MULCHER MM

MULCHER MM je širokozáběrový mulčovač, kterým zmulčujete trvalé travní porosty, rostlinné zbytky na orné půdě (kukuřice, slunečnice, řepka…) i náletové dřeviny.

Robustní konstrukce s žárově zinkovaným povrchem těla předurčuje stroj k maximálnímu nasazení v těch nejtvrdších podmínkách zemědělského provozu.

Stroj s pracovní šířkou 7 m je předurčen k enormním denním výkonům.

Žárově zinkované rámy PlazyPřední protiostří PancéřováníTažná oj do dolního / horního závěsu Kroková střední náprava Nože travní /Kryty rotoru kukuřičnéProtiřádkovací clony
Concept Mulcher MM
Typ stroje pětirotorový polonesený mulčovač
Pracovní orgány 2 páry nožů na každém rotoru (umístěné v 1 nebo ve 2 rovinách)
Jištění třecí spojka, volnoběžná spojka, kryty rotorů
Využití mulčování trvalých travních porostů, nedopasků, rostlinných zbytků na orné půdě (slunečnice, kukuřice…), náletových dřevin
Pracovní operace drcení rostlinných zbytků na menší části, distribuce zbytků v celém záběru stroje

 

TRASH-FAN – zařízení pro kontinuální čištění povrchu stroje je umístěno centrálně na stroji tak, aby bylo zajištěno co nejlepšího účinku při práci a zároveň kompaktnosti při transportu.

Dokonalé sekání všech druhů porostů pomocí 2 párů nožů na každém rotoru. Na výběr tzv. kukuřičná, nebo travní sada nožů.

Vysoká provozní bezpečnost díky třecí spojce, volnoběžné spojce a krytu rotoru.
 


Agronomické výhody stroje

 1. Kvalitní mulčování trvalých travních porostů i rostlinných zbytků na orné půdě.
 2. Vysoký drtící efekt stroje = snadný a rychlý rozklad nadrceného materiálu.
 3. Rovnoměrné rozprostření zmulčovaného materiálu.
 4. Snadné zapravení zmulčovaných rostlinných zbytků = kvalitnější práce strojů na zpracování půdy.
 1. Efektivní boj se zavíječem kukuřičným díky likvidaci podmínek pro přezimování = snížení nákladů na chemickou likvidaci a zvýšení výnosů eliminací ztrát.
 2. Využití stroje v systémech konvenčního hospodářství (po orbě) i v systémech minimalizačních.
 3. Zvětšení a udržování produkčních ploch díky snadnému mulčování keřů, mladých dřevin rostoucích na krajích polí a pastvin.
 4. Dodržení požadovaných agrotechnických lhůt = konstrukce stroje umožňuje kvalitní práci i při vysokých rychlostech.
Mulcher

Proč mulčovat

Managment rostlinných zbytků
Pro dosažení kvalitní podmítky, která umožní rychlé tlení posklizňových zbytků, růst výdrolů z předchozí sklizně a kvalitní přípravu seťového lůžka pro následné plodiny, je důležité rostlinné zbytky kvalitně namulčovat. Rychlý rozklad rostlinných zbytků je základem pro kvalitní založení budoucího porostu. Rostlinné zbytky nasekané na délku 3–5 cm se rozkládají rychleji a všechny následné pracovní operace jsou snazší a kvalitnější, což znamená nižší náklady a vyšší výnosy.


Období mezi sklizní a přípravou pozemků pro ozimé plodiny se díky stále více nevyzpytatelnému počasí zkracuje a proto je vysoká denní výkonnost stále důležitější. Touto předností vynikají všechny varianty provedení stroje Mulcher.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA POHONNÉ HMOTY

Díky možnosti zanechání vyššího strniště může sklízecí mlátička pracovat ve vyšší rychlosti při menší spotřebě pohonných hmot a to až o 40 %.

ZVÝŠENÍ VÝKONU SKLÍZECÍCH STROJŮ

Sklízecí mlátičky mohou nechat vyšší strniště, což znamená zpracování menšího množství materiálu = nižší opotřebení mlátiček. Vysoké strniště se následně zpracuje mulčovačem BEDNAR, čímž umožníte zvýšit výkon mlátiček až o 50 %.

OCHRANA PŮDY

Kvalitní nadrcení kukuřičných zbytků mechanicky zničí část larev zavíječe kukuřičného a zbytku zabrání klidné přezimování. Tím šetříte náklady a budoucí chemickou likvidaci a vytváříte podmínky pro vyšší výnosy.

Mulcher

Bezpečnost a ochrana

Vysoký stupeň ochrany, vysoký uživatelský komfort
Důležitou součástí všech mulčovačů BEDNAR je i velké množství konstrukčních prvků, které umožňují bezpečnou práci stroje a vysoký uživatelský komfort. Mulčovače MO, MZ i MM jsou charakteristické jednoduchou konstrukcí, která vytváří ideální předpoklady pro dlouhou životnost stroje. Ta je navíc zvýšena žárově zinkovaným povrchem, který je tou nejlepší ochranou proti klimatickým vlivům a kyselým rostlinným šťávám. Bezpečnostními prvky je vybaven nejen každý z rotorů, ale i spojovací hřídel mezi mulčovačem a traktorem.

Výjimku tvoří jednorotorový mulčovač, který je chráněn třecí spojkou jak proti přetížení, tak proti přenosu setrvačných sil při doběhu rotoru. Každý z rotorů je navíc ve spodní části chráněn krytem, díky němuž můžete se strojem pracovat i ve skutečně nízké pracovní výšce.

OCHRANA PŘEVODOVÝCH SKŘÍNÍ

Převodová část mulčovačů BEDNAR je chráněna proti poškození (kolize např. s kamenem apod.) pomocí třecí spojky, která automaticky zastaví veškeré převodové procesy. Třecí spojkou je vybavena spojovací hřídel každého z rotorů.

OCHRANA VÝVODOVÉHO HŘÍDELE TRAKTORU

Spojovací hřídel mulčovače MZ a MM je vybavena volnoběžnou spojkou (MO – třecí spojkou), která zabraňuje zpětnému přenosu kroutícího momentu na traktor a tím chrání vývodovou hřídel proti poškození při náhlém snížení otáček traktoru.

PŘÍMÉ MAZÁNÍ = SNADNÁ ÚDRŽBA

Všechny kardany na mulčovačích BEDNAR jsou vybaveny přímým mazáním. Mazací bod je umístěn ve středu kardanu, odkud se mazivo dostává do celého kardanu. To znamená pohodlnou, rychlou a nenáročnou údržbu.

Mulcher

Systém nožů / Technické údaje

Snadná výměna – nože v jedné nebo ve dvou rovinách
Základem nejen vysokého výkonu, ale zvláště dobré řezací schopnosti jsou vždy dvě dvojice kovaných nožů na každém rotoru. Dlouholeté zkušenosti s výrobou mulčovačů ukázaly, že ne vždy je vhodné použití stejného typu nožů na různé druhy rostlin a rostlinných zbytků. Právě proto můžete u strojů Mulcher (s výjimkou provedení MO) využít 2 druhy sekacích nožů a 2 způsoby jejich umístění. Tím zajistíte stejnou kvalitu práce v různých podmínkách. Na trvalé travní porosty je vhodné používat 4 ks lopatkovitých nožů v jedné pracovní rovině.

Naopak pro rostlinné zbytky na orné půdě je vhodnější použít tzv. kukuřičné nože ve dvou rovinách. Nože travní a kukuřičné se dají vzájemně jednoduše vyměňovat. Snadná je i změna roviny postavení nožů pomocí vymezovacích podložek. Stroj tak jednoduše přizpůsobíte mulčování požadované plodiny.

NOŽE TRAVNÍ

Lopatkovitě vyhnuté nože položené „do kříže“ v jedné rovině jsou vhodné pro mulčování trvalých travních porostů. Lopatkovité nože vyvolávají nasávací efekt, čímž dochází ke zvedání přejetých částí porostu za koly traktoru a jejich následnému zmulčování.

Nože travní lze snadno přestavit na nože kukuřičné a naopak.

NOŽE KUKUŘIČNÉ

Kombinací nožů lopatkovitých položených ve spodní rovině a nožů rovných položených v horní rovině jsme dosáhli dvojího drcení houževnatých stonků, např. kukuřice na zrno, slunečnice, popř. řepky olejné. Ty jsou sekány ve dvou úrovních zároveň.


Nože kukuřičné lze snadno přestavit na nože travní a naopak.

Mulcher

Pětirotorový mulčovač

Vysoký denní výkon při nízkých nákladech
Širokozáběrový mulčovač BEDNAR Mulcher MM 7000 je osazen pěti rotory. Pracovní šířka stroje 7 m předurčuje stroj k vysokým denním výkonům. Konstrukce a uspořádání jednotlivých prvků mulčovacího ústrojí je zárukou vysokého stupně drcení. Stroj má podobně jako typ MZ a MO žárově zinkovaný povrch a možnost pancéřování podrotorové části.

Model MM 7000 je zvláště vhodný pro farmy větších rozměrů, provozovatele bioplynových stanic, letiště, popř. do zemědělských služeb. Stroj je schopný dosahovat vysokých denních výkonů při nízkých nákladech na provoz.

PŘIPOJENÍ STROJE

Mulčovače MZ a MM se připojují do horního nebo dolního závěsu traktoru okem o průměru 40 nebo 50 mm, popř. do závěsu Scharmuller K80.

VÍCE POJEZDOVÝCH KOL

Mulčovač MM 7000 je v základní výbavě vybaven 8 koly. Mulčovač MZ má v základní výbavě 6 ks pojezdových kol, ale na přání může být dovybaven na 8 kol. Kola mohou být vyplněna pryží proti průrazu.

OCHRANA STROJE PROTI ULPÍVÁNÍ MATERIÁLU

Mulčovače BEDNAR je možné vybavit krycími deskami hlavních rámů. Desky jsou hladké a minimalizují ulpívání rostlinných zbytků na stroji.

PŘEDNÍ PROTIOSTŘÍ

Pro zvýšení efektu drcení jsou v přední části mulčovací zóny protiostří, která doseknou mulčovaný materiál. Zvýší se tak kvalita mulčování materiálu.

PROTIŘÁDKOVACÍ CLONY

Dokonalá práce stroje je zajištěna pomocí clon, které rovnoměrně rozmístí zmulčovaný materiál po pozemku. Nedochází k vytváření rostlinných shluků apod.

PANCÉŘOVÁNÍ

Mulčovače jsou vybaveny výměnnými pancéřovými plechy zabraňující poškození. Každý z rotorů je navíc chráněn krytem rotoru, což umožňuje práci v extrémně nízké poloze nad pozemkem.

KRÁČEJÍCÍ NÁPRAVA

Středová kráčející náprava pomáhá k překonávání terénních nerovností a udržování pracovní výšky. Stroj pracuje díky nápravě plynule i na velmi nerovných pozemcích.

PRÁCE I VE VERTIKÁLNÍ POLOZE

Křídla mulčovače MZ a MM pracují na kyvném ramenu a dokonale kopírují nerovnosti mulčovaných pozemků od -15º do +45º. Stroj v poloze bočního křídla +45º lze využít k čištění cest a krajů pastvin, polí.

SNADNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY MULČOVÁNÍ

Výška mulčování se u stroje MZ a MM nastavuje centrálně pomocí hydroclipsů na vedení hydraulického válce střední nápravy stroje. Nastavení je velice snadné, rychlé a pohodlné.

Pracovní orgány

Travní nože

Travní nože

4 ks na rotor

Závěs

Oko

Oko

40 mm • 50 mm

Miska

Miska

K80

Základní výbava

Tažná oj do dolního závěsu

Tažná oj do dolního závěsu

8 ks standardních kol

8 ks standardních kol

8 ks standardních kol
• tandemové boční nápravy

Kroková střední náprava

Kroková střední náprava

Volitelné

Nože na kukuřici

Nože na kukuřici

4 ks na rotor

Tažná oj do horního závěsu

Tažná oj do horního závěsu

Přední protiostří

Přední protiostří

Protiřádkovací clona

Protiřádkovací clona

Zvýšená ochrana pancéřováním

Zvýšená ochrana pancéřováním

Do kamenitých terénů

MULCHER MM MM 7000
Pracovní šířka m 7
Přepravní šířka m 3
Počet rotorů ks 5
Vstupní otáčky 1/min 1000
Doporučený výkon* HP 200 - 220
Celková hmotnost** kg 3500
Počet nožů na rotor ks 4

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

MULCHER MM

Fotografie

Prospekt

Dodávka „vojenských“ mulčovačů do Švédska
04.
Květen
2016

Dodávka „vojenských“ mulčovačů do Švédska

BEDNAR mulčovače MULCHER jsou populární v celém světě zejména díky technickým řešením, které z nich dělá výkonné stroje do těch nejtěžších podmínek. Již je to několika let, kdy BEDNAR dodal první kusy mulčovačů švédské armádě. Protože se tyto stroje osvědčily v drsných podmínkách švédských vojenských základen, BEDNAR se stal opět dodavatel Mulcherů na příští roky.

Mulčováním posklizňových zbytků ke zdravým porostům
06.
Březen
2015

Mulčováním posklizňových zbytků ke zdravým porostům

Základem každého dobrého hospodáře má být prevence šíření chorob a škůdců. Jedním z takových opatření je i správný management posklizňových zbytků. Ač se může zdát tato operace pro někoho nákladná a zbytečná, opak je pravdou. Správné a rychlé rozdrcení posklizňových zbytků nám může výrazně ušetřit náklady za budoucí ochranu rostlin, protože předejdeme jejich vzniku a následnému šíření. V neposlední řadě, se nadrcené rostlinné zbytky po zapravení mnohem rychleji, lépe a za menší potřeby N (dusíku) v půdě rozkládají. Samozřejmě nám nadrcené posklizňové zbytky mulčovačem usnadňují i jejich samotné zapravení do půdy.

Nový široko záběrový mulčovač v Agrosu Vyskov - Dědice
12.
Prosinec
2014

Nový široko záběrový mulčovač v Agrosu Vyskov - Dědice

Společnost Agros Vyškov – Dedice a.s.  hospodaří na pozemcích v okolí Vyškova o rozloze téměř  1380 ha. Z čehož je 115 ha jsou  trvalé travní porosty, ze kterých je získávána hmota pro výrobu senáže. A 1265 ha je orná půda přičemž 240 ha je v režimu ekologického zemědělství. Na této výměře pěstují EKO pšenici špaldu, pohanku a červený jetel. Na zbytku výměry pěstují tradiční obiloviny jako pšenici a ječmen,  řepku a kukuřici na siláž. V živočišné výrobě se zabývají chovem mléčného skotu v počtu 360 krav.

Mulčovač pro potřeby rostlinné výroby
22.
Listopad
2014

Mulčovač pro potřeby rostlinné výroby

V podniku ZDV Krchleby, a.s. na Kutnohorsku, v nadmořské výšce 250-450 m, hospodaří na výměře 3000 hektarů. Pro letošní rok zde zakoupili mulčovač rostlinných zbytků Mulcher MM 7000 především pro potřeby živočišné výroby. Tento stroj byl dodán společností STROM PRAHA, a.s. prostřednictvím střediska Habry.

Mulčování strniště řepky v Agře Březnice
04.
Srpen
2014

Mulčování strniště řepky v Agře Březnice

AGRA Březnice a.s. hospodaří na výměře zhruba 2635 ha zemědělské půdy, z nichž jsou zhruba 2100 ha půdy orné a zbytek jsou trvalé travní porosty. V živočišné výrobě je společnost zaměřena na výrobu mléka, hovězího a vepřového masa, dále na produkci plemenného materiálu. Právě živočišné výrobě je podřízena z velké části výroba rostlinná, jejímž úkolem je zabezpečit dostatek kvalitních objemných a jadrných krmiv pro chovaná zvířata. Ihned po založení začalo tehdy ještě družstvo investovat s využitím úvěrů za podpory nově vzniklého Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu a leasingů. Jak dále uvádí předseda představenstva a.s. - Ing. Vladislav Hájíček: "Uvážlivé investice, které v konečném důsledku snižují počet pracovníků a zvyšují produktivitu práce, jsou základem úspěšného podnikání."

Mulcher výkonnou součástí sklizňové linky
05.
Srpen
2011

Mulcher výkonnou součástí sklizňové linky

Na jaře letošního roku jsme vám v reportáži z Rostěnic přiblížili precizní přípravu seťového lůžka se stroji STROM, s denními výkony až 150ha. Efektivita takto vyspělého podniku, jakým Rostěnice a.s. bezesporu jsou, však potřebuje neustále udržování nastavených výkonů a to během všech pracovních operací v průběhu celého roku. V období žní je tak nedílnou součástí při sklizni řepky i...

Nože travní – levé + kryt rotoru

Nože travní – levé + kryt rotoru

MM

 • 1 - KM000552 ŠROUB 4
 • 2 - KM060134 NŮŽ 4
 • 3 - × × 0
 • 4 - KM000228 MATICE 4
 • 5 - 00021237 KRYT 1
Nože travní – pravé + kryt rotoru

Nože travní – pravé + kryt rotoru

MM

 • 1 - KM000552 ŠROUB 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM060135 NŮŽ 4
 • 4 - KM000228 MATICE 4
 • 5 - 00021237 KRYT 1
Nože kukuřičné – levé + kryt rotoru

Nože kukuřičné – levé + kryt rotoru

MM

 • 1 - KM000275 ŠROUB 2
 • 2 - KM060134 NŮŽ 2
 • 3 - KM060127 NŮŽ 2
 • 4 - × × 0
 • 5 - × × 0
 • 6 - KM000020 PODLOŽKA 4
 • 7 - KM000228 MATICE 2
 • 8 - 00021237 KRYT 1
Nože kukuřičné – pravé + kryt rotoru

Nože kukuřičné – pravé + kryt rotoru

MM

 • 1 - KM000275 ŠROUB 2
 • 2 - × × 0
 • 3 - × × 0
 • 4 - KM060135 NŮŽ 2
 • 5 - KM060126 NŮŽ 2
 • 6 - KM000020 PODLOŽKA 4
 • 7 - KM000228 MATICE 2
 • 8 - 00021237 KRYT 1
Plazy

Plazy

MM

 • 1 - 00030705 TYČ 1
 • 2 - KM000143 ŠROUB 2
 • 3 - KM000154 MATICE 2
Set pancéřování

Set pancéřování

MM

 • 1 - 00785223 PLECH 3
 • 2 - 00785208 PLECH 2
 • 3 - 00785218 PLECH 2
 • 4 - 00785212 PLECH 2
 • 5 - 00785204 PLECH 1
 • 6 - 00785222 PLECH 1
 • 7 - KM000733 MATICE 64
 • 8 - KM000320 ŠROUB 64
Přední protiostří

Přední protiostří

MM

 • 1 - 00021589 JEKL 1
 • 2 - KM060108 NŮŽ 2
 • 3 - KM000348 ŠROUB 2
 • 4 - KM000005 PODLOŽKA 3
 • 5 - KM000057 MATICE 3
 • 6 - KM000012 ŠROUB 1
 • 7 - KM000147 ŠROUB 1
 • 8 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 9 - KM000155 MATICE 1
 • 10 - 00021203 POUZDRO 1