STRIEGEL-PRO PE

STRIEGEL-PRO PE jsou 6řadé polní brány vybavené dvěmi nezávisle hydraulicky ovládanými pracovními sekcemi prstů.

První sekce je tvořena čtyřmi řadami prstů, které naruší vrchní vrstvu půdy do 2–4 cm. Druhou sekci tvoří dvě řady prstů pro finalizaci povrchové úpravy.

Pro letní managment rostlinných zbytků na strništi je možné stroj navíc vybavit řezacími coultery.

Pro jarní přípravu lze pro stržení vrchní vrstvy půdy stroj vybavit předním hydraulicky ovládaným smykem Crushbar. Lopatky smyku lze namontovat na slupice coultery a naopak.

pracovního úhlu prutůHydraulické ovládání pracovních sekcí Paralelogramový závěs ovládané (coultery × páskový smyk) Přední příslušenství hydraulicky řady prutů s možností Poslední 2 pracovní Kypřiče stop za strojem i za traktorem práce pod jiným úhlem6 řad pracovních prutů
Concept Striegel-Pro PE
Typ stroje polní brány
Pracovní orgány přední hydraulicky ovládaný páskový smyk – Crushbar nebo řezací coultery (průměr 406 mm), řezací válec Trash Cutter,
4 řady prstů (tloušťka prstu 16 mm) s nezávislým hydraulickým ovládáním a vlastním pracovním úhlem + 2 řady prstů s nezávislým ovládáním a vlastním pracovním úhlem
Jištění coultery jištěny pružnou slupicí, pruty jištěny pružinou
Využití jarní příprava půdy, management rostlinných zbytků, nařezání rostlinných zbytků, kontrola růstu plevelů/výdrolů na strništích, boj proti slimákům, revitalizace pastvin
Pracovní operace srovnání a nakypření vrchní vrstvy půdy v jarním období, uniformní rozprostření rostlinných zbytků na strništi (management rostlinných zbytků), kontrola růstu plevelů, revitalizace pastvin v jarním období, nařezání rostlinných zbytků

 

Přední hydraulicky ovládaný páskový smyk Crushbar pro jarní rovnání pozemků.

Přední řezací coultery pro nařezání stonků rostlin a prvotní mísení půdy.
 

Hydraulicky ovládané sekce čtyř řad prstů, nezávislé hydraulické ovládání + dvě řady nezávisle ovladatelelné.


Závěs

Oko

Oko

40 mm • 51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

Volitelné

Kypřiče stop

Kypřiče stop

CRUSHBAR

CRUSHBAR

Coulter disky

Coulter disky

hydraulické ovládání pracovních úhlů

hydraulické ovládání pracovních úhlů

4 řady prutů s hyd.ovládáním pracovního úhlu + 2 řady prutů s mech.ovládáním úhlu

Trash cutter

Trash cutter

Long Life zavlačovač

Long Life zavlačovač

STRIEGEL-PRO PE PE 12000
Pracovní šířka m 12
Přepravní šířka m 3
Přepravní délka m 8.7
Pracovní hloubka* cm 0 - 4
Počet coulterů ks 36
Počet řad prstů ks 6
Rozteč mezi prsty cm 5
Doporučený výkon* HP 230 - 350
Celková hmotnost** kg 6000 - 7450

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

STRIEGEL-PRO PE
STRIEGEL-PRO PE

Fotografie

Prospekt

V Rostěnicích sejí meziplodiny s pomocí secí jednotky ALFA DRILL
03.
Září
2018

V Rostěnicích sejí meziplodiny s pomocí secí jednotky ALFA DRILL

Ve společnosti Rostěnice a.s. v letošním roce pořídili v rámci projektu v „ PRV 16.2.1. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě“  STRIEGEL-PRO PE 12000 secí jednotku ALFA DRILL 800 pro rychlé a efektivní setí meziplodin. Od začátku srpna zvládli zasít téměř 500 ha. Jaké meziplodiny touto metodou v podniku sejí? Jak hodnotí práci stroje jeho obsluha? K čemu přesně slouží univerzální polní brány STRIEGEL-PRO a secí jednotka ALFA DRILL? To vše se dozvíte v tomto článku.

Zkušenosti českých zákazníků se STRIEGELEM-PRO
31.
Červenec
2017

Zkušenosti českých zákazníků se STRIEGELEM-PRO

Jedním z prvních strojů na polích po sklízecích mlátičkách jsou polní brány STRIEGEL-PRO. Rovnoměrně rozprostírají posklizňové zbytky po poli a významně pomáhají v technologii jejich managementu. Přečtěte si zkušenosti z podniků, kde polní brány STRIEGEL-PRO pracují.

STRIEGEL-PRO PE 12000 v praxi
11.
Červenec
2017

STRIEGEL-PRO PE 12000 v praxi

Neustále se zvyšuje počet zemědělských podniků, které se začínají čím dál častěji zabývat otázkou, jak zlepšit zapravení posklizňových zbytků do půdy bezprostředně po sklizni. Klimatické podmínky posledních let nás stále více nutí lépe hospodařit s půdní vláhou. Ač to tak nevypadá, technologie managementu posklizňových zbytků s využitím stroje STRIEGEL-PRO nám může v tomto hodně pomoci. 

Stroje BEDNAR v Jižní Americe
16.
Březen
2016

Stroje BEDNAR v Jižní Americe

BEDNAR dodává stroje na všechny zemědělsky aktivní světadíly, kromě Jižní Ameriky. To již nyní neplatí. Na jaře 2016 byly dodány stoje BEDNAR do Chile na farmu Agricola Rademacher y CIA.LTDA, která obhospodařuje 2000 hektarů. Pěstují podobné plodiny jako v Evropě obiloviny, řepku, len a brambory.

Striegel-Pro, zkušenosti z Německa
06.
Říjen
2015

Striegel-Pro, zkušenosti z Německa

Striegel Pro PE 12000 firmy Bednar se značně odlišuje od běžných a známých strojů tohoto typu. Hlavní myšlenkou při vývoji byla univerzálnost použití a úspora nákladných pracovních operací nebo dokonce nahrazení postřiku Glyphosáty.

Pracovní prut

Pracovní prut

PE

 • 1 - KM130010 ZAVLAČOVAČ 1
 • 2 - 00636049 PODLOŽKA 1
 • 3 - 00622658 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000056 PODLOŽKA 2
 • 5 - KM000325 MATICE 2
 • 6 - KM000011 ŠROUB 2
Lopatka Crushbar

Lopatka Crushbar

PE

 • 1 - KM060225 SLUPICE 1
 • 2 - KM060136 PLECH 1
 • 3 - KM000851 ŠROUB 2
 • 4 - KM000848 MATICE 2
Coulter

Coulter

PE

 • 1 - KM060225 SLUPICE 1
 • 2 - KM060332 DISK 1
 • 3 - KM040146 NÁBOJ 1
 • 4 - KM000056 PODLOŽKA 10
 • 5 - KM000467 ŠROUB 2
 • 6 - KM000154 MATICE 2
 • 7 - KM000489 ŠROUB 6
Radlička kypřiče stop

Radlička kypřiče stop

PE

 • 1 - KM060086 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000833 ŠROUB 1
 • 3 - KM000296 MATICE 1
Long Life zavlačovač

Long Life zavlačovač

PN, PE

 • 1 - 01364391 Zavlačovač 1