novinka

ROW-MASTER RN

ROW-MASTER RN je univerzální meziřádkový kypřič určený pro narušení půdního škraloupu v porostu kukuřice, slunečnice, cukrové řepy a jiných řádkových plodin.

Masivní rám s vysokou světlostí umožňuje kypření i ve vysokém porostu. Každá pracovní jednotka pracuje na paralelogramu uloženým na silentblocích. Toto unikátní bezúdržbové řešení vytváří neustálý přítlak na opěrné kolo a zlepšuje vstup pracovních částí do půdy.

Stroj může být vybaven snímací optikou CultiCam, která je schopná navádět stroj již od raného vzcházení porostu. 

Bezúdržbový paralelogramový závěs pracovních jednotek Samořídící systém s CultiCam navádí kypřič do řádků Hydraulické sklápění bočních rámů kypřiče Světlost rámu kypřiče 80 cm Zvýšení přítlaku pracovních jednotek díky silent bloko- jednotky s nastavením pracovní hloubky jednotek Podpěrná kola každé pracovní ocelová kola vedou kypřič porostem Stabilizační řídící Systém hydraulického posunu 3bodový závěs kypřiče reagující na základě přijímaných informací z CultiCam Měnitelná meziřádková vzdále- nost pracovních jednotek 45, 50, 60, 70, 75, 80 cm kategorie II. a III. vému uložení jednotek
Concept Row-Master RN

PRACOVNÍ SEKCE S 5 RADLIČKAMI NA PRACOVNÍ JEDNOTCE

PRACOVNÍ SEKCE S DLÁTY A RADLIČKAMI

PRACOVNÍ SEKCE S DLÁTEM


Pro první brzké jarní meziřádkové kypření doporučujeme použít radličky 150 mm se 100% překrytím. Na každé pracovní jednotce Row-Masteru RN je 5 ks pracovních radliček (150 mm) Radličky jsou namontovány na flexi-slupicích. Touto první operací dojde k odstranění půdního škraloupu a základnímu odplevelení řádků. Plevel je z půdy vytahován a zemina je z kořínků vytřepána, tím plevel rychleji vadne.

Pro následné kypření je vhodné použít pracovní sekci 3 radličkami (150 mm) + 2 dláta (šířka 40 mm). Dláta se montují na flexi-slupice. V pozdějším stádiu růstu zpravidla bývá půda tvrdší, proto doporučujeme použít 3 radličky plus 2 dláta místo 5 radliček. Půda je efektivně obohacena o kyslík a rovněž dochází k lepšímu zadržování vlhkosti.
 

V případě pozdějšího kypření na těžším typu půd, kdy je již porost např. kukuřice dostatečně stabilizován v půdě, je ideální kypřit půdu hlouběji dlátem 60mm s odhrnovačkou. Velké dláto půdu prokypří a odstraní i velmi tvrdou půdní krustu.
 
 
 Typ stroje meziřádkový kypřič pro kukuřici, slunečnici, cukrovou řepu atd.
Pracovní orgány pracovní jednotky s různým vybavením (5 ks radliček 150 mm, 5 ks dlát 40 mm, 1 ks dláta 60 mm s odhrnovačkou)
Jištění radličky a dláta slupicí z pružinové oceli
Příslušenství ochranné disky clony, jednořadý zavlačovač, navádění CultiCam, osvětlení, přihnojování (granulované/kapalné hnojivo)
Využití meziřádkové kypření
Pracovní operace nakypření meziřádků, odstranění půdního škraloupu, kontrola růstu plevelů

 

Soustava složená ze zadní a přední nádrže FERTI-TANK (objem 600 l a 500 l) umožňuje v kombinaci s meziřádkovými kypřiči ROW-MASTER RN přihnojování porostů širokořádkových plodin během vegetace.

Velká variabilita nastavení meziřádkových vzdáleností 45 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 75 cm a 80 cm.

Bezúdržbový paralelogramový závěs jednotek. Silentblokové uložení pracovních jednotek zvyšuje přítlak na půdu.
 


Volitelné

Jednořadý prutový zavlačovač

Jednořadý prutový zavlačovač

Elektronické navádění CultiCam

Elektronické navádění CultiCam

ROW-MASTER RN RN 4800 RN 6400 RN 9600
Pracovní šířka m 4.8 6.4 9.6
Pracovní hloubka* cm 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Počet disků ks 12; 14; 16 14; 16; 24 24; 36
Počet řádků ks 6; 7; 8 7; 8; 12 12; 18
Meziřádková vzdálenost cm 45; 50; 60; 70; 75; 80 45; 50; 60; 70; 75; 80 45; 50; 60; 70; 75; 80
Doporučený výkon* HP 60 - 80 80 - 90 100 - 150
Celková hmotnost kg 1800 - 2100 2150 - 2450 2850 - 3150
Počet radliček - raná kultivace (5ks/jednotka) ks 31; 36; 25 36; 41; 37 61; 55
Počet radliček a dlát ks 19/12; 22/14; 9/16 22/14; 25/16; 13/24 37/24; 19/36
Počet dlát pro těžší podmínky ks 7; 8; 9 8; 9; 13 13; 19

* závisí na půdních podmínkách
Doporučená šířka pneumatik traktoru pro kypřič s přihnojováním – 420 / 480 mm (přední / zadní)

Video

ROW-MASTER RN

Fotografie

Prospekt

Radlička 150 mm

Radlička 150 mm

RN, RN_S

 • 1 - KM060310 RADLIČKA 1
 • 2 - KM000221 ŠROUB 1
 • 3 - KM000848 MATICE 1
Dláto 40 mm

Dláto 40 mm

RN, RN_S

 • 1 - KM060346 DLÁTO 1
 • 2 - KM000221 ŠROUB 1
 • 3 - KM000848 MATICE 1
Ochranný disk

Ochranný disk

RN, RN_S

 • 1 - KM060347 DISK 1
 • 2 - KM000024 PODLOŽKA 12
 • 3 - KM000879 ŠROUB 6
 • 4 - KM000157 MATICE 6
Zavlačovač

Zavlačovač

RN, RN_S

 • 1 - KM210007 ZAVLAČOVAČ 1
 • 2 - KM000759 TŘMEN 1
 • 3 - 00692702 PODLOŽKA 1
 • 4 - KM000155 MATICE 2