheru MZ 6000 v Kolinci
02.
Září
2014

Zavedení nového Mulcheru MZ 6000 v Kolinci

Zemědělské obchodní družstvo se Sídlem v Kolinci se nachází nedaleko Klatov v Západočeském kraji. V čele s předsedou družstva Ing. Františkem Kohoutem st. hospodaří na celkové výměře 1500 ha z čehož je asi 500 ha zapsáno v registru ekologických farem. Na 600 ha orné půdy pěstují převážně obiloviny, řepku ozimou a kukuřici. Živočišná výroba se pak specializuje na produkci hovězího masa o cca 400 ks a výkrmu brojlerů.

Nový Mulcher MZ 4500 na Šumavě
02.
Červen
2014

Nový Mulcher MZ 4500 na Šumavě

Společnost GW Farma s.r.o. se sídlem v Křišťanově je součástí společnosti Zefa Volary s.r.o. a obhospodařuje cca 700 ha luk a pastvin. Specializuje se především na produkci hovězího masa z ušlechtilých plemen skotu Galloway, Aberdeen angus, Salers, Blonde d'Aquitaine a Masný Simentál. Z chovů na šumavských pastvinách deklaruje kvalitu masa bez umělých krmiv, antibiotik a růstových hormonů s kladením důrazu na tradiční způsob zpracování porážených kusů.

Mulcher MZ novým pomocníkem na Šumavě
04.
Duben
2014

Mulcher MZ novým pomocníkem na Šumavě

Společnost AgroRašelina s.r.o. a EkoRašelina s.r.o. hospodařící na farmách Hořice na Šumavě a Cejsice u Vimperka, obhospodařují přes 1000 ha luk a pastvin, kdy jejich jedinou činností je živočišná výroba - volně se pasoucí krávy plemene Gasconne a Limousine.

Nový pomocník na mulčování luk
01.
Únor
2013

Nový pomocník na mulčování luk

Společnost Agro SF s.r.o. se sídlem v Suchdole nad Lužnicí se zabývá živočišnou výrobou zaměřenou na výkrm masných plemen skotu. Z celkové výměry 700 ha trvalých travních porostů je určeno asi 250 ha pro pastvu 110 ks krav a 40 ks jalovic. Zejména na těchto pozemcích je nutné porost pravidelně ...

Nový Mulcher MZ 4500 na Statku Lomnice
09.
Srpen
2012

Nový Mulcher MZ 4500 na Statku Lomnice

Zemědělská společnosti Statek Lomnice hospodaří společně se společností Statek Branná na celkem asi 1600 ha zemědělské půdy. Z této části tvoří asi 510 ha louky. Zástupce společnosti jsme zastihli při práci na nově založeném travním porostu u obce Smržov kde v ráci první odplevelovací seče použili nový Mulcher MZ 4500.

Agrovit, stoprocentní nasazení Mulcheru MZ
29.
Březen
2012

Agrovit, stoprocentní nasazení Mulcheru MZ

Zemědělská společnost Agrovit, a.s., hospodaří na celkem 1350 ha orné půdy v úrodné oblasti jižní Moravy, nedaleko Kyjova. Hlavním zaměřením je pěstování pšenice a kukuřice na zrno. Místní podnik používá moderních ...

Agromaso mulčuje kukuřici
01.
Prosinec
2010

Agromaso mulčuje kukuřici

Zemědělská společnost Agromaso Dřevčice hospodaří nedaleko Prahy. Pozemky se nacházejí mezi Prahou,Brandýsem nad Labem a Kostelcem nad Labem. Je tomu již rok, co si v podniku pořídili velkoplošný mulčovač Mulcher MZ 4500 pro zpracování rostlinných zbytků na orných plochách. K tomuto účelu se stroj osazuje noži ve dvou rovinách,...

Agrovit, stoprocentní nasazení Mulcheru MZ
30.
Listopad
2010

Agrovit, stoprocentní nasazení Mulcheru MZ

Zemědělská společnost Agrovit, a.s., hospodaří na celkem 1350 ha orné půdy v úrodné oblasti jižní Moravy, nedaleko Kyjova. Hlavním zaměřením je pěstování pšenice a kukuřice na zrno. Místní podnik používá moderních minimalizačních technologií. Na podzim loňského roku se do systému minimalizace zapojil i Mulcher MZ 4500, osazený kukuřičnými noži ve dvou rovinách, což zajištujě kvalitní nasekání i většího množství rostlinných zbytků.

Nože kukuřičné – pravé + kryt rotoru

Nože kukuřičné – pravé + kryt rotoru

MZ 6000

 • 1 - × × 0
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM060135 NŮŽ 2
 • 4 - KM060126 NŮŽ 2
 • 5 - KM000326 ŠROUB 4
 • 6 - KM000228 MATICE 4
 • 7 - KM000104 ŠROUB 4
 • 8 - KM000005 PODLOŽKA 4
 • 9 - KM000057 MATICE 4
 • 10 - 00021135 KRYT 1
Nože travní – levé + kryt rotoru

Nože travní – levé + kryt rotoru

MZ 6000

 • 1 - KM060134 NŮŽ 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM000552 ŠROUB 4
 • 4 - KM000228 MATICE 4
 • 5 - KM000352 ŠROUB 4
 • 6 - KM000005 PODLOŽKA 4
 • 7 - KM000057 MATICE 4
 • 8 - 00021135 KRYT 1
Nože travní – pravé + kryt rotoru

Nože travní – pravé + kryt rotoru

MZ 6000

 • 1 - × × 0
 • 2 - KM060135 NŮŽ 4
 • 3 - KM000552 ŠROUB 4
 • 4 - KM000228 MATICE 4
 • 5 - KM000352 ŠROUB 4
 • 6 - KM000005 PODLOŽKA 4
 • 7 - KM000057 MATICE 4
 • 8 - 00021135 KRYT 1
Nože travní – levé + kryt rotoru

Nože travní – levé + kryt rotoru

MZ 4500

 • 1 - KM060134 NŮŽ 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM000552 ŠROUB 4
 • 4 - KM000228 MATICE 4
 • 5 - 00021106 KRYT 1
Nože travní – střed + kryt rotoru

Nože travní – střed + kryt rotoru

MZ 4500

 • 1 - KM060134 NŮŽ 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM000552 ŠROUB 4
 • 4 - KM000228 MATICE 4
 • 5 - × × 0
 • 6 - 00021237 KRYT 1
Nože travní – pravé + kryt rotoru

Nože travní – pravé + kryt rotoru

MZ 4500

 • 1 - × × 0
 • 2 - KM060135 NŮŽ 4
 • 3 - KM000552 ŠROUB 4
 • 4 - KM000228 MATICE 4
 • 5 - 00021106 KRYT 1
Plazy

Plazy

MZ 4500

 • 1 - 00030705 TYČ 1
 • 2 - KM000143 ŠROUB 2
 • 3 - KM000154 MATICE 2
Nože kukuřičné – levé + kryt rotoru

Nože kukuřičné – levé + kryt rotoru

MZ 4500

 • 1 - KM060134 NŮŽ 2
 • 2 - KM060127 NŮŽ 2
 • 3 - × × 0
 • 4 - × × 0
 • 5 - KM000275 ŠROUB 4
 • 6 - KM000020 PODLOŽKA 8
 • 7 - KM000228 MATICE 4
 • 8 - 00021106 KRYT 1
Nože kukuřičné – střed + kryt rotoru

Nože kukuřičné – střed + kryt rotoru

MZ 4500

 • 1 - KM060134 NŮŽ 2
 • 2 - KM060127 NŮŽ 2
 • 3 - × × 0
 • 4 - × × 0
 • 5 - KM000275 ŠROUB 4
 • 6 - KM000020 PODLOŽKA 8
 • 7 - KM000228 MATICE 4
 • 8 - 00021237 KRYT 1
Nože kukuřičné – pravé + kryt rotoru

Nože kukuřičné – pravé + kryt rotoru

MZ 4500

 • 1 - × × 0
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM060135 NŮŽ 2
 • 4 - KM060126 NŮŽ 2
 • 5 - KM000275 ŠROUB 4
 • 6 - KM000020 PODLOŽKA 8
 • 7 - KM000228 MATICE 4
 • 8 - 00021106 KRYT 1
Přední protiostří

Přední protiostří

MZ

 • 1 - KM060108 NŮŽ 1
 • 2 - 00021589 JEKL 1
 • 3 - KM000379 ŠROUB 1
 • 4 - KM000005 PODLOŽKA 1
 • 5 - KM000057 MATICE 1
Set pancéřování

Set pancéřování

MZ 6000

 • 1 - 00786846 PLECH 1
 • 2 - 00786839 PLECH 2
 • 3 - 00786862 PLECH 1
 • 4 - 00786841 PLECH 1
 • 5 - 00786840 PLECH 6
 • 6 - 00786861 PLECH 2
 • 7 - 00786853 PLECH 2
 • 8 - KM000733 MATICE 6
 • 9 - KM000320 ŠROUB 6
Set pancéřování

Set pancéřování

MZ 4500

 • 1 - 00786244 PLECH 1
 • 2 - 00786247 PLECH 1
 • 3 - 00786273 PLECH 1
 • 4 - 00786263 PLECH 2
 • 5 - 00786271 PLECH 2
 • 6 - 00786266 PLECH 2
 • 7 - 00786242 PLECH 2
 • 8 - KM000733 MATICE 6
 • 9 - KM000320 ŠROUB 6
Plazy boční rámy

Plazy boční rámy

MZ 6000

 • 1 - 00030705 TYČ 1
 • 2 - KM000143 ŠROUB 2
 • 3 - KM000154 MATICE 2
Plazy střední rám

Plazy střední rám

MZ 6000

 • 1 - 00049821 TYČ 1
 • 2 - KM000143 ŠROUB 2
 • 3 - KM000154 MATICE 2
Nože kukuřičné – levé + kryt rotoru

Nože kukuřičné – levé + kryt rotoru

MZ 6000

 • 1 - KM060134 NŮŽ 2
 • 2 - KM060127 NŮŽ 2
 • 3 - × × 0
 • 4 - × × 0
 • 5 - KM000326 ŠROUB 4
 • 6 - KM000228 MATICE 4
 • 7 - KM000104 ŠROUB 4
 • 8 - KM000005 PODLOŽKA 4
 • 9 - KM000057 MATICE 4
 • 10 - 00021135 KRYT 1