ATLAS AM

ATLAS AM je tažený širokozáběrový podmítač krátké koncepce určený k obrovským denním výkonům a úspoře nákladů díky širokému záběru stroje a vysokým pracovním rychlostem.

Celková robustnost stroje a agresivní postavení disků vůči půdě umožňuje provádět podmítku až do 16 cm pracovní hloubky i s větším množstvím rostlinných zbytků.

podmítače díky předsunutí nápravy před diskové sekcešířce díky stejnému tlaku na disky a to i na krajíchrozložení těžištěpracovními sekcemi, ideální Pojezdová náprava umístěna předPrecisní dodržení pracovní hloubky v celé pracovníZadní utužovací pěchy Non-stop jištění2 řady disků 620 mmPřední podpěrná kola
Concept Atlas AM
Typ stroje tažený diskový podmítač krátké koncepce
Pracovní orgány 2 řady disků 620×6 mm (vykrajované disky, nebo agresivní A-disky),
zadní utužovací pěch (prutový, segmentový, V-ring, U-ring, dvojitý U-ring, roadpacker, dvouválec, cutpack)
Jištění individuální pružinové non-stop jištění
Využití hluboká rychlá podmítka s možností zapravení většího množství posklizňových zbytků
Pracovní operace nakypření povrchové vrstvy, nařezání rostlinných zbytků, rovnoměrné promíchání rostlinných zbytků, narušení kapilarity, urovnání a utužení

 

Enormní denní výkon stroje Atlas AM 12000 za 12hod směnu při rychlosti 15 km/h až 135 ha. Atlas AM 10000 až 112 ha.

Precisní podmítka v celém záběru stroje díky váze stroje a agresivnímu postavení disků.

Přepravní poloha stroje. Transportní rozměry – šířka do 3 m díky systému skládání Bar-Lock.


Agronomické výhody stroje

 1. Diskový podmítač určený pro různé druhy podmítek a kypření až do hloubky 16 cm.
 2. Práce bez ucpávání i při velkém množství posklizňových zbytků včetně kukuřice na zrno.
 3. Univerzální využití i při přípravě půdy k setí, k výsevu meziplodin a zapravení kejdy do půdy.
 1. Možnost práce ve velmi suchých podmínkách díky agresivnímu postavení disků vůči půdě. Rozestup disků 25 cm umožňuje práci i ve velmi vlhkých podmínkách.
 2. Vysoký drobící efekt vyvolaný vysokou rychlostí stroje a vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích válců. Pole je bez hrud a rovné.
 3. Využití stroje v systémech konvenčního hospodářství (po orbě), tak v systémech minimalizačních.
Atlas

Přínosy, které znamenají úsporu

 1. kvalitní zpracování během jediného přejezdu = jeden přejezd místo několika, kvalitní nakrájení a zapravení i velkého množství rostlinného materiálu na jeden přejezd.
 2. Vysoké pracovní rychlosti = zkrácení potřebného časového fondu, snadné dodržení agrotechnických lhůt, lepší příprava pro secí stroje.
 1. Možnost pracovat i v obtížných podmínkách = technická řešení stroje umožňují práci i v extrémních podmínkách spojených s vysokouvláhou nebo se suchem.
 2. Snížení počtu přejezdů = pomáhá eliminovat utužení půdy, a tak podporuje dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje zemědělství.
 
Portrait I při velkém množství rostlinných zbytků nedochází k ucpávání stroje, perfektně zaklopí rostlinné zbytky a i při mělké první podmítce dochází ke stejnoměrnému podříznutí povrchu a diskáč jde perfektně do země i v těžkých půdách. To byly hlavní důvody, proč jsme se rozhodli o pořízení diskového podmítače BEDNAR Atlas AM.

Miroslav Štipčák | mechanizátor
ZS Rolnická a.s | Hroznová Lhota, okres Hodonín
2250 ha | Atlas AM 12000

Atlas

ATLAS využijete v

Konvenčních systémech hospodaření s orbou – v případě využívání tradiční orby je vhodné před použitím pluhu pozemky alespoň jedenkrát zdiskovat. Dojde k přerušení kapilarity – zabrání se úniku vláhy z půdy, zároveň jsou rostlinné bytky nařezány a částečně zapraveny. Tlecí proces rostlinných zbytků je rychlejší a efektivnější.

Minimalizačních systémech bez orby – práce s rostlinnými zbytky je v minimalizačních systémech zpracování půdy zásadní. Kvalitní nařezání a promísení rostlinných zbytků s půdou a tím vytvoření homogenního materiálu umožňuje konstrukce stroje Atlas, která vychází s disků 620×6 mm s agresivním řezáním a orebního úhlu zaručující dokonalé zaklopení. Práce s rostlinnými zbytky je tím snadná a levná.

Ukázka práce po Obilí

Ukázka práce po obilovině
hloubka zpracování: 12 cm
počet přejezdů: 1
pracovní rychlost: 12–14 km/h
spotřeba paliva: 8 l/ha

Ukázka práce po řepce

Ukázka práce po řepce
hloubka zpracování: 12 cm
počet přejezdů: 1
pracovní rychlost: 12–14 km/h
spotřeba paliva: 8 l/ha

Ukázka práce po kukuřici na zrno

Ukázka práce po kukuřici na zrno
hloubka zpracování: 15 cm
počet přejezdů: 2
pracovní rychlost: 10–12 km/h
spotřeba paliva: 10–12 l/ha

Kvalitní práce ve všech podmínkách

Ve dvou řadách umístěné a agresivně postavené disky otevírají půdu a zajišťují intenzivní, kvalitní promíchání rostlinných zbytků se zeminou. Atlas je schopný promíchat se zeminou i velké množství rostlinných zbytků nebo statková hnojiva a to díky váze stroje a nastavení disků pod úhlem 17º.

Je tak dosaženo nejvhodnějšího pronikání do půdy s maximálním obracením a mísením zeminy s povrchovým materiálem a to i ve velmi vlhkých podmínkách. V extrémně suchých podmínkách se disky lehce dostávají do země díky postavení disků a celkové hmotnosti stroje. Atlas je univerzální hráč ve Vašem podnikání.

Atlas

AGREGACE S TRAKTOREM

Stroj se agreguje s traktorem pomocí tažných ok.

2 ŘADY DISKŮ S OREBNÍM ÚHLEM

Každý z disků pracuje pod tzv. orebním úhlem (agresivní postavení vůči půdě). Toto postavení disků usnadňuje vnikání do půdy a zvyšuje zaklápění zpracovaného materiálu.

HORIZONTÁLNÍ NON-STOP JIŠTĚNÍ A SLUPICE

Non-stop jištění je tvořeno horizontální předpnutou pružinou na 200 kg. Předpnuté pružiny zajišťují ideální tlak na půdu. Vyhnutá slupice společně s non-stop systémem zajišťuje přesné vedení každého disku.

A-DISKY

Stroj může být osazen A-disky (agresivní disky, průměr 620×6 mm), které mají mnohonásobně vyšší řezací schopnost a ve srovnání s tradičními zubatými disky vytvářejí (vynášejí) více hlíny pro smíchání rostlinných zbytků s půdou.

ZADNÍ VÁLEC

Finalizuje celou pracovní operaci. V nabídce najdete 9 různých typů válců pro rozdílné půdní a klimatické podmínky. Snadno přizpůsobíte stroj vašim potřebám.

Atlas

Robustní konstrukce

Použití kvalitních materiálů a naddimenzování exponovaných míst jsou hlavní domény stroje Atlas. Zvýšená torzní tuhost hlavních rámů přispívá k dlouhé životnosti klíčových částí stroje. Vlastní srdce stroje tvoří slupice s diskem s vypínací sílou ve svislém směru 200 kg končící na maximu 320 kg.

Pomalý nárůst síly vůči výchylce disku snižuje zatížení a opotřebení ložiskových domečků, všech šroubových spojení, čepů a vlastních rámů stroje. Tato technická charakteristika výrazně prodlužuje životnost pracovních jednotek, hlavních a zejména bočních rámů stroje.

Pracovní orgány

Zubaté disky

Zubaté disky

Zubaté disky
• 620 × 6 mm

A-Disky (Agressive)

A-Disky (Agressive)

A-disky (AGRESSIVE)
• 620 × 6 mm

Pěchy a válce

Prutový pěch

Prutový pěch

Tradiční pěch tvořený masivními ocelovými pruty s klasickým drobícím efektem.
• váha: 110 kg/m
• průměr: 635 mm

U-ring pěch

U-ring pěch

Ocelový pěch do všech typů půd s kvalitním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 155 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 600 mm

Dvouválce

Dvouválce

Ideální válec pro kvalitní dvoukrokové zpracování středních a lehkých půd v sušších podmínkách.
• váha: 238 kg/m
• průměr: 370/470 mm

V-ring pěch

V-ring pěch

Těžký ocelový pěch do všech typů půd pro intenzivní drobením a zpětné zpevnění půdy.
• váha: 176 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Segmentový pěch

Segmentový pěch

Pěch tvořený masivními ocelovými díly pro dokonale utužení, vhodný do všech typů půd.
• váha: 177 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 525 mm

Dvojitý U-ring pěch

Dvojitý U-ring pěch

Dvouřadý ocelový pěch se samočistícím efektem s excelentním drobením a s nízkou lepivostí díky tvaru profilu obruče „U“.
• váha: 163 kg/m
• průměr: 600 mm

Cutpack pěch

Cutpack pěch

Těžký ocelový pěch s vysokou řezací schopností vhodný do těžkých půd.
• váha: 235 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 630 mm

Roadpacker pěch

Roadpacker pěch

Pěch z tvrdé přírodní pryže vhodný do všech půdních podmínek s velice nízkou lepivostí.
• váha: 217 kg/m (včetně systému stěrek)
• průměr: 590 mm

Závěs

Oko

Oko

51 mm • 55 mm • 62 mm • 71 mm • 73 mm

ATLAS AM AM 10000 AM 12000
Pracovní šířka m 10 12
Přepravní šířka m 3 3
Přepravní délka m 11.7 12.7
Pracovní hloubka* cm 6 - 16 6 - 16
Počet disků ks 80 96
Doporučený výkon* HP 380 - 450 480 - 550
Celková hmotnost** kg 14800 - 15600 15200 - 16600

* závisí na půdních podmínkách
** závisí na výbavě stroje

Video

ATLAS AM
ATLAS AM
ATLAS AM

Fotografie

Prospekt

Atlas v ZOD Potěhy
14.
Prosinec
2016

Atlas v ZOD Potěhy

V červenci tohoto roku jsme zachytili při práci soupravu traktoru John Deere 9570RT v agregaci s diskovým podmítačem Atlas AM 12000. Oba stroje společně dodalo do podniku ZOD Potěhy naše středisko Habry, jak jim práce šla si můžete prohlédnout ve fotogalerii i na videu.

Předání diskového podmítače ATLAS AM 12000 do ZOD Potěhy
21.
Srpen
2015

Předání diskového podmítače ATLAS AM 12000 do ZOD Potěhy

Významnému zákazníkovi společnosti STROM PRAHA – Východ, podniku ZOD Potěhy byl tento měsíc předaný diskový podmítač BEDNAR ATLAS AM 12000 spolu s pásovým traktorem John Deere. Slavnostního předání se zúčastnil předseda ZOD Potěch pan Ing. Josef Hlava CSc., ale i předseda představenstva společnosti STROM PRAHA a zároveň ředitel společnosti BEDNAR pan JUDr. Ing. Ladislav Bednář. V aktualitě si můžete prohlédnout předání soupravy i první uvedení do provozu.

Atlas se záběrem 12 m ve východních Čechách
18.
Leden
2013

Atlas se záběrem 12 m ve východních Čechách

Společnost Agrodružstvo Klas Kříčeň hospodaří v severní části okresu Pardubice. Jejich pozemky se nacházejí v nadmořské výšce okolo 250 metrů a celkem obhospodařují okolo 4000 ha. Najdou se zde pozemky od několika desítek arů ...

Škrabka V-ring válec

Škrabka V-ring válec

AO, AM

 • 1 - 00037392 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00000754 DRŽÁK 1
Škrabka Segmentový válec

Škrabka Segmentový válec

AO, AM

 • 1 - 00029738 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00046596 DRŽÁK 1
A-disk 620 × 6 mm

A-disk 620 × 6 mm

AO, AM

 • 1 - KM060240 DISK 1
 • 2 - KM000372 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 12
 • 4 - KM000325 MATICE 6
Zubatý disk 620 × 6 mm

Zubatý disk 620 × 6 mm

AO, AM

 • 1 - KM060297 DISK 1
 • 2 - KM000372 ŠROUB 6
 • 3 - KM000056 PODLOŽKA 12
 • 4 - KM000325 MATICE 6
Škrabka Cutpack válec

Škrabka Cutpack válec

AM

 • 1 - 00456130 STĚRKA 1
 • 2 - KM000395 ŠROUB 1
 • 3 - KM000081 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 1
 • 5 - 00046816 DRŽÁK 1