ROW-MASTER RN_S

ROW-MASTER RN_S je meziřádkový kypřič určený k narušení půdního škraloupu a regulaci plevelů v porostu cukrové řepy.

Kypřič má různé pracovní části (radličky, dláta, přihrnovací radličky) s rozlišnou variabilitou nastavení tak, aby bylo možné reagovat na aktuální půdní podmínky a velikost porostu.

Každá pracovní jednotka pracuje na paralelogramu uloženým na silentblocích. Toto unikátní, bezúdržbové řešení vytváří neustálý přítlak na opěrné kolo.

Stroj může být vybaven snímací optikou CultiCam, která je schopná navádění stroje již od dvou pravých listů cukrové řepy, což umožňuje velmi rané meziřádkové kypření.

Bezúdržbový paralelogramovýzávěs pracovních jednotekSamořídící systém s CultiCamnavádí kypřič do řádkůHydraulické sklápěníbočních rámů kypřičeSvětlost rámukypřiče 42 cm Zvýšení přítlaku pracovníchjednotek díky silent blokovémuPodpěrná kola každé pracovní jednotky s nastavením pracovním hloubky jednotekStabilizační řídící ocelová kolavedou kypřič porostemSystém hydraulického posunu3bodový závěskypřiče reagující na základě přijímaných informací z CultiCamkategorie II. a III.uložení jednotek
Concept Row-Master RN_S

PRACOVNÍ SEKCE S RADLIČKAMI

Pro první brzké jarní meziřádkové kypření doporučujeme použít radličky 150 mm se 100% překrytím. Radličky jsou namontovány na flexi-slupicích. Touto první operací dojde k odstranění půdního škraloupu a základnímu odplevelení řádků. Plevel je z půdy vytahován a zemina je z kořínků vytřepána, tím plevel rychleji vadne.
 

PRACOVNÍ SEKCE S DLÁTY

Pro následné kypření je vhodné použít pracovní sekci 1 radlička (150 mm) + 2 dláta (šířka 40 mm). Dláta se montují na flexi-slupice. V pozdějším stádiu růstu zpravidla bývá půda tvrdší, proto doporučujeme použít 1 radličku plus 2 dláta místo 3 radliček. Půda je efektivně obohacena o kyslík a rovněž dochází k lepšímu zadržování vlhkosti.
 

PRACOVNÍ SEKCE S PŘIHRNUTÍM

Jako poslední pracovní operaci doporučujeme použít přihrnovací dláto ( šířka 60 mm) s odhrnovačkou. Přihrnutím se zmenší velikost skrojku. Tato skutečnost má přímý vliv na konečné hodnocení bulev zpracovatelem (cukrovarem).
 
 
 

 

Typ stroje meziřádkový kypřič pro řepu
Pracovní orgány pracovní jednotky s různým vybavením (3 ks radliček 150 mm pro rané kypření, 1 ks radličky 150 mm + 2 ks kypřících dlát 40 mm pro pozdější kypření, 1 ks dláta 60 mm s odhrnovačkou)
Jištění radličky a dláta slupicí z pružinové oceli
Využití meziřádkové kypření
Pracovní operace nakypření meziřádků řepy, odstranění půdního škraloupu, kontrola růstu plevelů a plevelných řep

 

Možnost přesného navádění pomocí optického monitoringu porostu CultiCam.

Bezúdržbový paralelogramový závěs jednotek. Silentblokové uložení pracovních jednotek zvyšuje přítlak na půdu.

Radličky (dláta) pracují na flexi-slupicích vyrobených z pružinové oceli. Flexi-slupice umožnuje pohyb do tří stran „3D efekt“.


Pracovní orgány

Plecí sekce – 1 radlička

Plecí sekce – 1 radlička

Plecí sekce – 3 radličky

Plecí sekce – 3 radličky

Přihrnovací plecí sekce

Přihrnovací plecí sekce

Základní výbava

Ochranné disky rostlin

Ochranné disky rostlin

Průměr: 400 mm

Volitelné

Jednořadý prutový zavlačovač

Jednořadý prutový zavlačovač

Elektronické navádění CultiCam

Elektronické navádění CultiCam

Monitor CultiCam

Monitor CultiCam

ROW-MASTER RN_S RN 6000 S RN 9000 S
Pracovní šířka m 6 9
Pracovní hloubka* cm 2 - 10 2 - 10
Počet disků ks 24 36
Počet řádků ks 12 18
Meziřádková vzdálenost cm 45/50 45/50
Počet radliček raná kultivace (3 ks / jednotka) ks 37 55
Počet radliček a dlát pozdní kultivace (1 ks radlička a 2 ks dlát/jednotka) ks 13/24 19/36
POČET DLÁT PRO PŘIHRNUTÍ ks 13 19
Doporučený výkon* HP 70 - 80 100 - 120
Celková hmotnost kg 1580 2200

* závisí na půdních podmínkách

Video

ROW-MASTER RN_S

Fotografie

Prospekt

Jak se plečkuje 531 hektarů cukrové řepy?
29.
Květen
2017

Jak se plečkuje 531 hektarů cukrové řepy?

Jedním z několika strojů, který byl letos dodán na rodinnou farmu bratrů Lukášů, je i meziřádkový kypřič Bednar Row-Master RN 9000S. Kypřič pracuje v kombinaci s traktorem John Deere 6155R vybaveným přijímačem StarFire 6000.

… A nakonec přihrnutí řepy
24.
Červenec
2015

… A nakonec přihrnutí řepy

Na farmě bratrů Černých na Královéhradecku jsme předváděcí plečkou BEDNAR ROW-MASTER RN 5400 S provedli prokypření a přihrnutí cukrové řepy. „Hospodaříme asi na 600 hektarech orné půdy a zabýváme se pouze rostlinnou výrobou, pěstujeme pšenici, řepku, cukrovou řepu a mák.“ říká Petr Černý.  

Meziřádková kultivace v ZD Křečhoř
26.
Červen
2015

Meziřádková kultivace v ZD Křečhoř

ZD Křečhoř a.s. hospodaří na 3500 ha orné půdy na Kolínsku, na které převážně pěstují především obiloviny, kukuřici, řepku, vojtěšku a cukrovou řepu.  V podniku se také zaměřují na živočišnou výrobu a to především na chov skotu a prasat.

S vynikajícími výsledky jsme rozjeli předváděcí plečku ROW-MASTER RN 5400 S
26.
Květen
2015

S vynikajícími výsledky jsme rozjeli předváděcí plečku ROW-MASTER RN 5400 S

Na rodinné farmě soukromého zemědělce Štěpána Koníčka na Královéhradecku, jsme rozjeli novou předváděcí plečku BEDNAR ROW-MASTER RN 5400 S. Pan Koníček hospodaří přibližně na 100 hektarech orné půdy v okolí Sadové a zabývá se především rostlinnou výrobou (pšenice, ječmen, řepka, cukrová řepa a brambory). Značku BEDNAR zná dobře, neboť již léta používá předseťový kompaktor SO 5000 a radličkový kypřič Fenix FN 3000.

Dláto 60 mm

Dláto 60 mm

RN_S

 • 1 - KM060083 SLUPICE 1
 • 2 - KM060324 DLÁTO 1
 • 3 - 00688162 PLECH 1
 • 4 - KM000616 ŠROUB 2
 • 5 - KM000325 MATICE 2
 • 6 - KM000056 PODLOŽKA 3
Radlička 150 mm

Radlička 150 mm

RN, RN_S

 • 1 - KM060310 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000221 ŠROUB 1
 • 3 - KM000848 MATICE 1
Dláto 40 mm

Dláto 40 mm

RN, RN_S

 • 1 - KM060346 DLÁTO 1
 • 2 - KM000221 ŠROUB 1
 • 3 - KM000848 MATICE 1
Ochranný disk

Ochranný disk

RN, RN_S

 • 1 - KM060347 DISK 1
 • 2 - KM000024 PODLOŽKA 12
 • 3 - KM000879 ŠROUB 6
 • 4 - KM000157 MATICE 6
Zavlačovač

Zavlačovač

RN, RN_S

 • 1 - KM210007 ZAVLAČOVAČ 1
 • 2 - KM000759 TŘMEN 1
 • 3 - 00692702 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 2