již brzy

FERTI-BOX FB_TN

FERTI-BOX FB 1500 TN je určen pro současné nebo budoucí uživatele dlátových pluhů TERRALAND TN. Zásobník o objemu 1500 litrů je integrován přímo na rám dlátového pluhu. Hnojivo je pomocí hydraulicky poháněného šnekového dopravníku dopravováno do dávkovacího ústrojí a odtud dále pneumaticky do aplikačních koncovek dlátového pluhu.

Zásobník Ferti-Box FB 1500 TN je přetlakový! Toto řešení zvyšuje přesnost dávky, a to zejména u hnojiv, která jsou náročnější na distribuci. Výhodou zásobníku Ferti-Box  FB 1500 TN je ve spojení s dlátovými pluhy Terraland TN možnost půdního profilového hnojení i pro malé zemědělce.

Typ stroje: nesený zásobník
Pracovní orgány: jednokomorový zásobník, jedno dávkovací ústrojí
Využití: výživa kořenového systému během vegetace i při nastartování růstu
Pracovní operace: hnojení do půdního profilu (zásobní hnojení) granulovaným hnojivem, možnost využití i pro extenzivní výsev, například meziplodiny.

 

Zásobník je přetlakový

Terraland TN + Ferti-Box FB 1500 TN

Pneumatická distribuce hnojiva z výsevního ústrojí k aplikačním koncovkám


FERTI-BOX FB_TN FERTI-BOX FB 1500 TN
Objem l 1500
Počet dávkovacích ústrojí ks 1
Celková hmotnost kg 500

Fotografie